Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jan Korbel Profil

399 views

Published on

Popisem PDF

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jan Korbel Profil

  1. 1. Nezávislý konzultant, trenér, kouč, lektorCertifikovaný facilitátor synergogických programů dle standardů Grid International Inc. Hotové programy Dosažené vzdělání Programy na míru Získaná praxe Nynější působení Referenční seznam
  2. 2.  Profesionální komunikace je hra – Profesionální komunikace nám není dána, pojďme ji získat jedinečnými technikami a přístupy. Poznejte pravidla a psychologii, pochopte sebe a partnera a natrénujte lehké techniky. S tím vším si pojďte hrát a trénovat. Komunikace je hra a teprve jako hru ji zvládne každý na 1*.  Trénink pro call centra, telefonisty a prodejce po telefonu – Telefonujte za- jímavě, profesionálně a úspěšně pod vedením zkušeného trenéra s mnohaletou praxí. Získáte profesionální projev, naučíte se zaujmout a nasbíráte řadu zkušeností v modelových situacích. Naučíte se rychle analyzovat komunikační partnery a zpracovávat vlastní postoje a emoce. Intenzivně se věnujeme volbě slov a psy- chologickému působení. Naučíte se odolávat manipulacím a také je konstruktivně používat v řízení rozhovoru. Zvláštní probíranou kapitolou jsou nepříjemné, těžké a konfliktní situace.  Působivá prezentace aneb „Chcete si mě poslechnout“ – Většina mluvčích neumí prezentovat! Úrovně komerčních tréninků jsem velmi nízké. V tomto výjimečně intenzivním programu se zbavíte strachu, naučíte se mluvit před publikem, natrénujete svůj vlastní příjemný profesionální styl, získáte autori- tu a zaujmete posluchače. Spolu zvládneme těžké situace, budete se na projevy těšit a vaši posluchači také.  Efektivní vedení týmu aneb skrytá témata – Lidé nejsou stroje a neposlou- chají. Na těžké manažerské situace užijeme moderní pohledy a řešení.Volné pokračování Práce vedoucího není lehká, ale je zajímavá. Povíme si, proč tým neposlouchá a nenechá se nutit. Odhalíme jak číst skryté motivy jednání pracovníků. Ukážeme si jak být vlídný spolupracovník a úspěšný vedoucí. Objevíme společně konkrétní techniky a nástroje na úspěšné řízení týmu.  Workshop pro vedoucí pracovníky aneb „Proč Vám to v praxi nefunguje“ – Diskuze a řešení podnětů účastníků z praxe. Pod vedením zkušeného konzultanta je celý den zaměřen pouze reálným podně- tům z praxe účastníků. Diskuze alternativ řešení praktických manažerských situa- cí; doplnění moderních a málo známých poznatků pro zdánlivě neřešitelné situace. Workshop volně navazuje na kurz Efektivní vedení týmu aneb „Co se skrytě děje v týmu“.  Projektový management prakticky – Certifikace vás nepřipraví na praxi! Workshop sestavený na základě poznatků z konzultační činnosti v praxi. Proč mají firmy v praxi s projektovým řízením starosti? Jak eliminovat kritické části a apli- kovat projektové řízení skutečně efektivně? Toto je náplní workshopu.
  3. 3.  Vynikající vztahy a výjimečné výkony (spec. program na objednávku) – Darujte si zážitek a posunující práci na sobě samém! K dosažení výjimečných výsledků potřebuje tým synergii. Synergii dosáhneme dí- ky motivaci jen v dobře vyladěném týmu. Přijďte do naší „laboratoře“ poznat ná- stroje, vyzkoušet si je v praxi a viditelně v číslech měřit posuny vašeho týmu. Přijďte si zažít synergické fungování motivovaného týmu.  Obchodní dovednosti 1 – základní úroveň – Obchodníkem se musíte stát.Volné pokračování Nebojme se, protože celý život je obchod a obchod je hra. Obchod jsou vztahy. Přijďte si zkusit základy a naučit se, jak začít. Budeme si hrát se základními čin- nostmi pro všední obchodní den.  Obchodní dovednosti 2– nestandardní techniky pro výjimečné obchodníky – Rady z knih nefungují, tak jak na to? Jak si užívat úspěšná jednání?Volné pokračování Obchod je hra. Přijďte se naučit hrát si v obchodní praxi. Odhalíme speciální tech- niky, které nenajdete v knihách ani v běžných kurzech. Přijďte zapomenout na ob- chodní povinnosti a naučíme se užívat si budování pevných vztahů. Budete oteví- rat příjemné obchody. (Varianta i pro síťový marketing - MLM).  Business networking pro firmy i jednotlivce – Objednávejte si vysněné zá- kazníky! Je to možné! Zvyšujte tržby! Pronikejte do zajímavých segmentů trhu! Navazování vztahů a budování koalic vám otevře dveře k dnes netušeným možnostem. Naučte se hledat a zaujmout partnery. Naučte se uzavírat výhodné dohody a buďte úspěš- nější než konkurence.  Finanční gramotnost aneb „Kudy tečou Vaše peníze“ – Každý vám rád pora- dí a připraví vás o peníze. Nenechte si špatně radit!Volné pokračování Ovládejte své finance. Přijďte pochopit velmi jednoduché principy. Naučíme se od- halit skryté vady i bezpečných a běžných finančních produktů a najdeme nebez- pečná „státní lákadla“. Společně probudíme vaše myšlení k objevení vlastní cesty ke správě vašich financí. Pro zájemce informace z praxe pro dosažení renty.  Více zdrojů příjmu (OSVČ a soukr. osoby) – Vydělávejte, i když nepracujete a získejte jistotu. Přijďte se seznámit s principy, které autor kurzu objevil a úspěšně aplikuje v praxi. Nebudete se bát ztráty zaměstnání a poklesu zakázek. Nemusíte zkoumat cizí nabídky. Udělejte si vlastní a profitujte ve vlastním bezpečném, prostředí, kte- ré ovládáte. Naučte se hledat velké zakázky na základě pevných vztahů. Poznáte business networking. (Připravujeme)
  4. 4.  2011 – 2012 Individual Development (2011 - 2012: certifikát, 120 hodin, Grid In- ternational Inc., USA)  2006 – 2006 Výcvik interního kouče (systemický přístup)  2006 – 2006 Leadership Grid® seminář  1998 – 2005 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd: o Softwarové inženýrství o Certif. studium zaměřené na vedení větších a středních podniků  2001 – 2003 Fachhochschule in Regensburg: o Technische Informatik.  Facilitátorská praxe synergogických programů – 1 rok  Lektorská, trenérská a konzultační praxe – 10 let  Vývoj vlastních specializovaných kurzů - 5 let: o Autor rozvojového programu pro management obchodních týmů za účelem zajištění dlouhodobé stability týmů o Vlastní jedinečné kurzy:  Finanční gramotnost,  Více zdrojů příjmu,  Business networking,  Speciální obchodní techniky pro výjimečné obchodníky.  Manažerská praxe – 5 let v oborech IT a obchod.  Obchodní a podnikatelská praxe - 12 let v oborech: o Služby o Rychloobrátkové zboží o Finance a investice o IT technologie, informační systémy  Praktické zkušenosti jako investor – 6 let
  5. 5. Nezávislý lektor, kouč a trenér Grid International CZ, s.r.o – výkonný ředitel, certifikovaný facilitátor Czech Grid Group – certifikovaný facilitátor, konzultant 1.VOX, a.s. – lektor, trenér Bohemia training institute - lektor, trenér a konzultant Kompletní investiční servis – zakládající člen, autor a lektor kurzůSeznam firem online.Zuzana Poltoratska (Sales & Project Manager at Bohemian Works)“I have attended Jans sales training - Unconventional techniques for extraordinary salesmen. He is a wonderful coach and consultant with a very hands-on, practical approach,a lot of activity required from the participants. I especially enjoyed Jans out-of-box tech-niques and exercises which opened a whole new perspective on doing sales. He is alsovery good at managing different types of personalities and work with people individuallydespite of group type of training.” March 15, 2012 Top qualities: Great Results, Expert, Creative Hired Jan as a Career Coach in 2011Zuzana Varmužová (Training manager, Radisson Blu Alcron hotel)"Kurz prezentačních dovedností, který jsem absolvovala u pana Korbela, pro mě zname-nal zásadní změnu a posun v mé dosavadní práci. Nejvíce jsem ocenila to, jakým způso-bem byl kurz veden. Videotrénink spolu s profesionálně vedenou skupinovou diskuzía možností získání zpětné vazby nejen od lektora byl velmi inspirativní a hlavně efektivní!Proto, když jsem před nedávnem hledala vhodného lektora komunikačních dovedností,neváhala jsem ani minutu.Irena Wolfschützová (Key account manager Health Centres at Medica Healthworld a.s.)“Jan Korbel je vynikající lektor. Měla jsem možnost s ním spolupracovat v rámci obchod-ního kurzu a jeho několikaleté zkušenosti byly velmi přínosné.” March 14, 2012 Top qualities: Great Results, Expert, Creative hired Jan as a Business Consultant in 2012
  6. 6. Dusan Škrlant (Commodity Buyer Plastics & Resin at TRW)“Navštívil jsem další školení vedené p. Korbelem - Efektivní komunikace pro každý den.Ještě před seminářem kontaktoval pan Korbel všechny zúčastněné a zjistil, co koho zají-má a co by chtěl v kurzu probrat. Celý kurz byl tedy vlastně "ušitý na míru" všem zú-častněným. Samotný kurz opět předčil moje očekávání. Interaktivní forma, příkladyz praxe, ale hlavně praktická cvičení a reálné situace. Opět mohu doporučit a už teď setěším, čím mě pan Korbel překvapí příště.” March 13, 2012 Top qualities: Great Results, Personable, On Time hired Jan as a Business Consultant in 2011, and hired Jan more than onceDusan Škrlant (Commodity Buyer Plastics & Resin at TRW): “I visited several courses of KIS and I can recommend this educational system. I wasreally satisfied and I have got a lot of valuable information for my future personal devel-opment. There was every time very good communication and interaction with Mr. Korbel.I will definitely visit his other educational program as well.” November 13, 2011 Top qualities: Great Results, Expert, Good Value hired Jan as a Career Coach in 2011Michael Rada, (European Business Development Manager- Top Management, SUMISHOGLOBAL LOGISTICS EUROPE“):Mr. Korbel is great and interesting business partner. Looking for expansion of businessnetwork speaking same language makes us long term business friends.” November 12,2011Eva Hořejší (referent drobného bankovnictví, Česká spořitelna a.s.):“Nedávno jsem se zúčastnila kurzu Umění (sebe) prezentace kde jsem zábavnou formouzískala podrobné informace a na sebe navazující kroky pro snadné zvládání projevu předpublikem. Dříve jsem se vystupování před lidmi vyhýbala, ale díky kurzu pana J. Korbelaa jeho velice profesionálnímu výkladu, názorných ukázek a rozborů videonahrávek jsemtento strach minimalizovala a cítím se teď v projevu sebejistější. Těším se, že se brzyzúčastním dalších výjimečných kurzů, které mě obohatí minimálně jako tento.” December10, 2011Petr Douša (User Experience Designer): “Janův kurz "Finanční gramotnost" změnil můj pohled na peníze. Naučil mne několikjednoduchých pravidel, díky nimž mám rodinné finance pod kontrolou. Výborný začátekpro zájemce o investování.” August 8, 2011 Top qualities: Good Value, High Integrity, Creative hired Jan as a Financial Advisor in 2009, and hired Jan more than oncePavel Gloss (Java EE Developer at sitewell):“Honza je výborný lektor v oboru financí. Nadchl mě svým zaujetím a praktickými zkuše-nostmi v oblasti investic.” August 7, 2011 Top qualities: Great Results, Expert, Good Value hired Jan as a Financial Advisor in 2010
  7. 7. Jana Havlíčková (Regional Director at Business for Breakfast, Branch Manager at Polyglot,spol. s r.o.): “Jan Korbel is a great lector. I had the opportunity to experience this first hand at a two-day seminar on presentation skills and have to recommend him to everyone looking toimprove their communication skills. I will most definitely continue cooperating with Janand look forward to his next seminar.” December 3, 2011 Top qualities: Great Results, Personable, Creative hired Jan as a Communication skills lector in 2011Bc. Antonín Dudek (výkonný reditel FINANCE ALBATROS, s.r.o.):Kurz Finanční gramotnost I + II mě zaujal obsahově jak pro běžné uživatele finančníchproduktu, tak pro lidi z oblasti finančního poradenství. První část byla vedena přehledněa pomohla rozlišit základní rozdíly mezi skupinami finančních produktu. Účastník odcházílépe orientován a dokáže lépe rozlišit výhody například spořících produktu jako je sta-vební spoření, penzijní připojištění nebo investiční životní pojištění. Mě samotného nejví-ce zaujala druhá část semináře, ve které byly nakousnuty základy myšlení o cestě k fi-nanční nezávislosti. To vše podpořeno praktickými příklady mi otevřelo nové otázkya zase mě posunulo o kousek dále, i když se již budováním finanční nezávislosti nějakýčas zabývám. Od absolvování semináře mám několik nových témat, o kterých mohupřemýšlet a dávat dohromady další kousky skládačky. 2011Petr Panoš (HR specialista):Ač jsem se mylně domníval, že jsem finančně gramotný, tak až kurz s J. Korbelem minenásilnou formou otevřel oči do světa financí a jeho zákulisí. Slibovaná úspora po absol-vování kurzu je nejen reálná, ale i dosažitelná! 28.05.2011Veronika Hotová, DiS. (majitelka centra pro rodinu):Absolvování kurzu finanční gramotnosti mi doslova otevřelo oči. Některá fakta, kterájsem dosud jen pasivně přijímala jsem začala vnímat jasněji, protože nyní chápu jejichvýznam. Uvědomila jsem si, že vytvoření pasivního příjmu a finanční rezervy je to, čehochci ve svém životě dosáhnout. Je to jistota, která mi pomůže prožít můj život opravdunaplno a zajistit na stáří sebe i mou rodinu. Od absolvování kurzu se dívám na všechnysvé příjmy i výdaje v jiném světle a cítím větší finanční jistotu. Na kurzu jsem se setkalase skvělými odborníky, jako je p. Jan Korbel a pí. Eva Jarošová, kteří mi pomohli poro-zumět financím, bankovním produktům, úrokovým sazbám řadě dalších pro mě do tédoby nesrozumitelných informacím. Nově nabyté informace se snažím aktivně uplatňovatve svém podnikání i v soukromém životě. Tímto jim patří velký dík! 17.03.2011Petr D.:Loňský kurz (kurz z roku 2009 - pozn. Jan Korbel) mě dost inspiroval, od té doby dávám10% stranou, brzo z toho naplním rezervu a budu se poohlížet po investicích. Lákají mněrodinná pole, dlouho někomu "zadarmo pronajatá" a dotace na biomasu. Taky jsme pro-najali byt, který jsme předtím moc nevyužívali. Nebýt kurzu možná by se nestalo. Celko-vě mám dobrý pocit z vědomého řízení svých financí namísto dřívějšího "spontánního"stavu.Radka P., jednatelka společnosti:
  8. 8. Kurz mi poskytl nejen prehled financnich produktu na trhu, ale i se zorientovat v produk-tech, ktere jiz mam zrizene a pouze je platim aniz bych vice premyslela o jejich kvalite civysledku. Taktez jsem si uvedomila, ze si potrebuji lepe formulovat sve cile /nahlas nej-lepe pisemne/ - pro jejich dodrzeni a zacit urychlene pracovat na prvnich krocich, ktere knim povedou. Zacnu okamzite resit rodinny rozpocet.Mgr. Jan M., ředitel divize:Můj sen je trávit čas po padesátce jako finančně nezávislý člověk a pozorovat při tomvýchody slunce na mořské pláži. Teď už vím, že se mi to podaří!Ing. Lenka T., manažerka:Kurz nám poskytl především výborný a ucelený přehled všech dostupných produktů natrhu, které lze využít pro zhodnocení svých finančních prostředků. Upevnil v nás teorii"důvěřuj, ale prověřuj". Také nám pomohl ujasnit si své životní cíle a ukázal nám vhod-nou cestu k jejich dosažení.Martin H., Plzeň:První 4 hodiny kurzu mi ušetřily více než 2000Kč. Děkuji.

×