Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pinnts AIFiCC programa

80 views

Published on

Curs d'Innovació a AIFiCC
El curs PINNTS promou l'Aprenentatge pràctic de la innovació. Tots els conceptes i models que es proposen al curs s’apliquen d’una banda a entendre casos reals d’innovació i de l’altra a desenvolupar el projecte d’innovació triat i proposat des del propi entorn professional dels participants. El curs PINNTS aplica les tècniques de coLearning, classe inversa i aprenentatge basat en projectes, entre d'altres.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pinnts AIFiCC programa

 1. 1. 1 HM 7 KWNOLEDGE Certificació AIFIIF Curs dirigit i impartit pel Dr. Enginyer Josep Mª Monguet Especialista en Innovació en salut Curs de formació en innovació pràctica
 2. 2. 2 Metodologia Tot el contingut del curs s’orienta a canalitzar el coneixement i el talent cap a la creació d’un projecte d’innovació que respongui a un repte i que es realitza treballant en equip*. Adreçat especialment a metges, infermeres i altres professionals de la salut que vulguin participar en projectes d’innovació. A qui s’adreça? Què és innovar? Innovar es crear un producte, un servei o un procés del tot nou o que millori l’actual, i cada organització ha de desenvolupar un model i una cultura d'innovació pròpies. El curs PINNTS • Desenvolupa integralment les competències per a la innovació. • Permet endegar un projecte d'innovació propi • Promou l'extensió de la innovació al sistema de salut • Fomenta els valors i la cultura de la innovació Tot i que la innovació és en bona part fruit del desenvolupament exponencial de la tecnologia, cal entendre les raons tècniques, socials i econòmiques de la innovació, però sobretot cal aprendre a dissenyar les transformacions, incrementals i/o disruptives, en la prestació dels serveis de salut. Aprenentatge eminentment pràctic. Tots els conceptes i models que es proposen s’apliquen d’una banda a entendre casos reals d’innovació i de l’altra a desenvolupar el projecte d’innovació triat i proposat des del propi entorn professional dels participants. ____________ * La inscripció al curs és en equip
 3. 3. 3 Objectiu. .. L'objectiu central del curs consisteix en aplicar les tècniques i processos de la innovació a la creació d'un projecte. En el curs s’aprèn a: • Aplicar tècniques de creativitat en un context que combina les disciplines de tecnologia, disseny i gestió, amb el coneixement d’àmbits de la salut. • Treballar en equip amb estratègies de co-creació i disseny participatiu. • Analitzar casos reals d’èxit en innovació en entorns de salut. Al finalitzar el curs: A banda dels coneixement i les tècniques adquirides, l’equip disposarà de l’esborrany inicial d’un projecte d’innovació Durada i inici El curs consta de 5 mòduls, a cadascun dels quals s’han de dedicar unes 10 hores. Es disposa de dues setmanes per fer cada mòdul. El curs es completa per tant en 10 setmanes.
 4. 4. 4 ... Pàgina web de Care Knowledge Centre http://careknow.com Continguts del curs Programa Accés als materials Cadascun dels 5 mòduls del curs segueix la mateixa estructura. Presentació del mòdul Mòdul 1 Repte Oportunitat d’innovació. Identificar una oportunitat d’innovació a partir d’algun problema no resolt o d’un espai de millora al nostre hospital, al centre de salut o en qualsevol àmbit del sistema. El programa segueix el procés de desenvolupament d’un projecte d’innovació. Cada equip participant treballa el seu projecte d’innovació de forma paral·lela al seguiment del temari del curs que tot ell gira al voltant del projecte.
 5. 5. 5 Treball individual L’alumne veu els 8 vídeos de cada mòdul, revisa els continguts i respon les preguntes de comprensió proposades després de cada vídeo. Es presenten 3 temes d’estudi temes (Tecnologia, Disseny i Gestió) i 3 casos reals d’innovació en salut que il·lustren els temes exposats. Durada prevista 2 h. Treball en equip L’equip s’ha de trobar per realitzar la tasca proposada en el mòdul. Es realitzen 2 exercicis que constitueixen passos endavant en el projecte que ha triat l’equip. Cada tasca a realitzar es presenta en un vídeo i compta amb una plantilla de treball. Durada prevista 4 h. Mòdul 2 Solució Idea elevada a concepte. Proposar una solució al repte, a patir d’una nova idea, que es treballa i es poleix fins a convertir-la en un concepte definit, acotat i realitzable. Mòdul 3 Projecte Fer viable el concepte. Desenvolupar el concepte fins que esdevingui una veritable proposta d’innovació, considerant tots els detalls i planificant la seva execució. Mòdul 4 Prototip Crear la primera versió. Construir una primera versió del projecte per posar a prova la solució proposada. En funció del tipus de projecte s’ha de decidir a quina escala és possible treballar. Mòdul 5 Hipòtesi Validar la solució. Fent servir el prototip s’han de poder mesurar els avantatges que comportarà la innovació en posar en marxa els nous productes i/o serveis.
 6. 6. 6 Mòdul 1 Repte Solució Projecte Prototip Recerca Problema Millor idea Hi ha infinitat de problemes què un equip innovador, pot contribuir a resoldre aplicant: eines de disseny, coneixement tecnològic i models avançats de gestió. Cal triar-ne un que ens agradi. Temes d’estudi per donar suport a la identificació del repte. Hem de saber moure’ns en un context que progressa sense interrupció. Necessitem ser creatius, generant idees, i executius triant les bones. Cal ser molt eficients funcionant com un equip. Tecnologia. Context digital Disseny. Producció d’idees Gestió. Equips creatius Avancem cap a una nova etapa de la història, plena d’incerteses, però també de reptes. Un nou context, promogut i facilitat per les tecnologies digitals. Les tècniques de creativitat ajuden tant, a analitzar problemes com a trobar solucions. Tothom en algun àmbit i en algun format expressa la seva creativitat. L’èxit del projecte depèn de la intel·ligència col·lectiva de l’equip que l’impulsa. Un bon equip s’organitza en funció del perfils que l’integren. Casos inspiradors que il·lustren la cultura del repte en diversos àmbits. Des dels centres de salut es poden identificar molts reptes d’innovació. Societat civil, famílies i pacients poden convertir la salut en un repte. La salut i les seves derivades, objectiu compartit de totes les institucions. Organització. Sant Joan de Deu Iniciativa. Patientslikeme.com Projecte públic. La salut de Londres El model de treball d’un hospital que posa la innovació com un eix central, promou la cultura del repte i aprofita les oportunitats d’innovació del conjunt dels seus professionals. El problema d’un únic pacient, que el sistema de salut dóna per perdut, es converteix en l’impuls d’una iniciativa inesperada que acaba implicant a 500.000 pacients. La salut d’una ciutat és un repte que, més enllà del que és estrictament sanitari, té una dimensió social i econòmica. La salut és, entre d’altres una font de llocs de treball associats a la innovació.
 7. 7. 7 Tasques del projecte. Fulls de treball a utilitzar: Tasca 1 Problema Tècnica: Pluja d’idees inversa Objectiu Identificar problemes interessants i pels quals es possible trobar una solució innovadora. Es generen llistes de problemes i es trien els que tinguin més potencial. . Tasca 2: Millor idea Tècnica: Àngels i dimonis Objectiu Decidir quin problema esdevindrà el repte d’innovació entre els proposats, valorant els seus pros (àngels) i els seus contres (dimonis).
 8. 8. 8 Mòdul 2 Repte Solució Projecte Prototip Recerca Inspiració Futur En aquesta etapa del projecte cal inspiració per trobar tantes idees com es pugui, i visió de futur, per imaginar com poden funcionar a la pràctica les solucions imaginades. Temes d’estudi per donar suport a la creació de la solució. Les competències i les habilitats digitals són com saber llegir i escriure. Si la ment treballa en llibertat pot imaginar moltes solucions. Si la innovació és al futur, és imprescindible endinsar-s’hi. Tecnologia. Competències digitals Disseny. Pensament de disseny Gestió. Escenaris de futur Les competències digitals inclouen coneixements i habilitats per a la gestió de les dades, les xarxes, els dispositius de treball, i una gran diversitat d’aplicacions. Dissenyar requereix pensar de manera holística i àgil. El design thinking és una tècnica que ajuda a crear i validar nous conceptes de productes i serveis. Pensar en múltiples escenaris de futur és una estratègia per a forçar la nostra imaginació, i per a esprémer les solucions proposades i veure que donen de sí. Casos inspiradors de solucions. Les organitzacions de salut cerquen permanentment noves solucions. Les organitzacions de salut tenen latents moltes solucions a casa seva. El futur de la salut requereix la implicació dels agents socials i econòmics. Organització. Kaiser Permanente Iniciativa. Clínica Mayo Projecte públic. Innovació al NHS Les organitzacions de salut evolucionen, com ho fa la societat, adoptant tard o d’hora, totes les tecnologies i models de gestió que es demostren eficients. Els projectes d’innovació a les organitzacions de salut han de tenir la dimensió que convingui, s’han d’afrontar per etapes, s’ha d’anar per feina i aprendre ràpid dels errors. L’acceleració de la innovació requereix que els ciutadans es comprometin en els projectes, i el seu èxit depèn de que tothom vegi la innovació com quelcom propi.
 9. 9. 9 Tasques del projecte. Fulls de treball a utilitzar: Tasca 1 Inspiració Tècnica: Pensament de disseny Objectiu Aprendre a pensar com els dissenyadors, amb una certa llibertat i explorant moltes alternatives de forma àgil, per a identificar solucions al nostre repte. Tasca 2 Futur Tècnica: Imaginar escenaris Objectiu Fent servir el concepte-solució final proposat a la tasca 1, design thinking, s’ha d’intentar millorar la solució pensant en clau de futur.
 10. 10. 10 Mòdul 3 Repte Solució Projecte Prototip Recerca Components Sistema Primer s’han de determinar els components a dissenyar, després s’ha de concretar l’estratègia de disseny a aplicar en cadascun. Finalment es formalitza la proposta de disseny del sistema en el seu conjunt. Temes d’estudi per donar suport a la realització del projecte. La tecnologia facilita l’aplicació d’estratègies de joc. La forma de dissenyar depèn del tipus de tangible o intangible a crear. Per a dissenyar s’ha de seguir un procés ordenat i sistemàtic. Tecnologia. Jugar-aprendre-treballar. Disseny. Categories de disseny. Gestió. Procés de disseny. Les eines digitals per jugar, per treballar i per aprendre són les mateixes. Incorporar elements de joc a l’aprenentatge, al consum o al treball n’augmenta el seu atractiu. El disseny ha de tenir en compte l’evidència i el coneixement previs sobre el que es vol crear, el grau de col.laboració necessari i el que cal aprendre pel camí. El procés de treball que seguim en la innovació no és una simple seqüència lineal, és més com una espiral, que avança i retrocedeix, i en la que a cada volta progressa el projecte. Casos inspiradors sobre projectes d’innovació. La flexibilitat del temps i l’espai digitals re-formula l’oferta de serveis de salut. La innovació en salut té una dimensió social tant important com la tecnològica. Cal un exercit d’emprenedors per a cobrir les necessitats d’innovació en salut. Organització. Tele-assistència Iniciativa. CMS Innovation Projecte públic. Hackathon de salut La digitalització del procés de la consulta al professional de salut obre oportunitats. La logística de la prestació de serveis de salut haurà d’evolucionar. La salut és un servei universal, i ni les economies més lliberals renuncien a l’oferta de servis de salut públics i gratuïts. La seva viabilitat i la qualitat requereixen innovació. Oportunitats perquè gent diversa es reuneixi i col·labori creant aliances per a desenvolupar prototips ràpids. Una estratègia per a catalitzar i accelerar els processos d’innovació.
 11. 11. 11 Tasques del projecte. Fulls de treball a utilitzar: Tasca 1 Components Tècnica: Associació paraules - idees Objectiu Dividir la solució a crear en els seus components i trobar una idea focus per a cadascun d’ells. Tasca 2: Sistema Tècnica: Categories de disseny Objectiu Determinar com s’ha de procedir pel disseny de cada un dels components del sistema solució.
 12. 12. 12 Mòdul 4 Repte Solució Projecte Prototip Recerca Què fem? Proves Posar a prova el prototip requereix identificar els usuaris que hi tindran alguna mena de relació i pensar en que poden aportar . Temes d’estudi per donar suport a la realització del prototip. Robots humanitzats, humans augmentats i intel·ligència col·lectiva. Els usuaris, els pacients i els ciutadans en general s’apoderen més i més. Per innovar cal ser emprenedor, assumir riscos i gestionar incerteses. Tecnologia. Humà augmentat. Disseny. Usuaris. Gestió. Emprenedoria. Les tecnologies obren opcions per augmentar les capacitats dels humans i per a superar certes limitacions, tant de tipus físic com mental, però sobre tot de connexió amb l’entorn. La baula més important en el disseny son els usuaris. Fins que els usuaris no intervenen el potencial d’allò que s’ha creat no es manifes- ta. Llavors es possible millorar. Emprendre és un tema passional. S’ha de pensar en passar-ho bé i en fer feliços als altres. És un procés de realització i de superació de dificultats. Casos inspiradors sobre emprenedoria i innovació en diversos àmbits. Quan la recerca i la innovació en salut es veuen com un actiu clau de la societat. La innovació no es exclusiva dels països desenvolupats. Cal un exercit d’emprenedors per a cobrir les necessitats d’innovació en salut. Organització. Karolinska Iniciativa. Last Mile Health Projecte públic. StartUp Health Karolinska és el buc insígnia de la salut a Suècia. Un país petit, però que té un acord polític total sobre la importàn- cia de la inversió en recerca en el camp de la salut. En un país pobre o en vies de desenvolu- pament la única forma de superar les grans limitacions del sistema de salut és amb un compromís fortíssim amb la innovació. El sector salut necessitat una transformació radical, i serà fruit d’una explosió d’emprenedoria capaç de combinar amb èxit tecnologia disseny i gestió.
 13. 13. 13 Tasques del projecte. Fulls de treball a utilitzar: Tasca 1 Què fem? Tècnica: Prototipatge Objectiu Determinar quines funcionalitats tindrà i criteris de construcció del prototip. Tasca 2: Proves Tècnica: Aprendre dels usuaris Objectiu Aconseguir “feedback” dels usuaris implicats en la innovació proposada, comprovant que la solució funciona segons s’ha previst.
 14. 14. 14 Mòdul 5 Repte Solució Projecte Prototip Hipòtesi Pregunta Validació De les diverses dimensions de la recerca ens interessar la d’instrument de la innovació. L’interès no es tant fer un article científic com garantir que els resultats s’ajusten a l’expectativa. Temes d’estudi per donar suport a la validació de la innovació. Les dades massives obren una dimensió nova del diagnòstic i del tractament. En temps de creació accelerada de coneixement cal molta recerca. La innovació, no és fàcil de vendre si no es converteix en il·lusió. Tecnologia. Dades massives. Disseny. Hipòtesi. Gestió. Vendre innovació. Els símptomes de les malalties són com la llum, tant sols en veiem un petit espectre, i les dades, en grans volums, ens ajuden a veure la part no visible del que passa, i a anticipar-nos. Una prova experimental de les prediccions permet induïr si una hipòtesi és certa, i permet fer prediccions. L’abducció ajuda a imaginar hipòtesis. Al llarg de tot el procés de disseny hi ha molts moments en els que de fet s’estan venent idees i conceptes, i és tant important saber vendre com comprar bé. Casos inspiradors sobre validació de projectes d’innovació en diversos àmbit. Els pacients no tenen conflictes entre CAP i hospitals, ells necessiten salut. Les diferències sòcio- econòmiques son una barrera a l’equitat de la salut. Els models dels serveis s’han de pressionar permanentment per millorar. Organització. Derivació. Iniciativa. Innovació Oberta Projecte públic. Treballador de la salut La connexió entre la primària i les especialitats és una frontera plena d’ineficiències, i cal tot un marc de recerca i innovació per a plantejar i provar noves fórmules. Els sistemes de salut, a tot el món, tenen defectes de base que frenen la innovació. Molts agents, sovint mal connectats, i no basar-se en l ’evidència de les dades o en el consens entre professionals. L’atenció al pacient no és ni molt menys estrictament clínica. La connexió entre els pacient i el sistema de salut és un nou espai de treball, cada vegada més complex.
 15. 15. 15 Tasques del projecte. Fulls de treball a utilitzar: Tasca 1 Pregunta Tècnica: Notícia de premsa Objectiu Fixar la pregunta de recerca que determinarà el valor que aporta la innovació creada, i formular la hipòtesi corresponent. Tasca 2: Validació Tècnica: Recerca Exprés Objectiu Dissenyar els assajos i el pla de validació de la hipòtesi.
 16. 16. 16 Treballa en innovació en l’àmbit de la salut i participa en la transferència al mercat d'investigació acadèmica sobre innovació. Ha estat vicerector i fundador dels estudis de Multimèdia a la UPC i a la UOC. Actualment és coordinador de recerca al Màster Barcelona Design de la UPC i col·labora a Onsanity. Enginyer Industrial de l'Escola Superior d'Enginyeria de Barcelona. Projectes destacats: Disseny i desenvolupament de la metodologia Health Consensus que ha estat aplicada a centenars de processos de participació en múltiples àmbits de la salut. Disseny i desenvolupament del sistema de telemedicina TRH LAB, implantat a l’àmbit de la rehabilitació a diversos hospitals del país. Va guanyar el premi Best in Class d’innovació 2014. Creació d’eines digitals per a estudiar el sistema d’innovació i disseny, analitzant els canvis socials i econòmics que es deriven de l’impacte de l’acceleració del coneixement. Treball per ACC1Ó i resultat publicat a Planeta Deusto. El seu primer projecte amb tecnologies multimèdia data del 1985, des de llavors i de forma ininterrompuda ha participat en el disseny i desenvolupament de centenars sistemes i aplicacions de les tecnologies interactives, els darrers 15 anys, bàsicament a l’àmbit de la salut. Compta amb més de 200 publicacions acadèmiques i ha dirigit 35 tesis doctorals. Línies de recerca actuals: TIM. [Team Intelligence Management] Eines per ajudar els equips d’innovació a ser més eficients i eficaços. PCBT. [Personal Creativity Benchmarking Test] Eina per ajudar a gestionar les capacitats innovadores personals. SmartDelphi. Eina Delphi digital per facilitar processos participatius i de co-creació. PINNTS. Habilitats d'innovació en un entorn de coLearning en l’àmbit de la salut. iBarriers. Identificació de les limitacions i dificultats per a la innovació en l'àmbit de la salut STS [Socio-Technical Scenarios] Estratègies per compartir escenaris d'innovació futurs. LAPS. [Laboratori de Participació en Salut] Estratègies participatives per donar suport als professionals de la salut en processos col·laboratius. Webs | huntingmammoths.net | onsanity.com UPC Diagonal 647, 08028 Barcelona | jm.monguet@upc.edu | +34 626 261 448 | futur.upc Professor Josep Mª Monguet

×