Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leiden Communicatiestad Presentatie

1,304 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leiden Communicatiestad Presentatie

 1. 1. LEIDEN COMMUNICATIE STAD
 2. 2. LEIDEN COMMUNICATIESTAD?
 3. 3. COMMUNICATIESECTOr IN VErkIEzINgSprOgrAMMA’S ‘D66 wil meer economische ‘We zetten in op het aantrek- ‘De VVD ziet als speerpunt speerpunten vastleggen voor ken van bedrijven die relatief Communicatie en ICT: we de stad en ruimte vrijmaken veel werknemers hebben, maar moeten netwerken vormen en voor bijvoorbeeld bedrijven stil en schoon werken, zoals versterken van bedrijven die op het gebied van ICT of bijvoorbeeld bedrijven in de op media zijn gericht zoals uit- communicatie.’ bioscience, zorg en creatieve geverijen, drukkerijen, vorm- (communicatieve en gevers en vertaalbedrijven.’ culturele) sector.’
 4. 4. ECONOMISCh krAChTIgE SECTOr 1000 communicatiebedrijven in Leidse regio waarvan 600 bedrijven in Leiden 4000 werknemers 1 beursgenoteerde onderneming marktleiders in nichemarkten innovatief internationaal snel groeiende sector
 5. 5. hELE COMMUNICATIEkETEN IN LEIDEN gEVESTIgD Communicatiesector= zender boodschap kanaal ontvanger onderzoek opleidingen trainingen
 6. 6. zENDEr - bOODSChAp - kANAAL- ONTVANgEr - ONDErzOEk
 7. 7. zENDEr - bOODSChAp - kANAAL- ONTVANgEr - ONDErzOEk
 8. 8. zENDEr - bOODSChAp - kANAAL- ONTVANgEr - ONDErzOEk
 9. 9. zENDEr - bOODSChAp - kANAAL- ONTVANgEr - ONDErzOEk Doelgroep is heel Nederland en daarbuiten!
 10. 10. zENDEr - bOODSChAp - kANAAL- ONTVANgEr - ONDErzOEk
 11. 11. OpLEIDINg & TrAININg
 12. 12. WErkgELEgENhEID geschatte aantal werknemers per discipline grafische bedrijven (drukkerij etc.) 500 reclame 400 Ontwerp/vormgeving 400 Uitgeverij 300 Fotografie 300 ICT 300 Tekstschrijven/journalistiek 300 Webdesign 200 Vertalen 200 Communicatieonderzoek 200 pr- /Marketing- /Communicatieadvies 100 Evenementen 100 Audiovisueel 100 Opleidingen 100 Overig 500
 13. 13. EEN rIjkE gESChIEDENIS Leiden: een stad van uitgevers en drukkers
 14. 14. VOOrDEEL 1 Veel werkgelegenheid in beperkte ruimte
 15. 15. VOOrDEEL 2 Communicatie = export Amsterdam Schiphol buitenland €Leiden Utrecht Den haag rotterdam
 16. 16. VOOrDEEL 3 Aansluiting op universiteit en hogeschool
 17. 17. VOOrDEEL 4 goede kansen voor starters
 18. 18. VOOrDEEL 5 Creatieve gebouwen voor creatieve bedrijven Mineralogie NUON Meelfabriek
 19. 19. VErVOLg VOOrDEEL 5 raamsteeg
 20. 20. UITDAgINgEN • gemis van een bekende front runner (Elsevier, Sanoma, pCM etc.) • Veel communicatiebedrijven, maar nauwelijks verenigd • geen duidelijk profiel als communicatiestad • Afstemming onderwijs op arbeidsmarkt kan beter • potentiële bedrijfsgebouwen worden woningen • Veel volgers, weinig vernieuwers
 21. 21. CONCUrrENTIE Amsterdam reclame & marketing hilversum audiovisueel Leiden Utrecht ????????? ICT Den haag beleidscommunicatie rotterdam Eindhoven design

×