Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Some tutkijan mediakanavana

Sosiaalinen media tutkijan mediakanavana. Miten saan tutkimukselleni näkyvyyttä ja lisää viittauksia? Heli Aramo-Immosen esitys laitoskokouksessa.

Some tutkijan mediakanavana

 1. 1. Miten saan tutkimukselleni näkyvyyttä ja lisää viittauksia? TkT, Dos, Heli Aramo-Immonen Tampereen teknillinen yliopisto Porin laitos 15.12.2015
 2. 2. 14/12/15Persona non grata 2 Tutkija ei voi enää piiloutua kammioonsa!
 3. 3. Research Assessment Exercise (RAE) 1.  arvioida TTY:ssä tehtävän tutkimuksen laatua ja tieteellistä vaikuttavuutta suhteessa kansainväliseen tasoon 2.  arvioida TTY:ssä tehtävän tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta 3.  tunnistaa tutkimusalueet, joissa on potentiaalia kehittyä kansainvälisesti tunnustetuiksi tutkimusyksiköiksi. 4.  saada ehdotuksia, joiden avulla laitokset ja yliopiston johto voivat kehittää TTY:n tutkimustoimintaa 14/12/15Heli Aramo-Immonen 3
 4. 4. Mittarina tutkimusjulkaisujen •  Määrä ? •  Laatu ? •  Viittausten määrä ? •  Verkottuneisuus ? •  Vaikuttavuus ? 14/12/15Heli Aramo-Immonen 4
 5. 5. 14/12/15http://thomsonreuters.com/en.html 5 ISI impact Factor = Laatumittari ?
 6. 6. 14/12/15http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/ 6
 7. 7. 14/12/15http://charteredabs.org/ 7 ABS Quality Ranking 1-4 Elsevier: ISI 2.694/3.624 ABSQ 3 JUFO1 https://steffenroth.files.wordpress.com/2015/06/abs-2015-steffen-roth-ch.pdf
 8. 8. Tutkimuksen vaikuttavuutta mittaavat indeksit •  H-indeksi J. E. Hirsch (2005)An index to quantify an individual's scientific research output. vol. 102 no. 46 > J. E. Hirsch, 16569–16572, doi:10.1073/pnas.0507655102 •  G-indeksi Egghe, Leo (2006) Theory and practise of the g-index, Scientometrics, vol. 69, No 1, pp. 131–152. doi:10.1007/s11192-006-0144-7 •  i10-indeksi Created by Google Scholar and used in Google's My Citations feature. i10-Index = the number of publications with at least 10 citations. 14/12/15Jari Jussila & Heli Aramo-Immonen 8 Lähde: Hirsch 2005
 9. 9. Mikä on h-indeksi? •  h-indeksi on fyysikko Jorge Hirschin vuonna 2005 esittelemä kvantitatiivinen mittari, jolla pyritään arvioimaan samanaikaisesti tutkijan julkaisutehokkuutta ja hänen julkaisujensa merkittävyyttä. •  h-indeksi on tietokantakohtainen eli se lasketaan vain ko. tietokantaan sisältyvistä viittauksista. Näin ollen tutkijan h-indeksi voi olla erilainen Web of Science-, Scopus- sekä Google Scholar-/Publish or Perish -tietokannoissa. 14/12/15www.helsinki.fi/kirjasto/fi 9
 10. 10. Esimerkki h-indeksi •  Jos tutkijalla on tietokannassa 15 julkaisua ja näistä neljään on viitattu neljässä tai useammassa samaan tietokantaan sisältyvässä, muiden kirjoittamassa julkaisussa, ja loppuihin yhteentoista on viitattu vähemmän tai ei lainkaan, tutkijan h- indeksi on 4. 14/12/15www.helsinki.fi/kirjasto 10 Ei ota kantaa siihen, onko tutkija kirjoittanut yksin tai osana suurta joukkoa!
 11. 11. h-indeksin käyttö •  Tutkijan ikä ja hänen uransa pituus vaikuttavat h-indeksiin. Kauan tiedemaailmassa olleet ovat julkaisseet enemmän ja todennäköisesti myös saaneet enemmän viittauksia (Helsingin yliopiston kirjasto). •  Onko näin? 14/12/15Heli Aramo-Immonen 11
 12. 12. https://fi.wikipedia.org/wiki/H-indeksi J. E. Hirsch (2005)An index to quantify an individual's scientific research output. vol. 102 no. 46 > J. E. Hirsch, 16569–16572, doi: 10.1073/pnas.0507655102 http://www.pnas.org/content/102/46/16569?tab=metrics
 13. 13. 14/12/15http://guides.library.cornell.edu 13
 14. 14. 14/12/15Heli Aramo-Immonen 14 Miten saisin tulokseni näkymään nyt, eikä 100 vuoden päästä? Tavoite !
 15. 15. TTY:n analytiikan mukaan esitykset tavoittavat parhaiten yleisön 14/12/15Jari J. Jussila 15
 16. 16. Oma aktiivisuutesi sosiaalisessa mediassa määrittelee sen kuinka tutkimuksesi (sisällöt) tavoittaa laajan yleisön – ei akateemiset meriitit tai uran pituus!! 14/12/15 16 Sisältöjen tavoittavuus Some aktiivisuus Huom: Vertailtu saman alan (“computer science”) tutkijoita TTY:llä 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
 17. 17. 14/12/15 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223 Views Cumulative views 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 9/1/2011 11/1/2011 1/1/2012 3/1/2012 5/1/2012 7/1/2012 9/1/2012 11/1/2012 1/1/2013 3/1/2013 5/1/2013 7/1/2013 Views Cumulative views Projektin (www.tut.fi/soita) nettisivujen katselut Projektin SlideShare-esityksien katselut Artikkeleiden latausmäärät (n=4) 17 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Article 4 (2012) Article 3 (2011) Article 2 (2011) Article 1 (2010) Downloads Cumulative Sosiaalisen median sisältöjen tavoitettavuus kasvattaa mm. artikkeleiden latausmääriä
 18. 18. Viittaukset seuraavat latausmääriä 14/12/15Jari J. Jussila 18 23 112 426 1214 1245 2278 23 135 561 1775 3020 5298 ARTICLE 6 (2014) ARTICLE 5 (2013) ARTICLE 4 (2012) ARTICLE 3 (2011) ARTICLE 2 (2011) ARTICLE 1 (2010) ACM article downloads Downloads Cumulative 0 2 8 11 12 32 0 2 10 21 33 65 ARTICLE 6 (2014) ARTICLE 5 (2013) ARTICLE 4 (2012) ARTICLE 3 (2011) ARTICLE 2 (2011) ARTICLE 1 (2010) ACM article citations Citations Cumulative citations
 19. 19. Sosiaalinen media mahdollistaa viittausmäärien hypyn… •  Vuodessa 122 % kasvu viittauksiin systemaattisen some viestinnän avulla •  Uusia viittauksia myös vanhoihin artikkeleihin, joihin ei viitattu 5-vuoteen 14/12/15Jari J. Jussila & Heli Aramo-Immonen 19 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012 2013 2014 5 7 16 20 67 Viittaukset Kumulatiiviset viittaukset …ja tämä näkyy myös viiveellä h-indeksin kehittymisessä
 20. 20. 14/12/15 20
 21. 21. 14/12/15 21
 22. 22. Menettääkö tutkija uskottavuutensa Somessa? 14/12/15 22
 23. 23. Vastauksia: •  Jos et ole webissä ja sosiaalisessa mediassa läsnä, et ole olemassa laajalle yleisölle •  Tutkija brändää tutkimuksensa somessa •  Avoimuutta ja yhteisöllisyyttä arvostavat Y- ja Z-sukupolvet ovat kasvaneet tämän teknologian keskellä, heitä et tavoita “esi- digitaalisin” keinoin – Oma valintasi on, haluatko olla kehityksessä mukana? 14/12/15Jari J. Jussila 23 TkT Jari Jussilan kommentti sosiaalisen median merkityksestä TiedeAreena tapahtumaan
 24. 24. Lähteitä Aramo-Immonen (2015) JUFO/ISI/ABS/RAE/H-indeksi: Arvioidaanko tutkimusta vai tutkijaa? Tiedeareena 25.9.2015 http://www.slideshare.net/jjussila/arvioidaanko-tutkimusta-vai-tutkijaa (186 views) Jussila, Kärkkäinen, Aramo-Immonen, Huhtamäki (2015) Tuottavuusloikka sosiaalisen median avulla. Tiedeareena 25.9.2015 http://www.slideshare.net/jjussila/tuottavuusloikka-sosiaalisen-median-avulla ISBN 978-952-15-3572-7 (285 views) Aramo-Immonen, H., Jussila, J., Huhtamäki, J., Kärkkäinen, H., Joel-Edgar, S. (2015) Visualizing Informal Learning Behavior from Conference Participants’ Twitter Data with the Ostinato Model. Computers in Human Behavior. Forthcoming. ISI impact factor 2.273/3.047 (ABS 3, JUFO 1). Aramo-Immonen, H., Jussila, J.J., Huhtamäki, J. (2015) Exploring Co-Learning Behavior of Conference Participants with Visual Network Analysis of Twitter Data. Computers in Human Behavior. Vol. 51, Pages 1154-1162. ISI impact factor 2.273/3.047 (ABS 3, JUFO 1). Jussila, J. J., Kärkkainen, H. and Aramo-Immonen, H. (2014) Social media utilization in business-to-business relationships of technology industry firms. Computers in Human Behavior. Vol. 30, Pages 606–613. ISI impact factor 2.067/2.489 (ABS 3, JUFO 1). http://www.slideshare.net/jjussila/social-media-utilization-in-industrial-b2b-relations (522 views) Pettersson, E., Aramo-Immonen, H*., and Jussila, J.J. (2014) Social media utilization in B2B networks’ organizational learning – review and research agenda proposal. Journal of Mobile Multimedia. Vol. 10, No. 3&4, 218-233. (JUFO 1). Jussila, J., Kärkkäinen, H., Aramo-Immonen, H., Ammirato, S., Felicetti, A. M., Della Gala, M. (2015) Social media applications in external B2B transactions: An empirical analysis of the Finnish technology industry. IFKAD2015 Bari 10-12 June. Jussila J.J., Aramo-Immonen, H., Kärkkäinen, H. (2014) Value added of social media in open innovation community – the perspective of a community-hosting company that produces B2B products. Mindtrek Tampere 2014 (JUFO 1). http://www.slideshare.net/jjussila/value-added-of-social-media-in-open-innovation-community (313 views) Jussila J.J., Kärkkäinen H., Aramo-Immonen H., Multasuo J. (2013) Social Media Utilization in Industrial B2B Relation. (Eds.) Lytras Miltiadis et al., E-learning and Knowledge Management for Human Capital Development, Springer, CCIS, 277 Volume. Ammirato, S., Felicetti, A.M., Della Gala, M., Aramo-Immonen, H.*, Jussila, J. (2015) Knowledge Management and Emerging Collaborative Networks in Tourism Business Ecosystems. ECKM2015 Udine 3-4 September. http://www.slideshare.net/jjussila/knowledge-management-and-emerging-collaborative-networks-in-tourism-business- ecosystems (392 views) 14/12/15 24
 25. 25. Kiitokset kuulijoille! Heli Aramo-Immonen / TUT, BENI Twitter: @AramoHeli, #PLA55106 Blogi: heliaramoimmonen.wordpress.com Kiitos Jarille! Jari Jussila / TUT, Novi Twitter: @jjussila, @SomeTutkijalle Blogi: sometutkijalle.fi , www.tut.fi/novi

×