Successfully reported this slideshow.

Estratègies metodològiques

398 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estratègies metodològiques

 1. 1. Estratègiesmetodològiques
 2. 2. Consideracions prèvies Domini matèria Mètodes, tècniques, Diversitat eines, alumnes recursos Elecció d’estratègia Diversitat Diversitat d’objectius contingutsJoan Izquierdo
 3. 3. Concepte“El plantejament en conjunt de les directrius que s’ha de seguir a cadascunaDe les fases del procés d’ensenyar aprendre” Elements claus Disseny Judici Coneixement Joan Izquierdo
 4. 4. Conceptes satèl·lit Mètodes Activitats Tècniques RecursosJoan Izquierdo
 5. 5. Preguntes clau Quina seqüència d’aprenentatge Quins Quins objectius continguts Quins mitjans Quins didàctics recursosJoan Izquierdo
 6. 6. Taxonomia de les estratègies metodològiquesJoan Izquierdo
 7. 7. Estratègies“Tota tècnica que posa en comú els coneixements les habilitats i les experiènciesdels alumnes per tal d’arribar al punt o nivell que es pretén assolir” Elements clau: Formador, com a conductor de l’activitat d’aprenentatge Alumnes amb un cert grau de coneixement, a partir de les experiències prèvies Situació d’aprenentatge molt activa (alumnes com a participants) Socialitzar l’aprenentatge es compartir els elements per tal “d’unir les peçes”
 8. 8. Estratègies“Tota tècnica centrada en l’individu, dins d’un context aula, que necessita especialatenció, tant per dèficit, com per domini durant moments concrets de l’acció formativa” Elements clau: Formador, ha de detectar quan es produeix i actuar amb l’alumne individualment Alumne ha de percebre que la situació d’aprenentatge pot ser com “un vestit a mida” adaptat a les seves necessitats. Situació d’aprenentatge ha de parar atenció tant als elements del conjunt, com als de l’individu Individualitzar l’aprenentatge es fer el procés adaptatiu a les circumstàncies individuals
 9. 9. Estratègies“Tota tècnica que pretén generar una consciència personal en l’alumne en referènciaal seu propi procés formatiu” Elements clau: Formador, ha de fomentar l’autonomia i deixar les decisions en vers l’alumne . Alumne s’ha de auto – avaluar, qüestionar - se sobre on es troba, prendre consciència del que necessita, etc. Situació d’aprenentatge es produeix per via d’un estil democràtic. Personalitzar l’aprenentatge es fer el procés participatiu i responsable
 10. 10. Estratègies“Tota tècnica que pretengui fomentar l’originalitat i el procés de generació d’idees. ”Elements clau: Formador, provoca opinió i iniciativa. Alumne relaciona el que sap i sabrà i el projecta en vers el que farà. Situació d’aprenentatge implica la resolució de problemes. Fer Creatiu l’aprenentatge es fer el procés assimilador i significatiu
 11. 11. Estratègies“És tot procés mitjançant el qual els alumnes adquireixen, generen, emmagatzemen,comparteixen i utilitzen coneixement, informació, idees i experiències per a millorarla qualitat en el compliment i desenvolupament dels objectius. ”Elements clau: Formador, aprofita els coneixements dels alumnes per dinamitzarl’aprenentatge Alumne interactuen entre ells formant una “xarxes de treball” Situació d’aprenentatge seria similar a la d’un sistema on cadascun delselements (formador, alumnes) posseeixen quelcom que es útil per la resta Fer servir estratègies de Gestionar de la informació es fer el procés enriquiri complementar el context d’aprenentatge tot relacionant amb esdevenimentsreals, útils pels alumnes
 12. 12. Estratègies “Tota estratègia que guia l’aprenentatge per un procés d’assaig - error”Elements clau: Formador, planteja preguntes clau per les preguntes que fa l’alumne Alumne produeix les preguntes i les respostes Situació d’aprenentatge adopta la forma del mètode científic hipotètic –deductiu. Fer servir estratègies de Descobriment es provocar el diàleg intern i lareflexió dels alumnes

×