Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

03 modelatge exocàrstic (fbma)

956 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

03 modelatge exocàrstic (fbma)

 1. 1. MODELAT EXOCÀRSTIC Treball realitzat per: Ferran Gòmez Blanca Sala Miguel Mira Adriana Ruiz
 2. 2. ÍNDEX• 1- Avenc• 2- Dolines• 3- Poljés• 4-Canyons• 5-Lapiaz• 6-Brolladors• Bibliografía
 3. 3. 1-AVENC 1- Avencs• L’avenc és una cavitat o pou natural vertical. Són caracteristics dels terrenys calcaris.• Un avenc pot estar format per un o diversos pous. La majoria davencs són producte dinfiltracions que han dut a la dissolució i eixamplament duna fissura formant el pou.
 4. 4. 2-DOLINES• Una dolina és una cavitat o pou natural que en la superfície pren una forma més o menys circular i profunda. És un accident geològic propi de les zones càrstiques. Les dolines sovint es formen per esfondrament del sostre duna cavitat subterrània.• Podem trobar dolines a l ‘illa d’Eivissa
 5. 5. 3- POLJÉS• Un poljé es una extensa depressió ovalada i tancada situada a un maçís de roca calçària. Sovint està recorregut per un riuerol que desapareix a un pou subterràni.• La notable planitud del poljé es deguda a l ‘acumulació de fang, proccedent de la descalcificació de la calçària al fons. Als poljés podem trobar dolines i lenars.• L’ existència dels poljés és deguda als grans accidents tectónics. Un exemple a la CV és a la Vistabella del Maestrat
 6. 6. 6-CANYONS• Canyó: També anomenat congost és una vall estreta entre muntanyes, excavada per les aigües dun curs daigua.• Sovint és originat per un llarg procés dexcavació i erosió produït pel descens del riu.
 7. 7. 5-LAPIAZ• El lapiaz es produeix a les roques calcàries i en les dolomítiques.• Aquest fenómen es deu a l’erosió de les aigües de pluja contra la roca o també als processos de congelació i desgel en les fissures de les roques. L’erosió de la roca a causa d’aquestes raons, pot formar escletxes i esquerdes més profundes que poden dividir la roca en blocs.
 8. 8. 6-BROLLADORS• Un brollador és un indret hon laigua brolla de la terra o entre les roques.• Sorigina en la filtració daigua de pluja que penetra en una àrea i emergeix en una altra, de menor altitud, on laigua no està confinada en un conducte impermeable.• Els cursos subterranis de vegades sescalfen pel contacte amb roques ígnies i afloren com a aigües termals
 9. 9. BIBLIOGRAFÍA• Hem buscat informació a pàgines de internet .• A la wikipèdia.• Les imatges les hem trobat a blogs de geología.

×