Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Изолации

55 views

Published on

ПГСАГ е единствената професионална гимназия в регион Монтана спечелила проект по Ключова дейност 1 - "Мобилност", сектор Професионалното образование и обучение (ПОО), Програма „Еразъм“.

Проектът "Енергийно-ефективното строителство - инвестиция в бъдещото" предвижда провеждането на европейска мобилност в гр. Котсбут, Германия с две целевите групи:

- обучаеми - 40 ученици, преминали първоначално професионално обучение по професия "Строителен техник" с цел практика в реална работна среда. Мобилността ще се проведе в две последователни години - 2017 г. и 2018 г. с по една група от 20 ученици в различни випуски, успешно завършили 10 клас в предходните учебни години;

- персонал - 6 учители по професионална подготовка с професионална квалификация в отрасъл строителство с цел обучение и подкрепа на професионалното им развитие.

Published in: Education
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Изолации

 1. 1. Grundlagen Bauphysik Kompetenzzentrum Für Nachhaltiges Bauen Cottbus 1 Kompetenzzentrum für Nachhaltiges Bauen Cottbus Dissenchener Schulstraße 15 - 03052 Cottbus - Dissenchen 12.07.2018
 2. 2. Behaglichkeit Kompetenzzentrum Für Nachhaltiges Bauen Cottbus 212.07.2018 relative Luftfeuchte Oberflächentemperatur Lufttemperatur 20 °C rel. Luftfeuchte 50% Oberflächentemperatur + 3 K zur Lufttemperatur Raumlufttemperatur
 3. 3. einwirkende Faktoren 12.07.2018Kompetenzzentrum Für Nachhaltiges Bauen Cottbus 3 Zeit Temperatur auf und in Bauteilen Feuchtegehalt der Raumluft Sorptionsfähigkeit der Oberflächen Kapillarität der Materialien
 4. 4. Wärmetransport 12.07.2018Kompetenzzentrum Für Nachhaltiges Bauen Cottbus 4 Wärmeleitung WärmeströmungWärmestrahlung in festen Körpern in Flüssigkeiten und Gasen in Gasen und im Vakuum Wärmedämmung Luftdichtheit Winddichtheit Reflexion / Absorption der Infrarotstrahlung
 5. 5. Transmissionswärmeverluste 12.07.2018Kompetenzzentrum Für Nachhaltiges Bauen Cottbus 5 Wärmeleitung durch die Außenbauteile
 6. 6. Lüftungswärmeverluste 12.07.2018Kompetenzzentrum Für Nachhaltiges Bauen Cottbus 6 Winddruck (Luv) Windsog (Lee)
 7. 7. Wärmedurchgangskoeffizient 12.07.2018Kompetenzzentrum Für Nachhaltiges Bauen Cottbus 7 U = 1 / RT U- Wert [ W / m²K ] RT = Rsi + R1 + R2 + R3 +Rse Rsi – Wärmeübergangswiderstand innen Rse – Wärmeübergangswiderstand außen R – WärmedurchlasswiderstandR = d / λ R RT U RT – Wärmedurchgangswiderstand λ – Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit
 8. 8. Wärmeleitfähigkeit 12.07.2018Kompetenzzentrum Für Nachhaltiges Bauen Cottbus 8 Q ϑ + 1 K θ 1 m² 1 m Wärmeleitfähigkeit 𝜆 𝑊 𝑚𝐾 Stahl 7808 50,00 Beton 2400 2,10 KS 1800 0,99 Vollziegel 1600 0,70 Holz 500 0,13 EPS 20 0,04 𝜆 𝑊 𝑚𝐾 𝜌 𝑘𝑔 𝑚³
 9. 9. Wärmeübergangswiderstände 12.07.2018Kompetenzzentrum Für Nachhaltiges Bauen Cottbus 9 Rsi – Wärmeübergangswiderstand innen Rse – Wärmeübergangswiderstand außen Wärmeübergangswiderstand nach DIN EN ISO 6946
 10. 10. U- Wert Berechnung 12.07.2018Kompetenzzentrum Für Nachhaltiges Bauen Cottbus 10 321 RRRR      W Kmd R ² R 1 2 3 1 2 3 Innenputz – Kalk-Zement - 1,5 cm Mauerwerk – Ziegel - 36,5 cm Außenputz – Kalk-Zement - 1,5 cm     mK W 00,11R     mK W 81,01R     mK W 00,11R
 11. 11. Wärmedurchlasswiderstand 12.07.2018Kompetenzzentrum Für Nachhaltiges Bauen Cottbus 11 321 RRRR      W Kmd R ² R W Km² 015,0451,0015,0 321 RRRR  W Km R ² 481,0 W Km² 015,0 mK W m R 00,1 015,0 1  W Km² 00,1 015,0  R1 1 1 d R   W Km² 81,0 365,0  W Km² 451,0 R2 2 2 d R   W Km² 00,1 015,0  W Km² 015,0 R3 3 2  d R 
 12. 12. Wärmedurchgangswiderstand 12.07.2018Kompetenzzentrum Für Nachhaltiges Bauen Cottbus 12 sesiT RRRR  W Km RT ² 04,0481,013,0  W Km RT ² 651,0 1 2 3 Rse Rsi Wärmeübergangswiderstand innenRsi Wärmeübergangswiderstand außenRse
 13. 13. Wärmedurchgang 12.07.2018Kompetenzzentrum Für Nachhaltiges Bauen Cottbus 13      K²m W R 1 U T      Km W U ²651,0 1      Km W U ² 54,1 außen innen 1,54 W / h ϑi - 1K ϑi
 14. 14. Wärmedurchgang 12.07.2018Kompetenzzentrum Für Nachhaltiges Bauen Cottbus 14 hm W ² 2,46 K Km W 30 ² 54,1 Energieverlust Temperaturdifferenz Δϑ = 30 𝐾 Km W U ² 54,1Wärmedurchgangskoeffizient ϑe = - 10°C ϑi = 20°C 46,2 W / m²h
 15. 15. Danke für Ihre Aufmerksamkeit ! Kompetenzzentrum Für Nachhaltiges Bauen Cottbus 15 http//:www.bfw-bb.de 12.07.2018

×