Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20130117 presentatie singelpark_raadscie

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

20130117 presentatie singelpark_raadscie

 1. 1. Het SingelparkTussen visie en kaderbesluit Presentatie aan de raadscommissie 17 januari 2013
 2. 2. Visiebesluit Singelpark januari 2012 • Kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen in de singelrand • Projecten in singelrand ontwikkeld conform ambitie hele singelrand • Situering singelroute, doorgaande verbinding • Verwijderen van dam in Maresingel • Realiseren van ten minste 5 bruggen • Lammermarkt met een zo groen mogelijk karakter en herstel historisch bolwerk • Nuonterrein openbaar maken met een parkachtige uitstraling • Openbaar toegankelijk maken van een zo groot mogelijk gedeelte van de singeloevers 2
 3. 3. En ook:• Opdracht tot uitwerken visie naar eenkaderbesluit• Akkoord voor een ideeënwedstrijd vooridentiteit en samenhang Singelpark• Reservering 9.3 miljoen afkomstig vanNuonmiddelen en ISV 3 budget 3
 4. 4. Prijsvraag Ideeënwedstrijd Verkenningen 18 deelgebiedenParticipatie Tentoonstelling 4
 5. 5. Onderzoek Extra middelen- Stakeholdersanalyse- Onderzoek verwijderen dam - MIP Groen 2014- Ecologie- Cultuurhistorie - Werk met werk maken- Boominventaristatie - Aanvullende middelen Lammermarkt- Bestemmingsplannen check- Gemeentelijk vastgoed - Subsidieaanvragen- Medefinancieringscan 2 Fasering Kostenramingen • deelgebieden • beheerkosten 5
 6. 6. 6
 7. 7. VerbindenVergroenenVersterken 7
 8. 8. 8
 9. 9. Verbinden Fasering1 Morspoort / park de Put 1 Zijlpoort - Ankerpark2 Museum Volkenkunde 2 5e binnenvestgracht – Hortus3 Lammermarkt 3 Kaarsenmakersplein - Veerplein4 Nuongebied 4 Huigpark - Blekerspark5 Huigpark 5 Arsenaalplein - Rembrandtpark6 Blekerspark 6 Ankerpark – Meelfabriek7 Zijlpoort 7 Boardwalk universiteitsterrein8 Ankerpark 8 Dam Maresingel9 Meelfabriek10 Katoenpark - Kaarsenmakersplein - Veerplein11 Groenesteeg12 Plantage / Veerplein13 Het Plantsoen14 Jan van Houtkade / Boisotkade15 Hortus / Sterrenwachtlaan16 Universiteit / Arsenaalplein17 Rembrandtpark18 Buitenzijde singel 9
 10. 10. 1 2 3 4Zijlpoort - Ankerpark Huigpark - Blekerspark 5e binnenvest - Arsenaalplein - Hortus Rembrandtpark 5 6 7Kaarsenmakers Ankerpark - Meelfabriek boardwalk 10plein - Veerplein
 11. 11. VerbindenVergroenenVersterken 11
 12. 12. Vergroenen Fasering1 Morspoort / park de Put 1 Lammermarkt2 Museum Volkenkunde 2 Nuonterrein3 Lammermarkt 3 Universiteit / Arsenaalplein4 Nuongebied 4 Jan van Houtkade5 Huigpark6 Blekerspark7 Zijlpoort8 Ankerpark9 Meelfabriek10 Katoenpark / Lakenplein / Kaarsenmakersplein11 Groenesteeg12 Plantage / Veerplein13 Het Plantsoen14 Jan van Houtkade / Boisotkade15 Hortus / Sterrenwachtlaan16 Universiteit / Arsenaalplein17 Rembrandtpark18 Buitenzijde singel 12
 13. 13. Lammermarkt NuonterreinUniversiteitsgebied Jan van Houtkade 13
 14. 14. Lammermarkt NuonUniversiteit /Arsenaalplein Jan van Houtkade 14
 15. 15. VerbindenVergroenenVersterken 15
 16. 16. Versterken Fasering1 Morspoort / park de Put 1 Hortus2 Museum Volkenkunde 2 Katoenpark3 Lammermarkt 3 Morspoort / Park de Put4 Nuongebied 4 Blekerspark5 Huigpark 5 Ankerpark6 Blekerspark 6 Zijlpoort7 Zijlpoort 7 Huigpark8 Ankerpark 8 Groenesteeg9 Meelfabriek 9 Volkenkunde10 Katoenpark / Lakenplein / 10 Rembrandtpark Kaarsenmakersplein11 Groenesteeg 11 Plantage12 Plantage / Veerplein 12 Plantsoen13 Het Plantsoen 13 Buitenkant Singel14 Jan van Houtkade / Boisotkade15 Hortus / Sterrenwachtlaan16 Universiteit / Arsenaalplein17 Rembrandtpark18 Buitenzijde singel 16
 17. 17. 17
 18. 18. VERBINDEN VERGROENEN VERSTERKEN 18
 19. 19. Samenvatting• Verbinden, Vergroenen, Versterken• Samen met de stad• Fasering• B&W en raad: Kaderbesluit 19
 20. 20. Kaderbesluit Singelpark 20

×