Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalinen media uutena oppimisympäristönä

873 views

Published on

Sosiaalisen median käyttö oppimisympäristönä luo mahdollisuuksia, mutta tuo myös haasteita.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sosiaalinen media uutena oppimisympäristönä

 1. 1. Sosiaalinen media osana uutta oppimisympäristöä Jarmo Tanskanen 17.1.2010, Kangasalan koulut
 2. 2. Mitä on sosiaalinen media? <ul><li>Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla. Lähde: Wikipedia </li></ul>From http://www.cooltownstudios.com
 3. 3. Toimintaa sosiaalisissa verkostoissa? <ul><li>viestintää </li></ul><ul><li>tiedon jakamista </li></ul><ul><li>yhdessä tekemistä </li></ul><ul><li>kaveriapua </li></ul><ul><li>hauskanpitoa ja viihdettä </li></ul><ul><li>verkkojälkien jättäminen ja osallistuminen vaatii avoimuutta  ihmettelyä, epäilystä, pelkoa … </li></ul>http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Working_Together_Teamwork_Puzzle_Concept.jpg
 4. 4. Verkkoavoimuus <ul><li>Avoin täysin </li></ul><ul><ul><li>kaikille, miltei kaikki sallittu </li></ul></ul><ul><li>Avoin lukuoikeus </li></ul><ul><ul><li>rekisteröityneet jäsenet voivat osallistua </li></ul></ul><ul><li>Suljettu, pääsivu julkinen </li></ul><ul><ul><li>vaatii rekisteröitymisen, kuka tahansa voi rekisteröityä </li></ul></ul><ul><li>Suljettu täysin </li></ul><ul><ul><li>salainen ja kutsu vaaditaan </li></ul></ul><ul><ul><li>osoite täytyy tietää </li></ul></ul>http://tdhxp.wordpress.com/2008/11/08/open-source-scholarship-and-why-history-should-be-open-source/
 5. 5. Parempaa oppimista mahdollistava oppimis(/opiskelu)ympäristö <ul><li>Sosiaalinen media oppimisympäristönä on osallistava virtuaalinen toimintaympäristö, jossa tyypillistä on verkostoituminen ja yhteisöllinen toiminta. </li></ul><ul><ul><li>hyvin välineellinen ja tekniikoista riippuvainen </li></ul></ul>http://www.virtualroomhire.co.uk/7.html
 6. 6. Sosiaalinen media opetuksessa, Toikkanen & Kalliala, Finn Lectura 2009 ” Oppiminen ei parane uusilla työvälineillä vaan oppimisprosessin muutoksella” http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/isd/setting.html
 7. 7. http://www.kokasexton.com/ Opiskeluympäristössä tarvitaan ohjaajaa!
 8. 8. Mahdollisuudet <ul><li>Vertaisoppiminen ja –mentorointi </li></ul><ul><ul><li>Jaettu osaaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>tiedonrakentelu </li></ul></ul><ul><li>Ulkopuoliset asiantuntijat </li></ul><ul><ul><li>Näkökulmaa muualta </li></ul></ul><ul><li>Verkkotyökalut ja –palvelut </li></ul><ul><ul><li>Sanakirjat, wikit, blogit, www-sivut, kartat, valokuvat, videot … </li></ul></ul><ul><li>Verkkoyhteisöt </li></ul><ul><ul><li>keskustelualueet </li></ul></ul>http://www.sutherlandweston.com/feed.php?news_id=213
 9. 9. Haasteet <ul><li>Opetuksen ja oppimisen julkisuus </li></ul><ul><li>Avoimuuden hallitseminen </li></ul><ul><li>Netiketti ja verkkoidentiteetti </li></ul><ul><li>Et voi määrätä keskustelua, … mutta voit ohjata sitä </li></ul><ul><li>Myönnä virheet rehellisesti, ota opiksesi, ole nöyrä </li></ul><ul><li>Piiloutua ei voi, valta on massalla </li></ul>www.bjork.norden.ee/content_eng.php?l=11
 10. 10. <ul><li>Kaikkien haaste on informaation hallinta, opettajakaan ei tiedä kaikkea </li></ul><ul><li>Oppilas voi olla tietävämpi kuin opettaja  haaste opetukselle </li></ul>http://www.society82.com/ <ul><li>Opettaja myöntää että ei osaa kaikkea, mutta hänen tulee edelleen olla auktoriteetti, ohjaajana ja kanssaoppijana </li></ul><ul><li>Opetustyö saa uusia aivan ulottuvuuksia kun sitä muutetaan keskustelevammaksi ja osallistavammaksi </li></ul>
 11. 11. Dialogityyppinen näkökulmien selvittely, ryhmäkeskustelut, Eri foorumit, muut sovellukset tarjoavat kommentointi ja keskustelumahdollisuuden Keskustelu Alusta, jolla on useita muita em. työkaluja Facebook, Ning, MySpace, Elgg, IRC galleria… Yhteisö Lyhyet mitä nyt teen tai mitä nyt löysin tai havaitsin viestit, ryhmämuistiinpanot Qaiku, Twitter… Mikroblogi Immersiivinen, uppouttava uuden paikan kokemus, virtuaalinen ekskursio Second Life, Habbo Hotel… Virtuaalimaailma Valo- ja videokuvien julkaisu, säilöntä ja hakupalvelut Voice thread, Flickr, Youtube, screencast … Julkaisu, jakaminen Oman mielipiteen ja ajatuksien ilmaisu, reflektointi Blogger, Wordpress… Blogi Yhteisöllinen kirjoittaminen, prosessikirjoittaminen, projekti, sopii moneen tarkoitukseen WikiSpaces, PBwiki… Wiki Nopea, mitä uutta missäkin, ajan tasalla pysyminen Google reader, RSS-lukijat… Tiedonseuranta Mitä kuuluu?, palaverit, kokoukset Skype, mese, Adobe connect pro… Viestintäohjelma Ideointi, jäsentely, tiedonrakentelu IHMC, Mindmeister… Käsite- ja miellekartta Käyttökohteita Palveluja, sovelluksia Sosiaalinen media, työkalu
 12. 12. http://www.dirjournal.com/guides/category/employees/
 13. 13. Riippumatta välineistä toive on, että… <ul><li>opettajakeskeisyys vähenee ja oppijalähtöisyys kasvaa! </li></ul><ul><li>opettaja voi oppia yhdenvertaisesti oppijoiden kanssa </li></ul><ul><li>jokaisen omat vahvuusalueet annetaan muidenkin käyttöön </li></ul><ul><li>sosiaalista mediaa voidaan käyttää opetuksessa koulun sisälläkin </li></ul>http://www.sustainability.jhu.edu/student%20programs/idea_generator.html
 14. 14. http:// www.oph.fi /oppimisymparistohankkeet_2009
 15. 15. http:// blogi.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi /
 16. 16. http://www.c4lpt.co.uk/ recommended / index.html
 17. 17. http://www2.edu.fi/kenguru/ fi / index.php
 18. 18. http:// www.tutkiva.edu.hel.fi / viestinta.html
 19. 19. http:// www.tutkiva.edu.hel.fi / yhdessaoppiminen.html
 20. 20. http:// video-pedacast.blogspot.com /
 21. 21. http:// somenlukiokurssi.wikispaces.com /
 22. 22. AL 31.5.2007
 23. 23. <ul><li>Jarmo Tanskanen </li></ul><ul><li>Valopi Oy </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>http://www.biojobblog.com/2009/06/articles/social-media/several-ways-that-pharma-can-harness-the-power-of-social-media/ http://moodhelp.valopi.fi http://blog.pedafloat.fi http://www.kokasexton.com/ By the way …

×