Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tunteet ja Some

Tunteet ja sosiaalinen media @ SomeTime_2016 tapahtumassa Tampereella 14.5.2016.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Tunteet ja Some

  1. 1. Tunteet ja Some Riitta-Liisa Larjovuori @Larjovuori & Jari Jussila @jjussila #DigiSyke #ESR
  2. 2. 2 Älykkäät koneet Kehittyneet anturit, ohjaukset ja ohjelmistot yhdistävät koneet ja järjestelmät verkkoon Data & Analytiikka Järjestelmien, tiedon ja tekemisen analysointi tekoälyn ja koneoppimisen keinoin Ihminen työssä Digitalisaatio edistää työhyvinvointia, työn tuottavuutta ja laadukkuutta sekä työpaikoilla että verkostoissa työskenneltäessä DigiSyke -Digitaalista Sykettä Teollisuuteen Hankkeen  blogi:  www.insyke.fi   LähdeGE:Teolliseninternetinperuspilarit Tuottavuutta ja työhyvinvointia
  3. 3. 3
  4. 4. Työhyvinvoinnin rakentuminen Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin osatekijöihin! Mikä ratkaisee, ovatko seuraukset a) yksilön, b) organisaation ja c) yhteiskunnan kannalta myönteisiä vai kielteisiä?
  5. 5. Työn digitalisoituminen & työhyvinvointi Työn digitalisoituminen & työpahoinvointi mahdollisia polkuja: •  Osaamisen puute – vähäisempi työn hallinta – työstressi •  Työmäärän lisääntyminen – aikapaineiden kasvu – työstressi •  ”Digitalisaatio-vastaisuus” - arvoristiriita – (eettinen) työstressi •  Multitasking – keskeytykset - työstressi Työn digitalisoituminen & työhyvinvointi – mahdollisia polkuja: •  Työtapojen järkeistyminen – työaikapaineen väheneminen – työhyvinvointi •  Uuden opettelu – innostuminen – leipääntymisen väheneminen – työhyvinvointi •  Uusi digisosiaalisuus ja –verkostot – myönteiset tunteet ja tuki työssä – työhyvinvointi •  Tiedon ja resurssien saatavuus – osaaminen ja työn hallinta - työhyvinvointi HUOMIO: Olemassa olevat mittarit keskittyvät teknologian ”aiheuttamaan” kuormitukseen! •  Tarve kehittää uusia ”teknologiahyvinvointiin” liittyviä mittareita!
  6. 6. Miten johtaminen tukemaan sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta digimurroksessa? •  Ketteryys, joustavuus, kokeilunhalu.. Viihtyvät huonosti byrokratiaviidakossa! •  Tiimien ja yksilöiden ”asiakasrajapinnan” vaikutusmahdollisuuksien lisääminen •  Vuorovaikutukseen ja yhteiskehittämiseen panostaminen: työntekijätasolla ensin, edellytyksenä että toimii asiakkaisiin päin •  Osaaminen ja osaajat: digiosaamiseen panostaminen, mutta monipuolisesti (ei pelkkää teknologiaa, riittävän laveaa / sovellettavaa..) Sekä ”mind-set” että ”skill-set”! Lähteet mm. El Sawy et al 2015, Ilmarinen & Koskela 2015

×