Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Some-ohjeet by Piilotettu aarre

2,324 views

Published on

Some-ohjeet-työpajassa kirjoitetaan organisaatiolle ohjeet työntekijöiden tavoitteelliseen somen käyttöön: mitä työkaluja heidän halutaan käyttävän mihinkin tarkoitukseen. Ylenmääräisten kieltojen sijaan keskitytään kannustamaan työntekijöitä someiluun ja kysymään rohkeasti apua epäselvissä tilanteissa.

 • Be the first to comment

Some-ohjeet by Piilotettu aarre

 1. 1. Someohjeet-työpajan kuvaus Piilotettu aarre
 2. 2. Lähtötilanne Organisaatiolla a) ei ole vielä somea virallisessa käytössä (työntekijät ovat siellä jo yksityishenkilöinä) b) on toimintaa somessa, ja työtekijät kaipaavat ohjeita palvelujen käyttöön c) on jo some-ohjeet, mutta niitä halutaan parantaa
 3. 3. Organisaatioiden 5 somestrategiaa(* 1. Suljetaan silmät (luotetaan siihen, että työntekijät tietävät, mitä tekevät) 2.Sidotaan kädet (ei päästetä someen työajalla) 3.Tehdään somesta markkinoinnin/viestinnän kenttä 4. Perustetaan somen erikoisjoukot 5. Annetaan kaikkien halukkaiden osallistua (työntekijälähettilyys) Paras strategia valitaan organisaation tavoitteiden mukaan. (* Isokangas&Vassinen: Digitaalinen jalanjälki 2010
 4. 4. Someohjeet -työpaja sisältää: 1. työpajan valmistelun asiakkaan kanssa 2. työpaja(t) (osallistujia 3-10) 3. someohjeet Tarvittaessa ohjeet voidaan myös kouluttaa.
 5. 5. Someohjeet-työpajan vaiheet: 2. Valitaan työkalut 3. Tavoitteet ja mittarit 1. Valitaan strategia 4. Ohjeet
 6. 6. Keitä somesta tavoitellaan ja millä viestillä? Ketkä organisaatiossamme osaavat luontevasti kommunikoida tämän ryhmän kanssa?
 7. 7. Mitä työkaluja on jo käytössä? Pitäisikö ottaa käyttöön uusia työkaluja, jotka tukevat strategiaa?
 8. 8. Miten motivoidaan työntekijöitä osallistumaan? Mistä tiedetään, onko somen käytössä onnistuttu?
 9. 9. Edellä mainittujen kohtien lisäksi ohjeisiin kirjataan myös mm. organisaation avainhenkilöt ja heidän tehtävänsä.
 10. 10. Kohderyhmät Koulutus sopii esim. seuraaville ryhmille: ● Johto, esimiehet, HR ● Tuotekehitys ● Asiakaspalvelu ● Myynti ● Viestintä, markkinointi ● Asiantuntijat, opettajat
 11. 11. Lisätiedot Johanna Janhonen Someasiantuntija 040 506 1960 johanna@piilotettuaarre.fi Www.piilotettuaarre.fi

×