Suunnitelmallinen työskentely

Jarmo Tanskanen
Jarmo TanskanenProducer, consultant, speaker at Valopi Oy Ltd
Suunnitelmallinen
  työskentely
 Jarmo Tanskanen, Valopi Oy

Oppilaitosjohdon LUOTI-koulutus
     webinaari 30.3.2012
      CC BY-SA 3.0
Suunnitelmallisuus

on edellytys hyvälle johtamiselle
organisaatiossa
on tikapuut, joilla askel
kerrallaan mennään kohti
tavoitetta
mahdollistaa toiminnan
seurattavuuden, arvioinnin ja
kehittämisen
on toimintatapa, jossa pyritään
onnistumiseen ja laatuun
Mietintätehtävä


Mitä Sinä silloin teet, kun olet suunnitelmallinen
työssäsi?
Suunnitelmallisuus on tie laadukkuuteen

 Onnistuminen on hyvä, mutta onnistuminen ei ole tae
 laadukkuudesta
 Määrätietoinen ja suunnitelmallinen työskentely mahdollistaa
 prosessin arvioinnin
 Laadukkuuden tavoitteena on organisaation toiminnan
 tehostaminen ja ”hyvyyden” ylläpitäminen muuttuvassa maailmassa


 Laadukkuus määritellään aina ulkopuolella, vrt. sertifioinnit
 Laatu = jatkuvan hyvän tuottamisen kyky
Kehittämisympyrä

       Suunnitellaan
Kehitetään          Tehdään
        Arvioidaan
Projekti

Wikipediasta määritelmä:
 Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn
 päämäärän saavuttamiseksi. Sana projekti on
 peräisin latinasta (projectum), ja tarkoittaa
 hanketta, ehdotusta tai suunnitelmaa.
Oppilaitoksessa korostuu projektin laajan
vaikuttavuuden arviointi, koska hanke kohdistuu
henkilöstön toiminnan tehostamiseen.
Projektin johtajuus

Kahdenlaista johtajuutta tarvitaan
 hallinnollinen, läpiviemiseen tarvittava johtaminen
 osaamiseen eli taitotiedon kanavointi ja
 ohjaaminen


Osaamista (henkilöitä) tulee löytää molemmille
johtajuusalueille
Projektin läpivienti

Tavoite jo projektin alussa selvä
  vesiputous-malli, mennään aina
  seuraavaan vaiheeseen
  lopputulos ennustettavissa lineaarisesti
  Jäykähkö, hierarkinen


Tavoite selkenee/muuttuu projektin
kuluessa
  käärmeenpolku-malli eli vaihdetaan
  suuntaa prosessin aikana
  lopputulos tarkentuu dynaamisesti
  vaatii ketteryyttä, vaativampi ryhmälle
Tavoite on tärkein

Oppimisen (tiedollinen) tavoite OPS:sta
Onko menetelmällinen (pedagoginen) tavoite, että oppija
 osaa vastata opettajan kysymyksiin
 osaa tehdä hyviä kysymyksiä opettajan vastattavaksi
Lisäksi opettajien henkilökohtaiset tavoitteet


Tavoite on kirkastettava ja konkretisoitava, että kaikki sen
ymmärtävät!
Kun tavoite on tärkein ...


... on tehty suunnitelma tarkistettava lopusta
alkuun!
      4.          3.          2.        1.

    Tarkista       Tarkista       Tarkista     Tarkista


Alku       1. vaihe       2. vaihe     3. vaihe     Loppu
Työskentelyn läpinäkyvyys

     Läpinäkyvässä hankkeessa kaikki
     tietävät mahdollisimman paljon
     Saa vastauksia miksi? - kysymyksiin
     Avoimuus lisää keskustelua ja hyvää
     oloa!
     Hanketta dokumentoidaan näkyvästi
     Varsinkin, kun pitää arvioida, tulee
     kriteerit esittää selkeästi ja perustellusti
Henkilöstö otettava kokonaisuutena

 Koska oppilaitos-organisaatio ei
 yleensä ole iso
 Koko henkilöstö vaikuttaa
 lopulta onnistumiseen
 Henkilöstön panos/tuotos
 some-välineiden kautta.
 Pienetkin muruset auttavat.
 Olisiko oppijoitakin hyvä
 kuunnella esim. SoMen kautta?
 Muut sidosryhmät?
Suunnittelun tasot
   {
Avoimesti  ❖  Tavoitesuunnitelma projektin
 kaikille
         johtamisen apuvälineeksi
näkyviin!
       ❖  Vaihe/tehtäväsuunnitelmat töiden
 Löydä      käynnistämiseen
 sopiva
       ❖  Ryhmä/henkilökohtaiset
 TVT-
         toimintasuunnitelmat
työkalu?
Hankkeen eteneminen
Epävarmuus
tekemisestä

                                    - tavoite kirkastuu
                                    - kustannukset aisoissa
                                    - työ rauhoittuu
                                    - onnistuu paremmin
                                                   Projektin loppu
     Projektin
                              s
      alku                    n nu
            tu s          a rke
          aloi      s   ent
        h e/      o itu elmi         s
                           istu rkistu
                                 s
                                       i       stu
                                                s
                                                      u  Aika
      va
       i        l
              ea nnit       ta rk     ta     int    tarki      ettel
   ak
     u        k
           an Suu        äli      äli     to    äli
  H       H           V        V    P ilo     V        L op
Parhaan löytäminen
Vaihtoehtojen
  määrä


    - brainstorm
                          - arvioidaan vaihtoehdot
    - kaikki mukana
                          - ammutaan alas
    - kaikki hyväksytään
                          - pienempi ryhmä
    - ei negatiivisuutta
                          - perustellaan valinnat läpinäkyvästi
    - kokeillaan          Ko
                  e   nv    - valitaan
                 ih
                va      er
                        go
             o iva          iva
            rg               va
          ive                 ih
                               e  Jäljelle jää parhaat
         D                                          Aika
SWOT
Jäsennetään yhdessä koko ryhmän kanssa

Vahvuudet      Heikkoudet
Uhat         Mahdollisuudet
Projektitoiminnan hallinnassa

Johtajalla myös fasilitoinnin näkökulma
Tavoite on tärkein ja heti alussa ja paljon
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!
Tiedotus yhteiselle foorumille, älä käytä sähköpostia
Muistiinpanot palavereista wikiin tmv.
Valitse yhteinen ja sopiva TVT-väline, joka mahdollistaa helpot linkitykset
Vastuuhenkilöt on edelleen löydettävä ja nimettävä
Aikatauluta ja seuraa
Keskustelut ja kommentoinnit avoimesti foorumilla
Käyttöönotto - yleissuunnitelma

     Vaihe             Kuvaus              Miten?
    Tilanne nyt         kuvaus tilanteesta      Kartoitus, kuunnellaan

 Miksi nyt pitää tehdä?   nyt on se hetki, perusteluineen     Johtaja sanoo

               konkreettisuus esille, mitä on   Sitoutuneet edelläkävijät
    Tavoitteet
                  saavutettava           määrittelevät
Mitä on otettava huomioon?    reunaehdot, laitteet     Kartoitus, kaikki osallistuvat
   Tiedottaminen      suunnitelmien raportointi    Viestintä, intranet, sihteeri
    Koulutus           mitä ja milloin       Järjestetään tilaisuuksia
     Esittely        sessio, jossa esimerkkejä      Kutsutaan puhuja
                keneltä saa apua ja miten    Tukihenkilön ja resurssien
     Tuki
                    toimitaan           järjestäminen
Etätehtävä


Laadi esimerkki suunnitelmallisesta
projektityöskentelystä, jossa otat huomioon
henkilöstön osaamisen. Kerro myös kuinka
hyödynnät TVT-välineitä kehittämisen eri
vaiheissa, jotta avoimuus ja läpinäkyvyys olisi
mahdollisimman iso? Kuinka otat huomioon
jatkuvan parantamisen vaatimuksen?
Investors in People - IIP

   IIP-toiminnan vaiheita
    Johdon sitoutuminen ja päätös kehittämismallin käyttöönotosta
    Päätöksestä tiedottaminen henkilöstölle
    Alkukartoitus - organisaation tilanne vs. standardin vaatimukset
    Kehittämissuunnitelmien laatiminen ja käytännön toteutus
    Kehittämistoimenpiteiden tulosten arviointi
    Arvioinnit ja sertifioinnit
    Jatkuva parantaminen
    Katselmoinnit

IIP:stä lisää: http://www.laatukeskus.fi/default.asp?docId=51778
Kiitos


Jarmo Tanskanen
kouluttaja, tuottaja
p. 050 55 368 99
http://www.valopi.fi
http://blog.pedafloat.fi
http://www.infosticker.fi
1 of 21

Recommended

越境する開発 by
越境する開発越境する開発
越境する開発toshihiro ichitani
7.3K views109 slides
九型人格工作坊 by
九型人格工作坊九型人格工作坊
九型人格工作坊funnyfenny
4K views44 slides
KPTのコツを掴め!! 公開用 by
KPTのコツを掴め!! 公開用KPTのコツを掴め!! 公開用
KPTのコツを掴め!! 公開用ESM SEC
12.3K views31 slides
AEIOU 設計工具 by
AEIOU 設計工具AEIOU 設計工具
AEIOU 設計工具YI-LING HSIEH
12.5K views9 slides
インセプションデッキ紹介 by
インセプションデッキ紹介インセプションデッキ紹介
インセプションデッキ紹介You&I
72.9K views39 slides
新入社員がイチ早く成果を出すために必要な5つのこと【グロービス経営大学院 特別授業】 by
新入社員がイチ早く成果を出すために必要な5つのこと【グロービス経営大学院 特別授業】新入社員がイチ早く成果を出すために必要な5つのこと【グロービス経営大学院 特別授業】
新入社員がイチ早く成果を出すために必要な5つのこと【グロービス経営大学院 特別授業】schoowebcampus
4.9K views42 slides

More Related Content

What's hot

用戶體驗設計,從需求到產品落地 by
用戶體驗設計,從需求到產品落地用戶體驗設計,從需求到產品落地
用戶體驗設計,從需求到產品落地Ivan Wei
17.1K views104 slides
エスノグラフィック・デザインアプローチ by
エスノグラフィック・デザインアプローチエスノグラフィック・デザインアプローチ
エスノグラフィック・デザインアプローチMasaya Ando
23.4K views49 slides
在宅醫療,從cure到care by
在宅醫療,從cure到care在宅醫療,從cure到care
在宅醫療,從cure到careTsungAnChen
230 views20 slides
危機管理技巧 詹翔霖教授 by
危機管理技巧 詹翔霖教授危機管理技巧 詹翔霖教授
危機管理技巧 詹翔霖教授翔霖 詹
1.3K views49 slides
kintone AWARD 2018 星野リゾート 事例 by
kintone AWARD 2018 星野リゾート 事例kintone AWARD 2018 星野リゾート 事例
kintone AWARD 2018 星野リゾート 事例Cybozucommunity
3.9K views34 slides
すぐに分かる!プロジェクト計画の作り方 by
すぐに分かる!プロジェクト計画の作り方すぐに分かる!プロジェクト計画の作り方
すぐに分かる!プロジェクト計画の作り方Eisuke Sugitani
6.1K views36 slides

What's hot(20)

用戶體驗設計,從需求到產品落地 by Ivan Wei
用戶體驗設計,從需求到產品落地用戶體驗設計,從需求到產品落地
用戶體驗設計,從需求到產品落地
Ivan Wei17.1K views
エスノグラフィック・デザインアプローチ by Masaya Ando
エスノグラフィック・デザインアプローチエスノグラフィック・デザインアプローチ
エスノグラフィック・デザインアプローチ
Masaya Ando23.4K views
在宅醫療,從cure到care by TsungAnChen
在宅醫療,從cure到care在宅醫療,從cure到care
在宅醫療,從cure到care
TsungAnChen230 views
危機管理技巧 詹翔霖教授 by 翔霖 詹
危機管理技巧 詹翔霖教授危機管理技巧 詹翔霖教授
危機管理技巧 詹翔霖教授
翔霖 詹1.3K views
kintone AWARD 2018 星野リゾート 事例 by Cybozucommunity
kintone AWARD 2018 星野リゾート 事例kintone AWARD 2018 星野リゾート 事例
kintone AWARD 2018 星野リゾート 事例
Cybozucommunity3.9K views
すぐに分かる!プロジェクト計画の作り方 by Eisuke Sugitani
すぐに分かる!プロジェクト計画の作り方すぐに分かる!プロジェクト計画の作り方
すぐに分かる!プロジェクト計画の作り方
Eisuke Sugitani6.1K views
エクスペリエンス・エコノミーの先にある『変革経済』と学び by Masaya Ando
エクスペリエンス・エコノミーの先にある『変革経済』と学びエクスペリエンス・エコノミーの先にある『変革経済』と学び
エクスペリエンス・エコノミーの先にある『変革経済』と学び
Masaya Ando26.3K views
20141213 俺のインセプションデッキ #agilesamurai by Takao Oyobe
20141213 俺のインセプションデッキ #agilesamurai20141213 俺のインセプションデッキ #agilesamurai
20141213 俺のインセプションデッキ #agilesamurai
Takao Oyobe20.9K views
ビジネスに貢献するIT部門への変革に必要な3つのポイント by UNIRITA Incorporated
ビジネスに貢献するIT部門への変革に必要な3つのポイントビジネスに貢献するIT部門への変革に必要な3つのポイント
ビジネスに貢献するIT部門への変革に必要な3つのポイント
2 7(24)目標管理 by 志銘 姚
2 7(24)目標管理2 7(24)目標管理
2 7(24)目標管理
志銘 姚2.2K views
Redmineでメトリクスを見える化する方法 by Hidehisa Matsutani
Redmineでメトリクスを見える化する方法Redmineでメトリクスを見える化する方法
Redmineでメトリクスを見える化する方法
Hidehisa Matsutani25.8K views
スクラムマスター3ヶ月生がチームの自己組織化に挑戦して by Kouki Kawagoi
スクラムマスター3ヶ月生がチームの自己組織化に挑戦してスクラムマスター3ヶ月生がチームの自己組織化に挑戦して
スクラムマスター3ヶ月生がチームの自己組織化に挑戦して
Kouki Kawagoi5.4K views
サイボウズ会社紹介資料 Ver.2020.12 by Cybozu, Inc.
サイボウズ会社紹介資料 Ver.2020.12サイボウズ会社紹介資料 Ver.2020.12
サイボウズ会社紹介資料 Ver.2020.12
Cybozu, Inc.230.4K views
40分濃縮 PHP classの教室 by Yusuke Ando
40分濃縮 PHP classの教室40分濃縮 PHP classの教室
40分濃縮 PHP classの教室
Yusuke Ando28.5K views
気づきとサービスデザインワークショップ by Masaya Ando
気づきとサービスデザインワークショップ気づきとサービスデザインワークショップ
気づきとサービスデザインワークショップ
Masaya Ando5.4K views
[#pmconf2020] 自己流から一流プロダクトマネージャーになるために学ぶべきこと by kumiko koshiro
[#pmconf2020] 自己流から一流プロダクトマネージャーになるために学ぶべきこと[#pmconf2020] 自己流から一流プロダクトマネージャーになるために学ぶべきこと
[#pmconf2020] 自己流から一流プロダクトマネージャーになるために学ぶべきこと
kumiko koshiro6.2K views
サイボウズの採用チームがスクラムを取り入れて改善した話 by KazuhiroNiwaya
サイボウズの採用チームがスクラムを取り入れて改善した話サイボウズの採用チームがスクラムを取り入れて改善した話
サイボウズの採用チームがスクラムを取り入れて改善した話
KazuhiroNiwaya16.5K views
デジタルトランスフォーメーション再考~一周回って見えてきたDX推進のポイント~ by IT VALUE EXPERTS Inc.
デジタルトランスフォーメーション再考~一周回って見えてきたDX推進のポイント~デジタルトランスフォーメーション再考~一周回って見えてきたDX推進のポイント~
デジタルトランスフォーメーション再考~一周回って見えてきたDX推進のポイント~
【企画書】omiai:IVS_LAUNCH PAD用資料 by Find Job Startup
【企画書】omiai:IVS_LAUNCH PAD用資料【企画書】omiai:IVS_LAUNCH PAD用資料
【企画書】omiai:IVS_LAUNCH PAD用資料
Find Job Startup470.3K views
PMBOKで学ぶプロジェクトマネジメントの基礎 by Hiroyuki Tanaka
PMBOKで学ぶプロジェクトマネジメントの基礎PMBOKで学ぶプロジェクトマネジメントの基礎
PMBOKで学ぶプロジェクトマネジメントの基礎
Hiroyuki Tanaka12.1K views

Similar to Suunnitelmallinen työskentely

Näin suunnittelet laadukkaan globaalikasvatushankkeen by
Näin suunnittelet laadukkaan globaalikasvatushankkeenNäin suunnittelet laadukkaan globaalikasvatushankkeen
Näin suunnittelet laadukkaan globaalikasvatushankkeenSumoalaiset kehitysjärjestöt - Fingo
234 views34 slides
Organisaationi piilevä potentiaali by
Organisaationi piilevä potentiaaliOrganisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaaliSuomen Ekonomit
692 views26 slides
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - Annu Niskanen by
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - Annu NiskanenOsaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - Annu Niskanen
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - Annu NiskanenOtavan Opisto
2.3K views29 slides
Eerikki mäki 20130123 by
Eerikki mäki 20130123Eerikki mäki 20130123
Eerikki mäki 20130123Matti Leskinen
777 views41 slides
Oppimisprosessin suunnittelu by
Oppimisprosessin suunnitteluOppimisprosessin suunnittelu
Oppimisprosessin suunnitteluHanne Koli
1.2K views24 slides
Johda oikein kansalaistaitoja_15052014 by
Johda oikein kansalaistaitoja_15052014Johda oikein kansalaistaitoja_15052014
Johda oikein kansalaistaitoja_15052014Tomppa Holmstén
290 views30 slides

Similar to Suunnitelmallinen työskentely(20)

Organisaationi piilevä potentiaali by Suomen Ekonomit
Organisaationi piilevä potentiaaliOrganisaationi piilevä potentiaali
Organisaationi piilevä potentiaali
Suomen Ekonomit692 views
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - Annu Niskanen by Otavan Opisto
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - Annu NiskanenOsaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - Annu Niskanen
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - Annu Niskanen
Otavan Opisto2.3K views
Oppimisprosessin suunnittelu by Hanne Koli
Oppimisprosessin suunnitteluOppimisprosessin suunnittelu
Oppimisprosessin suunnittelu
Hanne Koli1.2K views
Johda oikein kansalaistaitoja_15052014 by Tomppa Holmstén
Johda oikein kansalaistaitoja_15052014Johda oikein kansalaistaitoja_15052014
Johda oikein kansalaistaitoja_15052014
Tomppa Holmstén290 views
Video 2016 asynkronista kohtaamista verkkoon by Satu Aksovaara
Video 2016 asynkronista kohtaamista verkkoonVideo 2016 asynkronista kohtaamista verkkoon
Video 2016 asynkronista kohtaamista verkkoon
Satu Aksovaara382 views
Projektit, oppimisprojektit, tiimit by Lanteri Maria
Projektit, oppimisprojektit, tiimitProjektit, oppimisprojektit, tiimit
Projektit, oppimisprojektit, tiimit
Lanteri Maria988 views
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen by Ilkka Kukkonen
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminenLuentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen
Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen
Ilkka Kukkonen391 views
Opiskelijakeskeistä pedagogiikkaa kehittämässä by Sirpa Pursiainen
Opiskelijakeskeistä pedagogiikkaa kehittämässäOpiskelijakeskeistä pedagogiikkaa kehittämässä
Opiskelijakeskeistä pedagogiikkaa kehittämässä
Sirpa Pursiainen275 views

More from Jarmo Tanskanen

Audiovisuaalisuus oppimisessa by
Audiovisuaalisuus oppimisessaAudiovisuaalisuus oppimisessa
Audiovisuaalisuus oppimisessaJarmo Tanskanen
454 views18 slides
Youtube - luominen by
Youtube - luominenYoutube - luominen
Youtube - luominenJarmo Tanskanen
618 views7 slides
So me paja-kangasala-2013 by
So me paja-kangasala-2013So me paja-kangasala-2013
So me paja-kangasala-2013Jarmo Tanskanen
405 views13 slides
Moodle2 uusia ominaisuuksia by
Moodle2 uusia ominaisuuksiaMoodle2 uusia ominaisuuksia
Moodle2 uusia ominaisuuksiaJarmo Tanskanen
1.5K views18 slides
Viestintä ja vuorovaikutus työssä - oppilaitospainotteisesti by
Viestintä ja vuorovaikutus työssä - oppilaitospainotteisestiViestintä ja vuorovaikutus työssä - oppilaitospainotteisesti
Viestintä ja vuorovaikutus työssä - oppilaitospainotteisestiJarmo Tanskanen
1.1K views16 slides
Youtuben käyttö by
Youtuben käyttöYoutuben käyttö
Youtuben käyttöJarmo Tanskanen
812 views20 slides

More from Jarmo Tanskanen(12)

Suunnitelmallinen työskentely

 • 1. Suunnitelmallinen työskentely Jarmo Tanskanen, Valopi Oy Oppilaitosjohdon LUOTI-koulutus webinaari 30.3.2012 CC BY-SA 3.0
 • 2. Suunnitelmallisuus on edellytys hyvälle johtamiselle organisaatiossa on tikapuut, joilla askel kerrallaan mennään kohti tavoitetta mahdollistaa toiminnan seurattavuuden, arvioinnin ja kehittämisen on toimintatapa, jossa pyritään onnistumiseen ja laatuun
 • 3. Mietintätehtävä Mitä Sinä silloin teet, kun olet suunnitelmallinen työssäsi?
 • 4. Suunnitelmallisuus on tie laadukkuuteen Onnistuminen on hyvä, mutta onnistuminen ei ole tae laadukkuudesta Määrätietoinen ja suunnitelmallinen työskentely mahdollistaa prosessin arvioinnin Laadukkuuden tavoitteena on organisaation toiminnan tehostaminen ja ”hyvyyden” ylläpitäminen muuttuvassa maailmassa Laadukkuus määritellään aina ulkopuolella, vrt. sertifioinnit Laatu = jatkuvan hyvän tuottamisen kyky
 • 5. Kehittämisympyrä Suunnitellaan Kehitetään Tehdään Arvioidaan
 • 6. Projekti Wikipediasta määritelmä: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Sana projekti on peräisin latinasta (projectum), ja tarkoittaa hanketta, ehdotusta tai suunnitelmaa. Oppilaitoksessa korostuu projektin laajan vaikuttavuuden arviointi, koska hanke kohdistuu henkilöstön toiminnan tehostamiseen.
 • 7. Projektin johtajuus Kahdenlaista johtajuutta tarvitaan hallinnollinen, läpiviemiseen tarvittava johtaminen osaamiseen eli taitotiedon kanavointi ja ohjaaminen Osaamista (henkilöitä) tulee löytää molemmille johtajuusalueille
 • 8. Projektin läpivienti Tavoite jo projektin alussa selvä vesiputous-malli, mennään aina seuraavaan vaiheeseen lopputulos ennustettavissa lineaarisesti Jäykähkö, hierarkinen Tavoite selkenee/muuttuu projektin kuluessa käärmeenpolku-malli eli vaihdetaan suuntaa prosessin aikana lopputulos tarkentuu dynaamisesti vaatii ketteryyttä, vaativampi ryhmälle
 • 9. Tavoite on tärkein Oppimisen (tiedollinen) tavoite OPS:sta Onko menetelmällinen (pedagoginen) tavoite, että oppija osaa vastata opettajan kysymyksiin osaa tehdä hyviä kysymyksiä opettajan vastattavaksi Lisäksi opettajien henkilökohtaiset tavoitteet Tavoite on kirkastettava ja konkretisoitava, että kaikki sen ymmärtävät!
 • 10. Kun tavoite on tärkein ... ... on tehty suunnitelma tarkistettava lopusta alkuun! 4. 3. 2. 1. Tarkista Tarkista Tarkista Tarkista Alku 1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe Loppu
 • 11. Työskentelyn läpinäkyvyys Läpinäkyvässä hankkeessa kaikki tietävät mahdollisimman paljon Saa vastauksia miksi? - kysymyksiin Avoimuus lisää keskustelua ja hyvää oloa! Hanketta dokumentoidaan näkyvästi Varsinkin, kun pitää arvioida, tulee kriteerit esittää selkeästi ja perustellusti
 • 12. Henkilöstö otettava kokonaisuutena Koska oppilaitos-organisaatio ei yleensä ole iso Koko henkilöstö vaikuttaa lopulta onnistumiseen Henkilöstön panos/tuotos some-välineiden kautta. Pienetkin muruset auttavat. Olisiko oppijoitakin hyvä kuunnella esim. SoMen kautta? Muut sidosryhmät?
 • 13. Suunnittelun tasot { Avoimesti ❖ Tavoitesuunnitelma projektin kaikille johtamisen apuvälineeksi näkyviin! ❖ Vaihe/tehtäväsuunnitelmat töiden Löydä käynnistämiseen sopiva ❖ Ryhmä/henkilökohtaiset TVT- toimintasuunnitelmat työkalu?
 • 14. Hankkeen eteneminen Epävarmuus tekemisestä - tavoite kirkastuu - kustannukset aisoissa - työ rauhoittuu - onnistuu paremmin Projektin loppu Projektin s alku n nu tu s a rke aloi s ent h e/ o itu elmi s istu rkistu s i stu s u Aika va i l ea nnit ta rk ta int tarki ettel ak u k an Suu äli äli to äli H H V V P ilo V L op
 • 15. Parhaan löytäminen Vaihtoehtojen määrä - brainstorm - arvioidaan vaihtoehdot - kaikki mukana - ammutaan alas - kaikki hyväksytään - pienempi ryhmä - ei negatiivisuutta - perustellaan valinnat läpinäkyvästi - kokeillaan Ko e nv - valitaan ih va er go o iva iva rg va ive ih e Jäljelle jää parhaat D Aika
 • 16. SWOT Jäsennetään yhdessä koko ryhmän kanssa Vahvuudet Heikkoudet Uhat Mahdollisuudet
 • 17. Projektitoiminnan hallinnassa Johtajalla myös fasilitoinnin näkökulma Tavoite on tärkein ja heti alussa ja paljon Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Tiedotus yhteiselle foorumille, älä käytä sähköpostia Muistiinpanot palavereista wikiin tmv. Valitse yhteinen ja sopiva TVT-väline, joka mahdollistaa helpot linkitykset Vastuuhenkilöt on edelleen löydettävä ja nimettävä Aikatauluta ja seuraa Keskustelut ja kommentoinnit avoimesti foorumilla
 • 18. Käyttöönotto - yleissuunnitelma Vaihe Kuvaus Miten? Tilanne nyt kuvaus tilanteesta Kartoitus, kuunnellaan Miksi nyt pitää tehdä? nyt on se hetki, perusteluineen Johtaja sanoo konkreettisuus esille, mitä on Sitoutuneet edelläkävijät Tavoitteet saavutettava määrittelevät Mitä on otettava huomioon? reunaehdot, laitteet Kartoitus, kaikki osallistuvat Tiedottaminen suunnitelmien raportointi Viestintä, intranet, sihteeri Koulutus mitä ja milloin Järjestetään tilaisuuksia Esittely sessio, jossa esimerkkejä Kutsutaan puhuja keneltä saa apua ja miten Tukihenkilön ja resurssien Tuki toimitaan järjestäminen
 • 19. Etätehtävä Laadi esimerkki suunnitelmallisesta projektityöskentelystä, jossa otat huomioon henkilöstön osaamisen. Kerro myös kuinka hyödynnät TVT-välineitä kehittämisen eri vaiheissa, jotta avoimuus ja läpinäkyvyys olisi mahdollisimman iso? Kuinka otat huomioon jatkuvan parantamisen vaatimuksen?
 • 20. Investors in People - IIP IIP-toiminnan vaiheita Johdon sitoutuminen ja päätös kehittämismallin käyttöönotosta Päätöksestä tiedottaminen henkilöstölle Alkukartoitus - organisaation tilanne vs. standardin vaatimukset Kehittämissuunnitelmien laatiminen ja käytännön toteutus Kehittämistoimenpiteiden tulosten arviointi Arvioinnit ja sertifioinnit Jatkuva parantaminen Katselmoinnit IIP:stä lisää: http://www.laatukeskus.fi/default.asp?docId=51778
 • 21. Kiitos Jarmo Tanskanen kouluttaja, tuottaja p. 050 55 368 99 http://www.valopi.fi http://blog.pedafloat.fi http://www.infosticker.fi

Editor's Notes

 1. \n
 2. \n
 3. \n
 4. \n
 5. \n
 6. \n
 7. \n
 8. \n
 9. \n
 10. \n
 11. \n
 12. \n
 13. \n
 14. \n
 15. \n
 16. \n
 17. \n
 18. \n
 19. \n
 20. \n
 21. \n