Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avoimen tutkimuksen suunnittelu

Avoimen tutkimuksen suunnittelu tietojärjestelmätieteen tutkijan näkökulmasta, esitys ATT osaajakoulutuksen yhteydessä 28.1.2016. See more at: http://avointiede.fi/osaajakoulutuksen-ohjelma#sthash.671TQbiq.dpuf

 • Login to see the comments

Avoimen tutkimuksen suunnittelu

 1. 1. Avoimen tutkimuksen suunnittelu tietojärjestelmätieteen tutkijan näkökulmasta Avoimen tieteen huomiointi tutkimuksen suunnittelussa – See more at: http://avointiede.fi/osaajakoulutuksen- ohjelma#sthash.671TQbiq.dpuf Jari Jussila 28.1.2016
 2. 2. Näkyvimmät avoimen tieteen muodot •  Tutkimustulosten avoin julkaiseminen •  Tutkimusaineiston avaaminen •  Avoimet tutkimusmenetelmät, kuten avoimen lähdekoodin ohjelmistot 27/01/16 2 Ref. http://avointiede.fi/home
 3. 3. Omat kokemukset ja opit avoimen tieteen suunnitteluun •  Kokeilut •  Yritys ja erehdys -oppiminen 27/01/16 3
 4. 4. Kokeilut •  Kokeilu 1: Voisiko Twitter datan verkostovisualisointia tehdä avoimesti? 27/01/16 4 Vaihe 0: tutkimusidean hahmottaminen Vaihe 1: datan kerääminen Kuvattu tutkimusote ja tutkimuskysymykset joita lähdetään tutkimaan http://www.slideshare.net/ jjussila/twitter- verkostoanalyysi-case- cmadfi Kuvattu mitä dataa on kerätty, millä välineillä, ja ohjeistettu kuinka se tehdään (tutkimuksen osittainen toistettavuus): http://urn.fi/ URN:NBN:fi:tty-201401221 052 (konferenssijulkaisu) Vaihe 2: datan analyysi Kuvattu algoritmit ja parametrit joita käytetty datan analysoinnissa ja visualisoinnissa (tutkimuksen osittainen toistettavuus): http://urn.fi/ URN:NBN:fi:tty-201401 221052 (konferenssijulkaisu) Vaihe 3: tutkimuksen tulosten julkaisu ja popularisointi Esitykset tiedeyleisölle, mm.: http://www.slideshare.net/jjussila/ information-visualization-of-twitter- data-for-co-organizing-conferences Esitykset ammattiyleisölle, mm.: https://www.youtube.com/watch? v=08MZcGS7yHc Interaktiiviset visualisoinnit, mm: http://www.tut.fi/novi/case/2015-cbh- cmadfi2014-informallearning/ twomode/network/
 5. 5. 27/01/16 5
 6. 6. 6
 7. 7. 27/01/16 7
 8. 8. Kokeilut •  Kokeilu 2: Voisiko tietämysturvallisuuden tutkimuksen toteuttaa jotenkin avoimemmin? 27/01/16 8 1 . Tehdään promo 2. Tuotetaan materiaali tee-se-itse- mallin testaukseen Kuvataan tutkimuksen kohteena oleva malli videona ja houkutellaan mukaan kiinnostuneita osallistujia/yrityksiä testaamaan mallia: https://www.youtube.com/ watch?v=EjR6xIKgWY0 Kuvataan mallin testaaminen Prezi- esityksenä: https://prezi.com/prbt_dda69ni/miten- hallita-sosiaalisen-median-riskeja- liiketoiminnassa/ sekä whitepaperina: https://www.researchgate.net/ publication/ 291696984_A_model_for_knowledge_ security_risk_management? ev=prf_pub 3. Kootaan tulokset, julkaistaan tutkimus ja esitys 4. Julkaistaan käytännön- läheinen opas & sovellus mallin hyödyntämiseen Tutkimuksen tulosten julkaiseminen konferenssijulkaisuna: http://pure.ltu.se/portal/files/ 102176717/7367d941.pdf Suunnitteilla käytännönläheinen opas ja sovellus mallin yksityiskohtaisempaan hyödyntämiseen (mahdollisesti opiskelijaprojektina)
 9. 9. 27/01/16 9
 10. 10. 27/01/16 10
 11. 11. Yritys ja erehdys -oppiminen 27/01/16 11
 12. 12. Case sosiaalisen asiakasoppimisen malli (Social Customer Learning model) Pre-examiner’s statement of dissertation, Prof.dr.ir. Remko Helms: •  An interesting deliverable of your research is the SCL model, which is built on the concept of maturity (p.31). •  Related to your SCL model is also the claim in the managerial contribution section on p.42. The claim is that managers can use the SCL model to assess their organization. However, I could not find details about an assessment model (such as a survey instrument) and/or a guide that explains the execution of the assessment process. Therefore, it is questionable if the SCL model in its current form is very helpful for managers. 27/01/16 12 Ref. http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-3621-2
 13. 13. SCL-mallin alkuperäinen esitys (avoin julkaiseminen) 27/01/16 13 Ref. http://issbs.si/press/ISSN/2232-5697/1-1.pdf#page=7
 14. 14. 27/01/16 14 Ref. https://www.youtube.com/watch?v=q3MUexjoryg
 15. 15. 27/01/16 15 Sosiaalisen asiakasoppimisen malli, jonka tekijä on Jari Jussila, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Perustuu teokseen osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3621-2. Ref. http://sometutkijalle.fi/blogi/sosiaalisen-asiakasoppimisen-malli/
 16. 16. Esimerkkinä väitöskirjan avattu tutkimusaineisto 27/01/16 16 Ref. http://sometutkijalle.fi/blogi/sosiaalisen-asiakasoppimisen-malli/
 17. 17. 27/01/16 lisää ajatuksia avoimesta tieteestä ja tiedeviestinnästä http://sometutkijalle.fi
 18. 18. Viran puolesta tavoittaa myös 27/01/16 18 Twitter: @jjussila, @Noviresearch Novi Research Center Blog https://www.tut.fi/novi/ SlideShare: http://www.slideshare.net/Noviresearch YouTube: http://youtube.com/noviresearch LinkedIn: http://fi.linkedin.com/in/jjussila/

×