Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”  Секторна програма  „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност “ Иновативни практики,...
<ul><li>ПРОГРАМА  „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ  ЖИВОТ” </li></ul><ul><li>2007 – 2013 г. </li></ul><ul><li>НАЙ - ГОЛЯМАТА ЕВРОПЕЙСК...
<ul><li>ПРОГРАМА  „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ  ЖИВОТ” ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ПОДПРОГРАМИ: </li></ul><ul><li>“ КОМЕНСКИ” – ПОДКРЕПЯ ПРОЕК...
<ul><li>“ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” - ДЕЙНОСТИ: </li></ul><ul><li>МОБИЛНОСТ </li></ul><ul><li>ПАРТНЬОРСТВА </li></ul><ul><li>ТРА...
<ul><li>ДЕЙНОСТ МОБИЛНОСТ ВКЛЮЧВА: </li></ul><ul><li>МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ </li></ul><ul><li>РАЗВИТИЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА ПРОФ...
<ul><li>МОБИЛНОСТ ЗА ОБМЕН НА ОПИТ </li></ul><ul><li>РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗНАНИЯ НА ПРЕКИТЕ УЧАСТНИЦИ И НА ТЕХНИ...
<ul><li>МОБИЛНОСТ НА ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА </li></ul><ul><li>РАЗВИТИЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ </li>...
<ul><li>Иновативни практики, базирани на компютърните технологии </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”  Секторна ...
<ul><li>ЦЕЛИ : </li></ul><ul><li>Повишаване на професионалните компетенции при асемблиране на компютърните системи и прогр...
<ul><li>ИЗПРАЩАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ – ПГСАГ </li></ul><ul><li>“ Проф. Арх. Стефан Стефанов” – Монтана / България </li></ul><u...
<ul><li>Приемащата организация TRAINING VISION Ltd. се задължава да: </li></ul><ul><li>Да организира приемането на ползв...
<ul><li>Планираната продължителност  </li></ul><ul><li>3 седмици - от 23 март до 12 април </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ...
<ul><li>Ползватели :  </li></ul><ul><li>- 20 ученика, преминаващи първоначално и продължаващо професионално образование...
<ul><li>Учениците , желаещи да участват, подават следните документи: </li></ul><ul><li>Заявление за участие; </li></ul><u...
<ul><li>Критерии за селекция - Сбор от показателите: </li></ul><ul><li>Среден успех от 9 клас ; </li></ul><ul><li>Среден у...
<ul><li>Селекционната комисия избира най-добрите 20 кандидатури за участници в мобилността и пет резерви. Тя определя и...
<ul><li>Подготовка на участниците : </li></ul><ul><li>Педагогическа професионална подготовка, свързана с професионалното ...
<ul><li>Педагогическа езикова подготовка  на английски език, езика на страната - домакин - 140 часа. В края на подготов...
<ul><li>Мониторинг </li></ul>Мониторингът при изпълнение на проекта се състои от наблюдение на хода на дейностите, сравнен...
<ul><li>Признаване на придобитите умения :  </li></ul><ul><li>Издаване на Сертификат за извършената езикова подготовка от...
<ul><li>Очаквани р езултати </li></ul><ul><li>Придобиване, разширяване и развитие на професионалната квалификация на бъдещ...
<ul><li>На равнище партньорски организации </li></ul><ul><li>- създаване на хармонични и дълготрайни връзки с цел обмен на...
<ul><li>Разпространение: </li></ul><ul><li>А. Подготвяне, изработване и публикуване на видеоуроци на сайта на училището, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Leonardo

3,890 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Leonardo

 1. 1. ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност “ Иновативни практики, базирани на компютърните технологии”, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан С тефанов” тел./факс 096/303 260 Монтана 3400, ул. „П. Хитов”15А e - mail : pgsag _ m @ abv . bg
 2. 2. <ul><li>ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” </li></ul><ul><li>2007 – 2013 г. </li></ul><ul><li>НАЙ - ГОЛЯМАТА ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НАСОЧЕНА КЪМ: </li></ul><ul><li>ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА; </li></ul><ul><li>ПОВИШАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ, ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 3. 3. <ul><li>ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ПОДПРОГРАМИ: </li></ul><ul><li>“ КОМЕНСКИ” – ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ </li></ul><ul><li>“ ЕРАЗЪМ” – ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ </li></ul><ul><li>“ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” – ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА НАЧАЛНОТО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ </li></ul><ul><li>“ ГРЮНДВИГ” – ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИ </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 4. 4. <ul><li>“ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” - ДЕЙНОСТИ: </li></ul><ul><li>МОБИЛНОСТ </li></ul><ul><li>ПАРТНЬОРСТВА </li></ul><ul><li>ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ </li></ul><ul><li>РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИИ </li></ul><ul><li>ТЕМАТИЧНИ МРЕЖИ </li></ul><ul><li>СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 5. 5. <ul><li>ДЕЙНОСТ МОБИЛНОСТ ВКЛЮЧВА: </li></ul><ul><li>МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ </li></ul><ul><li>РАЗВИТИЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИИ ) </li></ul><ul><li>ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ </li></ul><ul><li>РАЗШИРЯВАНЕ НА КУЛТУРНИЯ МИРОГЛЕД </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><li>ПОВИШАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 6. 6. <ul><li>МОБИЛНОСТ ЗА ОБМЕН НА ОПИТ </li></ul><ul><li>РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗНАНИЯ НА ПРЕКИТЕ УЧАСТНИЦИ И НА ТЕХНИТЕ КОЛЕГИ </li></ul><ul><li>ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ </li></ul><ul><li>РАЗШИРЯВАНЕ НА КУЛТУРНИЯ МИРОГЛЕД </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><li>ВЪВЕЖДАНЕ ИЛИ НАДГРАЖДАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ДАДЕНАТА ОБЛАСТ ИЛИ СЕКТОР </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 7. 7. <ul><li>МОБИЛНОСТ НА ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА </li></ul><ul><li>РАЗВИТИЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ </li></ul><ul><li>ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ </li></ul><ul><li>РАЗШИРЯВАНЕ НА КУЛТУРНИЯ МИРОГЛЕД </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><li>ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСТТА НА УЧАСТНИЦИТЕ И НА ТЕХНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 8. 8. <ul><li>Иновативни практики, базирани на компютърните технологии </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 9. 9. <ul><li>ЦЕЛИ : </li></ul><ul><li>Повишаване на професионалните компетенции при асемблиране на компютърните системи и програмиране на езика С++; </li></ul><ul><li>Усвояване на иновационен опит; </li></ul><ul><li>Получаване на нови компетенции чрез транснационална практика; </li></ul><ul><li>Повишаване на бъдещата конкурентноспособност; </li></ul><ul><li>Развитие на личните компетенции; </li></ul><ul><li>Развиване професионални езикови компетенции по английски език; </li></ul><ul><li>Повишаване на предприемаческия дух и мотивацията. </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 10. 10. <ul><li>ИЗПРАЩАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ – ПГСАГ </li></ul><ul><li>“ Проф. Арх. Стефан Стефанов” – Монтана / България </li></ul><ul><li>ПРИЕМАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ - TRAINING VISION Ltd. Портсмут / Великобритания </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 11. 11. <ul><li>Приемащата организация TRAINING VISION Ltd. се задължава да: </li></ul><ul><li>Да организира приемането на ползвателите; </li></ul><ul><li>Да настани ползвателите; </li></ul><ul><li>Да планира дейностите на практиката, съвместно с инициатора и менторите в съответните предприятия; </li></ul><ul><li>Да настани на практика ползвателите, съобразно техните нужди и компетенции; </li></ul><ul><li>Да осигури тюторинга и мониторинга на практиката; </li></ul><ul><li>Да оцени практиката и събере цялата необходима информация за изготвяне на окончателния отчет; </li></ul><ul><li>Да поддържа постоянна връзка с изпращащата организация; </li></ul><ul><li>Да сертифицира практиката; </li></ul><ul><li>Да разпространява резултатите по време и след приключване на проекта. </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 12. 12. <ul><li>Планираната продължителност </li></ul><ul><li>3 седмици - от 23 март до 12 април </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 13. 13. <ul><li>Ползватели : </li></ul><ul><li>- 20 ученика, преминаващи първоначално и продължаващо професионално образование и обучение . </li></ul><ul><li>- Двама ръководители. </li></ul><ul><li>Сфера на обучение: професионално образование </li></ul><ul><li>Ниво на обучение: ученици от 10 клас, преминали курса на обучение , позволяващ осъществяването на програмата на мобилността. </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 14. 14. <ul><li>Учениците , желаещи да участват, подават следните документи: </li></ul><ul><li>Заявление за участие; </li></ul><ul><li>Мотивационно писмо за участие; </li></ul><ul><li>Писмено съгласие на родител за потенциално бъдещо участие в мобилността; </li></ul><ul><li>Декларация от кандидата, че не е ползвал средства по дейност &quot;Мобилност&quot;; </li></ul><ul><li>Подборът на участниците в мобилността ще бъде извършен от Селекционната к омисия та по критерии : </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 15. 15. <ul><li>Критерии за селекция - Сбор от показателите: </li></ul><ul><li>Среден успех от 9 клас ; </li></ul><ul><li>Среден успех от оценките по учебните предмети информатика и информационни технологии; </li></ul><ul><li>Оценка от учебния предмет Програмиране І; </li></ul><ul><li>Тест по професионална подготовка, включващ учебно съдържание от изучените учебни предмети до момента; </li></ul><ul><li>Тест по английски език; </li></ul><ul><li>При равен брой точки на кандидатите се взема предвид следния критерий: Активното присъствие в живота на гимназията - ученически съвет, училищни мероприятия. </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 16. 16. <ul><li>Селекционната комисия избира най-добрите 20 кандидатури за участници в мобилността и пет резерви. Тя определя и учителите, които ще придружават учениците . </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 17. 17. <ul><li>Подготовка на участниците : </li></ul><ul><li>Педагогическа професионална подготовка, свързана с професионалното направление, към което е насочена практиката - 180 уч. ч. в ПГСАГ </li></ul><ul><li>1. Асемблиране на компютърна система - 20 уч.ч. </li></ul><ul><li>Резултати: Придобити умения за разпознаване на различните видове хардуерни компоненти, техните особености и умения да ги инсталирант в системния блок. Да извършват диагностициране и тестване на асемблираната компютърна система. </li></ul><ul><li>2. Операционни системи - 40 уч.ч. </li></ul><ul><li>Резултати: Придобиване на умения за избиране и инсталиране на операционната система според характеристиките на конфигурацията, форматиране на хард диск, търсене на драйвери и инсталиране на периферни устройства. </li></ul><ul><li>3. Основни елементи на езика С++ - 40 уч.ч. </li></ul><ul><li>Резултати: Да придобият основни познания за работната стреда на С++, за основните означения. Дава знания за константите и променливите. Придобиване на умения за структуриране и онагледяване етапите при създаване на програма на С++. </li></ul><ul><li>4. Скаларни типове данни - 20 уч.ч. </li></ul><ul><li>Резултати: Да придобият знания и умения за работа с основните скаларни типове данни. </li></ul><ul><li>5. Основни оператори на езика С++ - 60 уч.ч. </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 18. 18. <ul><li>Педагогическа езикова подготовка на английски език, езика на страната - домакин - 140 часа. В края на подготовката се провежда проверка на получените от ползвателите езикови познания и на базата на това издава сертификат на всеки ползвател. </li></ul><ul><li>Педагогическата културна подготовка: Запознаване с историята, културата и специфичните характеристики на Великобритания - 40 уч.ч </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 19. 19. <ul><li>Мониторинг </li></ul>Мониторингът при изпълнение на проекта се състои от наблюдение на хода на дейностите, сравнение с работния план и използване на информацията за подобряване на проекта. По този начин екипът за управление на проекта ще контролира подготовката и изпълнението на всички дейности по проекта. Като външен наблюдател в проекта ще се включи член на училищното настоятелство, който ще следи за правилното изпълнение на дейностите и развитието на проекта. Неговата оценка и препоръки ще бъдат взети под внимание при изпълнението на проекта. Партньорската организация също ще осъществява текущ контрол при изпълнението на проекта, ще следи за стриктно следване на описаните дейности, и очаквани резултати в края на мобилността и трансграничното сътрудничество. Наставникът ще поставя съвместни оценки с придружаващия учител на участниците в индивидуалната карта за напредък и оценка. Ще предлага мерки за повишаване на ефикасността на практиката, ще следи за изпълнението на критериите за повишаване на професионалната квалификация. ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 20. 20. <ul><li>Признаване на придобитите умения : </li></ul><ul><li>Издаване на Сертификат за извършената езикова подготовка от страна на инициатора; </li></ul><ul><li>Издаване на Удостоверение за професионално обучение от страна на инициатора; </li></ul><ul><li>Издаване на Сертификат за периода на практиката от страна на партньора Training Vision; </li></ul><ul><li>Издаване на EUROPASS мобилност от инициатора и партньора. </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 21. 21. <ul><li>Очаквани р езултати </li></ul><ul><li>Придобиване, разширяване и развитие на професионалната квалификация на бъдещите системни програмисти в областта на асемблирането на компютърните системи и програмирането на софтуерни продукти; </li></ul><ul><li>Подобряване пригодността за заетост, професионална кариера и индивидуално развитие </li></ul><ul><li>Обогатяване на езиковите умения и компетенции в професионален аспект; </li></ul><ul><li>Практикуване в реална работна среда и придобиване на иновационен опит; </li></ul><ul><li>Повишаване мотивацията на завършващите професионално образование в облластта на ИКТ и мотивацията за учене през целия живот; </li></ul><ul><li>Запознаване с чужда култура и европейските ценности; </li></ul><ul><li>Запознаване с възможностите за бъдеща реализация на европейския трудов пазар; </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 22. 22. <ul><li>На равнище партньорски организации </li></ul><ul><li>- създаване на хармонични и дълготрайни връзки с цел обмен на идеи , учебни програми, специалисти и бъдещи мобилности. </li></ul><ul><li>На местно равнище </li></ul><ul><li>– подготвени специалисти за пазара на труда. </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност
 23. 23. <ul><li>Разпространение: </li></ul><ul><li>А. Подготвяне, изработване и публикуване на видеоуроци на сайта на училището, които ще бъдат използвани и след приключването на проекта като средство за обучение. </li></ul><ul><li>Б. Публикуване на Електронен самоучител по програмиране на С++ на сайта на училището, с цел демонстрация на придобитите умения на участниците; </li></ul><ul><li>За да бъдат разпространени резултатите от проекта и да достигнат до най-широк кръг от заинтересовани лица, резултатите от проекта, неговите цели и задачи ще бъдат публикувани в интернет страницата на ПГСАГ - Монтана и в местните медии. За визуализацията на проекта ще се издадат рекламни табели, рекламиращи потенциала му, като се посочи и източника на финансиране. </li></ul><ul><li>В края на мобилността се предвижда организирането на пресконференция, на която ще бъде споделен опита от участието в проекта, поставените цели и постигнатите резултати чрез представянето на презентация и снимков материал от практиката, както и рекламни материали по проекта. На преконференцията ще бъдат поканени медии, професионални гимназии, представители на местния бизнес, родители и участници в проекта и обществеността на град Монтана. </li></ul><ul><li>След провеждане на практиката, участниците ще изготвят интернет страница, която ще демонстрира на останалите ученици от ПГСАГ – Мoнтана наученото и видяното през времето на провеждане на мобилността. </li></ul> ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” Секторна програма „Леонардо да Винчи” , дейност Мобилност

×