Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Look at the Human Body

1,801 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Look at the Human Body

 1. 1. ZŠ 28. října Neratovice<br />Představení projektuLook at the Human Body<br />
 2. 2. 1<br />Základní představení<br />Innovative Education Forum ČR, 2010<br />
 3. 3. Základní informace o projektu<br /><ul><li>Název projektu:</li></ul>LOOK AT THE HUMAN BODY „3D“<br /><ul><li>Datum zahájení realizace:</li></ul>Říjen 2009<br /><ul><li>Délka trvání:</li></ul>Původně 3 měsíce, potom prodloužen a zatím neukončen<br /><ul><li>Cílová věková skupina:</li></ul>12 let<br /><ul><li>Stručně:</li></ul>Mezinárodní projekt české a slovenské základní školy, na kterém žáci pracovali v rámci vyučování v hodinách informatiky. Hlavním cílem bylo poskytnout žákům informace o lidském těle z různých úhlů pohledu.<br />
 4. 4. Informace o školách a projektových týmech<br /><ul><li>Název spolupracujícíchškol:</li></ul>Základní škola 28. října Neratovice<br />ZŠ s MŠ Nižná (Slovensko)<br /><ul><li>Vedoucí týmu:</li></ul>Mgr. Jitka Klocová<br />Mgr. Mária Geschwandtnerová<br /><ul><li>Členové týmu:</li></ul>Žáci tříd 6.A a 6.B (asi 25 žáků)<br />Žáci 6. tříd<br />www stránky školy:<br />http://zsnizna.edupage.org/<br />www.3zsneratovice.cz<br />
 5. 5. Cíle projektu<br />Naučit žáky účelně pracovat s digitálním fotoaparátem. Seznámit je s mnoha možnostmi úprav digitální fotografie. <br />Rozšířit a upevnit u žáků znalosti z anatomie lidského těla. <br />Seznámit se s novými výrazy v českém/slovenském jazyku a upevnit si vědomosti z anglického jazyka. <br />Dále upevnit ICT dovednosti – práci s grafickými programy, textovým editorem, prezentačním programem, vyhledávání na internetu, práci s emailem. <br />Používat nové metody vyučování (myšlenkové mapy), prohloubit mezipředmětové vztahy <br />Pracovat s dětskou fantazií, rozvíjet jejich invenci a kreativitu<br />Učit děti v evropských globálních souvislostech, podporovat mezinárodní spolupráci a Evropanství<br />
 6. 6. 2<br />Podrobný popis projektu<br />Innovative Education Forum ČR, 2010<br />
 7. 7. Průběh realizace<br />Pomocí aktivity eTwinning jsme našli zahraničního projektového partnera – školu ze slovenské obce Nižná<br />Dohodli jsme cíle, obsah, délku trvání projektu, očekávané výsledky a další podrobnosti. Chtěli jsme zábavnou a pro děti přiměřenou formou prozkoumat lidské tělo. Zapojili jsme různé výukové činnosti a spolupracovali i v jiných vyučovacích předmětech.<br />Samotnou projektovou práci a výsledky jsme vzájemně sdíleli na společném pracovním prostředí TwinSpace. Práce probíhaly hlavně v hodinách informatiky po dobu 3 měsíců. Ačkoliv jsme projekt podle předem dohodnutých podmínek v prosinci se slovenským partnerem ukončili, naše projektové činnosti ještě pokračovaly a přidali jsme další aktivity.<br />Výsledky jsme průběžně zveřejňovali a sdíleli zde: <br />http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=567097<br />
 8. 8. Časový harmonogram<br />Na projektu jsme pracovali v rámci vyučování. Byl začleněn do časového plánu na období říjen - prosince. Žákům se práce velice líbila, byla pro ně mnohem atraktivnější, než klasická výuka a neradi projekt končili. Dohodli jsme se na pokračování v rámci odpoledního kroužku. Chtěli jsme vytvořit další encyklopedie: veršovanou, animovanou, odbornou, atd.<br />Vyhledání partnera, konkretizace projektu, registrace projektu, přidělení pracovního prostředí - ŘÍJEN<br />Popis fotografií(částí lidského těla) česko/anglickými resp. slovensko/anglickými výrazy - ŘÍJEN<br />Pořízenífotografiížáků k projektovým účelům a jejich úpravy- ŘÍJEN<br />Tvorba koláží: Fantasy Body<br />Tvorba trojjazyčných slovníkůlidského těla<br />LISTOPAD<br />Myšlenkové mapyve 3 jazycích<br />Anglické písně, videoa práce s textem - LEDEN 2010<br />Tvorba dětskýchencyklopediílidského těla – PROSINEC,<br />
 9. 9. Co na projektu oceňuji <br /><ul><li>žáci se vždy těšili na hodiny informatiky, projektové vyučování je v této formě velice atraktivní
 10. 10. námět projektu spojoval vzdělávací, zábavné i kreativní činnosti (3 rozměry vzdělávací činnosti – 3D)
 11. 11. publikování a sdílení na internetu
 12. 12. porovnávání kvality
 13. 13. možnost dětí samostatně uploadovat výsledky své práce
 14. 14. kdykoliv pochlubit svou prací rodičům nebo spolužákům
 15. 15. hezké grafické výstupy do žákovských portfolií
 16. 16. projekt rozvíjel mezipředmětové vztahy u dětí
 17. 17. spolupráce učitelů různých předmětů: informatika-přírodopis-zeměpis-angličtina
 18. 18. zlepšil komunikaci mezi učiteli
 19. 19. žáci zjistili podobnost dvou slovanských jazyků, upevnili jsme česko-slovenské vztahy
 20. 20. jedním projektem se naplnilo mnoho vzdělávacích cílů</li></li></ul><li>Používaný software a hardware<br /><ul><li>MS Word, MS PowerPoint, IE
 21. 21. Malování, ZPS 11, IrfanView
 22. 22. Digitální fotoaparát, počítače ve výukové učebně (kancelářská kvalita), projektor, tablet
 23. 23. Pracovní prostředí a nástroje, poskytované portálem eTwinning
 24. 24. http://www.etwinning.net/cz/pub/tools/twinspace_tools.htm</li></li></ul><li>3<br />Obrázky z průběhu realizace<br />Innovative Education Forum ČR, 2010<br />
 25. 25. Hlavní stránka projektu<br />Informace o školách a projektových týmech<br />
 26. 26. Naše pracovní prostředí<br />Informace o školách a projektových týmech<br />
 27. 27. Původní fotky, se kterými jsme dále pracovali<br />Informace o školách a projektových týmech<br />
 28. 28. Lidské tělo s dvojjazyčným popisem<br />Informace o školách a projektových týmech<br />
 29. 29. Tvorba vícejazyčných myšlenkových map<br />
 30. 30. Lidské tělo při hodině angličtiny<br />
 31. 31. Partneři ze Slovenska<br />
 32. 32. Projekt v obrazech<br />Informace o školách a projektových týmech<br />
 33. 33. Projekt v obrazech<br />
 34. 34. Slide show na závěr<br />

×