prescom

1,418 views

Published on

ppt presentation Rafal Vell School

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,418
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

prescom

 1. 1. ,, Som de Mallorca ” ,,We are from Mallorca ”
 2. 2. Mallorca, la nostra illa Our island, Mallorca <ul><li>Mallorca és la major de les Illes Balears, les illes més occidentals del Mediterrani. </li></ul><ul><li>Mallorca is the biggest of the Balearic Islands, the most western islands of the Mediterranean sea. </li></ul>
 3. 3. Mallorca, la nostra illa Our island, Mallorca <ul><li>El nom de Mallorca li donaren els romans i significa Illa Major. Els romans conquistaren Mallorca l’any 123 aC i hi fundaren dues ciutats: Palma i Pol·lèntia. </li></ul><ul><li>The name of our island is coming from the latin “Maiorica” or “Baliar maior” which means “The biggest island” in comparison with the other Balearic Islands. The romans conquered Mallorca in 123 bC and they founded two towns: Palma and Pollentia. </li></ul>
 4. 4. Palma, la nostra ciutat Our city , Palma <ul><li>Després de l’època romana i dels anomenats “segles obscurs” (VIII i IX), a començament del segle X va ser conquistada pels musulmans, que l’anomenaren “Madina Mayurqa” que significa “La Ciutat de Mallorca”. Aquest nom va ser mantingut pel rei Jaume I, qui l’any 1229 la conquistà per a la Corona Catalano-Aragonesa. La data de la conquesta, dia 31 de desembre, és molt celebrada a Mallorca. </li></ul><ul><li>After the roman ages and a period called “the dark centuries” (VIII and IX), the muslims conquered the island in the begginning of the Xth century and they called Palma “Madina Mayurqa” which means “the city of Mallorca”. This name was kept by James I (king of Catalonia-Aragon) who conquered the city in 1229. The “conquest day” (31st of december) is celebrated in Mallorca as one of the most important days in our history. </li></ul>
 5. 5. Palma, la nostra ciutat Our city , Palma <ul><li>Després d’un període d’esplendor, en què el Regne de Mallorca va constituir un regne independent, arribaren segles de crisi (XV a XVII) amb lluites internes, crisis econòmiques, atacs pirates i la pèrdua de l’autogovern després de la Guerra de Successió (1715). </li></ul><ul><li>After a splendorous period, in which Mallorca’s Kingdom became independent, centuries of crisis arrived (XV th to XVII th ): internal fights, economical crisis, pirates attacks and the selfgovernment lost after the Succession War (1715). </li></ul>
 6. 6. Palma, la nostra ciutat Our city , Palma <ul><li>A començaments del XIX comença una incipient indústria del calçat I neixen les primeres entitats financeres lligades a famílies poderoses I influents en la política espanyola (March, Maura). Després de la Guerra Civil I de la Segona Guerra Mundial comença a aparèixer el turisme com a font de riquesa. El boom turístic comença en els anys 60 I actualment és la principal font d’ingressos de les Illes. </li></ul><ul><li>In the beginning of the XIX th century a new footwear industry starts and the first banks appear, related to powerful and influent families in Spanish government (March, Maura). After the Civil War and the Second World War, tourism starts its appearance as a richness resource. “Tourism Boom” starts at sixties and nowadays is the main source of money in Balearic Islands. </li></ul>
 7. 7. Palma, la nostra ciutat Our city , Palma <ul><li>Actualment, Palma és una ciutat moderna que mostra les restes de les civilitzacions I cultures que l’han habitada a través de la història i que hi han deixat la seva empremta. </li></ul><ul><li>Today, Palma is a modern city that shows the remains of the civilisations and cultures that have settled there through the history and that have left their traces. </li></ul>
 8. 8. EL CP RAFAL VELL Rafal Vell Public School
 9. 9. L’OBJECTIU GENERAL DEL CP RAFAL VELL The main subject of our school <ul><li>   </li></ul><ul><li>El Col.legi Públic Rafal Vell és una escola pública , laica , que pretén aconseguir persones educades i formades en el pluralisme i en els valors democràtics així com en la solidaritat , la tolerància , el no-consumisme , la igualtat entre les persones, el respecte a la natura i a l’entorn  i el pacifisme . </li></ul><ul><li>CP Rafal Vell is a public secular school that attempts to educate in values such as pluralism and democracy and also solidarity, tolerance, no-consumism, equality, respect towards people and environment, pacifism. </li></ul>
 10. 10. LA NOSTRA ESCOLA. Mestres O ur S chool . Teachers <ul><li>30 mestres: 18 tutors, 2 mestres més (un a EI i un a primària), 1 AD, 2 PT, 1 AL, 2 mestres d’EF, 2 d’Anglès, 1 de música i 1 de religió. </li></ul><ul><li>30 teachers: 18 tutors, 2 teachers plus (1 in kindergarden 3-6 and 1 in the primary periode), 1 Attending diversity, 2 Special Education teachers, 1 Speech therapist , 2 PE, 2 English T, 1 music and 1 teacher for religion. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 11. 11. EL CONSELL ESCOLAR School self-government <ul><li>El Consell escolar és un òrgan de govern i participació on hi ha representats els diferents sectors de la comunitat educativa: famílies (5 representants), mestres (5 representants), equip directiu (3 representants), personal no docent (1 representant) i Ajuntament (1 representant) </li></ul><ul><li>The School self-government (School Council) is a means of government and participation where there are members from different sections of the school community: families (5 members), teachers (5 members), headmaster-team (3 members), non-educational staff (1 member), and the Municipality (1 member). </li></ul>
 12. 12. PROJECTE EDUCATIU Pecul i arit ies of E ducation <ul><li>         El Col.legi Públic Rafal Vell és una escola pública , laica , que pretén aconseguir persones educades i formades en el pluralisme i en els valors democràtics així com en la solidaritat , la tolerància , el no-consumisme , la igualtat entre les persones, el respecte a la natura i a l’entorn  i el pacifisme . </li></ul><ul><li>CP Rafal Vell is a public secular school that attempts to educate in values such as pluralism and democracy and also solidarity, tolerance, no-consumism, equality, respect towards people and environment, pacifism. </li></ul><ul><li>           Té la llengua catalana com a llengua vehicular, i d’ensenyament-aprenentatge, en tots els àmbits de comunicació i de relació: escola, famílies, institucions, i altres entitats i persones. </li></ul><ul><li>The Catalan is the language with all the school and extra-school activities take place in order to integrate pupils and families in the language and culture of the Balearic Islands. </li></ul><ul><li>           Prioritza l’arrelament dels i les alumnes a la nostra realitat social, cultural, lingüística i històrica. </li></ul><ul><li>One of our main purposes is to make pupils and families feel citizens of Balearic Islands sharing our culture, language and history with them. </li></ul><ul><li>           Fomenta les actituts curioses i investigadores, l’ esperit crític i la capacitat de decisió i discussió, així com la paritcipació de l'alumnat i les famílies. </li></ul><ul><li>We promote dialogue, investigation, critical attitudes and participation among all the school community and, first of all, among our pupils. </li></ul>
 13. 13. PROJECTES DE L’ESCOLA School projects <ul><li>Recuperació i celebració de tradicions i festes populars </li></ul><ul><li>Setmana cultural </li></ul><ul><li>Filosofia 3-12 </li></ul><ul><li>Treball per projectes </li></ul><ul><li>Hort escolar </li></ul><ul><li>Revista escolar “Torrent” </li></ul><ul><li>Participació de l’alumnat </li></ul><ul><li>Sócrates - Comenius </li></ul><ul><li>Popular celebrations and traditions </li></ul><ul><li>Cultural week </li></ul><ul><li>Phylosophy 3-12 </li></ul><ul><li>Working by projects </li></ul><ul><li>Kitchen garden </li></ul><ul><li>School magazine “Torrent” </li></ul><ul><li>Pupils’ council </li></ul><ul><li>Socrates - Comenius </li></ul>
 14. 14. EL GRUP COORDINADOR DEL PROJECTE Work group of the project <ul><li>Left to right </li></ul><ul><li> Xavier Morell </li></ul><ul><li> Maria Salvà </li></ul><ul><li> Josep L. Bonnín </li></ul><ul><li> Miquela Sastre </li></ul><ul><li> Magdalena Heredia </li></ul><ul><li>Gemma Ripoll </li></ul>
 15. 15. PROJECTE: Integrar alumnat amb necessitats especials. Project: Integrating pupils with special needs <ul><li>Santarves Secondary School (Siauliai, Lituania) </li></ul><ul><li>Escola de primària i secundària </li></ul><ul><li>Primary and secondary School </li></ul><ul><li>42 mestres </li></ul><ul><li>42 teachers </li></ul><ul><li>354 alumnes </li></ul><ul><li>3 5 4 pupils </li></ul><ul><li>Dire c tor: Arvydas Kukanauza </li></ul><ul><li>Headmaster: Arvydas Kukanauza </li></ul><ul><li>SchoolGroup of Cuba (Cuba, Portugal) </li></ul><ul><li>Escola de primària </li></ul><ul><li>Primary School </li></ul><ul><li>65 mestres </li></ul><ul><li>65 teachers </li></ul><ul><li>530 alumnes </li></ul><ul><li>530 pupils </li></ul><ul><li>Dire c tor: Germano Antonio Alves Lopes Bagao </li></ul><ul><li>Headmaster:Germano Antonio Alves Lopes Bagao </li></ul>
 16. 16. Em sent bé quan estic segur I feel well when I am safe. Alumnes de primer treballant amb el PT dins l’aula P upils of 1st form are studying with special teacher in the ordinary classroom.
 17. 17. Em sent bé quan estic segur I feel well when I am safe. Alumnes de 6è en un grup reduït de suport amb la seva mestra Small group of support. Pupils from the 6 th level with their teacher. Alumnes de 3r en un grup reduït de suport amb la seva mestra Small group of support. Pupils from the 3 h level with their teacher.
 18. 18. L’especialista en AL i la tutora de 1r treballant dins l’aula ST teacher and the teacher of 1r level working together Em sent bé quan estic segur I feel well when I am safe. L’especialista en PT i la tutora de 4t treballant dins l’aula SN teacher and the teacher of 4th level working together
 19. 19. La mestra de suport i la tutora del grup treballant amb un grup de 3 anys The teacher of support and the tutor working with three-year old pupils Em sent bé quan estic segur I feel well when I am safe. L’especialista en PT i la tutora del grup treballant amb un grup de 2n curs The SN teacher and the tutor working with three-year old pupils
 20. 20. La mestra de suport d’educació infantil amb un grup reduït The teacher of support working with a small group of pupils Em sent bé quan estic segur I feel well when I am safe.
 21. 21. El mestre d’anglès fent suport dins l’aula The English teacher working with a small group of pupils in the classroom Em sent bé quan estic segur I feel well when I am safe.
 22. 22. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AL CP RAFAL VELL THE WAYS OF TEACHIG CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS Col·legi Públic Rafal Vell
 23. 23. <ul><li>La nostra escola, prenent part en aquest projecte “Comenius”, està intentant millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Els mestres estam esbrinant si realment l’ alumnat de nee i també tot aquell que necessita un suport especial, se sent segur i protegit com a membre de la comunitat escolar; si l’escola satisfà les seves necessitats. </li></ul><ul><li>Durant aquest curs 2005-06 tenim 450 alumnes. D’aquests, 20 estan diagnosticats com a “anee” i 22 tenen necessitats de compensació educativa per problemàtiques familars, minories ètniques, situacions socials defavorables o desconeixement de l’idioma. Els alumnes amb nee són diagnosticats pels equips de professionals de l’Administració a partir de les demandes de l’escola (a través dels mestres tutors) i les orientacions de l’equip d’especialistes de suport (PT, AL) </li></ul><ul><li>Les necessitats de compensació educativa són determinades directament pels professionals de l’escola i l’EOEP. </li></ul><ul><li>Our school, taking part in „Comenius“ project, is trying to improve the attention given to all pupils, especially those who have special needs. </li></ul><ul><li>Teachers are finding out if the children with special needs (and in general all the children of our school) feel himselves/herselves safe as members of our school's community. If we satisfy all these child's needs. </li></ul><ul><li>In this school-year 2005-06 there are 450 pupils. 20 among them are diagnosed as “anee” (pupils with special needs) and 22 have special needs due to their social or familiar environment, their different ethnic, culture or language. Pupils with special needs are diagnosed by a Special Comitee from the Administration starting from de school demands (through the tutor) and the orientations of the suport specialists of the school (ST, SNT). </li></ul><ul><li>Pupils with special needs due to their social or familiar environment, their different ethnic, culture or language are determined by the teachers of the school and the special Comitee. </li></ul>
 24. 24. Alumnes amb necessitats educatives especials I amb necessitat de compensació educativa Special need school children <ul><li>Alumnes amb necessitats </li></ul><ul><li>educatives especials: </li></ul><ul><li>Discapacitat motora (2) </li></ul><ul><li>Discapacitat psíquica (13) </li></ul><ul><li>Autisme/transtorns greus (3) </li></ul><ul><li>Plurideficiència (1) </li></ul><ul><li>Superdotació (1) </li></ul><ul><li>Compensació educativa: </li></ul><ul><li>-Alumnes amb problemàtiques </li></ul><ul><li>Familiars I/o socials (22) </li></ul><ul><li>Special need school children: </li></ul><ul><li>Motoric disabilities (2) </li></ul><ul><li>Psychological disabilities (13) </li></ul><ul><li>Autism/deep disorder (3) </li></ul><ul><li>Multideficiency (1) </li></ul><ul><li>Highly talented (1) </li></ul><ul><li>Compensatory education: </li></ul><ul><li>-Pupils with social and/or </li></ul><ul><li>family problems (22) </li></ul>
 25. 25. Alumnes estrangers que desconeixen la llengua catalana (per nacionalitat) Foreign pupils unawared of Catalan (by nacionalities) <ul><li>Països d’origen: </li></ul><ul><li>Argentina (3) </li></ul><ul><li>Bèlgica (1) </li></ul><ul><li>Bulgària (4) </li></ul><ul><li>Colòmbia (1) </li></ul><ul><li>El Salvador (1) </li></ul><ul><li>Marroc (2) </li></ul><ul><li>Romania (1) </li></ul><ul><li>Senegal (1) </li></ul><ul><li>Tunísia (2) </li></ul><ul><li>Uruguay (2) </li></ul><ul><li>Origin countries: </li></ul><ul><li>Argentina (3) </li></ul><ul><li>Belgium (1) </li></ul><ul><li>Bulgaria (4) </li></ul><ul><li>Colombia (1) </li></ul><ul><li>El Salvador (1) </li></ul><ul><li>Morocco (2) </li></ul><ul><li>Romania (1) </li></ul><ul><li>Senegal (1) </li></ul><ul><li>Tunisia (2) </li></ul><ul><li>Uruguay (2) </li></ul>
 26. 26. <ul><li>AUDICIÓ I LLENGUATGE </li></ul><ul><li>14 alumnes estan diagnosticats com a necessitats de suport logopèdic. El diagnòstic és fet a petició del mestre/a tutor/a a l’equip especialista de suport del centre (PT, AL, AD i EOEP) aquest equip trasllada la petició a l’equip d’EOEP extern al centre, qui determina i fa el diagnòstic. </li></ul><ul><li>L’atenció a aquest alumnat es fa majorment fora de l’aula ordinària i, si es troba oportú, en sessions compartides (grups reduïts). </li></ul><ul><li>L’equip d’especialistes de suport del centre, juntament amb el tutor/a de l’alumne, en fan el seguiment. </li></ul><ul><li>SPEECH AND COMUNICATION DISABILITIES </li></ul><ul><li>14 schoolchildren are diagnosed with speech and communication disabilities. The diagnosis is asked by the tutor to the school-special-education-committee (SN techer, ST and psychologist) this committee submits the request to the EOEP (council pedagogical committee) outside the school, who determines and does the diagnosis. </li></ul><ul><li>The attention to these pupils is done mostly outside the ordinary classroom and at a convenient time, in shared groups (small groups). </li></ul><ul><li>The special needs team and the tutor make the pupils assessment. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>PEDAGOGIA TERAPÈUTICA </li></ul><ul><li>Els dos especialistes atenen no solament els 20 alumnes diagnosticats, sinó d’altres que tot i no estar-ho, presenten problemes d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Les modificacions metodològiques i curriculars per a aquest alumnat les realitzen conjuntament els PT i els tutors/es. </li></ul><ul><li>L’atenció a aquests alumnes es fa dins l’aula ordinària (dos mestres en un mateix grup classe) o fora de l’aula ordinària, en grups reduïts. </li></ul><ul><li>THERAPEUTIC PEDAGOGY </li></ul><ul><li>Both specialists attend not only the 20 diagnosed schoolchildren but others (not diagnosed) who present severe difficulties with learning. </li></ul><ul><li>The methodological and curricular modifications for these pupils are done by the specialists and the tutors. </li></ul><ul><li>The attention to these schoolchildren takes place into the ordinary classroom (two teachers in the same group-class) or outside the ordinary classroom in small groups </li></ul>
 28. 28. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. SUPORT A L’ALUMNAT PLANIFICACIÓ REP. CLAUSTRE EQUIP DIRECTIU REP. PARES I MARES REP. AJUNTAMENT REP. P. NO DOCENT CONSELL ESCOLAR PEC PLC PCC RRI PAD CONSELL ESCOLAR CLAUSTRE DE PROF EQUIP DIRECTIU EQUIP DE SUPORT Elaboren PAD Esmena, aprova i eleva al CE EOEP AL PT
 29. 29. SUPPORT TO PUPILS PLANNING SCHOOL STAFF REPRES. SCHOOL MANAGEMENT PARENTS REPRES. TOWN HALL REPRES. NON EDUC. STAFF REPRES. SCHOOL COUNCIL SEP SLP SCC ISR ADP SCHOOL SELF GOVERNMENT STAFF SCHOOL MANAGEMENT SPECIAL EDUCATION TEAM work out ADP Emends, approves and submits to SC EOEP ST SN (School Educational Project) School Language Project School Curricular Project Internal Set of Rules Attention to Diversity Planning
 30. 30. <ul><li>Analitzam l’Atenció a la Diversitat en el CP Rafal Vell com a resultat de dos processos: planificació i execució. </li></ul><ul><li>El procés de planificació parteix del Consell Escolar que, com a òrgan de govern i participació elabora el PEC. </li></ul><ul><li>El PEC marca les línies generals del centre, el seu ideari, els objectius generals i els principis bàsics de la seva organització i funcionament, així com del seu Projecte Curricular. </li></ul><ul><li>Del desenvolupament del PEC sorgeixen documents diversos: </li></ul><ul><ul><li>El PCC (projecte curricular) </li></ul></ul><ul><ul><li>El PLC (projecte lingüístic) </li></ul></ul><ul><ul><li>El RRI (reglament de règim interior) </li></ul></ul><ul><ul><li>El PAD (Pla d’Atenció a la Diversitat) </li></ul></ul><ul><li>We analize the Attention to the Diversity as a result of two actions: planning and procedure. </li></ul><ul><li>The School Council, as a school self-government means, works out the SEP (school educational project). </li></ul><ul><li>The SEP sets up the school general traces: issues, organisation, curricula, methodology, etc. </li></ul><ul><li>The school projects are based on the SEP: </li></ul><ul><li>SLP (School Language Project ) </li></ul><ul><li>SCC (School Curricular Project ) </li></ul><ul><li>ISR (Internal Set of Rules ) </li></ul><ul><li>ADP ( Attention to Diversity Planning) </li></ul>
 31. 31. ATTENDING THE DIVERSITY OF PUPILS PROCEDURE SCHOOL MANAGEMENT SCHOOL STAFF INFANT SCHOOL TEACHERS TEAM TUTORS + SUPPORT TEACHER SPECIALISTS SPEC EDUC. TEACHER TEACHERS TEAM 1st AND 2nd FORMS TUTORS + SPECIALISTS SPEC EDUC TEACHER TEACHERS TEAM 3rd AND 4th FORMS TUTORS + ESPECIALISTS ESPEC EDUC TEACHER TEACHERS TEAM 5th AND 6th FORMS TUTORS + ESPECIALISTS ESPEC SUPPORT TEACHER OF SUP INFANT SCHOOL CHILDREN SCHOOLCHIL. 1st AND 2nd FORMS SCHOOLCHIL. 3rd and 4th FORMS SCHOOLCHIL. 5th and 6 th FORMS TUTORS + PSYCHOLOGIST COMMITTEE + SPECIAL EDUC. SPECIALISTS F A M I L I E S
 32. 32. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. SUPORT A L’ALUMNAT EXECUCIÓ EQUIP DIRECTIU CLAUSTRE EQUIP MESTRES INFANTIL TUTORES + MESTRA SUP MESTRES ESPEC ESPEC SUPORT EQUIP MESTRES 1r CICLE TUTOR/ES + MESTRES ESPEC ESPEC SUPORT EQUIP MESTRES 2n CICLE TUTORS/ES + MESTRES ESPEC ESPEC SUPORT EQUIP MESTRES 3r CICLE TUTORS/ES + MESTRE SUP MESTRES ESPEC ESPEC SUPORT ALUMNAT E. INFANTIL ALUMNAT 1r CICLE ALUMNAT 2n CICLE ALUMNAT 3r CICLE TUTORS/ES + EOEP + ESP. SUPORT F A M Í L I E S
 33. 33. EL PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT <ul><li>Durant aquests tres anys de projecte hem pogut reflexionar sobre el sistema organitzatiu i didàctic del suport que es fa a l’escola. </li></ul><ul><li>L’anàlisi des de diferents realitats educatives ens ha enriquit i al mateix temps ens ha aportat eines per r estructurar i millorar els nostres models. </li></ul><ul><li>L’elaboració del PAD (Pla d’Atenció a la Diversitat) neix de la necessitat que té l’escola d’analitzar i reformular les eines educatives per respondre a les necessitats dels alumnes i al mateix temps per disposar d’un marc organitzatiu que clarifiqui i orienti les actuacions dels diferents professionals. </li></ul><ul><li>We have been able to think about the organizational and didactic system of the school special needs. </li></ul><ul><li>We have been enriched by the analysis from different realities and at the same time it has provided to us some materials to get better our models. </li></ul><ul><li>The development of Attending Diversity Plan (ADP) comes from the school need of analysing and formulating again the educative materials to answer to the pupils needs and at the same time to have an organizational framework to make clear and guide the actions of the differents professionals. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>El document és analitzat i discutit per tots els mestres a través de petits grups de treball (Cicles). </li></ul><ul><li>Els diferents cicles proposen millores. </li></ul><ul><li>S’obri un debat per defensar i en el seu cas aprovar les esmenes pertinents. </li></ul><ul><li>El claustre aprova el document defintiu. </li></ul><ul><li>Pensam que la metodologia de treball seguida ha aportat solidesa al document i l’ha enriquit perquè hem disposat de diferents nivells de discussió i anàlisi. </li></ul><ul><li>La tipologia d’alumnat que té l’escola ha variat substancialment durant els darrers anys . </li></ul><ul><li>En aquest sentit el PAD també intenta respondre a les noves necessitats que tenim i que es defineixen per uns patrons socials diferents als que havíem tengut fins ara (incorporació de nou alumnat immigrant). </li></ul><ul><li>The management team together with the Special Education Commitee makes a basic document. </li></ul><ul><li>This document is anlysed and discussed by all the teachers. </li></ul><ul><li>The different cycles propose some improvements. </li></ul><ul><li>A discussion is opened to defend the relevant emendations and in such a case to approve them. </li></ul><ul><li>We think the metodology of working has given solidity to the document and has enriched it because we have got differents levels of discussion and analysis </li></ul><ul><li>The Kind of pupils of our school has substantially changed in the last few years. </li></ul><ul><li>In every sense, the ADP also tries to respond to the new needs we have as the incorporation of new immigrant pupils. </li></ul>
 35. 35. Recursos metodològics que empram. Used Methodologic resources <ul><li>Les característiques particulars de cada curs en relació a la diversitat existent en l’alumnat fa que les eines educatives que empram siguin variades. El mestre tutor, juntament amb el de suport, decideix quin tipus de suport s’adapta millor a la realitat del seu grup classe. </li></ul><ul><li>Defensam la utilització de: </li></ul><ul><li>Suport a la classe. </li></ul><ul><li>Grups flexibles. </li></ul><ul><li>Aula d’acollida. </li></ul><ul><li>Suport individualitzat. </li></ul><ul><li>Suport a la immersió. </li></ul><ul><li>Aula d’Audició i llenguatge.. </li></ul><ul><li>The educative means we used are mixed due to the special characteristics of every level in relation to the existing diversity of the pupils. The tutor, together with the special needs teacher, decides what kind of support is the best for his class group. </li></ul><ul><li>We defend the utilization of: </li></ul><ul><li>Support in the classroom. </li></ul><ul><li>Flexible groups. </li></ul><ul><li>Reception classroom. </li></ul><ul><li>Individual support. </li></ul><ul><li>Support to the immersion. </li></ul><ul><li>Speech Therapist classroom. </li></ul>
 36. 36. CONSEQÜÈNCIES DERIVADES DE LA PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE COMENIUS CONSEQUENCES OF OUR PARTICIPATION IN THE COMENIUS PROJECT <ul><ul><li>S’ha produït un debat sobre l’Atenció a la Diversitat i en aquests moments estam en el procés d’aprovació del nostre PAD: </li></ul></ul><ul><ul><li>Què entenem per suport a l’alumnat. Principis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Com ens organitzam: agrupaments, espais, recursos humans. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quins tipus de suport duim a terme i amb quins materials. </li></ul></ul><ul><li>An important debate about “Attending Diversity of our pupils” is taking place in our school. We are discussing our ADP: </li></ul><ul><li>- What “giving support to pupils” means. Main ideas. </li></ul><ul><li>- How we organize: groups, places, human resources. </li></ul><ul><li>- What kind of support we develope and what kind of matterials we use. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>S’ha demanat l’opinió a l’alumnat sobre l’escola en general i sobre les mesures de suport que es duen a terme. Tenim previst fer el mateix amb les famílies i el professorat. </li></ul><ul><li>S’ha potenciat entre el grup coordinador: </li></ul><ul><ul><li>L’aprenentatge de l’anglès. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ús de les TIC: correu electrònic, messenger, etc. </li></ul></ul><ul><li>S’ha realitzat la pàgina web del centre, on s’ha inclòs un apartat sobre el projecte Comenius. </li></ul><ul><li>S’està realitzant una presentació “Power Point” sobre l’escola i l’atenció a la diversitat, seguint el model donat pel soci coordinador (Lituània). </li></ul><ul><li>S’ha recollit informació sobre els sistemes educatius als altres països. </li></ul><ul><li>Hem tingut l’ocasió de conèixer i conviure amb professionals de l’educació dels altres països. </li></ul><ul><li>The childrenschool’s opinion has been asked, about how they feel at school, what things they like and dislike. We are going to do the same with parents and teachers during this school year. </li></ul><ul><li>The coordination group has improved: </li></ul><ul><ul><li>Learning English. </li></ul></ul><ul><ul><li>The use of NT such as e-mail, messenger, web pages, etc. </li></ul></ul><ul><li>The school web site has been done including the “Comenius site”. </li></ul><ul><li>This Power Point presentation has been done following that one of the Project Coordinator (Lithuania). </li></ul><ul><li>Information about Education Systems in each country has been gathered. </li></ul><ul><li>All the school community could know our colleages from Lithuania and Portugal and share information and ideas with them. </li></ul>

×