Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
JUFO/ISI/ABS/RAE/H-indeksi:
Arvioidaanko tutkimusta vai
tutkijaa?
TiedeAreena 2015
TkT, Dos, Heli Aramo-Immonen
Tampereen ...
23/09/15Persona non grata 2
Tutkija ei voi enää piiloutua kammioonsa!
Yliopiston tehtävät
•  Tutkimus
•  Opetus
•  Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
23/09/15Heli Aramo-Immonen 3
Research Assessment
Exercise (RAE)
1.  arvioida TTY:ssä tehtävän tutkimuksen laatua ja tieteellistä vaikuttavuutta
suhtees...
Mittarina tutkimusjulkaisujen
•  Määrä ?
•  Laatu ?
•  Viittausten määrä ?
•  Verkottuneisuus ?
•  Vaikuttavuus ?
23/09/15...
23/09/15http://thomsonreuters.com/en.html 7
ISI impact Factor
=
Laatumittari ?
23/09/15http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/ 8
23/09/15http://charteredabs.org/ 9
ABS Quality Ranking
Yhteismitallisuus ja
kansainvälisyys <> JUFO ?
•  Computers in Human behaviour (CHB),
Elsevier: ISI 2.694/3.624 (ABSQ 3) J...
Tutkimuksen vaikuttavuutta
mittaavat indeksit
•  H-indeksi J. E. Hirsch (2005)An index to quantify an individual's scienti...
Mikä on h-indeksi?
•  h-indeksi on fyysikko Jorge Hirschin vuonna
2005 esittelemä kvantitatiivinen mittari, jolla
pyritään...
Esimerkki h-indeksi
•  Jos tutkijalla on tietokannassa 15 julkaisua ja
näistä neljään on viitattu neljässä tai
useammassa ...
h-indeksin käyttö
•  Tutkijan ikä ja hänen uransa
pituus vaikuttavat h-indeksiin. Kauan
tiedemaailmassa olleet ovat julkai...
https://fi.wikipedia.org/wiki/H-indeksi
J. E. Hirsch (2005)An index to quantify an individual's scientific research output...
Sosiaalisen median merkitys
•  Jos et ole webissä ja sosiaalisessa mediassa
läsnä, et ole olemassa laajalle yleisölle
•  A...
Näkyvyyttä voidaan mitata
eri tavoin
•  Perinteiset mittarit
–  Julkaisujen määrä
–  Viittauksien määrä
–  Vaikuttavuusind...
23/09/15http://guides.library.cornell.edu 18
Miten tähän päästään?
23/09/15Heli Aramo-Immonen 19
TTY:n analytiikan mukaan esitykset
tavoittavat parhaiten yleisön
23/09/15Jari J. Jussila 20
Oma aktiivisuutesi sosiaalisessa mediassa määrittelee sen
kuinka tutkimuksesi (sisällöt) tavoittaa laajan yleisön – ei
aka...
23/09/15
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223
Views Cumulat...
Viittaukset seuraavat
latausmääriä
23/09/15Jari J. Jussila 23
23 112
426
1214 1245
2278
23 135
561
1775
3020
5298
ARTICLE ...
Sosiaalinen media mahdollistaa
viittausmäärien hypyn…
•  Vuodessa 122 %
kasvu viittauksiin
systemaattisen
some viestinnän
...
Kiitokset kuulijoille!
Heli Aramo-Immonen / TUT, BENI
Twitter: @AramoHeli, #PLA55106
Blogi: heliaramoimmonen.wordpress.com...
Arvioidaanko tutkimusta vai tutkijaa?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Arvioidaanko tutkimusta vai tutkijaa?

JUFO/ISI/ABS/RAE/H-indeksi: Arvioidaanko tutkimusta vai tutkijaa? TkT, Dos, Heli Aramo-Immosen esitys TiedeAreena-tutkimusseminaarissa 25.9.2015. Yhteistuottajana Jari Jussila.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Arvioidaanko tutkimusta vai tutkijaa?

 1. 1. JUFO/ISI/ABS/RAE/H-indeksi: Arvioidaanko tutkimusta vai tutkijaa? TiedeAreena 2015 TkT, Dos, Heli Aramo-Immonen Tampereen teknillinen yliopisto
 2. 2. 23/09/15Persona non grata 2 Tutkija ei voi enää piiloutua kammioonsa!
 3. 3. Yliopiston tehtävät •  Tutkimus •  Opetus •  Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 23/09/15Heli Aramo-Immonen 3
 4. 4. Research Assessment Exercise (RAE) 1.  arvioida TTY:ssä tehtävän tutkimuksen laatua ja tieteellistä vaikuttavuutta suhteessa kansainväliseen tasoon 2.  arvioida TTY:ssä tehtävän tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta 3.  tunnistaa tutkimusalueet, joissa on potentiaalia kehittyä kansainvälisesti tunnustetuiksi tutkimusyksiköiksi. 4.  saada ehdotuksia, joiden avulla laitokset ja yliopiston johto voivat kehittää TTY:n tutkimustoimintaa 23/09/15Heli Aramo-Immonen 4
 5. 5. Mittarina tutkimusjulkaisujen •  Määrä ? •  Laatu ? •  Viittausten määrä ? •  Verkottuneisuus ? •  Vaikuttavuus ? 23/09/15Heli Aramo-Immonen 5
 6. 6. 23/09/15http://thomsonreuters.com/en.html 7 ISI impact Factor = Laatumittari ?
 7. 7. 23/09/15http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/ 8
 8. 8. 23/09/15http://charteredabs.org/ 9 ABS Quality Ranking
 9. 9. Yhteismitallisuus ja kansainvälisyys <> JUFO ? •  Computers in Human behaviour (CHB), Elsevier: ISI 2.694/3.624 (ABSQ 3) JUFO1 •  International Journal of Project Management, (IJPM) Elsevier: ISI 2.436/2.758 JUFO2 •  International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP) IGI: JUFO1
 10. 10. Tutkimuksen vaikuttavuutta mittaavat indeksit •  H-indeksi J. E. Hirsch (2005)An index to quantify an individual's scientific research output. vol. 102 no. 46 > J. E. Hirsch, 16569–16572, doi:10.1073/pnas.0507655102 •  G-indeksi Egghe, Leo (2006) Theory and practise of the g-index, Scientometrics, vol. 69, No 1, pp. 131–152. doi:10.1007/s11192-006-0144-7 •  i10-indeksi Created by Google Scholar and used in Google's My Citations feature. i10-Index = the number of publications with at least 10 citations. 23/09/15Jari Jussila & Heli Aramo-Immonen 11 Lähde: Hirsch 2005
 11. 11. Mikä on h-indeksi? •  h-indeksi on fyysikko Jorge Hirschin vuonna 2005 esittelemä kvantitatiivinen mittari, jolla pyritään arvioimaan samanaikaisesti tutkijan julkaisutehokkuutta ja hänen julkaisujensa merkittävyyttä. •  h-indeksi on tietokantakohtainen eli se lasketaan vain ko. tietokantaan sisältyvistä viittauksista. Näin ollen tutkijan h-indeksi voi olla erilainen Web of Science-, Scopus- sekä Google Scholar-/Publish or Perish -tietokannoissa. 23/09/15www.helsinki.fi/kirjasto/fi 12
 12. 12. Esimerkki h-indeksi •  Jos tutkijalla on tietokannassa 15 julkaisua ja näistä neljään on viitattu neljässä tai useammassa samaan tietokantaan sisältyvässä, muiden kirjoittamassa julkaisussa, ja loppuihin yhteentoista on viitattu vähemmän tai ei lainkaan, tutkijan h- indeksi on 4. 23/09/15www.helsinki.fi/kirjasto 13 Ei ota kantaa siihen, onko tutkija kirjoittanut yksin tai osana suurta joukkoa!
 13. 13. h-indeksin käyttö •  Tutkijan ikä ja hänen uransa pituus vaikuttavat h-indeksiin. Kauan tiedemaailmassa olleet ovat julkaisseet enemmän ja todennäköisesti myös saaneet enemmän viittauksia (Helsingin yliopiston kirjasto). •  Onko näin? 23/09/15Heli Aramo-Immonen 14
 14. 14. https://fi.wikipedia.org/wiki/H-indeksi J. E. Hirsch (2005)An index to quantify an individual's scientific research output. vol. 102 no. 46 > J. E. Hirsch, 16569–16572, doi: 10.1073/pnas.0507655102 http://www.pnas.org/content/102/46/16569?tab=metrics
 15. 15. Sosiaalisen median merkitys •  Jos et ole webissä ja sosiaalisessa mediassa läsnä, et ole olemassa laajalle yleisölle •  Avoimuutta ja yhteisöllisyyttä arvostavat Y- ja Z-sukupolvet ovat kasvaneet tämän teknologian keskellä, heitä et tavoita “esi- digitaalisin” keinoin – Oma valintasi on, haluatko olla kehityksessä mukana? 23/09/15Jari J. Jussila 16 Jari Jussilan kommentti sosiaalisen median merkityksestä TiedeAreena tapahtumaa
 16. 16. Näkyvyyttä voidaan mitata eri tavoin •  Perinteiset mittarit –  Julkaisujen määrä –  Viittauksien määrä –  Vaikuttavuusindeksit, jotka on laskettu julkaisujen ja viittauksien määrästä •  Uudet mittarit –  Blogikirjoitusten määrä (esim. Tekes raportointi) –  Huomioarvon mittaaminen ”altmetriikka” (engl. altmetrics) •  Artikkelien näkyvyys •  Artikkelien katselut •  Artikkelien lataukset •  ym. 23/09/15Jari J. Jussila 17
 17. 17. 23/09/15http://guides.library.cornell.edu 18
 18. 18. Miten tähän päästään? 23/09/15Heli Aramo-Immonen 19
 19. 19. TTY:n analytiikan mukaan esitykset tavoittavat parhaiten yleisön 23/09/15Jari J. Jussila 20
 20. 20. Oma aktiivisuutesi sosiaalisessa mediassa määrittelee sen kuinka tutkimuksesi (sisällöt) tavoittaa laajan yleisön – ei akateemiset meriitit tai uran pituus!! 23/09/15 21 Sisältöjen tavoittavuus Some aktiivisuus Huom: Vertailtu saman alan (“computer science”) tutkijoita TTY:llä 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
 21. 21. 23/09/15 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223 Views Cumulative views 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 9/1/2011 11/1/2011 1/1/2012 3/1/2012 5/1/2012 7/1/2012 9/1/2012 11/1/2012 1/1/2013 3/1/2013 5/1/2013 7/1/2013 Views Cumulative views Projektin (www.tut.fi/soita) nettisivujen katselut Projektin SlideShare-esityksien katselut Artikkeleiden latausmäärät (n=4) 22 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Article 4 (2012) Article 3 (2011) Article 2 (2011) Article 1 (2010) Downloads Cumulative Sosiaalisen median sisältöjen tavoitettavuus kasvattaa mm. artikkeleiden latausmääriä
 22. 22. Viittaukset seuraavat latausmääriä 23/09/15Jari J. Jussila 23 23 112 426 1214 1245 2278 23 135 561 1775 3020 5298 ARTICLE 6 (2014) ARTICLE 5 (2013) ARTICLE 4 (2012) ARTICLE 3 (2011) ARTICLE 2 (2011) ARTICLE 1 (2010) ACM article downloads Downloads Cumulative 0 2 8 11 12 32 0 2 10 21 33 65 ARTICLE 6 (2014) ARTICLE 5 (2013) ARTICLE 4 (2012) ARTICLE 3 (2011) ARTICLE 2 (2011) ARTICLE 1 (2010) ACM article citations Citations Cumulative citations
 23. 23. Sosiaalinen media mahdollistaa viittausmäärien hypyn… •  Vuodessa 122 % kasvu viittauksiin systemaattisen some viestinnän avulla •  Uusia viittauksia myös vanhoihin artikkeleihin, joihin ei viitattu 5-vuoteen 23/09/15Jari J. Jussila & Heli Aramo-Immonen 24 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012 2013 2014 5 7 16 20 67 Viittaukset Kumulatiiviset viittaukset …ja tämä näkyy myös viiveellä h-indeksin kehittymisessä
 24. 24. Kiitokset kuulijoille! Heli Aramo-Immonen / TUT, BENI Twitter: @AramoHeli, #PLA55106 Blogi: heliaramoimmonen.wordpress.com Kiitos Jarille! Jari Jussila / TUT, Novi Twitter: @jjussila, @SomeTutkijalle Blogi: sometutkijalle.fi , www.tut.fi/novi

×