Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalinen media tutkijan työssä

Sosiaalinen media tutkijan työssä

 1. 1. Some-aamu Sosiaalinen media tutkijan työssä 28.1.2015 Jari Jussila / TTY, Novi
 2. 2. 27.1.2015 2 Intro https://www.youtube.com/watch?v=G2HDdrtInZM
 3. 3. Tutkijoiden web- ja some näkyvyydellä on väliä 27.1.2015 3 Ilkka Olanderin blogikirjoitus: http://sometek.fi/tutkija-sosiaalisessa-mediassa/ ”Luulisi, että sosiaalinen media ja tieteellinen tutkimus olisivat kuin luotuja toisilleen. Eikö tieteessä perimmiltään ole kyse tiedon jakamisesta ja jalostamisesta yhteistyössä eteenpäin? Kuitenkin tutkijat ovat edelleen aliedustettuina somessa, eivätkä monet ole löytäneet sen hyötyjä”
 4. 4. Näkyvyyttä voidaan mitata eri tavoin • Perinteiset mittarit – Julkaisujen määrä – Viittauksien määrä – Vaikuttavuusindeksit, jotka on laskettu julkaisujen ja viittauksien määrästä • Uudet mittarit – Blogikirjoitusten määrä (esim. Tekes raportointi) – Huomioarvon mittaaminen ”altmetriikka” (engl. altmetrics) • Artikkelien näkyvyys • Artikkelien katselut • Artikkelien lataukset • ym. 27.1.2015 4
 5. 5. 27.1.2015 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 Views Cumulative views 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 Views Cumulative views Projektin (www.tut.fi/soita) nettisivujen katselut Projektin SlideShare-esityksien katselut Web&some-viestintä kasvattaa artikkeleiden latausmääriä 5 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Article 4 (2012) Article 3 (2011) Article 2 (2011) Article 1 (2010) Downloads Cumulative Näkyvyydellä ja vaikuttavuudella on yhteys
 6. 6. . 3. 4. 2 articles in TOP 5 articles from Tampere University of Technology Latausmäärät kaikista TTY:llä tehdyistä artikkeleista ACM:n tietokannassa
 7. 7. Pitäisikö latausmäärien kiinnostaa? • Ei ole itsestään selvää, että kukaan kuulee koskaan tekemästäsi tutkimuksesta.  YK:n Maailmanpankki tutki, kuinka paljon heidän tuottamiaan tutkimusraportteja ladataan PDF-muodossa heidän verkkosivuiltaan.[1] Hätkähdyttävä tulos oli, että noin 31 prosenttia ei oltu koskaan ladattu ja 87 prosenttiin ei oltu ikinä viitattu missään. Vain hieman yli joka kymmenettä raporttia oli luettu yli 250 kertaa. • Samalla tavalla akateemisten vertaisarvioitujen artikkelien kohtalo voi olla jäädä yksin. Vuosittain julkaistaan 1.8 miljoonaa uutta artikkelia. Tutkijat kiistelevät siitä, mikä on tarkka lukumäärä, mutta villeimpien arvioiden mukaan jopa puolta akateemisista julkaisuista ei lue kirjoittajan ohella kukaan muu kuin sen julkaisevan lehden editori sekä kaksi vertaisarvioijaa. • Lisäksi 90 prosenttiin artikkeleista ei viitata koskaan.[2] 27.1.2015 7 Lähde: Petro Poutasen @PetroPoutanen blogikirjoitus: Itseään mittaava tutkija: Mitä ei voi mitata, sitä ei voi kehittää? http://www.tiedetoimittajat.fi/itseaan-mittaava-tutkija-mita-ei-voi-mitata-sita- ei-voi-kehittaa/
 8. 8. Yksittäisten artikkeleiden osalta näkyvyyden ja vaikuttavuuden yhteys ei ole lineaarinen 27.1.2015 8 Näkyvyys Academia.edu ”akateeminen Facebook” palvelussa - Top 4 %:ssa kaikista artikkeleista Näkyvyys (Bibliometrics) ACM-tietokannan ilmoittamana Viittaukset Google Scholar -palvelussa Top 3. sijalla kaikista TTY:n artikkeleista ACM-tietokannassa 11 viittausta (Google Scholar) 933 katselua Academia.edussa 1221 latausta ACM-tietokannasta
 9. 9. Google Scholar profiili: mm. ajantasainen tieto viittauksista 27.1.2015 9
 10. 10. Academia.edu http://www.academia.edu/ 27.1.2015 10 Rinnakkaistallennus- luvan voi selvittää: http://www.sherpa.ac.uk/ romeo/
 11. 11. ResearchGate https://www.researchgate.net 27.1.2015 11
 12. 12. 27.1.2015 12 • Guess when I tweeted my papers? Top ten downloaded papers from my department in the last year, 7 of which include me in the author list. • The papers that were tweeted and blogged had at least more than 11 times the number of downloads than their sibling paper which was left to its own devices in the institutional repository Lähde: http://melissaterras.blogspot.fi/2012/04/is-blogging-and-tweeting-about-research.html
 13. 13. Somen avulla viittaukset nousuun 27.1.2015 13 Lähde: http://tohtorilletoita.wordpress.com/2014/08/26/jos-haluat-viittauksia-tee-parempia-tviittauksia/
 14. 14. Viittaukset seuraavat latausmääriä 27.1.2015 14 23 112 426 1214 1245 2278 23 135 561 1775 3020 5298 ARTICLE 6 (2014) ARTICLE 5 (2013) ARTICLE 4 (2012) ARTICLE 3 (2011) ARTICLE 2 (2011) ARTICLE 1 (2010) ACM article downloads Downloads Cumulative 0 2 8 11 12 32 0 2 10 21 33 65 ARTICLE 6 (2014) ARTICLE 5 (2013) ARTICLE 4 (2012) ARTICLE 3 (2011) ARTICLE 2 (2011) ARTICLE 1 (2010) ACM article citations Citations Cumulative citations
 15. 15. Sosiaalinen media mahdollistaa viittausmäärien hypyn • Vuodessa 122 % kasvu viittauksiin systemaattisen some viestinnän avulla • Uusia viittauksia myös vanhoihin artikkeleihin, joihin ei viitattu 5-vuoteen 27.1.2015 15 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012 2013 2014 5 7 16 20 67 Viittaukset Kumulatiiviset viittaukset
 16. 16. Tutkimuksen vaikuttavuutta mittaavat indeksit • H-indeksi • G-indeksi 27.1.2015 16 Lähde: Hirsch 2005
 17. 17. Järjestys- numero Viittaus- määrä Kumulatiivine n viittausmäärä Järjestys- numero (G-indeksi) Artikkeli 1 32 32 1 Social media use and potential in business-to-business companies' innovation 2 14 46 4 Learning from and with customers with social media: a model for social customer learning 3 12 58 9 Managing customer information and knowledge with social media in business-to-business companies 4 11 69 16 Benefits of social media in business-to-business customer interface in innovation 5 8 77 25 Can crowdsourcing really be used in B2B innovation? 6 8 85 36 Social media utilization in business-to-business relationships of technology industry firms 7 7 92 49 Social media's opportunities in business–to–business customer interaction in innovation process 8 5 97 64 Requisite variety of expertise within a group in idea generation 9 3 100 81 Competence to innovate? 10 2 102 100 Replacement of the Project Manager Reflected Through Activity Theory and Work–System Theory 11 2 104 121 Social Media's Possibilities for Improving Business-to-Business Customer Interaction and Understanding 12 2 106 144 Information visualization of Twitter data for co-organizing conferences 13 2 108 169 Value Creation in Business-to-Business Crowdsourcing 14 2 110 196 Visual network analysis of Twitter data for co-organizing conferences: case CMAD 2013 15 2 112 … Tietojohtaminen 16 1 113 Innovation-related benefits of social media in Business-to-Business customer relationships 17 1 114 E-learning HUB of production automation 18 1 115 Future of crowdsourcing and value creation in different media environments. 19 1 116 Social Media Roles in Crowdsourcing Innovation Tasks in B2B-Relationships 20 1 117 Trust-Related Network Collaboration-Difficulties, Potential and Paradoxes 21 1 118 Building Innovation Culture 22 1 119 Luovien ideoiden kerääminen yrityksen ulkopuolelta 23 1 120 Hydro power plant-metaphor for innovation culture 24 1 121 Organizational Innovation Capability 27.1.2015 17 h-indeksi G-indeksi i10-indeksi
 18. 18. Tiedeviestinnän suppiloanalytiikka: tiedeyhteisö asiakkaana 27.1.2015 18 Prospects Qualified leads Leads Leads Leads Awareness Interest Desire Action Impressions Bounce rate Engagements Article views Article downloads Citations Repeat visits (www & some profiles) Customers Satisfaction Recommendations Article mentions & shares
 19. 19. Esimerkki tiedeviestinnän vaikutuksista tutkimusraportin näkyvyyteen ja latauksiin 27.1.2015 19
 20. 20. 27.1.2015 20 Lähde: TTY / Mediatiedotteet http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/uutiset-ja-tapahtumat/mediatiedotteet/joukkoistamalla- pystytaan-vaativaan-tuotekehitykseen-teollisuudessa-p075340c2
 21. 21. Raportin jakaminen Twitterissä henkilökohtaiselle tilillä 27.1.2015 21
 22. 22. 27.1.2015 22 Raportin uudelleen jakaminen (RT) Twitterissä tutkimuskeskuksen (@Noviresearch) toimesta
 23. 23. 27.1.2015 23 Tilastoa 11.9.2014 julkaistun raportin lukijoista Lähde: http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/22443/statistics
 24. 24. Esimerkki tiedeviestinnän vaikutuksista journal artikkelin viittausmääriin 27.1.2015 24 16 000 Twitter impressions  10 cites
 25. 25. CiteULike http://www.citeulike.org/ 27.1.2015 25 CiteULike palvelun avulla voit tuoda omat artikkelisi esille, mm. Altmetrics kerää tietoa kuinka paljon lukijoita artikkeleillasi on CiteULike palvelussa
 26. 26. Artikkelikatselut 27.1.2015 26 n. 3 300 katselua  10 viittausta
 27. 27. Tiedeviestintä tutkimusprojekteissa PIDÄ TYYTYVÄISENÄ AVAIN PELAAJAT SEURAA PIDÄ INFORMOITUNA 27.1.2015 27 (alhainen) (korkea)Kiinnostus tutkimusprojektia kohtaan Vaikutustutkimusprojektiin(alhainen)(korkea) Yammer verkostot Twitter listat SlideShare Twitter Blogit LinkedIn YouTube Instagram Storify Google Hangoutit Facebook ryhmät LinkedIn ryhmät Hankegalleria Skype/Lync Wikit Twitter Blogit Facebook LinkedIn Google+ Google+ Pintrest Pearltrees Paper.li ResearchGate Academia.edu
 28. 28. 27.1.2015 28 Blogien avulla voit tuoda esille kootusti sosiaalisen median sisältöjä (YouTube, SlideShare, ym.) Lähde: SPEED projektin kuvaus Novin sivuilla: http://www.tut.fi/novi/projects/speed/
 29. 29. 27.1.2015 29 Tiedon koostaminen on mahdollista myös monin muun tavoin, esim. Storify-tarinoiden avulla Lähde: SOILA projektin tarina Storify-palvelussa: https://storify.com/jjussila/soila-1
 30. 30. 27.1.2015 30 Projektien näkyvyyden mediassa voi koostaa näppärästi esimerkiksi Pearltrees ”tauluina” Lähde: SPEED projektin taulu Pearltrees-palvelussa: http://www.pearltrees.com/jjussila/speed/id12552540
 31. 31. 27.1.2015 31 Sisällöt joissa on kuvia on myös ”helposti” koottavissa Pintrestin avulla Lähde: NOVI Research Center kokeilu Pintrest-palvelussa: http://www.pinterest.com/noviresearch/
 32. 32. Twitter listojen avulla saat avainhenkilöt näkyviin 27.1.2015 32
 33. 33. 27.1.2015 33 Yammer soveltuu hyvin TTY:n sisäiseen viestintää ja mm. projektiviestintään
 34. 34. 27.1.2015 34 Analytiikan avulla voit kokeilla mitkä viestintätoimenpiteet tehoaa
 35. 35. Lisää sisältöä / ota yhteyttä 27.1.2015 35 Twitter: @jjussila, @Noviresearch & @tietojohtaminen Tietojohtamisen tutkimuskeskus NOVIn kotisivut https://www.tut.fi/novi/ SlideShare: http://www.slideshare.net/Noviresearch YouTube: http://youtube.com/noviresearch LinkedIn: http://fi.linkedin.com/in/jjussila/

×