Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminari Creacio Empreses

931 views

Published on

Seminari sobre creació d'empreses

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminari Creacio Empreses

 1. 2. OBJECTIU INTENTAR RESPONDRE 3 PREGUNTES ¿? COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL?
 2. 3. OBJECTIU INTENTAR RESPONDRE 3 PREGUNTES ¿ ? COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL?
 3. 4. SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? A PARTIR DE…  L’experiència laboral prèvia  Canvis perceptibles a l’entorn  Informacions personals MITJANÇANT  Còpia / importació  Ideant un sistema  Aplicació d’habilitats PER  Fer les coses millor que els altres  Satisfer necessitat no satisfeta  Ocupar un nínxol petit  Idear una nova manera de fer   
 4. 5. SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? A PARTIR DE… L’experiència laboral prèvia  Canvis perceptibles a l’entorn  Informacions personals 
 5. 6. SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? MITJANÇANT… La còpia / importació  Idear un sistema  Aprofitar habilitats pròpies 
 6. 7. SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? PER… Satisfer una necessitat no satisfeta  Ocupar un nínxol petit  Idear una nova manera de fer  Fer les coses millor que els altres 
 7. 8. OBJECTIU INTENTAR RESPONDRE 3 PREGUNTES ¿ ? COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL?
 8. 9. CONDICIONS PER A L’ÈXIT D’UNA IDEA CONDICIONS PERSONALS  SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? Hàbits i comportaments emprenedors COHERÈNCIA DEL PROJECTE  Anàlisi del projecte
 9. 10. CONDICIONS PER A L’ÈXIT D’UNA IDEA CONDICIONS PERSONALS  HÀBITS I COMPORTAMENTS EMPRENEDORS SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO?   Recerca d’oportunitats i iniciativa  Exigir eficiència i qualitat  Recerca d’informació  Persuasió i xarxes de recolzament  Autoconfiança i independència  Córrer riscos calculats  Persistència  Acompliment  Planificació sistemàtica i seguiment  Fixar metes Necessitat d’autodiagnosticar-se
 10. 11. CONDICIONS PER A L’ÈXIT D’UNA IDEA COHÈRENCIA DEL PROJECTE  ANÀLISI DEL PROJECTE SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO?  EL VALOR EL PLA D’EMPRESA LA PROVA DEL 3
 11. 12. EL CONCEPTE DE VALOR SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? És la percepció que té un possible client dels beneficis i costos inherents a la compra d’un producte o a la prestació d’un servei
 12. 13. EL CONCEPTE DE VALOR SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? OBJECTIU: DONAR VALOR EXEMPLE 1 EXEMPLE 2 EXEMPLE 3
 13. 14. EL CONCEPTE DE VALOR SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? CONDICIONS  QUANTS ELEMENTS HI HA?  QUIN PES TENEN?
 14. 15. EL CONCEPTE DE VALOR SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? FONTS DE VALOR DE LA IDEA  Utilitat del producte o servei respecte a la necessitat que pretén cobrir i en relació a la competència  Rapidesa en la provisió del producte o en la prestació del servei  Exclusivitat del producte o servei  Oferir preus competitius respecte a la resta d’empreses del sector  Capacitat d’observació, reflexió i adaptació a les necessitats de la clientela  L’atenció a la clientela  Flexibilitat respecte a horaris d’atenció, preus i quantitats  Oferir comoditat i fàcil accessibilitat a la clientela  Tenir una àmplia varietat de producte o serveis
 15. 16. CAUSES DE FRACÀS DE LA IDEA EMPRESARIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? ESCÀS CONEIXEMENT DEL SECTOR I DEL MERCAT I FALTA D’EXPERIÈNCIA  Oferir preus competitius respecte a la resta d’empreses del sector  Capacitat d’observació, reflexió i adaptació a les necessitats de la clientela  L’atenció a la clientela  Flexibilitat respecte a horaris d’atenció, preus i quantitats  Oferir comoditat i fàcil accessibilitat a la clientela  Tenir una àmplia varietat de producte o serveis  AUTODIAGNOSI  AMPLIAR EL GRAU DE CONEIXEMENT DEL SECTOR I EL MERCAT Ampliació dels coneixements sectorials Adquirir experiència Professional al sector EXEMPLE
 16. 17. CAUSES DE FRACÀS DE LA IDEA EMPRESARIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? POCA O NUL·LA ORIENTACIÓ AL CLIENT  He identificat les preferències del públic objectiu?  Cobreix el producte o servei les necessitats de la clientela?  Tinc experiència en el tracte directe amb la clientela?  Quin paper juga l’atenció a la clientela del projecte?  He identificat els hàbits de compra de la clientela objectiu?  Conec el procés de compra?  AUTODIAGNOSI  INCREMENT DE L’ORIENTACIÓ AL CLIENT Treballar els hàbits i comportaments de les persones Incorporació al projecte de persones amb visió comercial EXEMPLE
 17. 18. CAUSES DE FRACÀS DE LA IDEA EMPRESARIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? ESTRATÈGIA DE PREUS ERRÒNIA  He tingut en compte els preus de la competència?  He calculat els costos i marge de benefici dels seu producte o servei?  He establerts una estimació de vendes realista?  Crec que la millor estratègia són preus per sota de la competència?  AUTODIAGNOSI  MILLORAR EL CÀLCUL DE LA INVERSIÓ INICIAL Analitzar els diferents sistemes de fixació de preus Buscar avantatges comparatius més enllà del preu EXEMPLE
 18. 19. CAUSES DE FRACÀS DE LA IDEA EMPRESARIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? DIMENSIONAMENT FINANCER INICIAL INSUFICIENT  He precisat la inversió necessària per a la posada en marxa?  He tingut en compte tots els elements necessaris?  He determinat les fonts de finançament per a la inversió?  He previst possibles desviacions sobre les inversions previstes?  He realitzat un complet pla d’inversions?  M’he establert un salari propi?  AUTODIAGNOSI  MILLORAR EL CÀLCUL DE LA INVERSIÓ INICIAL Consolidar els coneixements sobre càlcul de la inversió Donar una visió objectiva de les necessitats i previsions EXEMPLE
 19. 20. OBJECTIU INTENTAR RESPONDRE 3 PREGUNTES ¿ ? COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO?
 20. 21. LA PROVA DEL 3 COHÈRENCIA DEL PROJECTE SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL?  L’ESTRATÈGIA COMERCIAL LA PROVA DEL 3 EL CONCEPTE + EL PUNT MORT +
 21. 22. LA PROVA DEL 3 EL CONCEPTE SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? EN QUIN NEGOCI ESTIC? EXEMPLE EXEMPLE QUINA NECESSITAT VULL SATISFER? PER QUÈ EM COMPRARAN A MI?
 22. 23. LA PROVA DEL 3 L’ESTRATÈGIA COMERCIAL SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? COM PENSO FER ARRIBAR EL PRODUCTE/SERVEI AL CLIENT? QUIN COST EM SUPOSA? PLA DE MÀRQUETING
 23. 24. LA PROVA DEL 3 EL PUNT MORT SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? QUANT FACTURACIÓ UNITATS HAIG DE VENDRE PER COBRIR DESPESES?   EL PREU  ELS COSTOS VARIABLES  ELS COSTOS FIXOS SABER
 24. 25. CÀLCUL DEL PUNT MORT SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? CAPSES DE ROBA COST VARIABLE UNITARI Cartró 1 € Paper d’embalar 0,04 € Cinta adhesiva 0,06 € Grapes 0,03 € DESPESES FIXES ANUALS Sous i Salaris 65.000 € S. S. Autònoms 10.750 € S. S. Règim General 11.450 € Lloguer del local 6.000 € Despeses generals 3.500 € Assegurances 600 € Manteniment 800 € Publicitat 1.000 € TOTAL 99.100 € TOTAL 1,13 € Marge brut comercial nominal = (Preu – Total CVU) = 10 – 1,13 = 8,87 € Marge brut comercial percentual = (Preu – Total CVU) x 100 / Preu = (10 – 1,13) x 100 / 10 = 88,87 € Nombre d’unitats = Total DFA / Marge brut comercial nominal = 99.100 / 8,87 = 11.172 unitats Volum de venda = Total DFA / Marge brut comercial percentual = 99.100 / 0,887 = 111.724 € PREU 10 €
 25. 26. SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? CENTRES FLORALS A DOMICILI COST VARIABLE UNITARI Flors 1,75 € Contenidor 0,30 € Amortització vehicle repartiment 0,50 € Benzina 0,25 € DESPESES FIXES ANUALS Sous i Salaris 35.000 € S. S. Autònoms 5.425 € S. S. Règim General 6.160 € Lloguer del local 3.600 € Despeses generals 2.000 € Assegurances 200 € Manteniment 350 € Publicitat 500 € TOTAL 53.235 € TOTAL 2,8 € Marge brut comercial nominal = (Preu – Total CVU) = 25 – 2,8 = 22,2 € Marge brut comercial percentual = (Preu – Total CVU) x 100 / Preu = (25 – 2,8 ) x 100 / 25 = 88,8 € Nombre d’unitats = Total DFA / Marge brut comercial nominal = 53.235 / 22,2 = 2.398 unitats Volum de venda = Total DFA / Marge brut comercial percentual = 53.235 / 0,888 = 59.949 € PREU 25 € CÀLCUL DEL PUNT MORT
 26. 27. EL PLA D’EMPRESA SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES OBJECTIU COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? ESTRUCTURA COHERENT REFLEXIONS COMERCIALS Reflexions Financeres Reflexions sobre Producció Reflexions sobre Organització
 27. 28. RESUM DE LA SESSIÓ SEMINARIS DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ D’EMPRESES SÍNTESI I ELEMENTS FONAMENTALS A PARTIR DE MITJANÇANT PER COM ES GENEREN LES IDEES EMPRESARIALS? CONDICIONS PERSONALS COHERÈNCIA DEL PROJECTE PER QUÈ UNES IDEES TENEN ÈXIT I D’ALTRES NO? OBJECTIU  RESPONDRE HÀBITS I COMPORTAMENTS EMPRENEDORS EL VALOR CAUSES DEL FRACÀS LA PROVA DEL 3 PLA D’EMPRESA COM PODEM AVALUAR LA NOSTRA IDEA EMPRESARIAL? EL CONCEPTE + EL PUNT MORT + L’ESTRATÈGIA COMERCIAL
 28. 29. Seminaris de generació d’idees i creació d’empreses SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES Passeig de Gràcia, 129 3ª planta 08008 Barcelona Telèfon: 93 567 69 40 Fax: 93 567 69 65/66 www.gencat.cat/treballiindustria

×