Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toetsen in de elo

Workshop Digitaal Toetsen in Moodle

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Toetsen in de elo

 1. 1. Digitaal toetsen in de ELO Jeroen Morsink Voor we kunnen beginnen… 1.Ga naar: mighty.ws/join/ 2.Room ID: up2edu
 2. 2. Even voorstellen UP2EDU www.up2edu.nl @up2edu nl.linkedin.com/in/morsink/
 3. 3. Inhoud workshop • Opbouwen vragenpool • Soorten vragen • Meerkeuze, Waar/Niet Waar, Koppelvraag • Open (essay), Open kort antwoord • Toets aanmaken en instellingen • Voorbeeld toets, maken en nakijken • Zelf een toets maken • Evaluatie
 4. 4. Vragenpool & Vraagtypen
 5. 5. Vragenpool (Question bank)
 6. 6. Vragenpool (Question bank)
 7. 7. Vraagtypen (Question types) 1 4 2 3 5 6
 8. 8. Meerkeuze (multiple choice) Mogelijkheden • Eén antwoord of meerdere antwoorden mogelijk • Verschillende antwoorden anders waarderen • Afbeeldingen, video, geluid toevoegen in HTML
 9. 9. Meerkeuze (multiple choice)
 10. 10. Meerkeuze: antwoorden Goede antwoord: 100%
 11. 11. Waar/niet waar (true/false)
 12. 12. Koppelvraag (matching)
 13. 13. Koppelvraag: juiste antwoorden
 14. 14. Koppelvraag: extra antwoorden
 15. 15. Openvraag (essay)
 16. 16. Openvraag (essay)
 17. 17. Kort antwoord (short-answer) Kort antwoord • Een woord of korte zin • Hoofdletter gevoelig of niet • Gebruik * als joker (wild card) in antwoord sleutel • Meerdere antwoorden mogelijk • Antwoorden verschillend waarderen Gebruik van joker • “Wat is nodig voor verbranding?” “brandstof*zuurstof” • Goed: “brandstof en zuurstof” “brandstof, zuurstof” etc • Maar ook: “Brandstof, maar geen zuurstof” •Voor “middenhandsbeentjes” gebruik ik “*midde*hand*been*”
 18. 18. Kort antwoord (short-answer)
 19. 19. Kort antwoord (short-answer)
 20. 20. Beschrijving (description) Mogelijkheden • Geeft informatie (incl media) zonder vraag • bv Infromatie voor meerdere vragen of over de toets. Belangrijk • Alleen gebruiken als de vragen niet worden geshuffled.
 21. 21. Beschrijving (description)
 22. 22. Aanmaken van een toets
 23. 23. Aanmaken van een toets (quiz) Aanmaken toets • Zet wijzigen aan • Ga naar de week waarin de toets is • Klik op activiteit toevoegen • Selecteer Test
 24. 24. Toets beschrijving
 25. 25. Tijdsinstellingen
 26. 26. Cijfer Vergeet dit niet op 1 te zetten!
 27. 27. Opmaak Zoals getoond op bewerkscherm of Willekeurige volgorde Alleen relevant als vraagvolgorde is willekeurig. Vrij: lln kunnen terug gaan naar beantwoorde vragen Sequentieel: niet terug naar vorige pagina’s
 28. 28. Vraaggedrag Alleen als hier en in de vraag zelf “Ja” staat worden antwoorden door elkaar gehaald Nee: nieuwe poging is blanco Ja: antwoorden uit vorige poging blijven staan
 29. 29. Herbekijken / Feedback
 30. 30. Scherm Handig om te zien of leerlingen hun eigen toets maken.
 31. 31. Extra beperkingen Kies een wachtwoord om aan het begin van de les aan de klas te geven IP adres van de school. http://www.myip.nl/
 32. 32. Toets is aangemaakt zonder vragen
 33. 33. Vragen toevoegen Kies een wachtwoord om aan het begin van de les aan de klas te geven
 34. 34. Toets opslaan
 35. 35. Aan de slag Oefentoets maken met voorbeeld vragen Zelf een toets maken in je eigen ELO Elkaars toetsen bekijken en nakijken
 36. 36. Evaluatie Padlet Ga naar: http://nl.padlet.com/wall/toetsen Laat een “Post-It” achter met: • Het belangrijkste dat je vandaag geleerd hebt. • Wat je in een vervolg workshop nog wilt leren.

×