SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
1
Pravidla
Czech Lumberjack
Tyto pravidla jsou platná na akcích:
• Všechny závody Czech Lumberjack.
• Všechny akce spojené s Czech Lumberjack.
• Veškeré exhibice a ukázky Czech Lumberjack.
Definice
• Organizátor – jsou lidé, kteří se starají o Czech Lumberjack.
• Závodník – závodníkem je každý, kdo je přihlášen do nejméně jedné z disciplín na
daném závodě.
• Pomocník – pomocník je kdokoli, který pomáhá závodníkovi během závodu.
Znalost a vymáhání pravidel
• Povinností každého závodníka je znalost pravidel ve všech bodech.
• Neznalost pravidel neomlouvá.
• Na závodě Czech Lumberjack platí tato pravidla také pro všechny, kdo nejsou
závodníci.
Odpovědnost
• Disciplíny v Czech Lumberjack jsou velmi náročné. Proto je závodník povinnen
nastoupit do závodu v dobrém zdravotním stavu.
• Závodník si je vědom všech rizik (včetně smrti) spojenými se závoděním v Czech
Lumberjack.
• Je zakázáno nastoupit do závodu pod návykovými látkami.
• Závodník odpovídá za bezpečnost svojí osoby a okolí.
• Pokud se závodník zraní nebo zraní jinou osobu/osoby ve svém okolí (včetně
smrti) bere na sebe veškerou zodpovědnost.
• Pokud rozhodčí uzná, že je závodník za hranicí svých sil, je rozhodčí oprávněn
závodníka přerušit v konání disciplíny.
Přihlášky a poplatky
• Závodníci se do disciplín přihlašují dle své vůle.
• Každý závod Czech Lumberjack má jinou kombinaci disciplín.
• Pokud to formát závodu povoluje, závodník se může přihlásit do všech nebo
pouze do jedné z disciplín.
• Závodník není přihlášen do závodu, dokud nezaplatí startovní poplatek a
nedostane potvrzovací email.
• Startovní poplatky nejsou vratné za žádných okolností.
2
• Organizátor je oprávněn upravit přihlášku závodníka z kapacitních důvodů.
Pokud se tak stane, závodník bude informován.
• Pokud bude volné místo k přihlášení do disciplíny těsně před závodem,
organizátor jej nabídne a závodníci se mohou dohlásit výměnou za poplatek
v hotovosti.
Oblečení
• Závodník musí mít oblečené dlouhé bílé kalhoty po dobu trvání závodu.
• Pomocníci musí mít oblečené dlouhé bílé kalhoty.
• Závodník musí mít oblečené dlouhé bílé kalhoty při vyhlášení výsledků.
• Závodník musí nosit tričko Czech Lumberjack během závodu a na vyhlášení
výsledků.
Loga sponzorů
• Na kalhotách jsou povoleny pouze loga sponzorů závodu nebo série Czech
Lumberjack.
• Zadání svého loga na závodní tričko není připuštěno.
Disciplíny Championship
• Závodníci se registrují do disciplín Championship a organizátor vybere určený
počet závodníků, kteří se disciplíny účastní. Při tomto výběru se hledí na
výkonosti a handicapy jednotlivých závodníků.
Disciplíny Handicap
• Každý závodník dostane svoje číslo podle jeho výkonosti.
• Handicapy určují zkušení organizátoři na základě jejich zkušeností a informací o
daném závodníku.
Titulové disciplíny
• Jsou připuštěny dvě varianty titulů Český titul, Evropský titul.
• Českých i Evropských titulových disciplín se může účastnit kdokoli bez ohledu na
národnost.
• Do titulových disciplín se závodník může přihlásit.
• V případě naplnění kapacity titulové disciplíny je organizátor oprávněn dát
přednost závodníkům podle zkušeností a jejich handicapů.
Startování
• Ukázka startování ke každé disciplíně bude přehrána před začátkem závodu.
• Pokud závodník začne před jeho startovním povelem, je diskvalifikován.
3
Vybavení
• Závodník si odpovídá za svoje vybavení.
• Pokud se sekera nepoužívá, musí být v pouzdru nebo v bedně na sekery.
• Hlava sekery musí být v toporu uchycena klínem a musí být použit kolík skrze
hlavu sekery a toporo.
Losování dřeva
• Číslování dřeva pro disciplíny provádí člověk pověřený organizátorem.
• Dřevo musí být rozlosované vždy před soutěžním heatem.
• Losování dřeva pro titulové disciplíny se vyhlásí a všichni účastníci titulové
disciplíny mohou být přítomni.
Příprava dřeva
• Závodník je povinen připravit si své závodní bloky před začátkem závodu nebo
začátkem soutěžního heatu.
• Organizátor oznámí před závodem, kdy si závodníci připraví dřevo.
• Závodník si sám odpovídá za upevnění bloku.
Standing Block
• Blok musí být přeseknut z obou stran.
• Hřebíky proti vylomení se nemusí použít, pokud organizátor před závodem
neřekne jinak.
Standing Block Hardhitting
• Počet úderů je rozhodující. Při shodném počtu úderů rozhoduje čas.
• Hřebíky proti vylomení se nemusí použít, ale budou poskytnuty
organizátorem.
• Závodník nesmí v žádném případě dřevo vylomit.
• Pokud vylomí část bloku až na konec bloku, je diskvalifikován.
• Pokud po úderu sekerou nepřeseknuté dřevo vypáčí, bude mu přičten jeden
úder.
Underhand Chop
• Blok musí být přeseknut z obou stran.
• Pokud si závodník sekne do footholds, bude diskvalifikován.
• Po dokončení se závodník nesmí dotknout bloku, dokud ho nezkontroluje
rozhodčí.
• Hřebíky proti vylomení se nemusí použít, pokud organizátor před závodem
neřekne jinak.
4
Underhand Chop Hardhitting
• Počet úderů je rozhodující. Při shodném počtu úderů rozhoduje čas.
• Hřebíky proti vylomení se nemusí použít, ale budou poskytnuty
organizátorem.
• Závodník nesmí v žádném případě dřevo vylomit.
• Pokud vylomí část bloku až na konec bloku, je diskvalifikován.
• Pokud po úderu sekerou nepřeseknuté dřevo vypáčí, bude mu přičten jeden
úder.
Springboard
• Závodník musí použít určený počet prken k přesekání bloku.
• Blok připevněný na kůlu musí být přeseknut z obou stran.
• Hřebíky proti vylomení se nemusí použít, pokud organizátor před závodem
neřekne jinak.
• Závodník si zodpovídá za upevnění bloku a kůlu.
Tree Felling
• Závodník musí použít určený počet prken k přesekání bloku.
• Blok připevněný na kůlu musí být přeseknut z obou stran.
• Hřebíky proti vylomení se nemusí použít, pokud organizátor před závodem
neřekne jinak.
• Závodník si zodpovídá za upevnění bloku a kůlu.
• Po přesekání poloviny bloku musí závodník slézt na zem a použít novou cestu
k přesekání druhé poloviny bloku.
Single Buck
• Závodník musí pomocí ruční pily přeřezat soutěžní blok.
• Oddělený kotouč musí být po obvodu kompletní.
• Pomocník je povolen pouze pro umístění klínu během soutěžního pokusu.
• Pomocník se nesmí rukou dotknout dřevěného kotouče během startovního
pokusu.
Double Buck
• Závodníci musí pomocí ruční pily přeřezat soutěžní blok.
• Oddělený kotouč musí být po obvodu kompletní.
• Pomocník je povolen pouze pro umístění klínu během soutěžního pokusu.
• Pomocník se nesmí rukou dotknout dřevěného kotouče během startovního
pokusu.
• Disciplína se může lišit variantami Jack-Jack, Jack-Jill, Jill-Jill
5
Hot Saw
• Závodník zodpovídá za svoji pilu, její bezpečnost a její bezpečné použití.
• Závodník musí mít správně nasazenou ochranu sluchu, zraku a musí mít
neprůřezné kalhoty.
• Nejsou povoleny sluchátka s odposlechem.
• Závodník před zahájením startovního pokusu musí mít ruce na bloku a čtyři prsty
každé ruky za čárou.
• Závodník musí použít bezpečnostní provaz na uchycení startovací rukojeti.
• Závodník má 1 minutu na zahřátí pily před závodním pokusem.
Hod sekerou
• Minimální délka topora je 60,96 centimetrů.
• Maximální šířka ostří je 15,26 centimetrů.
• Vzdálenost linie hodu od spodu terče je 609,6 centimetrů.
• Závodník musí použít oboustrannou sekeru.
• Závodník má vždy první hod tréninkový a poté tři platné.
• Závodník nemusí svůj tréninkový pokus využít.
• Závodník smí překročit čáru hodu až poté, co sekera udeří do terče.
• Pokud míří toporo směrem k nebi, hod je za 0 bodů.
• Pokud se dotýkají terče obě špice sekery, hod je za 0 bodů.
• Pokud se toporo dotýká terče, hod je za 0 bodů.
• Když mají závodníci stejný počet bodů, házejí rozstřel po jednom hodu. Rozstřel
začíná první v pořadí.
Media
• Závodník a jeho pomocník souhlasí s focením jejich osoby za účelem propagace a
sdílení informací.
• Závodník a jeho pomocník souhlasí s použitím fotografií a informací pro účely
propagace a sdílení informací.

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageSimplilearn
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...Palo Alto Software
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free VacationWeekdone.com
 
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceEmpowered Presentations
 
How to Map Your Future
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your FutureSlideShop.com
 

Featured (20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
 
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
 
How to Map Your Future
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
 

CZ Pravidla .pdf

  • 1. 1 Pravidla Czech Lumberjack Tyto pravidla jsou platná na akcích: • Všechny závody Czech Lumberjack. • Všechny akce spojené s Czech Lumberjack. • Veškeré exhibice a ukázky Czech Lumberjack. Definice • Organizátor – jsou lidé, kteří se starají o Czech Lumberjack. • Závodník – závodníkem je každý, kdo je přihlášen do nejméně jedné z disciplín na daném závodě. • Pomocník – pomocník je kdokoli, který pomáhá závodníkovi během závodu. Znalost a vymáhání pravidel • Povinností každého závodníka je znalost pravidel ve všech bodech. • Neznalost pravidel neomlouvá. • Na závodě Czech Lumberjack platí tato pravidla také pro všechny, kdo nejsou závodníci. Odpovědnost • Disciplíny v Czech Lumberjack jsou velmi náročné. Proto je závodník povinnen nastoupit do závodu v dobrém zdravotním stavu. • Závodník si je vědom všech rizik (včetně smrti) spojenými se závoděním v Czech Lumberjack. • Je zakázáno nastoupit do závodu pod návykovými látkami. • Závodník odpovídá za bezpečnost svojí osoby a okolí. • Pokud se závodník zraní nebo zraní jinou osobu/osoby ve svém okolí (včetně smrti) bere na sebe veškerou zodpovědnost. • Pokud rozhodčí uzná, že je závodník za hranicí svých sil, je rozhodčí oprávněn závodníka přerušit v konání disciplíny. Přihlášky a poplatky • Závodníci se do disciplín přihlašují dle své vůle. • Každý závod Czech Lumberjack má jinou kombinaci disciplín. • Pokud to formát závodu povoluje, závodník se může přihlásit do všech nebo pouze do jedné z disciplín. • Závodník není přihlášen do závodu, dokud nezaplatí startovní poplatek a nedostane potvrzovací email. • Startovní poplatky nejsou vratné za žádných okolností.
  • 2. 2 • Organizátor je oprávněn upravit přihlášku závodníka z kapacitních důvodů. Pokud se tak stane, závodník bude informován. • Pokud bude volné místo k přihlášení do disciplíny těsně před závodem, organizátor jej nabídne a závodníci se mohou dohlásit výměnou za poplatek v hotovosti. Oblečení • Závodník musí mít oblečené dlouhé bílé kalhoty po dobu trvání závodu. • Pomocníci musí mít oblečené dlouhé bílé kalhoty. • Závodník musí mít oblečené dlouhé bílé kalhoty při vyhlášení výsledků. • Závodník musí nosit tričko Czech Lumberjack během závodu a na vyhlášení výsledků. Loga sponzorů • Na kalhotách jsou povoleny pouze loga sponzorů závodu nebo série Czech Lumberjack. • Zadání svého loga na závodní tričko není připuštěno. Disciplíny Championship • Závodníci se registrují do disciplín Championship a organizátor vybere určený počet závodníků, kteří se disciplíny účastní. Při tomto výběru se hledí na výkonosti a handicapy jednotlivých závodníků. Disciplíny Handicap • Každý závodník dostane svoje číslo podle jeho výkonosti. • Handicapy určují zkušení organizátoři na základě jejich zkušeností a informací o daném závodníku. Titulové disciplíny • Jsou připuštěny dvě varianty titulů Český titul, Evropský titul. • Českých i Evropských titulových disciplín se může účastnit kdokoli bez ohledu na národnost. • Do titulových disciplín se závodník může přihlásit. • V případě naplnění kapacity titulové disciplíny je organizátor oprávněn dát přednost závodníkům podle zkušeností a jejich handicapů. Startování • Ukázka startování ke každé disciplíně bude přehrána před začátkem závodu. • Pokud závodník začne před jeho startovním povelem, je diskvalifikován.
  • 3. 3 Vybavení • Závodník si odpovídá za svoje vybavení. • Pokud se sekera nepoužívá, musí být v pouzdru nebo v bedně na sekery. • Hlava sekery musí být v toporu uchycena klínem a musí být použit kolík skrze hlavu sekery a toporo. Losování dřeva • Číslování dřeva pro disciplíny provádí člověk pověřený organizátorem. • Dřevo musí být rozlosované vždy před soutěžním heatem. • Losování dřeva pro titulové disciplíny se vyhlásí a všichni účastníci titulové disciplíny mohou být přítomni. Příprava dřeva • Závodník je povinen připravit si své závodní bloky před začátkem závodu nebo začátkem soutěžního heatu. • Organizátor oznámí před závodem, kdy si závodníci připraví dřevo. • Závodník si sám odpovídá za upevnění bloku. Standing Block • Blok musí být přeseknut z obou stran. • Hřebíky proti vylomení se nemusí použít, pokud organizátor před závodem neřekne jinak. Standing Block Hardhitting • Počet úderů je rozhodující. Při shodném počtu úderů rozhoduje čas. • Hřebíky proti vylomení se nemusí použít, ale budou poskytnuty organizátorem. • Závodník nesmí v žádném případě dřevo vylomit. • Pokud vylomí část bloku až na konec bloku, je diskvalifikován. • Pokud po úderu sekerou nepřeseknuté dřevo vypáčí, bude mu přičten jeden úder. Underhand Chop • Blok musí být přeseknut z obou stran. • Pokud si závodník sekne do footholds, bude diskvalifikován. • Po dokončení se závodník nesmí dotknout bloku, dokud ho nezkontroluje rozhodčí. • Hřebíky proti vylomení se nemusí použít, pokud organizátor před závodem neřekne jinak.
  • 4. 4 Underhand Chop Hardhitting • Počet úderů je rozhodující. Při shodném počtu úderů rozhoduje čas. • Hřebíky proti vylomení se nemusí použít, ale budou poskytnuty organizátorem. • Závodník nesmí v žádném případě dřevo vylomit. • Pokud vylomí část bloku až na konec bloku, je diskvalifikován. • Pokud po úderu sekerou nepřeseknuté dřevo vypáčí, bude mu přičten jeden úder. Springboard • Závodník musí použít určený počet prken k přesekání bloku. • Blok připevněný na kůlu musí být přeseknut z obou stran. • Hřebíky proti vylomení se nemusí použít, pokud organizátor před závodem neřekne jinak. • Závodník si zodpovídá za upevnění bloku a kůlu. Tree Felling • Závodník musí použít určený počet prken k přesekání bloku. • Blok připevněný na kůlu musí být přeseknut z obou stran. • Hřebíky proti vylomení se nemusí použít, pokud organizátor před závodem neřekne jinak. • Závodník si zodpovídá za upevnění bloku a kůlu. • Po přesekání poloviny bloku musí závodník slézt na zem a použít novou cestu k přesekání druhé poloviny bloku. Single Buck • Závodník musí pomocí ruční pily přeřezat soutěžní blok. • Oddělený kotouč musí být po obvodu kompletní. • Pomocník je povolen pouze pro umístění klínu během soutěžního pokusu. • Pomocník se nesmí rukou dotknout dřevěného kotouče během startovního pokusu. Double Buck • Závodníci musí pomocí ruční pily přeřezat soutěžní blok. • Oddělený kotouč musí být po obvodu kompletní. • Pomocník je povolen pouze pro umístění klínu během soutěžního pokusu. • Pomocník se nesmí rukou dotknout dřevěného kotouče během startovního pokusu. • Disciplína se může lišit variantami Jack-Jack, Jack-Jill, Jill-Jill
  • 5. 5 Hot Saw • Závodník zodpovídá za svoji pilu, její bezpečnost a její bezpečné použití. • Závodník musí mít správně nasazenou ochranu sluchu, zraku a musí mít neprůřezné kalhoty. • Nejsou povoleny sluchátka s odposlechem. • Závodník před zahájením startovního pokusu musí mít ruce na bloku a čtyři prsty každé ruky za čárou. • Závodník musí použít bezpečnostní provaz na uchycení startovací rukojeti. • Závodník má 1 minutu na zahřátí pily před závodním pokusem. Hod sekerou • Minimální délka topora je 60,96 centimetrů. • Maximální šířka ostří je 15,26 centimetrů. • Vzdálenost linie hodu od spodu terče je 609,6 centimetrů. • Závodník musí použít oboustrannou sekeru. • Závodník má vždy první hod tréninkový a poté tři platné. • Závodník nemusí svůj tréninkový pokus využít. • Závodník smí překročit čáru hodu až poté, co sekera udeří do terče. • Pokud míří toporo směrem k nebi, hod je za 0 bodů. • Pokud se dotýkají terče obě špice sekery, hod je za 0 bodů. • Pokud se toporo dotýká terče, hod je za 0 bodů. • Když mají závodníci stejný počet bodů, házejí rozstřel po jednom hodu. Rozstřel začíná první v pořadí. Media • Závodník a jeho pomocník souhlasí s focením jejich osoby za účelem propagace a sdílení informací. • Závodník a jeho pomocník souhlasí s použitím fotografií a informací pro účely propagace a sdílení informací.