Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Treball de Recerca Col·legi Santo Angel
Què és el Treball de Recerca? <ul><li>Assignatura obligatòria del batxillerat </li></ul><ul><li>És un 10 % de la nota glob...
Procés de recerca <ul><li>Comprèn tot allò que s’ha de fer des de l’explicació del TR (a 1r de batx.) fins al lliurament ...
Memòria escrita <ul><li>És el document que s’ha de lliurar en acabar el procés de recerca </li></ul><ul><li>Representa el ...
Pautes de presentació de la memòria <ul><li>S’ha de presentar imprès a ordinador </li></ul><ul><li>Portada : </li></ul><ul...
Pautes de presentació de la memòria <ul><li>Conclusió : és una mena de balanç final del resultat del TR </li></ul><ul><li>...
Exposició oral <ul><li>És l’última part del TR </li></ul><ul><li>Representa el 25 % de la nota final del TR (Avalua el tri...
Calendari 1r de batxillerat 2n de batxillerat Tria de tema i tutor Abril 1a entrevista amb el tutor Maig, juny Altres entr...
Avaluació <ul><li>La nota final del Treball de Recerca serà un número sencer entre 1 i 10. </li></ul><ul><li>Els alumnes q...
Lliurar amb retràs el dossier del TR: -1 punt per dia Lliurar amb retràs la presentació en PowerPoint: -1 punt per dia No ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

T rnorm config_2012

630 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T rnorm config_2012

 1. 1. Treball de Recerca Col·legi Santo Angel
 2. 2. Què és el Treball de Recerca? <ul><li>Assignatura obligatòria del batxillerat </li></ul><ul><li>És un 10 % de la nota global del batxillerat </li></ul><ul><li>El treball consisteix a investigar i desenvolupar un tema concret </li></ul><ul><li>El tema serà triat lliurement per l’alumne/a </li></ul><ul><li>Aquesta elecció és la base per fer un bon Treball de Recerca (TR) </li></ul><ul><li>És fonamental que t’agradi llegir i aprendre sobre aquell tema </li></ul><ul><li>També hauràs de triar un tutor pel teu TR </li></ul><ul><li>Tria un tutor que conegui el tema que hagis de tractar </li></ul><ul><li>Sempre que sigui possible, respectarem la teva elecció (tema i tutor) </li></ul><ul><li>El TR consta de tres parts: </li></ul><ul><ul><li>Procés de recerca </li></ul></ul><ul><ul><li>Memòria escrita (A) </li></ul></ul><ul><ul><li>Exposició oral (B) </li></ul></ul><ul><ul><li>Obligatòriament A o B (o les dues) s’ha de realitzar en català. </li></ul></ul>
 3. 3. Procés de recerca <ul><li>Comprèn tot allò que s’ha de fer des de l’explicació del TR (a 1r de batx.) fins al lliurament de la memòria escrita (a 2n de batx.) </li></ul><ul><li>Representa el 40 % de la nota final del TR (Avalua el tutor/a del TR) </li></ul><ul><li>La recerca ha de partir d’una/es hipòtesis i/o uns objectius </li></ul><ul><li>Al llarg d’aquests mesos s’ha d’anar recopilant la informació </li></ul><ul><li>La informació s’ha de seleccionar, sintetitzar i elaborar </li></ul><ul><li>Es penalitzarà que la informació sigui copiada d’Internet </li></ul><ul><li>Mínim de 4 entrevistes amb el teu tutor del treball </li></ul><ul><li>Hauràs de portar feina feta a cada entrevista </li></ul><ul><li>El tutor haurà de revisar la memòria abans de lliurar-la definitivament </li></ul><ul><li>La valoració d’aquesta part dependrà dels següents factors: </li></ul><ul><ul><li>Anar complint els objectius pactats amb el teu tutor </li></ul></ul><ul><ul><li>El número d’entrevistes </li></ul></ul><ul><ul><li>El teu esforç a recopilar informació </li></ul></ul><ul><ul><li>La teva iniciativa, originalitat i motivació al llarg del procés </li></ul></ul>
 4. 4. Memòria escrita <ul><li>És el document que s’ha de lliurar en acabar el procés de recerca </li></ul><ul><li>Representa el 35 % de la nota final del TR (Avalua el tribunal) </li></ul><ul><li>No té un mínim ni màxim de fulls. Fes els que necessitis </li></ul><ul><li>Es pot incloure qualsevol tipus de material addicional: </li></ul><ul><ul><ul><li>Fotos, entrevistes, estadístiques, dibuixos, gràfiques, etc </li></ul></ul></ul><ul><li>Tot aquest material s’adjuntarà al final de la memòria (annexos) </li></ul><ul><li>Aquest document haurà de complir unes pautes de presentació 5 </li></ul><ul><li>La valoració d’aquesta part dependrà dels següents factors: </li></ul><ul><ul><li>Lliurar el document en el termini establert </li></ul></ul><ul><ul><li>El compliment de les pautes de presentació </li></ul></ul><ul><ul><li>El contingut global de la memòria </li></ul></ul><ul><ul><li>Importància de l’elaboració de la introducció i la conclusió </li></ul></ul><ul><ul><li>La introducció i les conclusions han de tenir sentit per sí mateixes </li></ul></ul><ul><ul><li>La quantitat de material addicional </li></ul></ul>
 5. 5. Pautes de presentació de la memòria <ul><li>S’ha de presentar imprès a ordinador </li></ul><ul><li>Portada : </li></ul><ul><ul><li>Títol al centre </li></ul></ul><ul><ul><li>Quadre de text a l’angle inferior dret amb: noms de l’alumne/a, del centre, curs i modalitat i tutor. </li></ul></ul><ul><li>Índex : es fa al final del procés de recerca, és obligatori, no s’ha de numerar i es posa al principi de la memòria escrita </li></ul><ul><li>Introducció : explicar què es farà i per què. Serà el full número 2 </li></ul><ul><li>Cos del treball : </li></ul><ul><ul><li>Fulls Din-A4, tots iguals </li></ul></ul><ul><ul><li>Espai interlineal 1,5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Lletra Arial de mida 12 </li></ul></ul><ul><ul><li>Marges de 2,5 pels quatre costats </li></ul></ul><ul><ul><li>Justificació completa del text (excepte títols) </li></ul></ul><ul><ul><li>Numeració de les pàgines </li></ul></ul>
 6. 6. Pautes de presentació de la memòria <ul><li>Conclusió : és una mena de balanç final del resultat del TR </li></ul><ul><li>Annexos : és tot el material complementari, es posa a final de tot 4 </li></ul>
 7. 7. Exposició oral <ul><li>És l’última part del TR </li></ul><ul><li>Representa el 25 % de la nota final del TR (Avalua el tribunal) </li></ul><ul><li>L’exposició ha de durar entre 12 i 15 minuts </li></ul><ul><li>Suport informàtic de PowerPoint </li></ul><ul><li>És molt important completar l’exposició amb material gràfic </li></ul><ul><li>Cal no passar-se, ni quedar-se curt de temps en l’exposició </li></ul><ul><li>Heu de pensar que esteu fent una classe magistral </li></ul><ul><li>La valoració d’aquesta part dependrà dels següents factors: </li></ul><ul><ul><li>Qualitat de l’explicació, es tracta de parlar no de llegir </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualitat de la presentació del PowerPoint </li></ul></ul><ul><ul><li>Vocabulari utilitzat </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualitat i quantitat de material gràfic addicional </li></ul></ul><ul><ul><li>Ser correcte en les postures i gestos </li></ul></ul><ul><ul><li>No parlar massa ràpid i tenir un to de veu adequat </li></ul></ul>
 8. 8. Calendari 1r de batxillerat 2n de batxillerat Tria de tema i tutor Abril 1a entrevista amb el tutor Maig, juny Altres entrevistes amb el tutor Setembre, octubre, novembre i desembre Lliurament de la memòria escrita Desembre de 2011 Lliurament PowerPoint 9 Gener de 2012 Exposicions orals Gener de 2012 Lliurament de qualificacions i diplomes Febrer del 2012
 9. 9. Avaluació <ul><li>La nota final del Treball de Recerca serà un número sencer entre 1 i 10. </li></ul><ul><li>Els alumnes que arribin a una puntuació de “8” gaudiran d’un diploma. </li></ul>PROCÉS DE RECERCA 40 % MEMÒRIA ESCRITA 35 % EXPOSICIÓ ORAL 25 % TOTAL 100 %
 10. 10. Lliurar amb retràs el dossier del TR: -1 punt per dia Lliurar amb retràs la presentació en PowerPoint: -1 punt per dia No respectar les normes de configuració del dossier: fins a -2 punts No realitzar les quatre entrevistes com a mínim: fins a -2 punts Allargar-se més del 15 minuts en l’exposició oral: fins a -2 punts Copiar literalment textos tant de llibres, com d’Internet: fins -3 punts Penalitzacions Altres consideracions Els TR que aconsegueixin una qualificació de 9 o 10 punts, romandran al col·legi com a material de consulta per a altres alumnes

×