Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

English speaking countries

670 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

English speaking countries

 1. 1. ZŠ A MŠ T.G. MASARYKA MILOVICE<br />Škola se nachází ve 3 budovách. Výuka v 5.ročníku probíhá podle vzdělávacího programu č.j.16 847/96-2 Základní škola (včetně dodatků ), ostatní ročníky se vzdělávají dle ŠVP pro ZV ZŠ pod názvem „Škola - základ života.“ <br />Výuka anglického jazyka od 1. ročníků<br />Výuka ICT od 4. ročníků<br />Stránky školy: www.zsmilovice.cz<br />
 2. 2. Englishspeakingcountries(ANGLICKY MLUVÍCÍ ZEMĚ)<br /> žáci 9. ročníků<br />konverzace v anglickém jazyce, <br /> dotace 1 hodina/ týden<br />období únor – červen 2011<br />
 3. 3. Konverzace v anglickém jazyce:<br />V 9. ročnících je každoročně k obvyklé tří hodinové dotaci anglického jazyka přidávána jedna hodina konverzace určená:<br />k osvojení jazykových dovedností žáků v běžných konverzačních okruzích – 1.pololetí<br />k přiblížení znalostí reálií anglicky mluvících zemí – 2. pololetí<br />
 4. 4. Popis projektu:<br />Žáci jsou rozděleni do pěti členných skupin<br />Každá skupina si vylosuje jednu z anglicky mluvících zemí z nabídky<br />V každé etapě projektu se budou žáci spolu s vyučujícím věnovat určenému tématu <br />Vyučující seznamuje žáky s informačními zdroji ke každému okruhu, žáci zde poté vyhledávají informace ke své zemi<br />Z každé etapy by měla skupina získat potřebné informace<br />Tyto informace shromažďuje skupina a následně z nich vytvoří prezentaci o zemi, kterou si vylosovali<br />Závěrem tohoto projektu žáci pomocí prezentace představí danou zemi <br />
 5. 5. Materiální zajištění:<br />Učebna PC – každý žák bude mít svůj počítač, na kterým se bude učit pracovat s doporučovanými informačními zdroji – poté ve skupině sjednotí získané informace<br />Interaktivní tabule – umožní vyučujícímu názorně vysvětlit žákům práci s internetem<br />
 6. 6. Zadané okruhy a časové úseky:<br />Časové úseky: žáci spolu s vyučujícím pracují na jednotlivých etapách projektu přibližně 1 měsíc ( 4 hodiny) – cílem je nejen získat potřebné informace, ale seznámit žáky s různými informačními zdroji pro získání potřebných informací<br />Etapy:<br />obecné informace - únor<br />historie země - březen<br />Slavné osobnosti - duben<br />průmysl a vyspělost země - květen<br />Zajímavosti země (příroda, památky) - červen<br />
 7. 7. Doporučené informační zdroje:<br />Vyučující představí žákům několik základních informačních zdrojů, které budou následně využívat, důraz kladen na důvěryhodnost zdrojů, ověření pravdivosti informací z více zdrojů<br />Wikipedia<br />Google, maps.google.com<br />Bing<br />Youtube<br />
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. Cíl projektu :<br />Cílem projektu bylo nejen získání základních informací o anglicky mluvících zemích, ale také získat potřebné dovednosti k vyhledávání informací na internetu, z různých informačních zdrojů<br />V projektu byly použity základní informační zdroje s ohledem na věk a vyspělost žáků<br />Žáci v tomto projektu využijí znalostí získaných nejen v anglickém jazyce, ale také zeměpisu, přírodopisu, ict, atd. Cílem je pomoci žákům propojit tyto znalosti a získat základní všeobecný přehled o anglicky mluvících zemích<br />
 13. 13. Děkuji za pozornost<br />JITKA HORKÁ<br />

×