Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Què és moodle

487 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Què és moodle

  1. 1. Què és Moodle?
  2. 2. En què consisteixMoodle és un entorn virtual d’aprenentatge concebut per produir igestionar cursos en línia, basat en la filosofia de l’aprenentatgecol—laboratiu. Professors Alumnes Les eines de què disposa estan predefinides per a fomentar la interacció i la comunicació
  3. 3. Funcionalitats de Moodle La plataforma permet dissenyar un entorn amb… Activitats d’execució Recursos per a individual o grupal, auto presentar informació correctives, interactives (pàgines de text, (Web Quest, caceres,presentacions, arxius de qüestionaris, hot so...) potatoes, wikis) ... Eines per a la Eines per a l’avaluació comunicació (fòrum, (registre de xat, diari…) qualificacions)
  4. 4. Ús de la plataforma moodleMoodle permet… La creació d’itineraris d’aprenentatge, mitjançant una estructura modular construida amb MUDs que complementen l’ activitat docent presencial que permeten adaptar els continguts curriculars als diferents nivells (reforç, consolidació, ampliació)
  5. 5. Per què una aula virtual moodle? Perquè Moodle és un entorn flexible que permet l’atenció1. individualitzada, en el qual l’alumne pot adaptar la formació al seu perfil. Perquè permet desenvolupar estratègies d’autogestió de2. l’aprenentatge. Perquè el fet que el canal comunicatiu sigui la llengua3. escrita, facilita la pràctica de la adeqüació gramatical, lèxica, així com de les diferents tipologies textuals i els registres.
  6. 6. Web docenteLa web serà un banc de recursos i un espai comú de comunicació entreprofessors i alumnes de l’àrea. Inclourà els següents apartats: Programacions de l’àrea Recursos (material de consulta, activitats, enllaços) Fòrum de dubtes Accés a l’aula virtual Blog de l’assignatura Tutorial d’ús dels entorns virtuals (moodle, blog)

×