Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitaaliset palvelut

Digitaaliset palvelut luento Tietointensiivinen palvelutoiminta opintojaksolla.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Digitaaliset palvelut

 1. 1. Digitaaliset palvelut Tietointensiivinen palvelutoiminta TkT Jari Jussila
 2. 2. Oppimistavoitteet •  Osata kuvata mitä on digitaaliset palvelut ja miten digitaaliset palvelut eroavat palveluista ja ohjelmistoista •  Ymmärtää sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta vaatimuksia uusien digitaalisten palveluiden kehittämiselle tai olemassa olevien palveluiden digitalisoinnille •  Osata soveltaa Board of Innovation’in kehittämää ansaintamallin rakentamisen tekniikkaa uusien digitaalisten palveluiden kehittämisessä tai yritysten nykyisten tuotteiden tai palveluiden digitalisoinnissa •  Osata fasilitoida neljän L’än retrospektiivi digitaalisten palveluiden kehittämisessä Digitaaliset palvelut 2
 3. 3. Digitaaliset palvelut •  Digitaaliset palvelut ovat palveluita, jotka ovat saatavilla digitaalisina transaktioina (esim. informaatio, ohjelmistomoduuli, e-kirjat, audiokirjat, ym. kuluttajahyödykkeet) Internet-protokollan yli Digitaaliset palvelut 3 Lähde: Kevin Williams, Samir Chatterjee & Matti Rossi (2008): Design of emerging digital services: a taxonomy.
 4. 4. Palveluiden hyöty vs. Digitaalisten palveluiden hyöty? (1/3) Digitaaliset palvelut 4
 5. 5. Palveluiden hyöty vs. Digitaalisten palveluiden hyöty? (2/3) Digitaaliset palvelut 5
 6. 6. Palveluiden hyöty vs. Digitaalisten palveluiden hyöty? (3/3) Digitaaliset palvelut 6/6
 7. 7. Palvelua voi antaa myös robotti tai robotti & ihminen yhdessä Digitaaliset palvelut 7/6 Lähde: https://conversation-demo.mybluemix.net/, Niklas Collin, Solita blogikirjoituksesta: Chatbotteja, onko heitä?
 8. 8. Digitaalisten palveluiden suunnittelun neljä dimensiota •  Palvelun toimittaminen (service delivery) •  Palvelun kypsyys (service maturity) •  Palvelun mukautuvuus (malleability) •  Hinnoittelu ja rahoitus (pricing and funding) Digitaaliset palvelut 8/6 Lähde: Kevin Williams, Samir Chatterjee & Matti Rossi (2008): Design of emerging digital services: a taxonomy.
 9. 9. Omia kokemuksia digitaalisen palvelun suunnittelusta Digitaaliset palvelut 9
 10. 10. Miten digitaalisilla palveluilla tehdään rahaa? 04/11/16 10 YRITYS ASIAKAS Raha Digitaalinen palvelu Ref. Board of Innovation 2010
 11. 11. 16 rakennuspalikkaa digitaalisen palvelun ansaintamallien rakentamiseen 03/11/16 11 YrityksetOma yritys Kuluttajat Toimittajat Ei-kaupalliset toimijat Julkissektori 6 erilaista sidosryhmää 10 vaihdannan välinettä tuotepalvelu kokemus näkyvyys maine raha komissiodata omistusoikeus pisteitä Ref. Board of Innovation 2010
 12. 12. Esimerkki AirBnb.com ansaintamalli 04/11/16 12 AirBnb Vierailija Vuokraaja huone vuokralle rahaa välityspalvelu välityspalvelu 6% - 12% komissio Yhteisö Ref. Board of Innovation 2010
 13. 13. Ryhmätyö •  Suunnittele 2-4 hengen ryhmässä a) täysin uuden tai b) olemassa olevan tuotteen/ palvelun pohjalta digitaalisen (lisä)palvelun ansaintamalli hyödyntäen Board of Innovation kuvaustapaa (noin 30 min) •  Valmistaudu esittämään digitaalisen palvelun ansaintamalli piirroksena, powerpoint esityksenä tms. (noin 3 min per ryhmä) 13
 14. 14. 4L Retrospektiivi •  Mistä tykkäsitte luennossa? (Liked) •  Mitä opitte? (Learned) •  Mitä puuttui? (Lacked) •  Mitä jäitte kaipaamaan / olisitte toivoneet? (Longed for) Digitaaliset palvelut 14/6 Lähde: https://www.ebgconsulting.com/blog/the-4l%E2%80%99s-a-retrospective-technique/

×