Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Full anàlisi i reflexió a l'aula (versió 2017-18)

100 views

Published on

Full anàlisi i reflexió a l'aula per a l'acció docent.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Full anàlisi i reflexió a l'aula (versió 2017-18)

  1. 1. Full d’anàlisi i reflexió a l’aula Curs 2017-18 FULL D’ANÀLISI I REFLEXIÓ A L’AULA (v. 2017-18) Data: Curs: ABANS DE LA CLASSE Descripció continguts Com els treballaré A tenir en compte... DURANT LA CLASSE (aspectes que cal considerar) Incidències (metodologies, temporalització tasques, ...), comentaris alumnes, desenvolupament continguts...
  2. 2. Full d’anàlisi i reflexió a l’aula Curs 2017-18 DESPRÉS DE CLASSE Punts forts i febles Com els milloraré PROPERA CLASSE (esquema continguts, recordatoris, tasques, prioritats, etc.)

×