CENTRO DE
   FORMACIÓN E
  EXPERIMENTACIÓN
AGROFORESTAL DE SERGUDE

     (C.F.E.A.)

   BOQUEIXÓN ( A CORUÑA)
PLANO DE SITUACIÓN
           C. F. E. A.
       QUIÁN
       QUIÁ
           SERGUDE
VISTA AÉREA
       UBICACIÓN
         DO
        CENTRO
DISTRIBUCIÓN FORESTAL

             Bosque Autóctono de Ribeira
                 Autó  ...
ENSINANZAS REGRADAS


               CICLOS FORMATIVOS
         GRAO MEDIO           ...
ACCESO AOS CICLOS


                GRAO MEDIO
         DIRECTO                ...
ACCESO AOS CICLOS


                 GRAO SUPERIOR
                          ...
CM Explotacións agrarias extensivas
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Permite realizalas operacións de producción ...
CM Traballos forestais e de conservación do medio
natural
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Permite realizalos tra...
CS Xestión e organización de empresas
agropecuarias
Duración: 2.000 horas
Perfil profesional: Permite xestionar      ...
ENSINANZAS NON REGRADASCURSOS   1- APTITUDE EMPRESARIAL AGRARIA
     DURACIÓN: 250 HORAS.


   2- FORMACIÓ...
VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (I)                 Instalacións vacún
                 I...
VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (II)
VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (III)
VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (IV)
VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (V)
ESCOLA
AULA DE INFORMÁTICA
AULA
SALÓN DE ACTOS (I)
SALÓN DE ACTOS (II)
COMEDOR
PAZO (I)
PAZO (II)
INSTALACIÓNS GANDEIRAS (I)
INSTALACIÓNS GANDEIRAS (II)
SÁ DE MUXIDO
ESTACIÓN METEOROLÓXICA
GANDO
VACAS
        CABALOS
TRABALLOS SELVÍCOLAS
          TALA DE ÁRBORES


DESBROCE
PLANTACIÓN
PODA (I)
PODA (II)
TOPOGRAFÍA
CAMPOS DE ENSAIO
ENSILADO DO MILLO
ENSILADO DE HERBA (I)
ENSILADO DA HERBA (II)
ENSILADO DO XIRASOL
INSEMINACIÓN E PODOLOXÍA
INSEMINACIÓN          PODOLOXÍA
PREPARACIÓN DO GANDO PARA
PARTICIPAR EN CONCURSOS (I)
PREPARACIÓN DO GANDO PARA
PARTICIPAR EN CONCURSOS (II)
CURSO AGRICULTURA ECOLÓXICA
“FRAGAS DO EUME”
“OS ANCARES”
“DEVESA DA ROGUEIRA” - O COUREL
“FIMA” ZARAGOZA
COLABORACIONES CON:METEOGALICIA.
CONCELLO DE BOQUEIXÓN E LIMÍTROFES.
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
ASOCIACIÓ...
Copia De Presentac Escola33
Copia De Presentac Escola33
Copia De Presentac Escola33
Copia De Presentac Escola33
Copia De Presentac Escola33
Copia De Presentac Escola33
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Copia De Presentac Escola33

1,643 views

Published on

Published in: Travel, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Copia De Presentac Escola33

 1. 1. CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE SERGUDE (C.F.E.A.) BOQUEIXÓN ( A CORUÑA)
 2. 2. PLANO DE SITUACIÓN C. F. E. A. QUIÁN QUIÁ SERGUDE
 3. 3. VISTA AÉREA UBICACIÓN DO CENTRO
 4. 4. DISTRIBUCIÓN FORESTAL Bosque Autóctono de Ribeira Autó Coniferas Frondosas Invernadoiros Fraga Selvicultura (eucaliptus) eucaliptus) Ecosistema de Ribeira Cerdeiras Arboreto Semilleiro Souto de P. pinaster Investigación de Investigació Castiñeiros Castiñ Pseudosugas
 5. 5. ENSINANZAS REGRADAS CICLOS FORMATIVOS GRAO MEDIO GRAO SUPERIOR TRABALLOS FORESTAIS XESTIÓN E ORGANIZACIÓN XESTIÓ ORGANIZACIÓ EXPLOTACIÓNS AGRARIAS EXPLOTACIÓ E DE EXTENSIVAS CONSERVACIÓN DO MEDIO NATURAL CONSERVACIÓ EMPRESAS AGROPECUARIAS
 6. 6. ACCESO AOS CICLOS GRAO MEDIO DIRECTO MEDIANTE PROBA DE ACCESO TER SUPERADO OS ESTUDOS MAIORES DE 18 ANOS GRADUADO EN EQUIVALENTES QUE NON EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓ (TÉCNICO AUXILIAR, FP1 (TÉ POSUAN A TITULACIÓN TITULACIÓ (ESO) OU 2º DE BUP) 2º MÍNIMA REQUERIDA PARA O ACCESO DIRECTO
 7. 7. ACCESO AOS CICLOS GRAO SUPERIOR MEDIANTE DIRECTO PROBA DE ACCESO BACHARELATO, LOXSE OU EXPERIMENTAL COU OU PREU MAIORES DE 18 ANOS QUE NON POSUAN A TITULACIÓN TITULACIÓ LICENCIATURA MÍNIMA REQUERIDA PARA TÉCNICO O ACCESO DIRECTO OU DIPLOMATURA ESPECIALISTA (FPII)
 8. 8. CM Explotacións agrarias extensivas Duración: 2.000 horas Perfil profesional: Permite realizalas operacións de producción de cultivos agrícolas extensivos e de productos gandeiros propios da gandería extensiva, conseguindo a calidade esixida polo mercado, en condicións de seguridade e hixiene e respectando e conservando o medio productivo. Manexar e manter en uso as instalacións, máquinas, apeiros e equipos necesarios. Organizar e xestionar unha explotación familiar agraria. Plan de formación: formació Módulos Horas 1. Instalacións agrarias Instalació 110 2. Cultivos herbáceos herbá 185 3. Métodos de control fitosanitario Mé 130 4. Producción gandeira ligada á terra Producció 215 5. Agrotecnoloxía Agrotecnoloxí 185 6. Formación e orientación laboral Formació orientació 55 7. Horas a disposición do centro disposició 50 8. Mecanización agraria Mecanizació 215 9. Cultivos arbóreos e arbustivos arbó 200 10. Manexo racional do gando 165 11. Organización e xestión dunha explotación agraria familiar Organizació xestió explotació 110 12. Formación en centros de traballo Formaci ó 380 Título que se obtén: obté Técnico en explotacións agrarias extensivas Centros nos que se imparte: A Coruña Coruñ Lugo Boqueixón CFEA de Sergude Castro de Rei IES de Terra Chá José Trapero Chá José Coristanco EFAG Fonteboa Monforte de Lemos CFEA Monforte de Lemos Ribadeo CFEA Pedro Murias
 9. 9. CM Traballos forestais e de conservación do medio natural Duración: 2.000 horas Perfil profesional: Permite realizalos traballos propios da actividade forestal e os de vixilancia, mantemento e protección do medio natural, en condiccións adecuadas de seguridade e hixiene e conservando o medio productivo. Manexar e manter en uso a máquinaria e equipos necesarios. Organizar e xestionar unha explotación forestal de tipo familiar. Plan de formación: formació Módulos Horas 1. Producción de plantas Producció 215 2. Aproveitamentos forestais 185 3. Aproveitamentos cinexéticos e piscícolas cinexé piscí 110 4. Agrotecnoloxía Agrotecnoloxí 185 5. Mecanización agraria Mecanizació 215 6. Horas a disposición do centro disposició 50 7. Instalacións agrarias Instalació 110 8. Conservación e defensa das masas forestais Conservació 240 9. Actividades de uso público en espacios naturais pú 90 10. Organización e xestión dunha explotación agraria familiar Organizació xestió explotació 110 11. Relacións no equipo de traballo Relació 55 12. Formación e orientación laboral Formació orientació 55 13. Formación en centros de traballo Formació 380 Título que se obtén: obté Técnico en traballos forestais e de conservación do medio natural conservació Centros nos que se imparte: A Coruña Coruñ Lugo Boqueixón CFEA de Sergude Becerreá CFEA Alta Montaña Montañ Arzúa IES de Arzúa Arzú Mondoñedo IES San Rosendo Ourense Pontevedra Xinzo de Limia IES Cidade de Antioquía Antioquí Pontevedra CFEA de Lourizán Lourizá Tomiño Tomiñ IES de Tomiño Tomiñ
 10. 10. CS Xestión e organización de empresas agropecuarias Duración: 2.000 horas Perfil profesional: Permite xestionar unha empresa agropecuaria, programando e organizando os recursos materiais e humanos dispoñibles e os traballos necesarios para alcanzalos obxectivos dunha producción económicamente rendible e de calidade e protección do medio natural. Plan de formación: formació Módulos Horas 1. Organización e xestión dunha empresa agraria Organizació xestió 90 2. Producción agrícola Producció agrí 345 34 3. Producción gandeira Producció 310 4. Mecanización e instalacións nunha empresa agraria Mecanizació instalació 240 5. Fitopatoloxía Fitopatoloxí 185 6. Xestión e organización da producción de plantas Xestió organizació producció 185 7. Relacións no equipo de traballo Relació 55 8. Formación e orientación laboral Formació orientació 55 9. Proxecto integrado 75 10. Formación en centros de traballo Formació 380 Título que se obtén: obté Técnico superior en xestión e organización de empresas agropecuarias Centros nos que se imparte: A Coruña Coruñ Boqueixón CFEA de Sergude
 11. 11. ENSINANZAS NON REGRADAS CURSOS 1- APTITUDE EMPRESARIAL AGRARIA DURACIÓN: 250 HORAS. 2- FORMACIÓN CONTINUA DURACIÓN: 20, 30 e 40 HORAS. MANEXO DE APARATOS DE MEDICIÓN FORESTAL MEDICIÓ AGRICULTURA ECOLÓXICA ECOLÓ INCEDIOS FORESTAIS INFORMÁTICA APLICADA A AGRICULTURA INFORMÁ INSEMINACIÓN E PODOLOXÍA INSEMINACIÓ PODOLOXÍ PREVENCIÓN DE RISCOS AGROFORESTAIS PREVENCIÓ APLICADOR/MANIPULADOR DE PRAGUICIDAS OUTROS.
 12. 12. VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (I) Instalacións vacún Instalació vacú Lugar de Quian Instalacións cabalos Instalació Aulas taller Pazo Quian Centro de ensinanza Acivros Invernadoiro Residencia
 13. 13. VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (II)
 14. 14. VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (III)
 15. 15. VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (IV)
 16. 16. VISTA XERAL DAS INSTALACIÓNS (V)
 17. 17. ESCOLA
 18. 18. AULA DE INFORMÁTICA
 19. 19. AULA
 20. 20. SALÓN DE ACTOS (I)
 21. 21. SALÓN DE ACTOS (II)
 22. 22. COMEDOR
 23. 23. PAZO (I)
 24. 24. PAZO (II)
 25. 25. INSTALACIÓNS GANDEIRAS (I)
 26. 26. INSTALACIÓNS GANDEIRAS (II)
 27. 27. SÁ DE MUXIDO
 28. 28. ESTACIÓN METEOROLÓXICA
 29. 29. GANDO VACAS CABALOS
 30. 30. TRABALLOS SELVÍCOLAS TALA DE ÁRBORES DESBROCE
 31. 31. PLANTACIÓN
 32. 32. PODA (I)
 33. 33. PODA (II)
 34. 34. TOPOGRAFÍA
 35. 35. CAMPOS DE ENSAIO
 36. 36. ENSILADO DO MILLO
 37. 37. ENSILADO DE HERBA (I)
 38. 38. ENSILADO DA HERBA (II)
 39. 39. ENSILADO DO XIRASOL
 40. 40. INSEMINACIÓN E PODOLOXÍA INSEMINACIÓN PODOLOXÍA
 41. 41. PREPARACIÓN DO GANDO PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS (I)
 42. 42. PREPARACIÓN DO GANDO PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS (II)
 43. 43. CURSO AGRICULTURA ECOLÓXICA
 44. 44. “FRAGAS DO EUME”
 45. 45. “OS ANCARES”
 46. 46. “DEVESA DA ROGUEIRA” - O COUREL
 47. 47. “FIMA” ZARAGOZA
 48. 48. COLABORACIONES CON: METEOGALICIA. CONCELLO DE BOQUEIXÓN E LIMÍTROFES. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. ASOCIACIÓN DO CABALO GALEGO. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE. CONSELLERÍA DE SANIDADE. FEDERACIÓN GALEGA DE ASERRADOIROS. SERVIZOS DA C. DO MEDIO RURAL (UTM). DENOMINACIÓNS DE PRODUTOS DE CALIDADE. INVESTIGACIÓNS FORESTAIS DE LOURIZÁN. CENTROS ESCOLARES (VISITAS E CHARLAS).

×