Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La prehistòria

3,501 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

La prehistòria

 1. 1. LA PREHISTÒRIA I LA HISTÒRIA
 2. 2. PREHISTÒRIA
 3. 3. PREHISTÒRIA PALEOLÍTIC NEOLÍTIC EDAT DELS METALLS <ul><li>Aparició de l’home </li></ul><ul><li>Són nòmades </li></ul><ul><li>Són recolectors i caçadors </li></ul><ul><li>Aparició del foc </li></ul><ul><li>Aparició de l’art </li></ul><ul><li>(pintures rupestres) </li></ul>-Aparició de l’agricultura i la ramaderia -Aparició de la divisió de la feina -Són més sedentaris -Noves manifestacions artístiques (ceràmica, construccions) <ul><li>Període que uneix la Prehistòria </li></ul><ul><li>amb la Història </li></ul><ul><li>Treball amb els metalls: </li></ul><ul><li>coure, bronze i ferro </li></ul>
 4. 4. Aparició dels primers homínids fa 4 milions d’anys La Terra es forma fa 4600 milions d’anys Aparició de les bactèries fa 3800 milions d’anys Aparició al mar de la vida vegetal fa 1500 milions d’anys Apareixen les plantes terrestres Viuen els dinosaures fa 200 milions d’anys Els simis comencen la seva evolució fa 40 milions d’anys HISTÒRIA DE LA TERRA
 5. 5. HISTÒRIA DE LA TERRA
 6. 6. HISTÒRIA
 7. 7. LÍNIA DEL TEMPS PREHISTÒRIA Des de l’aparició de l’home fins a 3.500 A.C. (aparició escriptura) EDAT ANTIGA Del 3.500 A.C. fins el 476 D.C. (caiguda Imperi Romà) EDAT MITJANA Del 476 D.C. fins el 1.492 D.C. (descobriment d’Amèrica) EDAT MODERNA Del 1.492 D.C. fins el 1.789 D.C. (Revolució Francesa) EDAT CONTEMPORÀNIA Del 1.789 D.C. fins el present
 8. 8. <ul><li>Edat Antiga: Època caracteritzada per l’esclavitud, la cultura clàssica de Grècia i Roma i una forma de vida basada en el comerç. Apareix l’escriptura (grecs i ibers), apareix l’esclavitud (grecs i romans), la cultura clàssica (Grècia) i la urbanització (Grècia i Roma). </li></ul>ETAPES DE LA HISTÒRIA
 9. 9. <ul><li>Edat Mitjana: El sistema econòmic i polític imperant era el feudalisme i l’estructura de la població piramidal, manaven els nobles i els clergues sobre els vassalls. Europa estava dividida en regnes de fronteres canviants, els nobles governaven de manera absolutista sobre el seu territori i els seus habitants. En art destaquen el romànic i el gòtic. Apareixen els gremis, les primeres associacions professionals. </li></ul>ETAPES DE LA HISTÒRIA
 10. 10. ETAPES DE LA HISTÒRIA <ul><li>Edat Moderna: Destaquen la invenció de la impremta, els descobriments geogràfics com el d’Amèrica, el Renaixement... Les ciutats van anar creixent amb un gran desenvolupament urbà, va haver un canvi al sistema econòmic capitalista. Gran desenvolupament comercial i creixement industrial que afavoreix a la nova classe social, la burgesia. Apertura de nous mercats on vendre els productes. </li></ul>
 11. 11. ETAPES DE LA HISTÒRIA <ul><li>Edat Contemporània: L’home trepitja la Lluna (Neil Armstrong al 1969), tornen els Jocs Olímpics (Atenes 1894), es van inventar entre d’altres coses el telèfon, la televisió, l’avió amb motor i sense, la càmera digital, els ordinadors, internet, la bomba atòmica... El nou món es basa en una societat classista i una economia capitalista de base industrial i urbana. </li></ul>
 12. 12. COM VESTIEN ELS NOSTRES AVANTPASSATS
 13. 13. PREHISTÒRIA
 14. 14. EDAT ANTIGA
 15. 15. EDAT MITJANA
 16. 16. EDAT MODERNA
 17. 17. EDAT CONTEMPORÀNIA
 18. 18. ON VIVIEN ELS NOSTRES AVANTPASSATS
 19. 19. PREHISTÒRIA <ul><li>Típic habitatge de l’Edat de Bronze amb els utensilis d’aquella època. </li></ul>
 20. 20. EDAT ANTIGA <ul><li>Típiques cases de Roma (superior) i de Grècia (inferior) </li></ul>
 21. 21. EDAT MITJANA <ul><li>Típica casa familiar de l’edat mitjana. La fotografia inferior respon a un castell medieval. </li></ul>
 22. 22. EDAT MODERNA <ul><li>Edificis de l’Edat Moderna, amb la influència dels moviments artístics de la època, Barroc i Gòtic. </li></ul>
 23. 23. EDAT CONTEMPORÀNIA <ul><li>Edifici de La Pedrera de Gaudí, de principis del s.XX. </li></ul><ul><li>Edifici Torre Agbar de Jean Nouvel, de principis del s.XXI </li></ul>
 24. 24. “ La història és un infatigable tornar a començar.” Tucídides (460 AC-396 AC) Historiador atenès. (460 AC-396 AC) Historiador atenès.

×