Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Irakasleen prestakuntza HH UNITATE DIDAKTIKOAK

8,933 views

Published on

Irakasleen prestakuntza HH UNITATE DIDAKTIKOAK

Published in: Education
 • Be the first to comment

Irakasleen prestakuntza HH UNITATE DIDAKTIKOAK

 1. 1. GARATU PROGRAMA 2008-2009 MIREN IARTZA UNITATE DIDAKTIKOEN PROGRAMAZIOA Irakaskuntza-programa egiteko tresnak eta irizpideak         
 2. 2. Sarrera • Modulu bat programatzeko proposamena • OCD - modulu bakoitzaren Helburuak→ - Ikaskuntzaren emaitzak - Edukiak ╚ Jardueren programazioa: plangintza , antolaketa eta sekuentziazioa (Ibilbide didaktikoa)
 3. 3. irakaskuntzarako programazio- eta jardun-unitatea, jardueren multzo gisa konfiguratua, denbora jakin batean egin beharrekoa, helburu didaktiko jakin batzuk lortzeko, UNITATE DIDAKTIKOAUNITATE DIDAKTIKOA:: metodo eta baliabide egokiak erabilita.
 4. 4. O C D
 5. 5. IKASKUNTZAREN ETA MULTZOEN EMAITZAK ANTOLATZEAK SEKUENTZIASEKUENTZIA DIDAKTIKOADIDAKTIKOA EZ DU EZARTZEN
 6. 6. UD baten iraupena eta hedadura zehazteko irizpideak •Produktu edo zerbitzu bat egitea. •Proiektu bat egitea. •Balio jakin bat eskuratzea edo jarrera zehatz bat garatzea. •Problema edo kasu bat ebaztea. •Jakintza kognitibo instrumentalak lortzea. •Teknika, metodo... bat aplikatzeko abileziak eta ezagupenak eskuratzea. •Emaitzak BEREZKO FUNTSA izatea. •Ez luzeegiak, ez motzegiak (1 eta 4 aste bitartekoak).
 7. 7. Jakiteko hiru moduak
 8. 8. •UDen izena: Prozedurazkoa. •Honako hauek formulatzea: IEak, E-ak, IHak. •UDen inguruneko baldintzak. •Hezkidetzako hizkuntza. Ez azpisailkatu, bistara ekarri. •Generoak errepikatu, aipamenean ordena txandakatu. •Ez ahaztu ebaluazio-irizpideak. Guztiek egon behar dute. •Jarduerak: Jarduera mota, edukiei dagokienez. •ZERTARAKO: Ikasleen ikuspegitik. •Prozesua ebaluatzeko jarduerak eta berariazko jarduerak. •Bereizi ZER NOLAtik eta ZERTARAKOtik. •Erne 2. fitxako edukietan ipintzen diren X-ekin. •1. eta 2. fitxetako X-ek bat etorri behar dute. •Guztizko iraupenek eta jarduerek bat etorri behar dute. PUNTU KRITIKOAKPUNTU KRITIKOAK::
 9. 9. •Errespetatu formatua. •Letra-tipoa. •Goiburuak eta orri-oinak. •Errespetatu OCDa: •IE, EI eta E guztiek egon behar dute. •Kontuan hartu orientabide pedagogikoak sekuentziazioari dagokionez. TXANTILOIAK: ERABILERATXANTILOIAK: ERABILERA
 10. 10. Pausoen laburdura • Modulua UDetan banatu (1.fitxa) • UD bakoitzean IE+Ebal Irizp+Multzoak (1.fitxarekin alderatu) • Jarduerak osatu eta denboralizatu (Jarduera soila edo Ebaluatzekoa?) • Nork-Nola-Zertarako osatu • Jarduera bakoitza zenbagarren ikaskuntza helbururekin lotuta dagoen egiaztatu • Denborak ondo osatuta egiaztatu.
 11. 11. EVALUACIÓN FORMATIVA INICIAL •Verificación de Fondo Cognitivo •Verificación de Preconceptos EVALUACIÓN FORMATIVA PROCESUAL •Detección y corrección de desviaciones en el proceso de enseñanza - aprendizaje EVALUACIÓN FORMATIVA FINAL •Verificación de logros en relación con los objetivos- criterios establecidos EVALUACIÓN SUMATIVA •Calificación ESTRUCTURA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Ikastetxeko Curriculum Proiektua ICP - PCC Goierri Eskola
 12. 12. Helburu MINIMO 2. maila 3. maila 1 X X 2 X X 3 X X X Ikastetxeko Curriculum Proiektua ICP - PCC Goierri Eskola Helburu bakoitzari ebaluaketa irizpideak ezartzen dizkiogu; Helburu bakoitza nola ebaluatuko den adierazten dugu; OBJETIVO PROCESO ACTIVIDAD PRUEBA 1 2 3
 13. 13. Ikastetxeko Curriculum Proiektua ICP - PCC Goierri Eskola Kalifikazio irizpideak; kontutan hartu beharrekoak.  Ebaluaketa sumatiboa egiteko irizpideak.  Beste arlo / ziklo / Kudeaketa Unitatea - adostutako irizpideak kontutan hartu .  Kontrolak / azterketak / lanak / laminak / tailerreko piezak / praktikak / etxeko-lanak / asistentzia / jarrera / … Guzti hauei emandako pisua-portzentaia.  Ahalik eta zehatzena.
 14. 14. Ebaluazioa Unitate Didaktikoa Data Berrikusketa zenbakia Helburua Minimoa 2. maila 3. maila Ebaluazio Garaia Prozesua Aktibitat Froga Kalifikazioa kalkulatzeko metodoa Ikastetxeko Curriculum Proiektua ICP - PCC Goierri Eskola
 15. 15. Zuzenketa plantilak;  Azterketa / froga baten galdera bakoitzak duen pisua.  Galdera bakoitza nola zuzenduko denaren konkrezioa.  Zehaztasun maila??  Edonork zuzenduta ere kalifikazio berdina lortzearen helburua.
 16. 16. Homogeneizatutako ebaluaketa irizpideak; Arlo-modulo / ziklo / Kudeaketa Unitate / eremu…
 17. 17. Mila esker zuen arretagatik         

×