MVO visie en beleid Hulskamp

1,480 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MVO visie en beleid Hulskamp

 1. 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid
 2. 2. Voorwoord Sinds de oprichting van de onderneming in 1972 staat Hulskamp bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening, apparatuur en oplossingen, staat hoog in het vaandel en de relatie met stakeholders is goed. Ook onze interne organisatie met haar processen kent een hoog niveau. Ten bewijze hiervan heeft Hulskamp in het zijn en te blijven op MVO-gebied en dit uit te afgelopen jaar dan ook het ISO 9001:2008 dragen. Concreet zullen we, waar mogelijk, certificaat behaald. Uiteraard blijft Hulskamp ondersteuning bieden op MVO-gebied aan onze altijd streven naar verdere verbetering van haar relaties om ook hierdoor de MVO-principes dienstverlening en is zij zich bewust van haar verder te verspreiden. positie binnen de maatschappij in het algemeen en de audiovisuele branche in het bijzonder. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ook hierin herkent u de kwaliteit van Hulskamp! Thans was het moment gekomen waarop de directie heeft besloten om ook alle zaken die Utrecht, 5 juni 2009 in de loop van de jaren zijn gerealiseerd op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nader te laten onderzoeken, de status te bepalen, formeel beleid vast te leggen en doelen voor de toekomst te formuleren. Jan Meijers, algemeen directeur Ook is er meer en meer bij medewerkers een bewustwordingsproces ontstaan waardoor MVO inmiddels een bijzonder groot draagvlak binnen de onderneming kent. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt in de samenleving steeds belangrijker. MVO betekent dat we als onderneming streven naar zowel winst als naar positieve effecten voor het milieu en de mensen binnen en buiten de onderneming. Hulskamp heeft zich ten doel gesteld om binnen de audiovisuele branche toonaangevend te
 3. 3. Bedrijfsprofiel Hulskamp Audiovisueel Van kleine vergaderingen tot mega- van presentatieapparatuur voor kleine events, van de verhuur van complete vergaderingen tot de inrichting van grote, videoproductiefaciliteiten tot volledige AV- complexe audiovisuele installaties. Waarbij de inrichting: Hulskamp Audiovisueel biedt klant altijd kan rekenen op de eigen afdeling innovatie, kwaliteit en service. Al meer dan installatietechniek, deskundige begeleiding en 37 jaar is Hulskamp hét toonaangevende uiteraard de eigen servicedienst. Nederlandse bedrijf op het gebied van beeld en geluid, met een landelijke dekking vanuit Naast de verkoop- en verhuurafdelingen verschillende regionale vestigingen in Utrecht beschikt Hulskamp over een uiterst (hoofdkantoor, showroom en TV-studio), Den geavanceerde afdeling ‘content creation’ voor Bosch, Den Haag, Arnhem, Schiedam en de productie van video’s, DVD/Cd-rom en Zwolle. andere multimediatoepassingen. Van corporate video en TV-commercial tot event content: van Bij Hulskamp Audiovisueel kan de HD en SD editing tot multimedia meervoudige opdrachtgever terecht voor het huren of schermpresentaties. Hulskamp is daarnaast aanschaffen van apparatuur en diensten. De dé specialist op het gebied van narrowcasting: verschillende onderdelen zijn binnen het bedrijf de content (alle pagina’s en/of video’s), de geïntegreerd, wat zorgt voor een optimale distributie én het systeembeheer worden dienstverlening. Het personeel bestaat uit goed integraal door Hulskamp verzorgd. getrainde en servicegerichte specialisten, op alle gebieden. Uiteraard is de automatisering optimaal, waardoor Hulskamp garant staat voor flexibel, betrouwbaar en slagvaardig handelen. Wij doen wat we beloven! Hulskamp biedt het meest uitgebreide en grootste verhuurassortiment voor projecten en evenementen van elk formaat. Het Onze service activiteiten omvatten het meer dan volledige aanbod op het gebied technische advies, begeleiding en installatie van High Definition techniek is uniek in van projectinrichtingen alsmede onderhoud Europa; Hulskamp biedt een zeer innovatief en reparatie van audiovisuele apparatuur. productenpakket, met ‘state of the art’ Onze storingsdienst, welke 24 uur per dag, concepten. Voor elke opdracht, van klein tot 7 dagen per week te bereiken is, staat groot, biedt Hulskamp 24/7 dienstverlening: garant voor een kordaat optreden opdat uw betrouwbare levering van de verschillende activiteiten niet onnodig worden vertraagd. vestigingen, een deskundige backoffice en Wij zijn geautoriseerd om reparaties uit te snelle respons. voeren op de door ons geleverde apparatuur die onder garantie vallen. Dit gebeurt door een Ook de afdeling verkoop van Hulskamp eigen vakkundige technische dienst. Hierdoor presenteert een breed productenpakket, kunnen wij maximale controle uitoefenen op de waarbij de opdrachtgever een ruime keus heeft reparatietermijn. Ook het aanbieden van lease- uit de top A-merken. Hulskamp levert alles: en onderhoudscontracten behoren tot van reversmicrofoons tot ‘turn-key’ projecten, de serviceactiviteiten.
 4. 4. Hulskamp Audiovisueel en haar visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Hulskamp Audiovisueel hecht er veel waarde aan om maatschappelijk verantwoord ondernemen niet alleen een papieren verhaal te laten zijn. Begin 2009 heeft Hulskamp Audiovisueel derhalve een gedragscode ontwikkeld waarin is vastgelegd hoe Hulskamp Audiovisueel omgaat met de samenleving en met interne en zakelijke relaties. De code vormt een algemene basis voor het dagelijks handelen op het gebied van communicatie, privacy en bijvoorbeeld werkomstandigheden. Ook hoe Hulskamp Audiovisueel zich richt op maatschappelijk verantwoord ondernemen is verankerd in het document. Inmiddels wordt de gedragscode geïmplementeerd in de organisatie. Het MVO-proces “MVO is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid neemt over de effecten van deze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied, daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden”. Dat is de definitie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens het MVO-platform. Maatschappelijk verantwoord ondernemen geniet in Nederland Integriteit in toenemende mate aan populariteit. Dit is De basis voor al onze zakelijke handelingen ook niet zo vreemd als je bedenkt dat alleen is integriteit. Dit betekent dat iedereen die al de rijksoverheid heeft aangegeven vanaf met Hulskamp Audiovisueel te maken heeft, 2010 louter nog ‘duurzaam’ in te willen kopen. zowel intern als extern, kan rekenen op Dat houdt in dat men uitsluitend nog goederen een respectvolle, eerlijke en rechtvaardige en diensten wil afnemen bij bedrijven die behandeling. aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vakbekwaamheid en service Wij zijn trots op onze vakbekwaamheid en de De drie P’s vakkundige wijze waarop onze medewerkers De basis voor maatschappelijk verantwoord bij al hun dagelijkse bezigheden deze ondernemen ligt in de drie P’s: Planet, People vakbekwaamheid aan de dag leggen. en Profit. Dat betekent voor een bedrijf als Onze medewerkers moeten zich ervan bewust Hulskamp Audiovisueel dat het naast het maken zijn dat realisatie van de doelstellingen van van winst ook moet zorgen dat het personeel Hulskamp Audiovisueel alleen mogelijk is het naar de zin heeft en rekening moet houden door klanten de beste service en kwaliteit te met het milieu en de maatschappij. Een goede bieden. Deze op service en kwaliteit gerichte balans hierin is essentieel; het streven naar benadering vormt de hoeksteen van Hulskamp winst mag niet ten koste gaan van de zorg voor Audiovisueel’s visie op de zakelijke praktijk. het personeel of milieu, en andersom.
 5. 5. Duurzaamheid Gelijke mogelijkheden en Ons belangrijkste doel is het drijven van arbeidsomstandigheden een winstgevende, groeiende en duurzame Wij staan voor gelijke mogelijkheden voor onderneming. Evenwicht in de doelstellingen alle medewerkers. In alle werkgerelateerde voor de korte en lange termijn is daarbij aangelegenheden, waaronder werving, essentieel evenals het vermijden van schade promotie, overplaatsingen, ontslagen, aan mens en milieu. Deze waarden zijn discipline, compensatie en vergoedingen, van essentieel belang voor de wijze waarop worden beslissingen zuiver genomen op basis Hulskamp Audiovisueel haar onderneming voert van kwalificaties en vaardigheden die nodig zijn en deze waarden staan aan de basis van al voor de betreffende functie. Elke relatie met onze zakelijke beslissingen. en tussen onze medewerkers moet gebaseerd zijn op respect voor het individu. Wij streven ernaar vakbekwame mensen aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden en bieden al onze medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving. Onze medewerkers hebben een plicht om alle redelijke maatregelen te treffen om verwondingen en schade aan zichzelf, hun collega’s en het algemene publiek te voorkomen. Tegenstrijdige belangen Onze medewerkers mogen geen zakelijke activiteiten uitvoeren voor concurrenten, Mensenrechten en discriminatie klanten, leveranciers of andere derden, tenzij Wij respecteren mensenrechten en leven alle hiervoor expliciet toestemming is gegeven door regelgeving op dit gebied na. Wij keuren elke de directie van Hulskamp Audiovisueel. Onze vorm van intimidatie of discriminatie op basis medewerkers mogen geen persoonlijk voordeel van ras, leeftijd, geslacht, huidskleur, halen uit zakelijke kansen die gerelateerd zijn seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, aan onze bedrijfsvoering en dienen situaties handicap of land van afkomst af. Niet alleen te vermijden waarin hun eigen belangen onze medewerkers, maar ook anderen die met kunnen botsen met de belangen van Hulskamp Hulskamp Audiovisueel te maken hebben, zoals Audiovisueel. inhuurkrachten, klanten, leveranciers of bezoekers moeten zich verre houden van elke Relatieonderhoud, geschenken en vorm van discriminatie en de mensenrechten omkoping van anderen respecteren. Wij doen uitsluitend zaken op basis van waarde en prestatie en vermijden daarbij onethisch
 6. 6. gedrag. Wij erkennen dat er voor het opbouwen Hulskamp Audiovisueel moeten altijd als van een normale zakenrelatie over en weer vertrouwelijk worden beschouwd. Ook relatiegeschenken of vermaak worden gegeven. informatie die niet openbaar is en die Onze medewerkers dienen echter geen medewerkers, klanten of concurrenten geschenken aan te nemen die van zulke orde financieel of anderszins zou kunnen zijn dat het lijkt alsof er bepaalde verplichtingen beschadigen, valt onder vertrouwelijke aan verbonden zijn. Medewerkers mogen informatie. geen relatiegeschenken of vermaak weggeven die kunnen worden uitgelegd als omkoping, Mededinging steekpenningen of afkoopsom. Het geven van Alle toepasselijke internationale en nationale contanten is te allen tijde verboden. mededingingswetten moeten worden gerespecteerd door onze medewerkers. Onze Vertrouwelijke informatie medewerkers moeten afzien van ongeoorloofde Onze medewerkers moeten informatie die zij besprekingen met concurrenten, het uitwisselen hebben verkregen in verband met of tijdens van gevoelige informatie en andere vormen van hun dienstverband met de grootst mogelijke onwettig gedrag inzake mededinging. vertrouwelijkheid behandelen. In gevallen waarin medewerkers de beschikking krijgen Milieu over vertrouwelijke informatie die, indien deze Wij staan achter een bedrijfsvoering op informatie openbaar gemaakt zou worden, duurzame en milieuvriendelijke wijze. Wij Hulskamp Audiovisueel op korte of trachten te waarborgen dat onze bedrijfsvoering lange termijn zou kunnen schaden, mogen die een minimale negatieve invloed heeft op medewerkers deze informatie niet gebruiken mens en milieu, maar wel afgestemd is op voor eigen gewin of dat van anderen. onze legitieme zakelijke behoefte. Hulskamp Specifieke gegevens over de financiële positie, Audiovisueel leeft de geldende regelgeving het productieproces, belangrijke contracten, op het gebied van arbeidsomstandigheden en acquisities, afstotingen en fusies van milieu na.
 7. 7. Politieke betrokkenheid ervan, kunnen terecht bij hun manager. Wij ondersteunen geen politieke partijen en Bij gevoelige kwesties of waar het gaat om dragen niet bij aan fondsen voor groepen problemen die niet met de lijnmanager kunnen waarvan de activiteiten bedoeld zijn voor het worden besproken, moet men zich wenden behartigen van partijbelangen. In sommige tot de personeelsfunctionaris van Hulskamp omstandigheden kunnen wij besluiten materiële Audiovisueel. Het stellen van vragen over of financiële steun te verlenen aan plaatselijke, bepaalde kwesties of praktijken of het te goeder niet-partijdige zaken die relevant zijn voor trouw melding maken van een vermoeden dat de gemeenschap waarbinnen Hulskamp de gedragscode niet juist wordt nageleefd zal in Audiovisueel opereert. geen geval leiden tot een negatieve benadering van de medewerker of een nadelige invloed Naleving hebben op zijn of haar loopbaan. De beste Al onze medewerkers moeten deze gedragscode waarborg voor juiste naleving is voortdurende kennen en toepassen in de dagelijkse praktijk. oplettendheid van al onze medewerkers, Oneigenlijk gedrag kan de reputatie van onze teneinde gezamenlijk zorg te dragen voor een onderneming schaden. Iedere medewerker is ethisch verantwoorde wijze van ondernemen. zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze gedragscode binnen Hulskamp Audiovisueel. Medewerkers die vragen hebben over de code of advies wensen over de juiste toepassing
 8. 8. Hulskamp Audiovisueel en haar medewerkers Hulskamp Audiovisueel wil haar personeelsbeleid concreet koppelen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en streeft naar een personeelsbeleid dat zich nog meer richt op het individuele welbevinden van haar medewerkers om hen te binden en actief te houden in het arbeidsproces. Personeelsbeleid balans te houden. Personeelsbeleid gericht op Hulskamp Audiovisueel onderkent dat haar het individu vraagt een grote inspanning en is medewerkers de belangrijkste factor zijn voor een investering die zich pas op langere termijn het bereiken van haar doelstellingen. Het beleid uitbetaalt. is er daarom op gericht dat alle functies binnen de organisatie worden bezet door gemotiveerde Arbeidsomstandigheden en vakbekwame medewerkers. Door werving, Het Arbeidsomstandighedenbeleid van selectie, training en opleiding wordt gezorgd Hulskamp Audiovisueel is gericht op dat de kennis en motivatie van de medewerkers het bereiken van zo veilig mogelijke op een hoog peil gehandhaafd blijft, waardoor arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers Hulskamp Audiovisueel de dienstverlening naar en waar nodig deze arbeidsomstandigheden te haar klanten optimaal kan blijven vervullen. verbeteren. Bij het ontwikkelen en uitvoeren Hierbij worden de middelen die de organisatie van het Arbobeleid, is dit beleid mede gericht ter beschikking staan efficiënt gebruikt teneinde op een zo goed mogelijke bescherming van de gewenste kwaliteit op een verantwoorde de gezondheid en het bevorderen van het wijze tot stand te brengen. welzijn van onze medewerkers. Dit alles met als doel het voorkomen van (bijna) ongevallen, werkgerelateerde ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het Arbobeleid voldoet aan de wettelijk vereiste normen, zoals geformuleerd in de Arbowet, -besluiten en -richtlijnen en is een verantwoordelijkheid voor de directie die zich hierin laat bijstaan door een gecertificeerde Arbodienst. De prioriteiten voor veiligheid, gezondheid en welzijn zullen jaarlijks worden vastgelegd in een vernieuwd of aangepast ‘Plan van aanpak’. Hierbij worden de resultaten van de periodieke risico inventarisatie en -evaluatie Ook Hulskamp Audiovisueel moet inspelen als uitgangspunt genomen. De voortgang en op de veranderingen in de Nederlandse status van het Plan van aanpak wordt jaarlijks arbeidsmarkt. Noodzakelijk is daarbij de gecommuniceerd naar alle medewerkers. medewerker te kennen en te weten wat nodig is om zijn of haar privé- en werksituatie goed in Het beleid rondom arbeidsomstandigheden werpt nadrukkelijk zijn vruchten af binnen
 9. 9. Hulskamp Audiovisueel. Er is weinig verloop in Flexibilisering werktijden en het personeelsbestand en het ziekteverzuim is werkplekken met 2,6% (2008) zeer laag. Om files tijdens de enorme verkeersdrukte te kunnen mijden, heeft Hulskamp Audiovisueel Opleiding en training besloten over te gaan tot flexibilisering van de De kwaliteit van de dienstverlening wordt werktijden. Werknemers kunnen bijvoorbeeld bij een bedrijf als Hulskamp Audiovisueel in overleg op een later of vroeger tijdstip, naar zeer sterk bepaald door de uitvoerende kantoor komen. medewerkers. Hulskamp Audiovisueel Daarnaast zijn op alle vestigingen van besteedt derhalve zeer veel zorg aan training Hulskamp Audiovisueel verschillende flex- en opleiding van deze medewerkers. Naast plekken voor handen. Medewerkers kunnen technische en product trainingen worden ook op die manier in voorkomende gevallen lokaal veel trainingen in het communicatieve vlak werken. gegeven alsmede trainingen in klantgericht handelen. Door op deze wijze met personeel om Maatregelen in het wagenpark te gaan kunnen wij vaststellen dat Hulskamp Hulskamp Audiovisueel beschikt over een Audiovisueel medewerkers jarenlang aan aanzienlijk wagenpark. Alle nieuwe auto’s zich weet te binden hetgeen de kwaliteit van worden aangeschaft met inachtneming van het handelen ten goede komt. 12,5-jarige of zelfs genormeerde brandstofverbruik en energielabel 25-jarige dienstverbanden zijn daarbij geen op basis van de huidige Euronormen. Insteek is uitzondering. hierbij een milieuvriendelijk investeringsbeleid met de geringst mogelijke verbruikswaardes. Alle medewerkers van Hulskamp Audiovisueel ontvangen bij indiensttreding een Veiligheid Alle Hulskamp Audiovisueel diesel Gezondheid en Milieu voorlichtingsprogramma. vrachtwagens, die volgens geldende wettelijke Hierin krijgt de medewerker onder andere normen voorzien moeten zijn van een roetfilter, informatie en uitleg inzake ‘veilig werken’. zijn als zodanig hiervan voorzien of dit wordt Medewerkers die operationeel ingezet worden meegenomen bij de eerstkomende periode van ten behoeve van projectinstallaties hebben onderhoud. allen de cursus Basisveiligheid VCA of de cursus Veiligheid voor leidinggevenden VCA gehad.
 10. 10. Bij vrachtwagens die moeten laden en/of lossen in onze loading docks en daarbij de motor moeten laten draaien (om druk op te bouwen voor hun vering), wordt standaard een slangconstructie aan de uitlaat aangesloten die ervoor zorgt dat de medewerkers geen uitlaatgassen in ademen. Tevens gaan de uitlaatgassen daarbij middels een filter weer schoner het milieu in. In 2008 zijn op het gebied van schoner rijden plannen ontwikkeld en geëffectueerd die in 2009 een verder vervolg moeten krijgen. Kernpunt hierbij is dat het schoner rijden een essentieel onderdeel is geworden in de instructies en beleidsplannen naar onze chauffeurs. Kernpunten daarbij zijn: aanpassing In 2008 en 2009 hebben o.a. diverse Hybride rijgedrag naar efficiënt rijden, meting personenauto’s voor o.a. de accountmanagers brandstofgebruik per wagen en medewerker, hun intrede gedaan in het wagenpark van kosten voor schade en reparatie, bekeuringen Hulskamp. Overigens wordt niet meer voor te hard rijden en door roodlicht rijden. aan elke leidinggevende standaard een De meeste parameters worden nu al door auto ter beschikking gesteld en wordt de Hulskamp Audiovisueel geregistreerd, met kilometervergoeding voor woon-werkverkeer betrokken medewerker besproken en in bewust laag gehouden. Het gebruik van het personeelsdossier vastgelegd. Op niet Openbaar Vervoer wordt gestimuleerd en betamelijk gedrag volgt een ontmoedigings- of medewerkers hebben de mogelijkheid om sanctiebeleid. gebruik te maken van het wettelijke “fietsplan”.
 11. 11. Hulskamp Audiovisueel en haar leveranciers Hulskamp Audiovisueel wil niet alleen zelf maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij verwachten dat ook van onze leveranciers. Goederen en diensten die Hulskamp Audiovisueel inkoopt, moeten zowel tijdens productie en gebruik als in de afvalfase duurzaam zijn. Niet voor niets dat Hulskamp Audiovisueel uitsluitend werkt met gerenommeerde A-merken. Supplier code of conduct elektrische en elektronische uitrusting) is een In toenemende mate stelt Hulskamp EU Richtlijn die het gebruik van 6 gevaarlijke Audiovisueel eisen aan leveranciers door middel materialen aan banden legt in de productie van afspraken en protocollen. Zo hanteren van diverse types elektronische en elektrische wij ondernemingsprincipes en werken wij uitrusting. Deze richtlijn maakt deel uit van aan de introductie van een supplier code een hele reeks EU milieurichtlijnen en is nauw of conduct, ofwel leveranciersgedragscode, verbonden met de WEEE Richtlijn (Waste waarin is vastgelegd op welke wijze wij Electrical and Electronic Equipment, d.w.z. de zaken willen doen. Een aantal leveranciers richtlijn inzake afvalstoffen in elektrische en heeft inmiddels de leveranciersgedragscode elektronische uitrusting). ondertekend of een eigen exemplaar opgesteld. In deze gedragscode staan voorwaarden Met het World Forum (WF) in Den Haag hebben die betrekking hebben op mensenrechten, we een convenant gesloten op het gebied van arbeidsomstandigheden, integriteit, “Groen ondernemen”. ketenmanagement en transparantie en toepassing van internationale richtlijnen en verdragen. Vanaf juni 2009 is de gedragscode een vast onderdeel van ieder (raam)contract dat wij afsluiten met een leverancier. Zonder ondertekende gedragscode is het niet mogelijk om Preferred Supplier te worden van Hulskamp Audiovisueel. Green labels In 2008 zijn wij begonnen met bepaalde categorieën ‘groen’ in te kopen. Leveranciers worden hiertoe nadrukkelijk geselecteerd en beoordeeld op het nastreven van het leveren van Ecologische producten die voldoen aan een “green label” volgens de ECO-norm. Voorts zijn alle producten die wij leveren RoHS compliant. RoHS (“Restriction of use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment”, d.w.z. beperking in het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in
 12. 12. Duurzaam innoveren Waar mogelijk kiezen wij een leverancier Wij proberen leveranciers ertoe te bewegen op grond van onderscheidendheid op via technologische en andere innovaties maatschappelijk gebied. duurzamer te worden. Daar waar de markt nog niet groot genoeg is om zelfstandig bepaalde initiatieven van de grond te krijgen, zoeken wij samenwerking met andere bedrijven en organisaties. Zo is Hulskamp Audiovisueel lid van de Vereniging van System Integrators (VSI). Binnen de VSI vindt een continue beoordeling plaats van preferente leveranciers op de aspecten productkwaliteit, investering in nieuwe technologie, knowhow, support en service, leveringsbetrouwbaarheid, kwaliteit samenwerking, distributiebeleid, telefonische bereikbaarheid en kwaliteitsmanagement. Alle leden geven de leveranciers cijfers die uiteindelijk een gewogen gemiddelde opleveren. Iedere leverancier wordt geconfronteerd met zijn eigen beoordeling en in de gelegenheid gesteld zijn performance op de diverse aspecten te verbeteren.
 13. 13. Hulskamp Audiovisueel en haar interne bedrijfsvoering Hulskamp Audiovisueel laat het maatschappelijk verantwoord ondernemen ook bij haar interne bedrijfsvoering een belangrijke plek innemen. Hiervoor worden energiebesparende keuzes gemaakt en is een stuk bewustwording onder haar werknemers van groot belang. Afval/milieubeleid Uitgangspunt hierbij is het alara-principe: “as Hulskamp Audiovisueel ziet milieuzorg als low as reasonable achievable” (zo laag als een maatschappelijke plicht en zal al haar redelijker wijze bereikbaar is) op basis van medewerkers blijvend stimuleren milieubewust de laatste stand van de (milieu-)techniek en te handelen. rekening houdende met kosteneffectiviteit van de milieumaatregelen. Hulskamp Audiovisueel onderneemt milieuverantwoord, zorgt ervoor dat de Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is gevolgen van haar functioneren voor het milieu het beleid erop gericht om te allen tijde te in kaart worden gebracht, is continu bezig met voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en het opzetten van oplossingen en initiatieven regelgeving op het gebied van milieuaspecten voor milieuvriendelijk opereren, houdt zich aan en rekening te houden met alle mogelijke formele regelgeving en informele gedragscodes emissies van milieubelastende stoffen alsmede en streeft voor de langere termijn op dit vlak met een efficiënt gebruik van energiebronnen. een goede positie na in relatie tot andere Daartoe zullen er met het oog op continue audiovisuele bedrijven. verbetering maatregelen worden getroffen om de gesignaleerde milieueffecten bij de bron aan te pakken. De belangrijkste doelstellingen en uitgangspunten van ons milieubeleid zijn: • het verminderen van de schadelijke uitstoot in de atmosfeer; • het stimuleren van energiebesparende maatregelen; • het stimuleren van hergebruik; • de reductie van materiaalgebruik; • het voorkomen van bodemverontreiniging; • het tegengaan van de verspreiding van bestaande verontreiniging; • het minimaliseren van overlast bij de vormgeving en inrichting van gebouwen, terreinen en installaties.
 14. 14. Als installerend en dienstverlenend bedrijf worden er bij Hulskamp Audiovisueel geen eigen producten vervaardigd of geproduceerd. Derhalve vindt er geen aanvoer plaats van grondstoffen, zware metalen of anderszins milieubelastende of gevaarlijke grondstoffen. Kortom, er vindt bij Hulskamp Audiovisueel geen schadelijke emissie plaats. Door de dagelijkse bedrijfsvoering heeft Hulskamp Audiovisueel te maken met reststoffen in de vorm van huishoudelijk en industrieel afval. Het industriële afval bestaat voornamelijk uit verpakkingsmaterialen en defecte of verouderde audiovisuele apparatuur, het zogenaamde bruingoed. De losse afvalstoffen worden gescheiden in de volgende categorieën: • hout • ijzer • plastic folie • piepschuim Het afval binnen kantoorgebouwen wordt • papier en karton periodiek gecontroleerd op de scheiding • kleding van papier en restafval. Momenteel lopen er • batterijen besprekingen met een leverancier voor de • cartridges inzet van zogenaamde perscontainers om een en ander nog efficiënter te borgen. Om het papierverbruik terug te dringen, verloopt veel interne communicatie via het interne narrowcastingsysteem, een digitale nieuwsbrief en de website. Hulskamp Audiovisueel houdt haar schoonmaakbedrijven aan de afgesproken regels. Bovendien heeft Hulskamp Audiovisueel aanvullend beleid geformuleerd voor het zorgvuldig afvoeren van afval dat ontstaat bij werkzaamheden op klantlocaties. Om de continuïteit en juiste voortgang van Deze afvalstoffen worden gescheiden verzameld de diverse afvalstromen te waarborgen, is en voor afvoer aangeboden aan de daartoe een coördinator aangesteld die toeziet op gekwalificeerde en gecertificeerde bedrijven het gescheiden verzamelen en het effectief, die voor verdere verwerking zorgdragen. Het verantwoord en efficiënt afvoeren van de zogenaamde bruingoed wordt aan de daartoe afvalstoffen. Daarnaast is het de taak van de aangewezen verwerkingsstations aangeboden. coördinator om het ontstaan van afval zo
 15. 15. veel mogelijk te beperken en hergebruik te energiemanagement binnen het bedrijf, bevorderen. Alle genomen activiteiten door de teneinde het managen van de energieprestatie coördinator worden maandelijks gecontroleerd structureel te verbeteren. Naast de primaire in opvolging en nakoming door onze doelstelling van het boeken van resultaten, is qualitymanager. in eerste instantie de focus ook stevig gericht op het bewust maken van de medewerkers, Recycling en hergebruik welke verantwoording zij ook hebben in dit Evenals in voorgaande jaren heeft Hulskamp noodzakelijke proces. Audiovisueel in 2008 alle gebruikte telefoontoestellen en ICT producten ingezameld Maatregelen in kantoren en afgevoerd. De inzameling kent twee Alle kantoor- en werkruimtes worden dusdanig stromen, een directe en een indirecte. De elektronisch aangestuurd dat verwarming en directe stroom bestaat uit telefoontoestellen aircosystemen automatisch buiten kantooruren die leveranciers niet meer terugnemen. uitschakelen. Incidentele activering bij overwerk Deze gaan vanuit een centraal punt via de is mogelijk doch zal zichzelf na een bepaalde coördinator naar Stichting AAP. Deze stichting tijdsperiode weer uitschakelen. werkt conform wettelijke normen en zorgt voor een correcte afvoer van de units. De De airco- en verwarmingsunits zijn aangesloten indirecte stroom bestaat uit toestellen die wel op een unit die buitentemperatuur continu worden teruggenomen. Hulskamp Audiovisueel meet. Op basis van deze gegevens kunnen werkt met een vaste partner voor telefonie. de airco- en verwarmingsunits niet in De toestellen die door deze telecomprovider tegenstrijdige of onlogische temperaturen worden teruggenomen, worden verder door worden geactiveerd. hen conform procedures gerecycled. Toners en batterijen worden ook centraal verzameld en Ruimtes die warmte produceren (studio, bij Stichting AAP aangeleverd. Hiermee wordt editruimte, showroom) worden niet op de overigens ook een goed doel nagestreefd; het zonzijde van het pand gesitueerd zodat er geen financieel in stand houden van een instantie extra opwarming van buitenaf plaatsvindt. Op die zorgdraagt voor de opvang van uitheemse de ruimtes die zich juist wel aan de zonzijde dieren. bevinden, is warmtewerende folie aangebracht. Er is beleid geformuleerd om (voor ons) afgeschreven apparatuur een ‘second life’ te geven bij goede doelen, het te hergebruiken als reserveonderdelen of te verkopen als occasion. Hulskamp Audiovisueel werkt, waar mogelijk, met herlaadbare accupacks i.p.v. wegwerpbatterijen. Ook wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame verpakkingen zoals flightcases. Energieverbruik eigen infrastructuur Hulskamp Audiovisueel geeft sinds begin 2007 op centraal niveau vorm aan het
 16. 16. Op deze manier probeert Hulskamp gebruik van LED-verlichting. Daarnaast Audiovisueel een optimale en efficiënte worden er inventieve verhuurconcepten klimaatbeheersing binnen het pand te bereiken. ontwikkeld waarbij vervoer van equipement wordt verminderd. Een voorbeeld hiervan Verlichting op alle kantoorvleugels wordt in is Beamerbase®. Beamerbase® is een slim centrale hal in een keer uitgeschakeld, er zullen concept waarbij Hulskamp de kosten voor een ‘s nachts geen kantoren zijn met brandende vaste installatie (beamer en geluidsinstallatie) verlichting. Alle in het Hulskamp Audiovisueel op zich neemt en het werkelijke gebruik ervan hoofdkantoor aangebrachte verlichting periodiek aan de gebruiker factureert. Het (m.u.v. verlichting in TV-Studio) bestaat uit aantal transporthandelingen wordt hiermee energiezuinige spaarlampverlichting of TL drastisch gereduceerd en bovendien betaalt verlichting. Gloeilampen komen niet voor. de gebruiker alleen voor het feitelijk gebruik. Van ontwikkeling tot installatie, van facturatie De totale vervanging van onze oude tot aan service en onderhoud – Hulskamp computerbeeldschermen door moderne neemt het uit handen en verzorgt alles in eigen zuinige flatscreens heeft een energiebesparing beheer. opgeleverd. Ook heeft dit een positieve invloed op de warmteafgifte in de kantoorgebouwen. Giften aan culturele instellingen en De veel energieverbruikende plasma displays goede doelen zijn in de editsuites vervangen door de meer Hulskamp Audiovisueel heeft een actief energiebesparende LCD displays. beleid aangaande goede doelen. Zo worden lokale verenigingen en gezelschappen Hulskamp Audiovisueel heeft er beleid gesponsord en kunnen ook (inter)nationale van gemaakt dat het aantal printers en organisaties rekenen op financiële of facilitaire kopieerinstallaties wordt teruggedrongen. Het ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn: gevolg daarvan is dat op een aantal vleugels Stichting vrienden CliniClowns Nederland, War van het gebouw een centrale kopieermachine Child concert, Dance for Life, Make a difference geplaatst is. Ook het aantal printers is day en projecten van de Verenigde Naties. teruggedrongen; niet elke medewerker heeft Naast deze directe vormen van ondersteuning, zijn eigen printer maar er is een centrale printer wordt er ook indirect ondersteund. Bijvoorbeeld op een afdeling van minimaal 6/7 werknemers. door het inzamelen van oude telefoontoestellen, toners en batterijen voor de Stichting AAP Maatregelen buiten kantoor of door het tegoed van eventuele spaar-/ Om ook buiten de eigen kantoren het bonussystemen van leveranciers niet op te energieverbruik te verminderen, geeft nemen maar uit te laten keren aan goede Hulskamp Audiovisueel energiebesparende doelen. adviezen in Audiovisuele oplossingen, bijvoorbeeld verduistering, zonwering en Hulskamp Audiovisueel is vriend van Stichting Cliniclowns Nederland.
 17. 17. Vestigingen: Arnhem Den Bosch Den Haag Rijnmond Utrecht Zwolle Arnhem Hoofdkantoor: Hulskamp Audiovisueel Hulskamp Audiovisueel Proostwetering 31 Proostwetering 31 3543 AB Utrecht 3543 AB Utrecht 030 600 6005252 030 52 52 info@hulskamp.nl info@hulskamp.nl www.hulskamp.nl www.hulskamp.nl

×