Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tunteiden tunnistaminen Twitteristä

Esitys Suomen ensimmäiseen Twitter seminaariin Tampereen yliopistolla 29.1.2016

Tunteiden tunnistaminen Twitteristä

  1. 1. Tunteiden tunnistaminen Twitteristä Tampereen teknillinen yliopisto NOVI tutkimuskeskus (www.tut.fi/novi) Jari Jussila @jjussila 29.1.2016 Tekijät: Jari Jussila, TTY Mika Boedeker, TAMK Nina Helander, TTY Harri Jalonen, Turku AMK Tekemisen konteksti (Tekes hankkeet): Valit (http://www.valit.fi) Nemo (http://nemohanke.blogspot.fi/)
  2. 2. Tavoitteena ymmärtää asiakkaan tunnepolkua 28/01/16 2 Lähde:VALIT–hanke:http://www.valit.fi/
  3. 3. Tutkimuksessa hyödynnetty PAD-viitekehys 28/01/16 3 pleasure arousal dominance submissiveness displeasure nonarousal Examples: 1: P+A+ Excitement D+ Excitement in a sense of pleasant excitement under one’s own control 5: P+A+ D- Suspense in a sense of pleasant excitement beyond one’s own control 2: P+A- Relaxation D+ Contentment in a sense of relaxation on one’s own terms 6: P+A- D- Drowsiness in a sense of pleasant sleepiness without one’s own control 3: P-A- Gloominess D+ Laziness in a sense of indolence (reluctance to take action) 7: P-A- D- Dejection in a sense of total gloominess 4: P-A+ Distress D+ Stress in a sense of unpleasant responsibility 8: P-A+ D- Irritation in a sense of anger beyond one’s control Lähde: Boedeker & Helander 2014
  4. 4. 28/01/16 4 Lähde: Boedeker 2016
  5. 5. 28/01/16 5 Lähde: Jussila et al. 2016
  6. 6. Sentimenttianalyysi twiiteistä 28/01/16 6 Lähde: Paavola & Jalonen 2015
  7. 7. Affektiivisten kokemusten tunnistaminen viitekehystä hyödyntämällä 28/01/16 7 1. Mikä on viestin sävy? 1=positiivinen, 2=neutraali, 3=negatiivinen 2. Mikä affektiivinen kokemus viestistä välittyy? (positiivisten ja negatiivisten viestien jatkoanalyysi)
  8. 8. 28/01/16 8
  9. 9. Johtopäätökset •  Tutkimuksessa kehitettiin uudenlainen markkinoinnin analytiikka lähestymistapa affektiivisten kokemusten kvantifiointiin ja visualisointiin •  Lähestymistapa ei ole rajoittunut ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, vaan sen avulla voidaan esimerkiksi korvata perinteiset asiakastyytyväisyys- tai työilmapiiri kyselyt •  Affektiivisten kokemusten intensiteetin tunnistaminen voi auttaa yrityksiä tunnistamaan heikkoja signaaleja sosiaalisen median keskusteluista 28/01/16 9
  10. 10. Lähteet •  ​Boedeker, M. (1997). Recreational shopping. The role of the basic emotional dimensions of personality. Dissertation. Publications of the Turku School of Economics and Business Administration, Series A-9, Turku, Finland. •  Boedeker, M. & Helander, N. (2014). Emotional Experiences and value Perception in tourism Services: A Phenomenological Exploration. 43rd EMAC Annual Conference Proceedings. University of Valencia. Valencia. •  Boedeker M. (2016). Understanding affective experiences: Towards a practical framework in the VALIT-project. TAMKjournal. Tampere University of Applied Sciences. Tampere. (Forthcoming). •  Paavola, J., & Jalonen, H. (2015). An Approach to Detect and Analyze the Impact of Biased Information Sources in the Social Media. In Proceedings of the 14th European Conference on Cyber Warfare and Security 2015: ECCWS 2015 (p. 213). •  Jussila, J., Boedeker, M., Jalonen, H., Helander, N. 2016. intented to be published in the 45th EMAC Annual Conference Proceedings. BI Norwegian Business School. Oslo 28/01/16 10

×