Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Antonis Athanasopoulos-The Ship Building Industry in Greece

430 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Antonis Athanasopoulos-The Ship Building Industry in Greece

  1. 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: e_mail: nafpigo.episkevastes@gmail.comenap@ath.forthnet.grΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Κου ΑΝΤΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ &ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ARCO ΕΠΕΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΕίναι γνωστό παγκοσμίως ότι σε κάθε χώρα που υπάρχουν οργανωμένα, ή μη,λιμάνια, υποστηρίζονται από την ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία κάθε χώρας, μεμικρή ή μεγάλη δυνατότητα.Στη χώρα μας η ναυπηγική βιομηχανία άνθισε παράλληλα με την ανάπτυξη τηςελληνικής ναυτιλίας από τη δεκαετία του 1960 και μετά.Πρόκειται για τη ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, Δραπετσώνας, Σαλαμίνας,τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, Χαλκίδας και Σύρου. ΣτοΠέραμα και στην ευρύτερη περιοχή του Περάματος και υπό την ιδιοκτησία του ΟΛΠ,υπάρχουν τέσσερις (4) δεξαμενές εκ των οποίων δύο πλωτές και δύο μόνιμες καιεξυπηρετούν πλοία, οποιουδήποτε τύπου, μέχρι 40.000 τόνους D.W.T.Διαθέτει 5,5 χιλιόμετρα μήκους ντόκων, που μπορούν να υποδεχθούν 170 πλοία απότα οποία 20 περίπου πλαγιοδετημένα και 150 πρυμνοδετημένα. Παράλληλα, στηΣαλαμίνα μπορούν να κατασκευαστούν ή να προσδεθούν για επισκευή περίπου 60πλοία στα ναυπηγεία που υπάρχουν στην περιοχή και καθ’ όλο το μήκος τηςΚυσονούρας. Επίσης, υπάρχουν τα Ναυπηγεία Περάματος (slip way), όπου εκείμπορούν να κατασκευαστούν, να δεξαμενιστούν και να επισκευαστούν παράλληλα,πλοία μέχρι 120 μέτρα μήκους, και βάρους 2.500 τόνων (light ship, οποιουδήποτετύπου).Στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Πειραιά έχουν κατά τη διάρκεια της ιστορίαςτης γίνει όλου του τύπου οι κατασκευές – επισκευές, σε όλους τους τύπους πλοίων,μέχρι 130 μέτρα μήκος. Για την επισκευή σε πλοία, χαρακτηριστικά σας αναφέρουμεότι έχουν εκτελεστεί ελασματουργικές εργασίες με ημερήσια παραγωγή 28 τόνους.
  2. 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: e_mail: nafpigo.episkevastes@gmail.comenap@ath.forthnet.grΗ εργατικότητα και η εντατική δουλειά των εργαζομένων στη ΝαυπηγοεπισκευαστικήΖώνη Πειραιά είναι τέτοια που δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη σε διεθνέςεπίπεδο. Δουλεύουμε επτά μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα.Σήμερα στη Ζώνη υπάρχει ανεργία που φτάνει το 95%. Η κατάσταση που βιώνουμεσήμερα, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον κακόσυνδικαλισμό της τελευταίας 15ετίας που, η ηγεσία του Συνδικάτου Μετάλλου υπότην καθοδήγηση του ΠΑΜΕ, επιβάλλει εκβιάζοντας τις επιχειρήσεις του χώρου, μεσυνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις και απαιτώντας ημερομίσθιο 210,00 € για 5,5 – 6ώρες εργασίας ανά ημέρα με τον τρόπο «ή υπογράφεις ή δεν δουλεύεις». Έτσιδιαχρονικά η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη έχασε την αξιοπιστία της και παράλληλααναπτύχθηκε η ναυπηγοεπισκευή σε γειτονικές χώρες και στην ευρύτερη περιοχή τηςΜεσογείου, όπως είναι η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, το Μαυροβούνιο, ηΤυνησία, η Μάλτα, το Λας Πάλμας – αλλά και πολύ σύντομα θα αναπτυχθεί στηνΚύπρο και στο Λίβανο. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία, σε συνεργασία με το ΥπουργείοΝαυτιλίας και Αιγαίου, στο οποίο πρέπει να ενταχθεί η ναυπηγική βιομηχανία και όχιστο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύωνπου ανήκει σήμερα, να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις του κλάδου. Δεν μπορεί καιδεν πρέπει η 1ηναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο να μην διαθέτει οργανωμένη καιανταγωνιστική ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.Ο επαναπροσδιορισμός της εικόνας της ναυπηγοεπισκευής στη χώρα μας είναι πλέοναπαραίτητος. Δεν είναι μόνο ο κακός συνδικαλισμός αλλά και η έλλειψη υποδομών, ηγραφειοκρατία, η μη ύπαρξη management – marketing κ.λπ., που έχουν οδηγήσει όλαμαζί στην υπολειτουργία της Ν/Ζώνης Πειραιά.Με μελέτες κατά το παρελθόν έχουμε αναδείξει την αναγκαιότητα για άμεση λήψηαποφάσεων για την στήριξη της Ν/Ζώνης Πειραιά και ιδιαίτερα στις μέρες μας πουδεν πρέπει να χάνεται καμία αναπτυξιακή ευκαιρία. Προς αυτή την κατεύθυνση ηΈνωση Ναυπηγοεπισκευαστών καταθέτει τις προτάσεις της για άμεσες καιμακροπρόθεσμες επενδύσεις:Άμεση επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και ειδικά του εμπορικούτμήματος αυτού και στροφή στην πράσινη ναυτιλία και τα πλοία μεταφοράςφυσικού αερίου.Εργασιακές σχέσεις σταθερές για 5 έτη, δηλαδή έως το 2018 με λογικές αμοιβέςεργαζομένων που ορίζονται από την ΠΟΕΜ, εργασία 37,5 – 40 ωρών τηνεβδομάδα και εφαρμογή του ωραρίου με αυστηρή τήρηση αυτού εντός τηςΝ/Ζώνης, που ανέφερα παραπάνω.Άμεση λειτουργία της ΝΑΥΣΟΛΠ ΑΕ, η οποία ιδρύθηκε από τον ΟΛΠ ΑΕ πριν δύοχρόνια αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί. Όλοι εμείς οι χρήστες του χώρου έχουμεεκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο της
  3. 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: e_mail: nafpigo.episkevastes@gmail.comenap@ath.forthnet.grεταιρείας με ποσοστό 51%. Προς τούτο έχουμε καταρτίσει τροποποιημένο Σχέδιοτου Καταστατικού, καθώς και Σχέδιο της οικείας Σύμβασης Παραχώρησης, τωνοποίων παρότι η επεξεργασία έχει εδώ και ένα χρόνο ολοκληρωθεί, σεσυνεργασία με τον Δ/ντα Σύμβουλό της (κ. Απ. Σίγουρα) δεν έχουν περαιτέρωεγκριθεί-προωθηθεί από τον ΟΛΠ ΑΕ.Οριοθέτηση και χαρακτηρισμός χώρων Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης καιεκτέλεσης Ν/κών εργασιών (Πειραιά, Δραπετσώνα, Κερατσίνι, Πέραμα, Σαλαμίνα),αλλά και χώρων ευθύνης και αρμοδιότητος της ΝΑΥΣΟΛΠ ΑΕ, με όλα ταπεριουσιακά της στοιχεία (ντόκοι – προσορμίσεις – δεξαμενές – χερσαίοι χώροικλπ.), ενέργεια σημαντική χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.Ο νέος αυτός φορέας θα πρέπει να ενταχθεί στα ευρωπαϊκά προγράμματα μέσωτου ΕΣΠΑ αλλά και των τραπεζικών δανεισμών για την αναβάθμιση των παρακάτωυποδομών:α) Άμεση αντικατάσταση - εγκατάσταση (1) τουλάχιστον νέας δεξαμενής τύπουPANAMAX.β) Κατασκευή (4) κάθετων προβλητών στο Πέραμα και στη Δραπετσώνα γιαδημιουργία πλαγιοδετήσεων.γ) Βελτιστοποίηση των υποδομών – κατασκευή δικτύου παροχής ρεύματος –νερού – πυρασφάλειας – αέρος σε κάθε επισκευαζόμενο πλοίο.δ) Λειτουργία των γερανών ξηράς και εγκατάσταση νέων όπου απαιτείται.ε) Δημιουργία υποδομών για την υποδοχή μεγάλων εμπορικών πλοίων.στ) Διαγράμμιση των χώρων.ζ) Οριοθέτηση – χωροθέτηση της ΝΑ.ΖΩ.η) Υποδοχή πελατών – ηλεκτρονική καρτέλα πελάτη – προσέλκυση πελατώνμέσα από την προβολή της Ζώνης σε παγκόσμιο επίπεδο, συμμετοχή τουφορέα σε διεθνείς εκθέσεις και γενικά προβολή των χώρων και ενημέρωσηπελατών και προσπάθεια αλλαγής κλίματος και της αξιοπιστίας της Ζώνης.Οργάνωση cluster ναυτιλίας και καινοτόμου κέντρου.Δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από ΕΣΠΑ και εγγυοδοτικάπρογράμματα κατά ποσοστό 80%.Εφαρμογή του νόμου για την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών.Μείωση των φορολογικών συντελεστών για εργαζόμενους και επιχειρήσεις,τουλάχιστον για μια 3ετία, στο 15%.Καθιέρωση βεβαίωσης κατά την εγγραφή ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησηςστο Ειδικό Μητρώο Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων, το οποίο τηρείταιστις οικείες περιφερειακές Διοικήσεις ή κατά την ανανέωση της άδειας στηνοικεία εργοδοτική τους Ένωση.
  4. 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: e_mail: nafpigo.episkevastes@gmail.comenap@ath.forthnet.grΚατάργηση των δύο πενταμελών επιτροπών γιατί η μέχρι τώρα λειτουργία τουςείναι αρνητική και δυσφημεί τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο και επαναφοράτου τρόπου ελέγχου, όπως ίσχυε παλαιότερα από τις οικείες λιμενικές αρχές.Σύσταση και στελέχωση γραφείου χορήγησης αδειών ναυπήγησης, μετατροπής,επισκευής και συντήρησης, πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις και εκδόσεις αυτώναπό τα Επιμελητήρια.Μητρώο, εκπαίδευση και πιστοποίηση εργαζομένων με άμεση επαναλειτουργίατης Σχολής Μαθητείας Σκαραμαγκά.Υπαγωγή σε προγράμματα επιδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρατικούςφορείς – Ο.Τ.Α. και ανάθεση στη Ν/Ζώνη της κατασκευής των παρακάτω:α) Ακτοπλοϊκά πλοία για τις άγονες γραμμές μέσα από το μεταφορικό οδικόισοδύναμο.β) Καινοτόμες κατασκευές με διεθνή πατέντα σε συνεργασία με τοΠανεπιστήμιο Αιγαίου για την κατασκευή πλωτών ανεμογεννητριών –αφαλάτωσης – ιχθυοκαλλιέργειας.γ) Ειδικά σκάφη περισυλλογής σκουπιδιών και καύση αυτών δια της μεθόδουτης πυρόλυσης.δ) Σκάφη καθαρισμού λιμένων – υδροφόρες – ειδικά σκάφη για ΚΤΕΟ στηνευρύτερη περιοχή των νησιών μας καθώς και πλωτά κέντρα υγείας.Θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι η ανάπτυξη της χώρας μας μπορεί να ξεκινήσειάμεσα από την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη η οποία, όπως σας ανέφερα παραπάνω,θα συνεισφέρει στην εθνική μας οικονομία πάνω από 8 δις δολάρια ετησίως.Με καθαρά πολιτική βούληση, μπορεί και πρέπει η ναυπηγική βιομηχανία της χώραςμας να μείνει σε ελληνικά χέρια.Όσο για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, η πολιτεία μπορεί να προβεί σε εκπόνησημελετών για τη δημιουργία νέας οργανωμένης Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. Προςαυτήν την κατεύθυνση η πρότασή μας είναι η ανάπτυξη και κατασκευή παράκτιωνεγκαταστάσεων – υποδομών από το τέρμα του Περάματος (καραβάκια) έως τιςεγκαταστάσεις του Ναυτικού στο Σκαραμαγκά. Με τον τρόπο αυτό μελλοντικάεξασφαλίζεται η προέκταση των σταθμών terminal στους χώρους που σήμεραλειτουργεί η Ν/Ζώνη, έργο που θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας.Ευχαριστώ για την προσοχή σας.Αντώνης ΑθανασόπουλοςΠρόεδρος Ένωσης Ναυπηγοεπισκευαστών Πειραιά

×