Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ORGANITZACIÓ CÈL·LULAR LES MITOCONDRIES 1BATX A
TIPUS DE CÈL·ULES <ul><li>EUCARIOTA: al citoplasma conté membranes en les que es produeixen reacciones químiques. El mat...
CÈL·LULA PROCARIOTA <ul><li>Membrana plasmàtica: en ella estan formats replegaments anomenats mesosomes. </li></ul><ul><l...
CÈL·LULA EUCARIOTA <ul><li>Hi han dos tipus de cèl·lula eucariota: </li></ul><ul><li>Cèl·lula eucariota animal </li></ul><...
ESTRUCTURA DE LA CÈL·LULA EUCARIOTA ANIMAL <ul><li>Membrana plasmàtica: és el límit de la cèl·lula i controla l’intercanv...
PARTS DE LA ESTRUCTURA NO MEMBRANOSA <ul><li>Cito </li></ul><ul><li>1-CItoesqueleto: conjunto de filamentos de proteínas q...
Membrana plasmática Retículo endoplasmático rugoso con ribosomas Retículo endoplasmático liso Aparato de Golgi Lisosomas V...
Parts de l’estructura membranosa de la Cèl·lula Animal <ul><li>-Retícul endoplasmàtic: no te ribosomes i està format per t...
<ul><li>-Mitocòndries: estan rodejades de una doble membrana. Es produeix la combustió de les mol·lècules orgàniques per o...
Cloroplastos Mitocondrias Vacuolas Nucleolo Retículo endoplasmático rugoso con ribosomas Aparato de Golgi Pared celular Nú...
Cèl·lula Vegetal <ul><li>Són similars a les cèl·lules animals peró no tenen centríols peró sí cloroplastos, paret cel·lula...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Expo 2 (Célula Procariota y Eucariota)

5,404 views

Published on

Published in: Education

Expo 2 (Célula Procariota y Eucariota)

 1. 1. ORGANITZACIÓ CÈL·LULAR LES MITOCONDRIES 1BATX A
 2. 2. TIPUS DE CÈL·ULES <ul><li>EUCARIOTA: al citoplasma conté membranes en les que es produeixen reacciones químiques. El material hereditari es troba al nucli. </li></ul><ul><li>PROCARIOTA: té els mateixos elements que la eucariota però manca de membrana i nucli. </li></ul>
 3. 3. CÈL·LULA PROCARIOTA <ul><li>Membrana plasmàtica: en ella estan formats replegaments anomenats mesosomes. </li></ul><ul><li>Nucleoide: conté el material hereditari en una molècula de ADN, de vegades apareixen els plasmidis, és a dir, xicotetes molècules circulars de ADN. </li></ul><ul><li>Citoplasma: constitueix la resta del material compost per: </li></ul><ul><li>- citosol: format per aigua que conté sals dissoltes. </li></ul><ul><li>- ribosomes: grànuls formats per ARN i proteïnes , en ells es realitza la síntesi de proteïnes. </li></ul>
 4. 4. CÈL·LULA EUCARIOTA <ul><li>Hi han dos tipus de cèl·lula eucariota: </li></ul><ul><li>Cèl·lula eucariota animal </li></ul><ul><li>Cèl·lula eucariota vegetal </li></ul>
 5. 5. ESTRUCTURA DE LA CÈL·LULA EUCARIOTA ANIMAL <ul><li>Membrana plasmàtica: és el límit de la cèl·lula i controla l’intercanvi de substàncies entre el medi extern e intern de la cèl·lula. </li></ul><ul><li>Citoplasma: està dividit en una gran varietat de compartiments anomenats orgànuls. Junt a ells apareixen altres estructures no membranoses, els dos tipus de estructures apareixen immerses al citosol. </li></ul>
 6. 6. PARTS DE LA ESTRUCTURA NO MEMBRANOSA <ul><li>Cito </li></ul><ul><li>1-CItoesqueleto: conjunto de filamentos de proteínas que da forma a la célula y es responsable de su movimiento. </li></ul><ul><li>2-Centrosoma: constituye una zona cercana al núcleo que se encarga de organizar los filamentos del cito esqueleto. Las células animales contienen una pareja de centriolos dispuestos perpendicularmente. </li></ul>
 7. 7. Membrana plasmática Retículo endoplasmático rugoso con ribosomas Retículo endoplasmático liso Aparato de Golgi Lisosomas Vacuolas Mitocondrias Centríolos Cilios o flagelos Membrana nuclear Cromosomas Nucleolo Citoplasma CÈL·LULA ANIMAL
 8. 8. Parts de l’estructura membranosa de la Cèl·lula Animal <ul><li>-Retícul endoplasmàtic: no te ribosomes i està format per túbuls. S’encarrega de fabricar els lípids de la membrana. </li></ul><ul><li>-Aparell de Golgi: apilaments de sacs membranosos rodejats de vesícules. </li></ul><ul><li>-Lisosomes: són vesícules membranoses que contenen enzims digestius fabricats en el RER. Son responsables de la digestió de la cèl·lula. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>-Mitocòndries: estan rodejades de una doble membrana. Es produeix la combustió de les mol·lècules orgàniques per obtindre l’energia de les cèl·lules que necessiten el seu manteniment. </li></ul><ul><li>-El nucli: la membrana nuclear està perforada per permetre l’intercanvi de mol·lècules entre l’interior del nucli i el citoplasma. </li></ul><ul><li>-Els nuclèols: són una o varies esferes en les que es formen els ribosomes. </li></ul>
 10. 10. Cloroplastos Mitocondrias Vacuolas Nucleolo Retículo endoplasmático rugoso con ribosomas Aparato de Golgi Pared celular Núcleo Retículo endoplasmático liso Membrana nuclear Ribosomas Aparato de Golgi CÉLULA VEGETAL
 11. 11. Cèl·lula Vegetal <ul><li>Són similars a les cèl·lules animals peró no tenen centríols peró sí cloroplastos, paret cel·lular i vacúols. </li></ul><ul><li>Parts de aquest tipus de cèl·lula: </li></ul><ul><li>-Paret cel·lular: part rígida formada per cel·lulosa que rodeja la cèl·lula. </li></ul><ul><li>-Vacúols: Emmagatzemen i ocupen el 90% de la cèl·lula. </li></ul><ul><li>-Cloroplastos: Orgànul rodejat per una doble membrana. En ells es realitza la fotosíntesi en la que es sintetitza la matèria orgànica a partir de la inorgànica. Fabrica alguna de les seves proteïnes utilitzant petites mol·lècules d’ADN i els ribosomes que posseeix en el estroma. </li></ul>

×