Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Síndrome coronario agudo

1,196 views

Published on

Protocolo para angioplastia primaria en casos de sindrome coronario agudo con elevación del st: SCACEST

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Síndrome coronario agudo

  1. 1. Atenció multidisciplinar
  2. 3. SCA Altres causes de dolor toràcic AAS, Marcadors, Via, RX tòrax
  3. 6. SCACEST Angioplàstia primària
  4. 7. <ul><li>Dolor toràcic perllongat de menys de 12h d’evolució </li></ul><ul><li>Supradesnivelació ST 1 mm o més en dues derivacions consecutives </li></ul><ul><li>Més de 12h de dolor en presència de: </li></ul><ul><ul><ul><li>Shock cardiogènic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TV recidivant o FV primària </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IAM anterior en un pacient jove </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Complicació mecànica documentada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aturada cardíaca recuperada </li></ul></ul></ul>
  5. 8. Urgències UCI <ul><li>Indicació ACTP urgent </li></ul><ul><li>Administrar antiagregació: clopidogrel + AAS </li></ul><ul><li>Consentiment informat </li></ul>SEM / fibrinolisis <ul><li>Localització equip de guàrdia ACTP </li></ul><ul><li>Hemodinamista </li></ul><ul><li>Infermera </li></ul><ul><li>Tècnic de ratjos </li></ul>Valoració temps Revascularització percutània urgent
  6. 11. <ul><li>Control de les complicacions </li></ul><ul><ul><li>shock cardiogènic </li></ul></ul><ul><ul><li>Insuficiència cardíaca (EAP…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Arítmies </li></ul></ul><ul><ul><li>rotura cardíaca-taponament cardíac </li></ul></ul><ul><ul><li>CIV </li></ul></ul>
  7. 12. Aval·luació pronòstica i tractament ambulatori de l’IAM Ecocardiograma Fase de convalescència IAM Ajustar tractament crònic Programar exploracions complementàries Assegurar seguiment extrahospitalari

×