Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Un abecedari diferent 5

428 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Un abecedari diferent 5

  1. 1. Replicació del DNA
  2. 2. <ul><li>Com que tota la informació necessària per al funcionament d’un organisme es troba en el DNA, cada cop que una cèl·lula es divideix, tota aquesta informació, i per tant, la dotació de DNA, s’ha de duplicar per a passar a les cèl·lules filles. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>D’aquesta manera totes les cèl·lules somàtiques d’un organisme duen exactament la mateixa informació. </li></ul><ul><li>El procés de duplicació del DNA s’anomena REPLICACIÓ i origina una còpia idèntica a la molècula original. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Aquest procés segueix els següents passos: </li></ul>
  5. 5. <ul><li>En el moment de la replicació, les dues cadenes que formen la doble hèlix es separen. </li></ul>
  6. 6. A mesura que es van separant, hi actua un enzim; la DNA-polimerasa. S’encarrega de formar la cadena complementària de cada fragment de les cadenes originals que s’estan separant, de manera que a cada base de la cadena original, s’uneix la corresponent base complementària. Ho recordes?
  7. 7. <ul><li>ACTIVITAT A CLASSE </li></ul><ul><li>Escriu les seqüències complementàries corresponents als fragments d’ADN següents: </li></ul><ul><li>ACTTGCCATCTA </li></ul><ul><li>CGCGATTAGCTA </li></ul><ul><li>TTGTTAATATGC </li></ul><ul><li>GGCCTAATGCAA </li></ul>

×