Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tuottavuusloikka sosiaalisen
median avulla
TiedeAreena 2015
Tampereen teknillinen yliopisto
Jussila Jari J. & Kärkkäinen H...
Digitalisaatio
25/09/15Jussila J.J et al. (2015) TiedeAreena 2
Yhteisölliset toimintatavat ja sosiaalisen median
hyödyntäm...
Tuottavuus
McKinseyn (2012) tutkimuksen
mukaan, nimenomaan sosiaalisen median
myötä parantunut viestintä ja yhteistyö, voi...
Mitä siellä verkossa sitten
voi tehdä?
•  Median ja tiedostojen jakaminen
•  Sosiaaliset verkostot
•  Blogit ja mikroblogi...
10 arvonlisäystapaa
25/09/15McKinsey 5
4 Asiakasnäkökulmana
1 Tuotteiden	
  yhteiskehittely
2 SOME	
  ennustamisessa
3 SOM...
Esimerkki: Sidosryhmäviestintä
tutkimusprojekteissa
PIDÄ TYYTYVÄISENÄ AVAIN PELAAJAT
SEURAA PIDÄ INFORMOITUNA
25/09/15Jari...
25/09/15
Chui, M., Manyika, J., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., Sarrazin, H., & Westergen, M.
(2012). The social econ...
25/09/15
Chui,M.,Manyika,J.,Bughin,J.,Dobbs,R.,Roxburgh,C.,Sarrazin,H.,&
Westergen,M.
(2012).Thesocialeconomy:
8
SOME Suomessa
Suomalaisissa yrityksissä SOMEn täysimittai-
nen hyödyntäminen on vielä alkutekijöissä.
Erityisesti asiakkai...
Mitä Suomessa tutkittiin ja
miten?
•  sosiaalista verkostoanalyysiä (Aramo-
Immonen et al. 2015)
•  arvoverkostoanalyysiä ...
sample of this study
•  A population of 2488 Finnish decision makers from the Federation of
Finnish Technology Industries ...
Internal and external use of social media in
Finnish Technology Industry Firms
Industry
Use
internally
Use in customer
int...
Different social media functions in B2B
transactions in Finnish Technology Industry firms
Social media functions in the cu...
Tuloksia Suomessa
Havaittuja hyötyjä ja tuottavuusparannuksia
hyödyntämällä sosiaalista mediaa
liiketoiminnassa:
• aikasää...
Johtopäätös
Edelläkävijäyrityksien esimerkit osoittavat, että
tuottavuusloikka sosiaalisen median avulla
on mahdollinen.
O...
Lähteet
Aramo-Immonen, H., Jussila, J., Huhtamäki, J. 2015. Exploring co-learning behavior of confer-
ence participants wi...
Kiitokset
kuulijoille!
Heli Aramo-Immonen / TUT, BENI heli.aramo-immonen@tut.fi
Twitter: @AramoHeli, #PLA55106
Blogi: heli...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tuottavuusloikka sosiaalisen median avulla

Tuottavuusloikka sosiaalisen median avulla, Heli Aramo-Immosen esittämänä TiedeAreena 2015 tutkimusseminaarissa 25.9.2015. Tampereen teknillinen yliopisto: Novi tutkimuskeskus, BENI tutkimusryhmä & IISLab.

 • Be the first to comment

Tuottavuusloikka sosiaalisen median avulla

 1. 1. Tuottavuusloikka sosiaalisen median avulla TiedeAreena 2015 Tampereen teknillinen yliopisto Jussila Jari J. & Kärkkäinen Hannu, Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos / Novi tutkimuskeskus Aramo-Immonen Heli, Porin laitos / BENI tutkimusryhmä Huhtamäki Jukka, Matematiikan laitos / IISLab
 2. 2. Digitalisaatio 25/09/15Jussila J.J et al. (2015) TiedeAreena 2 Yhteisölliset toimintatavat ja sosiaalisen median hyödyntäminen on yksi digitalisaation osa-alue, joka voi merkittävästi lisätä tuottavuutta yrityksissä. (Lakkala et al. 2015)
 3. 3. Tuottavuus McKinseyn (2012) tutkimuksen mukaan, nimenomaan sosiaalisen median myötä parantunut viestintä ja yhteistyö, voi nostaa tietotyöntekijöiden tuottavuutta jopa 20-25 %. 25/09/15 McKinsey & Company. http:// www.mckinsey.com/insights/ high_tech_telecoms_internet/ the_social_economy. 3
 4. 4. Mitä siellä verkossa sitten voi tehdä? •  Median ja tiedostojen jakaminen •  Sosiaaliset verkostot •  Blogit ja mikroblogit •  Arvioinnit ja listaukset •  Sosiaalinen kauppa •  Wikit •  Keskustelutyhmät •  Jaetut työalustat •  Joukkoistaminen •  Sosiaalinen pelaaminen •  Pilvipalvelut •  Jakaa, ladata ja kommentoida, tekstiä, videoita, äänitiedostoja ja valokuvia •  Yhteydenpitoa henkilökohtaisten- ja businessprofiilien välityksellä •  Julkaista tekstejä, keskustella ja jakaa kokemuksia •  Tuotteiden hintojen ja ominaisuuksien vertailua, palveluiden arviointia, kuluttaja vertailuja jne. •  Yhteisostot, sosiaaliset verkostoalustat, mielipiteiden vihdanta •  Nopea tiedon haku ja varastointi •  Asiantuntija ryhmien keskustelut, asiantuntijoiden nopea ja helppo tavoitettavuus •  Sisällön tuottaminen yhdessä, projektien ja tehtävien koordinointi •  = Crowdsourcing, tiedon kerääminen ja yhteisen vastauksen muodostaminen •  = Croudfunding, yhteisrahoitus verkossa •  Yhteydenpito tuttuihin ja tuntemattomiin ihmisiin nettipelien kautta •  Tiedon jakaminen ja yhteiskäyttö 25/09/15McKinsey 4
 5. 5. 10 arvonlisäystapaa 25/09/15McKinsey 5 4 Asiakasnäkökulmana 1 Tuotteiden  yhteiskehittely 2 SOME  ennustamisessa 3 SOME  toiminnan  hajauttamisessa 4 Asiakasnäkökulmana 5 SOME  markkinoinnin  ja   kommunikoinnin  välineenä 6 Etsi  ja  vahvista  uusia  markkinoita 7 Sosiaalinen  kaupankäynti Liiketoimintarajat  ylittävä   9 10 Käytä  SOMEa   yritysten   sisäiseen  ja   yritysten  väliseen   yhteydenpitoon Käytä  SOMEa   osaamisen  ja   tavoitteiden   kohtaantoon Yrityksen  sisäinen  käyttö Yritysten  välinen  verkostokäyttö Tuote-­‐   kehitys Tuotanto  ja   jakelu Markkinointi   ja  myynti Asiakas-­‐   palvelu Johdon  tuki   toiminnot Asikas  yhteyksien  ylläpito  ja  luonti8 Paranna  yhteistyön  määrää  ja  laatua.   Tavoita  osaajat.
 6. 6. Esimerkki: Sidosryhmäviestintä tutkimusprojekteissa PIDÄ TYYTYVÄISENÄ AVAIN PELAAJAT SEURAA PIDÄ INFORMOITUNA 25/09/15Jari J. Jussila & Heli Aramo-Immonen 6 (alhainen) (korkea)Kiinnostus tutkimusprojektia kohtaan Vaikutustutkimusprojektiin(korkea)(alhainen) Yammer verkostot Twitter listat SlideShare Twitter Blogit LinkedIn YouTube Instagram Storify Google Hangoutit Facebook ryhmät LinkedIn ryhmät Hankegalleria Skype/Lync Wikit Twitter Blogit Facebook LinkedIn Google+ Google+ Pintrest Pearltrees Paper.li ResearchGate Academia.edu
 7. 7. 25/09/15 Chui, M., Manyika, J., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., Sarrazin, H., & Westergen, M. (2012). The social economy: 7
 8. 8. 25/09/15 Chui,M.,Manyika,J.,Bughin,J.,Dobbs,R.,Roxburgh,C.,Sarrazin,H.,& Westergen,M. (2012).Thesocialeconomy: 8
 9. 9. SOME Suomessa Suomalaisissa yrityksissä SOMEn täysimittai- nen hyödyntäminen on vielä alkutekijöissä. Erityisesti asiakkaiden, tavarantoimittaji- en ja partnereiden välisessä viestinnässä ja yhteistyössä on paljon hyödyntämätöntä Potentiaalia. 25/09/15Jussila et al. 2014; Jussila et al.2015 9
 10. 10. Mitä Suomessa tutkittiin ja miten? •  sosiaalista verkostoanalyysiä (Aramo- Immonen et al. 2015) •  arvoverkostoanalyysiä (Jussila et al. 2014). •  edelläkävijäyritysten teemahaastatteluja •  tutkimuskyselyjä 25/09/15 10 Tutkittavia yrityksiä on valittu eri toimialoilta, edustaen erikokoisia yrityksiä pk-yrityksistä suuriin yrityksiin.
 11. 11. sample of this study •  A population of 2488 Finnish decision makers from the Federation of Finnish Technology Industries were surveyed •  Based on answers from 143 different companies, 125 companies were found to wholly (100%) represent B2B markets, Social media applications in external B2B transactions: An empirical analysis of the Finnish technology industry IFKAD 2015 – 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics – Bari, Italy 10-12 June 2015 Responding firms sector Respondent’s position within the firm
 12. 12. Internal and external use of social media in Finnish Technology Industry Firms Industry Use internally Use in customer interface Use with partners Number and percentage of all answers Electronics and electricity 47% 21% 26 % n = 19 (15%) Refining of metals 36% 11% 11 % n = 9 (7%) Metal products and machinery 17% 4% 3% n = 70 (56%) Business planning and consulting 36% 0% 27% n = 11 (9%) Other (e.g., software development) 54% 11% 11% n = 11 (9%) Undefined 20% 0% 0% n = 5 (4%) Internal and external use of social media in technology industry firms Social media applications in external B2B transactions: An empirical analysis of the Finnish technology industry IFKAD 2015 – 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics – Bari, Italy 10-12 June 2015
 13. 13. Different social media functions in B2B transactions in Finnish Technology Industry firms Social media functions in the customer interface of technology industry firms Social media functions Use in customer interface (%) Marketing 41.5% Communications 41.0% Product demos (videos, photos, blogs) 33.4% Building thought leadership 18.4% Gathering customer leads 13.6% Sales support 35.8% Improving customer services 21.4% Discovering customer needs 25.3% Customer participation in R&D 8.7% Employer branding and recruitment 39.2% Social media applications in external B2B transactions: An empirical analysis of the Finnish technology industry
 14. 14. Tuloksia Suomessa Havaittuja hyötyjä ja tuottavuusparannuksia hyödyntämällä sosiaalista mediaa liiketoiminnassa: • aikasäästöt • vähentynyt päällekkäinen työ • vähentynyt ylimääräinen työ • tehostuneet liiketoimintaprosessit 25/09/15 14
 15. 15. Johtopäätös Edelläkävijäyrityksien esimerkit osoittavat, että tuottavuusloikka sosiaalisen median avulla on mahdollinen. On paljon yrityksiä, jotka eivät vielä osaa hyödyntää SOMEa. 25/09/15 15
 16. 16. Lähteet Aramo-Immonen, H., Jussila, J., Huhtamäki, J. 2015. Exploring co-learning behavior of confer- ence participants with visual network analysis of Twitter data, Computers in Human Behavior, Volume 51, Part B, October 2015, Pages 1154-1162, ISSN 0747-5632, http://dx.doi.org/10.1016/j. chb.2015.02.033. Chui, M., Manyika, J., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., Sarrazin, H., & Westergen, M. (2012). The social economy: Unlocking Value and Productivity through Social Technologies. McKinsey & Company. http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/ the_social_economy. DIGILE, Liikenne- ja viestintäministeriö, Tekes, Teknologiateollisuus ja Verkkoteollisuus (17.3.2015). Digibarometri 2015. Helsinki: Taloustieto Oy. http://www.digibarometri.fi. Julkai- suvapaa 17.3.2015 klo 12:30. Suora linkki Digibarometriin: http://digi.fi/files/2015/03/Digi- barometri-2015.pdf Jussila, J. J., Kärkkäinen, H., & Aramo-Immonen, H. (2014). Social media utilization in busi- ness-to-business relationships of technology industry firms. Computers in Human Behavior, 30, 606-613. Jussila, J., Aramo-Immonen, H., Kärkkäinen, H., Lyytikkä, J. 2014. Value added of social media in open innovation community: the perspective of a community-hosting company that pro- duces B2B products. In Proceedings of the 18th International Academic MindTrek Conference: Media Business, Management, Content & Services (AcademicMindTrek '14). ACM, New York, NY, USA, 118-124. DOI=10.1145/2676467.2676504 http://doi.acm.org/10.1145/2676467.2676504 Jussila, J., Kärkkäinen, H., Aramo-Immonen, H., Ammirato, S., Michele Felicetti, A., Della Gala, M. 2015. Application areas of social media in external B2B transactions - An empirical analysis of Finnish technology industry. Proceedings of the IFKAD 2015 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Bari – Italy, 10-12 June 2015. Lakkala, H., Rainio, T., Jussila, J., Kärkkäinen, H., Pirttilä, O., Seppänen, M., Peltola, T. 2015. Teollisuusyrityksen digipolku. Katsaus digitalisaatioon teollisuusyritysten näkökul- masta. Tekes Katsaus 319/2015. ISSN 1797-7339. Saatavissa: http://www.tekes.fi/globalassets/ julkaisut/teollisuusyritysten_digipolku.pdf Ratkaisujen Suomi – Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta. 27.5.2015. Saa- tavissa: http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Hallitusohjelma_27052015. pdf/75d94d8d-15c9-405a-8a9b-eca4987b635e 25/09/15 16
 17. 17. Kiitokset kuulijoille! Heli Aramo-Immonen / TUT, BENI heli.aramo-immonen@tut.fi Twitter: @AramoHeli, #PLA55106 Blogi: heliaramoimmonen.wordpress.com Jari Jussila / TUT, Novi jari.j.jussila@tut.fi Twitter: @jjussila, @SomeTutkijalle Blogi: sometutkijalle.fi , www.tut.fi/novi Hannu Kärkkäinen, hannu.karkkainen@tut.fi Jukka Huhtamäki jukka.huhtamaki@tut.fi

×