Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 aparell digestiu - los ángeles de jose

1,411 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 aparell digestiu - los ángeles de jose

 1. 1. Los ángeles de Jose. Blanca Sala. Jose Salvaldor. Patricia Acebrón Anna Martín.
 2. 2. 1- L’aparell digestiu.2-Elements que formen l’aparelldiguestiu.3-Les funcions digestives. 3.1-Ingestió 3.2-Digestió 3.3-Absorció 3.4-Egestió4- Malalties.5-Bibliografia.
 3. 3.  L’aparell digestiu s’encarrega de transformar els aliments en substàncies més senzilles,per a que puguen ser absorbides y utilitzades per les cèl·lules,i de eliminar els residus no digerits.
 4. 4. L’aliment des Llengua+dents de la boca cap +saliva fan el a l’esòfag. bol alimentici Entrada Moviments càrdies,l’eixida peristàltics pílor tenen suc gàstricProdueix bilis en Produeix sucla vesícula biliar pancreàtic. Comunica ambSis metres, l’anus,esplecs,vellositats l’apèndixintestinals. vermiforme.
 5. 5. Esta format per dos tipus d’elements: El tub digestiu.Es un conducte,d’uns deu metres de longitut constituït per la boca,el esòfag,el estómac,el intestí prim y l’intestí gros. Les glàndules digestives.Son un conjunt de glàndules annexes que segreguen diferents substàncies,necessàries per la degradació dels aliments.Son les glàndules salivals,el fetge,i el pàncrees.
 6. 6.  Les funcions digestives permeten que els aliments,al seu pas per un tub digestiu,que son transformades en nutrients,per a ser transportats fins a les cèl.lules,on seran utilitzades.-Ingestió-Digestió. -Mecaniques. -Químiques.-Absorció.-Egestió.
 7. 7.  El procés diguestiu comença amb la ingestió d’aliments através de la boca. Mitjançant dos processos: -La masticació: els aliments són esmicolats gràcies a la participació de les dents. -La insalivació: els aliments es mesclen amb la saliva que és frabricada per glàndules. -La llegua facilita aquest proces,fins que formen un bol alimetari i va a l’esòfag gràcies a la deglució. Amb els moviments peristàlics que són els que espenten el menjar cap a l’estómac,estra a través dels càrdies,on comença la digestió gàstrica.
 8. 8. La digestió comprén:-Una acció mecànica que fa que els aliments es mouen.-Una acció química es produïda per els sucs gàstrics que contentn acids que fan que els aliments es disolguen formant una pasta semilíquida que es s’anomena quim.El quim,pasa per el pílor a l’intestí prim i allí es mescla amb la bilis que la produeix el fetge;el suc intestinal produït per l’intestí;i el suc pancreàtic,produït per el pàncrees.I així es forma una pasta blanquinosa,anomenada quil.
 9. 9.  Es el resultat de la digestió on s’obtenen nutrients que travessen les parets del tub digestiu i passen a la sang. Les parts internes de l’intestí prim estan molt replegades i formen les vellositats intestinals. A l’nterior d’aquestes vellositats hi ha vasos sanguinins que recullen les substàncies digerides i les reparteixen a totes les cèl.lules del cos.
 10. 10.  Les substàncies que no han sigut absorbides passen a l’intestí gros gràcies als moviments peristàltics de les seues parets. En aquest intestí s’absorbeix aigua i sals minerals Els residus de la digestió es van fent més sòlids, fins que es transforma en les matèries fecals, que ixen per l’anus. A l’intesti gros hi han bacteris simbiòtics, que fermenenten i descomponen les restes que no han sigut absorbides.
 11. 11. És la desnutrició lenta i progressiva dels teixits de la dent. Els bacteris de la boca provoquen la corrosió de l’esmalt de la dent i el começament de la càries.Per això, recomanen que hi ha que llevarse les dents 3 vegades al dia.
 12. 12.  Aquesta malatia es produeix per la sensibilitat al gluten, una proteïna que es troba al balt i en altres cereals. La intolerància a aquesta proteïna les vellositats intestinals, a través de les quals s’absorveicen els nutrients.
 13. 13. Es presenta quan l’intestí prim conté quantitas reduÏdes de lactosa, l’enzim responsable de la digestió de la lactosa que hi ha a la llet de la vaca.
 14. 14.  Són ferides obertes a la mucosa de l’esòfag, de lestómac o del duodé.Produeixen una sensació de cremor i dolor,que s’alleuja amb menjar o amb antiàcids.Son a causa d’un antinflamatori ,com l’aspirina,pero han descobert un bacteri, Helicobacter pylori.
 15. 15.  L’apèndix és una estructura buida que penja de la primera porció de l’intestí gros.Es pot inflamar i omplir-se de pus,a causa d’una obstrucció.
 16. 16.  http://www.youtube.com/watch?v=m6DjFwVJ dvw Libre de 3r ESO de Biologia i Geologia Libre de 3r ESO Bioterra

×