Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cultuurpark Lammermarkt (1)

2,179 views

Published on

Presentatie van concept voor Cultuurpark Lammermarkt als onderdeel van het Singelpark in Leiden. Van de Vrienden van het Singelpark, ten behoeve van brainstorm over herinrichting openbare ruimte op Lammermarkt.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cultuurpark Lammermarkt (1)

 1. 1. Cultuurpark Lammermarkt Groene parel in het Singelpark, de tuin van het Cultuurkwartier, ontmoetingsruimte voor jong en oud
 2. 2. Cultuur+natuurophistorischbolwerk
 3. 3. De mooiste en groenste kermis van Nederland
 4. 4. Zwierenenzwaaieninhetgroen
 5. 5. Hetmooisteuitzichtvanuithetreuzenrad
 6. 6. Groenenwatervormenattractieopzich
 7. 7. ‘sAvondseensprookjesachtigesfeertussendebomen
 8. 8. Versterktgrasalsdragervangrotereattracties
 9. 9. Tuin van het Cultuurkwartier Groene parel in het Singelpark, de tuin van het Cultuurkwartier, ontmoetingsruimte voor jong en oud
 10. 10. Sfeerrijkeevenementenonderdebomen
 11. 11. TheaterfestivalDeParadenaarLeiden
 12. 12. Relaxteontmoetingsplekvoorjongenoud
 13. 13. Grootseruimtevoorkleinevoorstellingen
 14. 14. Elkezomersezondagmiddagbandstandinhetpark
 15. 15. Amfitheater
 16. 16. HetbuitenpodiumvanSchouwburgenGebr.DeNobel
 17. 17. Zonderoptredenseenplekomtezonnebadenopniveau
 18. 18. Devestingwallengebruikenalsnatuurlijketribune
 19. 19. Uitnodigendombespeeldteworden
 20. 20. Pluy&playpodiummetallevoorzieningenvlakbij
 21. 21. Theaterverwevenmetnatuur
 22. 22. Eenpodiuminhetwater
 23. 23. Groene oase in drukke stad
 24. 24. GrotegroeneplekindemeestversteendestadvanNederland
 25. 25. HuureenSingelparkstrandstoel
 26. 26. Picknickenindeschaduwvandebomen
 27. 27. Bomen=drooggras,CO2-afvang,geluiddemping,sfeer, biodiversiteit,hittewering,eenplekvooreenhangmat
 28. 28. Ruimtevoorsportenspel
 29. 29. Verkoelendwatervoorjong(enoud)
 30. 30. Piet Oudolf Tuin
 31. 31. Prachtigevasteplantenbordersalsaccenteningazons
 32. 32. PietOudolfstuinenzijnwereldwijdvermaard
 33. 33. Spelvanschaduwenlichtindeentreevandestad
 34. 34. Beplantingvormteenkunstwerkopzich
 35. 35. Plantendiehethelejaardoormooiblijven
 36. 36. De Grand Opening
 37. 37. DeopeningvanhetSingelpark,voorjaar2017
 38. 38. DeGiantLittleGirlrustuitinhetCultuurpark
 39. 39. OmawandeltdoordestratenvanLeiden
 40. 40. DeslaapkamervanomaindePieterskerk
 41. 41. DediepzeeduikerrijstopuitdeMaresingel
 42. 42. Cultuur + Natuur = Cultuurpark Lammermarkt!

×