Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

English speaking countries

1,103 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

English speaking countries

 1. 1. ZŠ A MŠ T.G. MASARYKA MILOVICE<br />Škola se nachází ve 3 budovách. Výuka v 5.ročníku probíhá podle vzdělávacího programu č.j.16 847/96-2 Základní škola (včetně dodatků ), ostatní ročníky se vzdělávají dle ŠVP pro ZV ZŠ pod názvem „Škola - základ života.“ <br />Výuka anglického jazyka od 1. ročníků<br />Výuka ICT od 4. ročníků<br />Stránky školy: www.zsmilovice.cz<br />
 2. 2. Englishspeakingcountries(ANGLICKY MLUVÍCÍ ZEMĚ)<br />Konverzace v anglickém jazyce – 9. ročníky<br />
 3. 3. Zajištění, hodinová dotace, personální obsazení<br /> Projekt zajišťují vyučující anglického jazyka v 9. ročnících<br />Dále spolupráce s ostatními vyučujícími – mezipředmětové vazby<br />Délka trvání: únor – červen 2011<br />Hodinová dotace: 1 hodina týdně v rámci konverzace<br />
 4. 4. Před startem:<br /> V rámci projektu vybrány země: Velká Británie, USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie<br />Rozlosování žáků do skupin<br />Seznámení s projektem a jeho pravidly<br />Zajištění ICT učebny po dobu trvání projektu<br />Interaktivní tabule<br />
 5. 5. Zadané okruhy a časové úseky:<br />Časové úseky: žáci spolu s vyučujícím pracují na jednotlivých etapách projektu přibližně 1 měsíc ( 4 hodiny)<br />Etapy:<br />obecné informace - únor<br />historie země - březen<br />slavné osobnosti, zajímavosti země - duben<br />průmysl a vyspělost země - květen<br />závěrečná prezentace + vystoupení žáků - červen<br />
 6. 6. Obecné informace<br />Rozloha, počet obyvatel, geografie, státní zřízení, atd.<br />Doporučen informační zdroj wikipedia<br />
 7. 7. Historie země<br />Představen vyhledavač: google<br />Ověřování pravdivosti zdroje pomocí již známého informačního zdroje – wikipedia<br />Žáci se učí ověřovat získané poznatky<br />
 8. 8. Slavné osobnosti, zajímavá místa<br />Seznámení s informačním zdrojem bing, popř.youtube<br />Využití již poznaných zdrojů<br />Opět důraz na ověřování správnosti poznatků na více zdrojích<br />
 9. 9. Průmysl a vyspělost země<br />Zadané úkoly: slabé a silné stránky země, vyspělost, import, export<br />Využití již známých informačních zdrojů a vyhledavačů<br />Porovnání informací z více zdrojů<br />
 10. 10. Závěrečná prezentace<br />Vytvoření prezentací k dané zemi ve skupinách<br />Využití získaných poznatků<br />Prezentace země s využitím interaktivní tabule před spolužáky<br />Hodnocení: kvalita prezentace, pravdivost informací, využití doporučených informačních zdrojů, kultura mluveného projevu<br />Prezentace v českém jazyce s ohledem na konverzační dovednosti žáků – hodnocena však výslovnost měst, známých míst, slavných osobností<br />
 11. 11. Cíl projektu :<br />Cílem projektu bylo nejen získání základních informací o anglicky mluvících zemích, ale také získat potřebné dovednosti k vyhledávání informací na internetu, z různých informačních zdrojů, prostřednictvím různých vyhledavačů.<br />V projektu byly použity základní informační zdroje s ohledem na věk a vyspělost žáků<br />Žáci v tomto projektu využijí znalostí získaných nejen v anglickém jazyce, ale také zeměpisu, přírodopisu, ict, atd. Cílem je pomoci žákům propojit tyto znalosti a získat základní všeobecný přehled o anglicky mluvících zemích<br />
 12. 12. Děkuji za pozornost<br />JITKA HORKÁ<br />

×