Successfully reported this slideshow.
Liberec pod lupoutýmové projekty studentů bakalářskéhoprogramu Geografiesborník řešených projektůKatedra geografie Fakulty...
Představené práce jsou výsledkem projektové činnosti studentů 3. ročníku bakalářského studijníhoprogramu Geografie (studij...
Seznam projektů1. Student - vozíčkář na Technické univerzitě v Liberci (Student - Wheelchair Bound at  Technical Universi...
Student-vozíčkář na Technické univerzitě v Liberci / Student-Wheelchair Bound at Technical University Of LiberecSTUDENT - ...
Student-vozíčkář na Technické univerzitě v Liberci / Student-Wheelchair Bound at Technical University Of LiberecVýchozím b...
Student-vozíčkář na Technické univerzitě v Liberci / Student-Wheelchair Bound at Technical University Of LiberecZbytek sku...
Student-vozíčkář na Technické univerzitě v Liberci / Student-Wheelchair Bound at Technical University Of LiberecGraf 1: Po...
Student-vozíčkář na Technické univerzitě v Liberci / Student-Wheelchair Bound at Technical University Of LiberecWC – na bu...
Student-vozíčkář na Technické univerzitě v Liberci / Student-Wheelchair Bound at Technical University Of LiberecPoužitá li...
Student-vozíčkář na Technické univerzitě v Liberci / Student-Wheelchair Bound at Technical University Of Liberec   Příl...
Tramvaj v Liberci / Tram in LiberecTramvaj v LiberciTram in LiberecKárová Zuzana, Knopová Markéta, Krejčíková Eva, Kozákov...
Tramvaj v Liberci / Tram in Liberec    K našim hypotézám patří, že by se tramvajová doprava měla stát páteřní dopravou...
Tramvaj v Liberci / Tram in LiberecJablonec nad Nisou. Mapy a schémata vývoje tramvajových tratí byly vytvořeny v programu...
Tramvaj v Liberci / Tram in Liberecnejširšího a nejobjektivnějšího pohledu na toto téma jsme vybrali takovou skupinu respo...
Tramvaj v Liberci / Tram in Liberec   rok 2010, zdroj statistických dat: DPMLJ, upraveno   ukázka schémat tramvajový...
Tramvaj v Liberci / Tram in LiberecZávěr    Výsledná práce našeho projektu je velmi obsáhlá, kde se vyskytuje mnoho map...
Liberec sportovní / Liberec, a sport-friendly cityLiberec sportovníLiberec, a sport-friendly cityTomáš Durdil, Lukáš Hrubý...
Liberec sportovní / Liberec, a sport-friendly citysplavné části řeky Nisy). Na většině těchto sportovištích a v halách maj...
Liberec sportovní / Liberec, a sport-friendly cityzvláštní skupinu (bojové umění) nebo jeden charakteristický sport pro vy...
Liberec sportovní / Liberec, a sport-friendly cityna fotbal, jelikož nejlevnější lístek vyjde na polovinu (80 Kč) částky z...
Liberec sportovní / Liberec, a sport-friendly cityZdrojePoužitá literaturaCOMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. White pa...
Liberec sportovní / Liberec, a sport-friendly cityFloorball club Liberec [online]. 2011 [cit. 2011-11-10]. Dostupné z WWW:...
Liberec industriální / Industrial LiberecLiberec industriálníIndustrial LiberecAlice Kolářová, Nikola Kučerová, Kateřina P...
Liberec industriální / Industrial LiberecCíle projektu a předpoklady    Hlavním cílem projektu je zmapování industriál...
Liberec industriální / Industrial LiberecVýsledky a doporučení   Výsledkem celé práce, tedy sběru a analýzy dat, jsou t...
Liberec industriální / Industrial Liberec   Ve druhém mapovém výstupu jsme se zabývali intenzitou industriální zástavby...
Liberec industriální / Industrial Liberecprůmyslových staveb v jednotlivých částech, jeho umístění je dáno lokalizací těch...
Liberec industriální / Industrial LiberecZávěr     Zpětné zhodnocení vstupní hypotézy, předpokládaných výsledků s výsl...
USE – IT LiberecUSE – IT LiberecTomáš Pecháček, Václav Matoušek, Radomír Vlk, Petr Eimann, Pavel Šťovíček, PetrKoťátkoTech...
USE – IT LiberecCíle projektu a předpoklady    Vytvoření tematické mapy, nástroje k lepší orientaci v městě Liberec, by...
USE – IT Liberecdatovou vrstvu těchto míst na podkladových datech. Jak už bylo naznačeno, tím druhým zdrojem jsoupodkladov...
USE – IT Liberec    Podobně, jak uvádějí autoři projektu USE – IT Prague (Danielová, 2011), byly vytvořeny bodyzájmu v ...
USE – IT Liberecmíst. Tato kružnice částečně překrývá obdelníkové mapové pole a zároveň je jeho součástí. Má takémenší měř...
USE – IT LiberecZávěr   Dalo by se říci, že při tvorbě projektu USE – IT Liberec jsme uplatnili všechny dosud nabitézna...
Liberec pivní / Liberec beeryLiberec pivníLiberec beeryJan Horák, Adam Chrumko, Petr Klápště, Pavel Kohoutek, Radek Ostrči...
Liberec pivní / Liberec beeryCíle projektu a předpoklady   Hlavním cílem projektu bylo zjistit prostorové rozmístění re...
Liberec pivní / Liberec beery      V dalším kroku jsme vytvořili kartogram podle počtu obyvatel v jednotlivých ZSJ a ...
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů

4,005 views

Published on

Sborník studentských prací, Liberec 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Liberec pod lupou - sborník zpráv o řešení projektů

 1. 1. Liberec pod lupoutýmové projekty studentů bakalářskéhoprogramu Geografiesborník řešených projektůKatedra geografie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogickéTechnické univerzity v Liberciwww.fp.tul.cz | www.kge.tul.cz pořádáno v rámci akce Dny GIS Liberec 2011 | Krajská vědecká knihovna v Liberci 23. 11. 2011
 2. 2. Představené práce jsou výsledkem projektové činnosti studentů 3. ročníku bakalářského studijníhoprogramu Geografie (studijní obory Aplikovaná geografie a Geografie se zaměřením na vzdělávání).Zadaná témata byla řešena v rámci předmětu Praktikum z GIS a DPZ v měsících 10/2011-11/2011.Editor: Jiří Šmída, Liberec 2011Tato publikace neprošla jazykovou ani odbornou korekturou.Technická univerzita v LiberciFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáKatedra geografieStudentská 2, 461 17 Liberecwww.kge.tul.cz| jiri.smida@tul.czDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 2humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 3. 3. Seznam projektů1. Student - vozíčkář na Technické univerzitě v Liberci (Student - Wheelchair Bound at Technical University Of Liberec) Václav Bendl, Eliška Činková, Luděk Grabec, Tereza Langová, Karolína Nosková, Pavla Vurmová2. Tramvaj v Liberci (Tram in Liberec) Kárová Zuzana, Knopová Markéta, Krejčíková Eva, Kozáková Tereza, Maryško Jan, Smolík Michal3. Liberec sportovní (Liberec, a sport-friendly city) Tomáš Durdil, Lukáš Hrubý, Martin Mašek, Alena Svobodová4. Liberec industriální (Industrial Liberec) Alice Kolářová, Nikola Kučerová, Kateřina Prokopová, Mariana Slámová, Ivan Vávra5. USE – IT Liberec Tomáš Pecháček, Václav Matoušek, Radomír Vlk, Petr Eimann, Pavel Šťovíček, Petr Koťátko6. Liberec pivní (Liberec beery) Jan Horák, Adam Chrumko, Petr Klápště, Pavel Kohoutek, Radek Ostrčil7. Lyžařský areál Ještěd (Ski area Jested) Filip Chráska, Jaroslav Nauč, Gabriela Pekárková, Soňa Semanová8. Dostupnost jednotlivých budov TUL z kolejí Harcov (The accessibility the buildings TUL from the dormitories of Harcov) José Ricardo Barreto, Marek Baše, Klára Čermáková, Lukáš Novák, Jan Smolák9. Liberecké graffiti (Graffiti in Liberec) Zdeněk Čapek, Michaela Gromovská, Petra Machková, Tomáš Kadlec, Petr Pech, Tereza SlavotínkováDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 3humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 4. 4. Student-vozíčkář na Technické univerzitě v Liberci / Student-Wheelchair Bound at Technical University Of LiberecSTUDENT - VOZÍČKÁŘ NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCIStudent - Wheelchair Bound at Technical University Of LiberecVáclav Bendl, Eliška Činková, Luděk Grabec, Tereza Langová, Karolína Nosková, PavlaVurmováTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedrageografieemail: vaclav.bendl@tul.cz, eliska.cinkova@tul.cz, ludek.grabec@tul.cz, tereza.langova@tul.cz,karolina.noskova@tul.cz, pavla.vurmova@tulczAbstraktToto téma jsme si vybrali, protože se ve svém životě s překážkami potýká každý, pro vozíčkáře všakmohou být neřešitelnou součástí života. V naší práci budeme považovat našeho studenta na vozíčku zasoběstačného, jenž bude využívat pouze základní pomoc (otevření dveří). V naší práci jsme se zaměřilina komunikace (sklon, výška apod.) a na budovy (budovy Technické univerzita, tak i budovy prodenní používání (obchody, kina, divadla)). U budov jsme sledovali hlavně jejich bezbariérovost(přístup, záchody, chodby, učebny). Toto jsme řešili ze třech pohledů: z teoretického – to co jsmeobjevili v různých publikacích Technické univerzity, z terénního – to co jsme zjistili my a s poslednímpohledem nám pomohl student TUL, který je na vozíku.AbstractWe have chosen this topic, because each of us face with some barriers in our lives, but for peoplewheelchairs could it be insoluble part of their lives. In our work we will consider our student in awheelchair as self-sufficient, who will use only basic support (open door). In our work we focused oncommunications (incline, height, etc.) and buildings (buildings of Technical University of Liberec andalso buildings for daily use (shops, cinamas, theaters). The main factor for bulilding we hadwheelchair accessible (acces to toilets, corridors, classrooms, etc.) This was sold from threeperspectives: from theoretical - which we found in different publications of TUL, from terrain-view -what we foud out by ourself and with the last one perspective helped us one wheelchair student fromTUL.Klíčová slovahandicap, vozíčkář, bariéry, Technická univerzita v LiberciKeywordshandicap, wheelchair bound, barriers, Technical University of LiberecCíle projektu a předpoklady/ hypotézyNejzákladnějším cílem našeho projektu je vytvořit „mapu studenta na invalidním vozíku“. V tétomapě budou vyznačena důležitá místa z pohledu studijního (budovy TUL, koleje, menzy) tak i zpohledu zábavy a denní potřeby (obchody, kina, divadla, bazén) a chtěli bychom zjistit mírupřístupnosti těchto budov.Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 4humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 5. 5. Student-vozíčkář na Technické univerzitě v Liberci / Student-Wheelchair Bound at Technical University Of LiberecVýchozím bodem, odkud se bude student pohybovat, budou koleje Harcov, jako místo pobytu většinystudentů TUL. Jelikož budeme posuzovat budovy na území Liberce, tak k nim musíme vytvořit ipřístupovou cestu. Proto v naší mapě uvedeme i komunikace, které rozdělíme na dvě skupiny. Na ty,které splňují podmínky pro bezpečnou jízdu vozíku (vyhláška o úpravě chodníků 369/2001 a sklonkomunikací) a na ty, které ne.Nebudeme počítat jen s tím, že handicapovaný student se dopravuje pouze pomocí vozíku. Kde tobude možné, bude student využívat MHD (hlavně na územích, kde je velký sklon komunikací). UMHD nás bude zajímat časová náročnost, která je způsobená podmínkou, že se handicapovaný studentmůže přepravovat pouze v bezbariérových autobusech.A poslední část, na kterou bychom chtěli v naší práci poukázat, by byly vzdálenostní rozdíly mezistudentem s handicapem a bez handicapu.Naše vstupní hypotéza je: Předpokládáme, že překážky nejsou tak velké, aby student na vozíkunemohl studovat na TUL a pohybovat se po Liberci bez větších omezení.Teoretická východiska projektuProjekt Student na vozíku byl vypracován jako součást semestrální práce studentů předmětuPraktikum z GIS a DPZ, vyučovaném na Katedře geografie Fakulty přírodovědně-humanitní apedagogické Technické univerzity v Liberci. Smyslem práce bylo najít překážky, jež zabraňujístudentovi na vozíku v pohybu po předem daných trasách.Východiskem pro zpracování projektu byla jak geografická data, tak i terénní výzkum obohacený osubjektivní názory studentky univerzity na invalidním vozíku. Výsledky projektu umožňují vytvořit sialespoň přibližnou představu o problémech s dopravou, jenž studentovi, upoutaném na invalidní vozík,působí ve srovnání s ostatními studenty bez omezení. Díky týmové terénní a hlavně analytické prácijsme byli schopni určit překážky a navrhnout ideální trasu pohybu studenta. V potaz jsme bralipřekážky stavební, mezi něž jsme počítali schody nebo vyvýšené obrubníky, které nesplňovalyVyhlášku o úpravě chodníků z roku 2001 [6], i překážky přírodního charakteru, za které jsmepovažovali především ty komunikace, jejichž sklon přesahuje danou normu 8,33%.Postup zpracování a použité metodyPostup naší práce lze rozčlenit do tří etap:Vyhledávání informacíInformace jsme čerpali hlavně z internetových zdrojů. Zde jsme vyhledali dokument vypracovanýTechnickou univerzitou „Průvodce Technickou univerzitou v Liberci pro studenty se zdravotnímpostižením“ [7] a na základě těchto informací jsme provedli vlastní terénní průzkum.Jelikož překonání vzdáleností mezi jednotlivými budovami využívanými studenty je pro vozíčkářenáročné, byl zde předpoklad využití nejen vlastního invalidního vozíku, ale i MHD. Proto jsme takév první etapě určili poměr bariérových a bezbariérových autobusů.Terénní průzkumCílem této fáze bylo ověřit pravdivost informací z internetu a popřípadě zjistit nové skutečnosti.Část skupiny zjišťovala dostupnost školních a volnočasových budov (bazén, knihovna, divadlo,…) provozíčkáře. Prověřovali jsme, zda konkrétní budovy mají vhodně uzpůsoben výtah či zda je zde„schodolez“. Dalším kritériem byla přítomnost alespoň jednoho bezbariérového WC. Získanépoznatky jsme porovnávali s oficiálním dokumentem vydaným TUL [7].Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 5humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 6. 6. Student-vozíčkář na Technické univerzitě v Liberci / Student-Wheelchair Bound at Technical University Of LiberecZbytek skupiny kontaktoval odpovědné pracovníky na Městském úřadě v Liberci, kteří nás odkázalina tzv. bezbariérovou vyhlášku 369/2001 [6]. A v neposlední řadě jsme důležité informace získali odstudentky TU na invalidním vozíku, s kterou jsme také námi zjištěný stav konzultovali [1].Zpracování informacíNámi zjištěné informace jsme zpracovali v programu ArcGIS 10 a získali tak několik mapovýchvýstupů.Na základě bezbariérové vyhlášky[6] vznikla mapa sklonitostí komunikací v Liberci, kde jsme určilicestu, kudy vozíčkář projede bez vážných problémů a kudy nikoli. Sklonitost jsme vytvořili pomocíněkolika vrstev. Tři vrstvy byly liniové: ulice, pěšiny a cesty. Tyto tři vrstvy jsme spojili pomocífunkce intersect a vytvořili z nich polygonovou vrstvu všech komunikací města Liberce. Z vrstvyGRIDu blízkého okolí Liberce jsme vytvořili vrstvu sklonitosti, kterou jsme nakonec aplikovali pouzena vytvořenou vrstvu komunikací. Výsledkem je síťová mapa sklonitosti ulic města Liberce. Dalším výstupem byla dostupnost kolejí Harcov. Zde jsme zjišťovali nejen možnost ubytováníhandicapovaného studenta, ale i dostupnost restaurací a menzy v areálu kolejí. Poslední námivytvořená mapa se zaměřila na srovnání tras chodce a vozíčkáře mezi budovami. U map Harcova asrovnávání trasy jsme si vytvořili novou vektorovou vrstvu formátu ESRI Shapefile, ve kterém jsmeeditací zanesli do mapy místa, běžně využívané studentem a náležitě jsme je rozlišili podle funkčnosti.U mapy srovnání tras jsme navíc editací rozlišili ulice a pěšiny, které používá student bez handicapu,ty které používá student na invalidním vozíku (ty jsme srovnali se sklonitostí komunikací v předešlémapě) a cesty používané oběma. Z této mapy jsme z atributové tabulky pomocí funkce "Statistics…“vygenerovali tabulku, kde jsme zaznamenali jak vzdálenost, tak i bezbariérovost jednotlivých budov.Výsledky a doporučeníVýsledkyVětšina budov v rámci TUL je bezbariérově přístupných, avšak pouze částečně. Budovy C, D beznájezdových ramp, se „schodolezem“. Budovy S, H – doporučuje se doprovod asistenta, v budově C jejeho přítomnost nezbytně nutná. V budovách S, H není přístup uzpůsoben oběma typům vozíků.Budova B je celkově nepřístupná. Centra zábavy a jiná místa denní potřeby jsou bezbariérová, jedinouvýjimkou je Divadlo F. X. Šaldy (jelikož se nachází v historické zástavbě, není možná úpravabudovy).viz Tab. 1: Dosažitelnost využívaných budovZ porovnání vzdáleností (nejbližší zastávka – budova TUL) mezi chodcem a vozíčkářem vyplývá, žeje z více jak poloviny případů rozdílná. Ve třech případech je vzdálenost kratší pro vozíčkáře (budovyA, C, D), v šesti je kratší pro chodce (budovy F, S a dále bazén, krajská knihovna, OC Fórum abotanická zahrada). Vozíčkář má v celkovém součtu delší trasy o více jak tři sta metrů.Z analýzy frekvence jízdy bezbariérových vozů MHD vyplývá, že z celkového počtu 165 spojů linek15 a 29 (trasa Fügnerova – Stodolní; pouze v pracovní dny) je 43,6 % bezbariérových a 56,4% vozůs bariérou. Bezbariérové vozy vyjíždí po celý den. Problémovou je linka 19, která vede přes zastávkyBřezová alej a Lesní správa (směr Harcov Střelnice), na tuto trasu vyjíždějí jen vozy s bariérou.Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 6humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 7. 7. Student-vozíčkář na Technické univerzitě v Liberci / Student-Wheelchair Bound at Technical University Of LiberecGraf 1: Poměr jízd bariérových a bezbariérových autobusů (vlastní zpracování: Grabec)Tab. 2: Poměr autobusů bariérových a bezbariérových na linkách č. 15 a 29 [8] linka č. 15 linka č. 29 Celkem Typ vozu Stodolní - Fügnerova - Stodolní - Fügnerova - počet počet v % Fügnerova Stodolní Fügnerova StodolníBariérový 27 25 9 11 72 43,6Bez bariéry 39 40 9 5 93 56,4Vytvořili jsme mapu areálu kolejí Harcov, na které jsme zachytili přístupné a nepřístupné budovy,nepřístupné cesty a riskantní terén. Z důvodu riskantního terénu jsme vyřadili linku MHD č. 19 jakodalší možnost dopravy na koleje. Mezi nepřístupné budovy patří blok B a C, menza a dále pak čtyřistudentské kluby.Nejen vysoké chodníky bez nájezdů a schody jsou pro člověka na invalidním vozíku překážkou.Poměrně velkým problémem je i sklonitost terénu, ve kterém se „vozíčkář“ pohybuje. Liberec jepřesně takové město, ne příliš vhodné pro handicapované na vozíku. Podle vyhlášky o úpravěchodníků z roku 2001 (tzv. bezbariérová vyhláška 369/2001) je maximální sklonitost, kterou jsouvozíčkáři schopni překonat, 8,33%. Většina silničních komunikací a chodníků v Liberci má většísklonitost než je maximum. Takových je kolem 68%. Chodníků s vyhovující sklonitostí je pouhých32%. Příkladem nevhodné, velké sklonitosti je okolí studentských kolejí Harcov. Ulice Pražská aMoskevská, které spojují některé vybrané budovy. Kvůli tomuto je student na invalidním vozíkuzávislý na městské hromadné dopravě, avšak ani ta ne vždy uspokojuje jeho potřeby.DoporučeníJediné ubytování pro vozíčkáře je na TUL umožněno v budově H. Na kolejích Harcov je pouze jedinýbezbariérový pokoj, a to na bloku A. Student vozíčkář je tedy ochuzen o ten „pravý studentský život“,to vede ještě více k jeho vyčleňování. Navrhujeme zrekonstruovat v přízemí několik dalšíchbezbariérových buněk, ve kterých by mohli studenti na vozíku bydlet.Technická univerzita se snaží vozíčkářům co nejvíce usnadňovat život a průběh studia – existujeAkademická poradna a poradna pro zpřístupňování vysokoškolského studia lidem se zdravotnímpostižením, pokud není možný nájezd do budovy, nebo budova nemá výtah, jsou k dispozicischodolezy nebo plošiny. V takových případech je vozíčkář omezen. Nedostačující jsou bezbariérováDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 7humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 8. 8. Student-vozíčkář na Technické univerzitě v Liberci / Student-Wheelchair Bound at Technical University Of LiberecWC – na budovách B, C, D, I, N (Jablonec n. Nisou) a v menze na Harcově nejsou žádná bezbariérováWC. Navrhujeme v rámci možností (při dalších stavebních úpravách atd.) vybudovat alespoň jednobezbariérové WC v každé budově. Z hlediska rozmístění budov TUL je ideální studium v okolíHusovy ulice, kde se jich nachází polovina.Je zřejmá snaha TUL a celkově města v odstraňování bariér, avšak nesmíme zapomínat nanejdůležitější a asi nejvýraznější problém, kterým je profil Liberce. Je to město plné strmých kopců –riskantního terénu, a i když je možno využívat MHD, není to zrovna univerzitní město pro fyzickypostižené.ZávěrDle dostupných informací je patrné, že hypotéza byla správná. TUL je jedna z mála vysokých škol,která se snaží pomoci handicapovaným studentům v běžném (prezenčním) studiu. Dopravní podnikměst Liberce a Jablonce nad Nisou vypravuje dostatek bezbariérových autobusů, které může studentupoutaný na vozík využívat. Bohužel koleje Harcov nejsou dostatečně uzpůsobeny k pohybuvozíčkářů. Stačily by drobné stavební úpravy (snížení nájezdových prahů na výšku 20mm a méně),které by mohli pomoci k tomu, aby se vozíčkáři mohli začlenit do běžného studentského života.Věříme, že studenti na vozíku a nejen oni, budou mít chuť se vzdělávat a žít v městě Liberec, protožepřekážky a bariéry jsou od toho, aby se překonávaly.Zdroje[1] Michala Rutteová – studentka TUL, které bychom chtěli poděkovat za ochotu podělit se s námi ovlastní zkušenosti a tím nám i pomoci vypracovat tento projekt.Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 8humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 9. 9. Student-vozíčkář na Technické univerzitě v Liberci / Student-Wheelchair Bound at Technical University Of LiberecPoužitá literatura[2] Klub aktivních vozíčkářů [online]. 2008 [cit. 2011-11-12]. Liberec. Dostupné z WWW:<www.kav.cz>.[3] Občanské sdružení bez bariér [online]. 2011 [cit. 2011-11-12]. Liberec. Dostupné z WWW:<http://www.bezbarier.cz/liberec/liberec.html>.[4] Průvodce TUL pro studenty se zdravotním postižením [online]. 2009 [cit. 2011-11-12].Přístupnost budov TUL. Dostupné z WWW: <http://www.fp.tul.cz/attachments/219_pruvodce-handicap.pdf>.[5] Vozíčkář- časopis nejen pro sedící [online]. 2010 [cit. 2011-11-12]. Informační portál.Dostupné z WWW: <http://ligavozick.skynet.cz/ip/bariery.php?oblast=9000085>.[6] Vyhláška o úpravě chodníků z roku 2001 (tzv. bezbariérová vyhláška 369/2001)[7] Akademická poradna a centrum podpory na TU v Liberci [online]. 16.3.2009 [cit. 2011-11-19].Průvodce Technickou univerzitou v Liberci Pro studenty se zdravotním postižením. Dostupné zWWW: <http://www.fp.tul.cz/attachments/219_pruvodce-handicap.pdf>. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s. [online]. 2011 [cit. 2011-11-18]. Jízdní řády.[8]Dostupné z WWW: <http://www.dpmlj.cz/mhd-liberec/jizdni-rady/>.Použitá dataNárodní geoportál inspire [online]. 2010 [cit. 2011-05-11]. WMS. Dostupné z WWW:http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_ortofotomapa_aktualni/mapserver/WMSServerPoužitý softwareESRI, 2010. ArcGIS [software]. Version 10.1. Redlands: ESRI [přístup 14. 11. 2011].Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 9humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 10. 10. Student-vozíčkář na Technické univerzitě v Liberci / Student-Wheelchair Bound at Technical University Of Liberec Příloha Tab. 1.: Dosažitelnost využívaných budov (vlastní zpracování: Bendl) hodnocení vzdálenost od vzdálenost od studentky na nejbližší nejbližšínázev budovy přístupnost vozíčkáře oficiální [7] vozíčku zastávky pro zastávky pro (1 nejlepší, 5 chodce (m) vozíčkáře (m) nejhorší) [1] TUL A bezbariérová nevyužívá 157,8 149,7 TUL B nepřístupná nevyužívá 246,9 246,9 bezbariérový přístup možný pouze částečně a to zásadně prostřednictvím nájezdových lyžin a elektrického zařízení tzv. „schodolezu“, při TUL C nevyužívá 261,9 252,6 vstupu a pohybu vozíčkářů do objektu a v objektu je podpora asistentů nezbytně nutná TUL D jako u budovy TUL C nevyužívá 370,2 252,6 bezbariérově přístupná jak hlavním, tak i TUL E 1 213,7 213,7 zadním vchodem na základě telefonické dohody budou otevřeny TUL F spojovací dveře do chodby k ordinacím 1 83,4 237,6 praktického lékaře a zubní ordinace venkovní nájezdová rampa, uvnitř budovy je TUL P bezbariérový přesun zajištěn prostřednictvím 2 62,6 62,6 dvou schodištních plošin přístupný pro mechanické vozíky, ale není TUL S dostatečně přístupný pro vozíky elektrické – 5 184,1 223,5 doporučujeme doprovod asistentní služby přístupný pro vozíky elektrické – TUL H 1 377,8 377,8 doporučujeme doprovod asistenční služby přístupná jak z Tř. 1. máje tak i z parkoviště u zadního traktu objektu, v rámci budovy je TUL K 3 370,7 370,7 pohyb pro vozíčkáře možný výtahem, nejvyšší patro je bez výtahu bazén bezbariérový vstup, chybí zvedák do bazénu 2 688,4 705,6Divadlo F. X. nepřístupné 5 306,9 306,9 Šaldy krajská bezbariérová 1 330,1 347,2 knihovna Malé divadlo bezbariérové 2 467,7 467,7 OC Forum bezbariérové 1 32,4 102,9 ZOO větší část bezbariérová 2 24,7 24,7 botanická bezbariérová 2 454,9 524,6 zahrada celková 4449,0 4764,4 vzdálenost Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 10 humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 11. 11. Tramvaj v Liberci / Tram in LiberecTramvaj v LiberciTram in LiberecKárová Zuzana, Knopová Markéta, Krejčíková Eva, Kozáková Tereza, Maryško Jan, SmolíkMichalTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografiee-mail: zuzana.karova@tul.cz, marketa.knopova@tul.cz, eva.krejcikova@tul.cz,tereza.kozakova1@tul.cz, jan.marysko@tul.cz, michal.smolik@tul.czAbstrakt Projekt Tramvaj v Liberci je rozdělen na tři hlavní části: historii, současnost a budoucnost.Historická část popisuje hlavní milníky tramvajové dopravy v Liberci, což zahrnuje vzniktramvajových tratí a s tím spojené nehody. Práce samozřejmě neopomíjí ani vývoj tramvajových vozů.Ze současnosti se práce zaměřuje především na analýzy dostupnosti a využití jednotlivých linek. Třetíčást je věnována názorům lidí na tramvajovou dopravu a návrhu nové tramvajové tratě do libereckéčásti Ruprechtice.Abstract The Project Tram in Liberec is divided into three main parts: the past, the present and the future.The first part describes the main milestones of tram transportation in Liberec, which include formationof tram tracks along with accidents and tram cars development. The second part is focused mostly onanalyses of availability and usage of individual tram lines. The third part is concerned with people´sopinions on the tram transportation and with a plan of a new tram track to Ruprechtice city part.Klíčová slova tramvaj, tramvajová trať, Liberec, mapa, historický vývojKeywords tram, tram line, Liberec, map, historical developmentCíle a hypotézy Cíle projektu lze shrnout do čtyř základních bodů. Zaprvé, snaha o zaznamenání všechdůležitých změn tramvajové dopravy v její historii. A přehledně jsme je znázornili. K tomu jsmepoužili mapové a tabulkové vyjádření. Za druhé, jsme zjistili a rozebrali současný stav, momentálnípostavení a problémy tramvajové dopravy. Zatřetí, z našich zjištěných poznatků a možností jsmenavrhli novou tramvajovou trasu po Liberci. A na závěr jsme zpracovali dotazníkové šetření, vekterém jsme zhodnotili výsledky, vytvořili závěry a z nich se pokusili navrhnout řešení na zlepšeníliberecké tramvajové dopravy.Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 11humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 12. 12. Tramvaj v Liberci / Tram in Liberec K našim hypotézám patří, že by se tramvajová doprava měla stát páteřní dopravou městskéaglomerace na úkor autobusů, současně by tato ekologicky čistá doprava měla přispět k omezeníautomobilové dopravy v centru města a tím výraznému omezení výfukových zplodin a potažmovylepšení kvality ovzduší ve městě. Dále by měla být tramvajová doprava přístupná co nejširšímupočtu obyvatel Liberce (potažmo Jablonce n. N.) a současně by měla splňovat požadavek efektivnídopravy z hlediska dopadů do rozpočtu města, v porovnání ceny a kvality za služby a výše dotacez městských rozpočtů. Pozitivních výsledků našeho šetření (výzkumu, práce) lze dosáhnout širokýmzapojením respondentů z hlediska různých vrstev obyvatelstva Liberce a Jablonce nad Nisou. Tj.zjistit kvalitu služeb, která je poskytována DPMLJ, šíři tramvajové sítě a ekonomickou dostupnostměstské dopravy Liberce Jablonce nad Nisou s přihlédnutím k rozvoji tramvajové dopravy.V neposlední řadě je nutno získat relevantní informace od provozovatele tramvajové dopravy,představitelů města a nutno zohlednit specifika tramvajové dopravy z hlediska investic do technickéhovybavení, fyzického stavu kolejových vozidel a kvality tramvajového svršku (koleje).Teoretická východiska Jak již bylo nastíněno v obecné úvodní části věnované projektu Tramvaj v Liberci můžeme říci,že se ve své podstatě jedná o projekt, jehož smyslem je doplnit informace o tramvajové dopravěv Liberci. Výsledky by měly přinést alespoň hrubou představu o využívání tramvajové dopravy, aletaké by mohli přinést požadavky občanů na novou trať. S pomocí Dopravního podniku města Libereca dotázaných občanů jsme vytvořili novou trať, která by městu Liberec a hlavně obyvatelům usnadnilacestování. Naším dalším zájmem byla snaha porovnat, jaké byly tramvajové tratě v historii a jaké jsounyní. Východiskem pro zpracování se stal Statní okresní archiv Liberec, kde jsme získali důležitéinformace v podobě historických map. Naším dalším důležitým zdrojem informací se stalizaměstnanci Dopravního podniku města Liberec a Jablonec nad Nisou. Hlavní Informace o tramvajovédopravě v Liberci jsme čerpali na základě historický údajů z knih, které nám poskytly jak historickéznázornění tratí tak náhled na dřívější stroje.[1]Postup zpracování a použité metody Celý projekt Tramvaj v Liberci jsme rozdělili do několika částí, kdy každému členu skupinybyly přiděleny dané části. Jedna z hlavní části celého projektu byla historie tramvajové dopravyv Liberci a její vývoj. Pro tuto část projektu byl vytvořen poster o velikosti A0, kde se Zuzana Károváa Markéta Knopová zaměřily a popsaly tramvajové vozy od počátku až po současnost. O historiitramvajové dopravy obecně a výstavbě jednotlivých tramvajových tratí se postarali Jan Maryško aTereza Kozáková. K těmto částem projektu byly vytvořeny i mapové podklady, které vytvořil MichalSmolík. Další části projektu byly zaměřeny na současnost tramvajové dopravy a možnosti jejíhorozšíření v budoucnosti. Současnost popsala Eva Krejčíková a o zbylé části se postarala společně celáskupina. Na začátku celého projektu bylo nejdůležitější si obstarat co nejvíce zdrojů a dokumentů, zekterých jsme čerpali a získali inspiraci pro náš projekt. Proto jsme navštívili Krajskou vědeckouknihovnu a Státní okresní archív v Liberci, kde jsme získali knihu zabývající se kompletní historiítramvajové dopravy v Liberci a staré mapy Liberce, kde jsou znázorněny konkrétní tramvajové tratěz let 1897, 1899, 1904, 1912, 1932, 1952, 1960 a 1984.[1] Z dokumentů byla dána dohromadyhistorie, která se skládá z textové části, map a schémat tramvajových tratí a historických fotografií,které byly získány z knižní publikace nebo z webových stránek Dopravního podniku měst Liberec aDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 12humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 13. 13. Tramvaj v Liberci / Tram in LiberecJablonec nad Nisou. Mapy a schémata vývoje tramvajových tratí byly vytvořeny v programu ArcMap10.1, kde došlo k připojení WMS služby, která nám tvořila podkladovou mapu. WMS služba s názvem„cenia_t_podklad“ a zobrazovací data (základní topografický podklad - DMÚ25 a další vrstvy) bylapoužita ze serveru Národního geoportálu INSPIRE (dostupného na geoportal.gov.cz). Poté jsmev programu ArcCatalog 10.1 vytvořili několik nových shapefilů, kdy každá nová vrstva byla proletopočet, kdy došlo k otevření nové tramvajové tratě. Poté došlo k editaci jednotlivých vrstev, dokterých se podle podkladové mapy zaznamenávali tramvajové tratě, tak jak byly kdysi postaveny avyužívány. Vrstvy byly nastaveny na typ „Polyline“ a souřadnicového systému S-JTSK Krovak EastNorth. Pro část zaměřenou na současnost tramvajové dopravy v Liberci byl veden řízený rozhovors panem Ing. Tomášem Krebsem z ředitelství Dopravního podniku města Liberce, konkrétně.Poskytnuté informace jsme znázornili na mapách znovu pomocí nově vytvořených vrstev a editacíjejich atributové tabulky. Tyto vrstvy jsme použili do znázorněných analýz vytvořených v programuArcMap 10.1. Do tabulky atributů vrstvy tramvajové tratě přidáme dvě pole: Bunka/short integer aRychlost/double. Rozbalíme kontextové menu a u pole Buňka vybereme funkci Field calculator. Dokolonky bunka= vyplníme číslo 10 (10m). Toto číslo použijeme i pro rozměr jednoho pixelu ve vrstvě.To znamená, že pixel bude mít velikost 10x10m. V kontextovém menu atributu Rychlost – funkceField Calculator vyplníme 10/30000. Tedy dráha/rychlost. To znamená, že tramvaj pohybující seprůměrnou rychlostí 30km/h, urazí dráhu jednoho pixelu za 0,00033 hodiny. Poté použijeme funkci„Feature to raster“ z nabídky nástrojů „Spatial analyst“. Tuto funkci použijeme celkem dvakrát, kdyjednou při konverzi do rastru použijeme pole „bunka“ a podruhé pole „rychlost“. V dalším kroku jsmepracovali stále se „Spatial Analyst“. „Váhový přístup“ (Spatial Analyst → Distance → cost Weighted.Tuto funkci použijeme u obou vytvořených rastrů, na kterých nám vznikne barevné schéma. Jedná se oanalýzy časové a vzdálenostní dostupnosti, u kterých byl jako počáteční bod brán terminál MDHFügnerova. Ke grafickým prvkům jsme přidali i doplňující text. Do této části projektu jsme zahrnuli imetodu dotazníkového šetření mezi libereckým obyvatelstvem. Výsledky dotazníku byly znázorněnygrafem. V našem projektu jsme se dále pokusili navrhnout možnost výstavby nové tramvajové tratě,která by spojila hustěji zabydlenou oblast Liberce s centrem města. Tento mapový výstup byl vytvořenznovu v programu ArcMap s připojenou WMS službou. Jako podkladovou mapu pro náš projekt jsme zvolili historickou mapu Liberce: „Pharus-planReichenberg“, která byla vytvořena okolo roku 1913. [5] Toto mapové dílo, společně s dalšímimapami, nám bylo poskytnuto ve Státním okresním archivu v Liberci a sloužilo nám jako zdroj protvorbu schémat historických tramvajových tratí na posteru Historie. Podkladová mapa slouží jakoukázka, aby i veřejnost věděla, jak vypadala kartografická tvorba z počátku 20. století.Výsledky a doporučení Můžeme říci, že se nám podařilo splnit většinu předem stanovených cílů projektu, ale uněkterých částí jsme narazili na problémy a proto museli tyto části vynechat. Vytvořili jsme návrhnové trati, podle toho jak je v Liberci vedena autobusová doprava, a kde se vyskytuje hustě obydlenáoblast, která by se tak lépe propojila s centrem Liberce. Trať je dlouhá cca 2,5 kilometru a spojujeokolí centra města s Libereckou částí Ruprechtice. Tato trať by měla, ulevil autobusové dopravě aurychlit přepravu cestujících. Cílem našeho dotazníkového šetření bylo získání širokého spektra názorů lidí, kteří jednak vLiberci žijí a občanů, kteří místní dopravu, zejména pak tramvajovou, využívají. Dotazník jsmepředložili 80ti lidem, kde jsme tentokrát nedělali rozdíly mezi muži a ženami. Pro zajištění coDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 13humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 14. 14. Tramvaj v Liberci / Tram in Liberecnejširšího a nejobjektivnějšího pohledu na toto téma jsme vybrali takovou skupinu respondentů, kteránám umožnila tento názor získat. Ve světle získaných informací, které průřezově pocházejí od všechúčastníků našeho dotazníkového šetření, je zřejmé, že obyvatelé Liberce, jakožto lidé, kteří dojíždějído Liberce za prací, si neumí městskou hromadnou dopravu bez využití tramvajových linek představit.Na druhé straně však drtivá většina účastníků tohoto šetření poukazovala na dlouhodobé neduhytramvajové dopravy, a to především na kvalitu a rozsah sítě tramvajových linek a neadekvátní cenyjízdného. Závěrem je ale nutné podotknout, že občané Liberce tramvajovou dopravu preferují i dobudoucna s tím, že příslušné orgány městské samosprávy a dopravního podniku musí bezodkladněřešit uvedené nedostatky. Podoba dotazníku pro projekt Na Obr. 1 je jasná patrná vytíženost jednotlivých tramvajových zastávek na lince číslo 2 podletoho kolik lidí na dané zastávce nastupuje. Nejvíce vytížené jsou zastávky Dolní Hanychov, Nádraží aFügnerova v centru města, zatím co nejméně využívána cestujícími jsou zastávky Lidové sady a 5.května. Další mapové výstupy jsou znázorněny na výsledném posteru našeho projektu spolus přiloženým komentářem a grafikou.Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 14humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 15. 15. Tramvaj v Liberci / Tram in Liberec rok 2010, zdroj statistických dat: DPMLJ, upraveno ukázka schémat tramvajových tratí vytvořených v programu ArcMap 10.1 Zdroj statistických dat: DPMLJ, upravenoDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 15humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 16. 16. Tramvaj v Liberci / Tram in LiberecZávěr Výsledná práce našeho projektu je velmi obsáhlá, kde se vyskytuje mnoho mapových výstupů,textových částí a fotografií, hlavně těch historických. Vznikli celkem dva postery o velikosti A0.Prvníposter je zaměřen na historii tramvajové dopravy a zbylý na současnost a dotazníkové šetření,které nám ukázalo na spokojenost lidí s tramvajovou dopravou v Liberci. Předpoklady pro náš projekt,bylo představit tyto zmíněné kapitoly široké veřejnosti v přehledné a zajímavé formě. Proto vevýsledné práci velké množství map a schémat, doplněné o fotografie. Tyto předpoklady se námpodařilo splnit a doufáme, že práce obohatila znalosti obyvatel Liberce o tramvajové dopravě veměstě.ZdrojePoužitá literatura[1] DVORSKÝ, P.; GRISA, I.; JÄKL, G. Úzkorozchodné tramvajové provozy. Vyd. 1. Praha :Corona, 2007. 459 s. ISBN 80-86116-49-2.[2] Ročenka Liberecké architektury 2009. Liberec : Karel Čtveráček, 2010. 104 s. ISBN 978-80-01-04475-9.[3] ŠMERDA, Roman. Tramvajová doprava v Liberci [online]. [s.l.], 2008. 55 s. Bakalářská práce.Univerzita Pardubice. Dostupné z WWW:<http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/29614/1/SmerdaR_Tramvajova%20doprava_JB_2008.pdf>.Další použité zdroje informací[4] Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s. – pan Ing. Tomáš Krebs[5] Státní okresní archiv v Liberci – historické mapy Liberce z 20. století[6] Dopravní podnik města Liberce a Jablonce n. Nisou, a.s. [online]. 2009 [cit. 2011-11-18].Dostupné z WWW: <www.dpmlj.cz>.Použitá dataZákladní báze geografických dat ČR – ZABAGEDWMS služba „cenia_t_podklad“ se základním topografickým podkladem, připojená přes Národnígeoportál INSPIRE (dostupného WWW: geoportal.gov.cz)Použitý softwareESRI ArcMap 10.1 a ArcCatalog 10.1, ESRI Data & Maps 10.1, ESRI 2011Microsoft Office 2007Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 16humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 17. 17. Liberec sportovní / Liberec, a sport-friendly cityLiberec sportovníLiberec, a sport-friendly cityTomáš Durdil, Lukáš Hrubý, Martin Mašek, Alena SvobodováTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografiee-mail: TDurdil@seznam.cz, luk.hruby@gmail.com, cassi@astronomie.cz, a.svobodova@fonservis.czAbstrakt Tento studentský projekt se zabývá výskytem sportovních oddílů a možnostmi sportovánív katastrálním území města Liberec. Výstupem jsou dva mapové postery. První z nich se věnuje všemsportovištím a oddílům, kam si lidé mohou jít sami aktivně zasportovat. Druhý poster obsahujeinformace o klubech a oddílech, které hrají různé sportovní soutěže (na různých úrovních) a je možnése na ně přijít podívat a zafandit si. V následujících částech jsou popsány cíle projektu, postup práce ajejí výsledky.Abstract This student project presents various sports clubs and sport opportunities in the cadastral areaof Liberec. Two map posters come as an output. The first poster features all the sports grounds andsports clubs, where people can engage in sports actively. The second poster shares information aboutsports clubs that play sports league (on different levels) and whose fans can come enjoy the match.The following sections describe objectives of the project, work progress and results.Klíčová slova Sport, Liberec, sportoviště, sportovní organizace, posterKeywords Sport, Liberec, sports grounds, sports organization, posterCíle projektu a předpoklady Hlavním cílem této práce bylo ukázat na Liberec jako na sportovní město v návaznostina vyhlášení Liberce coby Evropského sportovního města roku 2012.Na mapě bychom chtěli prostorově předvést sportovní organizace, kterým je možno fandit. Dálesportoviště, turistické a cykloturistické trasy, kde si může zasportovat každý. Vznikne tím přehledsportovního zázemí v Liberci, kde je možné se účastnit sportovního dění. Z obou map následněvyplyne vzájemná prostorová koncentrace již zmíněných ploch.Tento cíl bude znázorněn skrze dva mapové postery, které budou mapovat námi zvolené téma. Prvníposter ukáže veškerá sportoviště a sportovní vyžití v Liberci (včetně turistických tras, cyklotras aDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 17humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 18. 18. Liberec sportovní / Liberec, a sport-friendly citysplavné části řeky Nisy). Na většině těchto sportovištích a v halách mají sídla kluby a organizace, kamsi lidé mohou jít zasportovat a zacvičit sami aktivně. Druhý poster znázorní sportovní organizacepůsobící v Liberci. Na soutěžní utkání klubů, které hrají sportovní ligu, mohou lidé chodit a podpořitsvůj tým.Teoretická východiska Smyslem našeho studentského projektu je představit lidem rozmístění a koncentraci sportovníhozázemí na námi zvoleném území.Východiskem a základním podkladem se pro nás stal seznam sportovních organizací, sportovišť adalších sportovních vyžití v Liberci zpracovaný informačním centrem Liberec, námi aktualizovaný arozšířený vlastním průzkumem na internetu a v terénu.Město Liberec získalo prestižní ocenění Evropské město sportu 2012 (European City of Sports).Oficiální předání se bude konat na konci listopadu 2011 v Bruselu, uděluje ho Asociace evropskýchměst sportu (ACES EUROPE). Ocenění je jedinečná příležitost k propagaci města ve světě. Udělovánítěchto ocenění je podporováno Komisí evropských společenství. Komise v roce 2007 vydala Bílouknihu o sportu (Commission of the European Communities 2007). V této publikaci je sport zdůrazněnsvojí společenskou rolí a prostředkem k utužení zdraví. Mimo to je sport důležitým nástrojem promístní a regionální rozvoj (impuls k modernizaci infrastruktury, nová pracovní místa).Pro rozdělení sportů jsme vycházeli z více prvků. Za prvé bylo nutné definovat, co přesně sportpředstavuje (Choutka, Dovalil, 1991). Za druhé kluby jsou ve velké míře dobrovolné organizace aposkytují mnoho sportovních či rekreačních zázemí, jak pro své členy, tak i pro zájemce z řadveřejnosti (Delaney, Madigan, 2009). A za třetí bylo nutné sporty klasifikovat podle různých sportů amíst činností, pro větší přehlednost mapového posteru bylo nutné generalizovat sportovní aktivity.Kritériem pro vymezení území byla katastrální výměra města Liberec. Výjimku tvoří katastrální územíobce Stráž nad Nisou, které není součástí Liberce, ale je s ním velmi úzce spjato. V minulosti, v letech1976 - 1990 bylo dokonce jeho součástí.Postup zpracování a použité metody Postup se skládal z několika dílčích prací. Nejdříve jsme přistoupili k rešeršním pracím. Ktomu jsme využili své vlastní pozorování, internetovou adresu informačního centra Liberec a dáleinternetové adresy Tipsport arény v Liberci a jednotlivých klubů a organizací, které se ve městěnacházejí.Po shromáždění všech dat jsme přistoupili k vytváření samotných posterů. Mapy jsme vytvářeli vprogramu ArcGIS 10.První mapový poster pojednává o jednotlivých sportovištích v Liberci. V první řadě jsme si muselivytvořit bodovou vrstvu. V příslušné atributové tabulce jsme vytvořili pole (nazev a sport). Napodkladovou mapu, kterou jsme si zanesli a ohraničili, jsme postupným přidáváním bodů vyznačilisídla klubů, organizací a sportovišť. Do atributové tabulky a jednotlivých polí jsme zapisovali názvysportovních oddílů a sporty, kterými se zabývají.Po následném zmapování všech námi nalezených sportovních zařízení jsme do atributové tabulkypřidali další pole s názvem piktogramy. Jelikož bylo mnoho různých sportovních odvětví, bylozapotřebí jejich výčet zúžit. Sporty, které spolu souvisí, nebo si jsou podobné, jsme přiřadili buďtoDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 18humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 19. 19. Liberec sportovní / Liberec, a sport-friendly cityzvláštní skupinu (bojové umění) nebo jeden charakteristický sport pro vybranou skupinu sportů(aerobic, gymnastika, střelba). Jednotlivým sportovním odvětvím jsme vyrobili charakteristicképiktogramy, které je budou znázorňovat v mapě. Zanesli jsme je do mapy a vedle nich názvyjednotlivých sportovišť, klubů a oddílů.Problém se vyskytl v okolí Tipsport arény, kde se nachází více sportovišť a sportovních oddílů namalém prostoru. Vytvořili jsme tedy výřez této lokality a umístili ji na okraj mapového posteru. Vtomto výřezu jsme znázornili příslušná sportoviště a oddíly i s jejich názvy.Turistické trasy, cyklotrasy a sjízdnou část řeky Nisy jsme vytvořili pomocí liniových vrstev.Jednotlivé linie jsme zanášeli podle podkladové mapy (WMS server http://geoportal.gov.cz, rastrovéekvivalenty topografických map1.) Jako pomocná mapa pro přesnější zanášení tras nám posloužilaturistická mapa na portálu mapy.cz. Po zhotovení příslušných liniových vrstev jsme jednotlivé liniebarevně rozlišili. Dále jsme zanesli do posteru: název, legendu, měřítka (číselná a grafická), severku atiráž. Dokončovací designové práce jsme provedli ve freeware programu GIMP 2.Druhý mapový poster znázorňuje sportovní organizace působící na území Liberce, postup bylpodobný postupu posteru pvnímu. Ze získaných dat byla vytvořena bodová vrstva, ve které bylyjednotlivé organizace přiřazeny k místu, kde provozují svůj sport. Atributová tabulka bylanadefinována jednotlivými poli: nazev, sport, prostredi, liga, umisteni. Bohužel ne ke všemu bylyzjistitelné všechny údaje. Po zanesení všech dostupných klubů došlo k úpravě zobrazovacích bodůúpravou barvy, dle jejich prostředí a následně také nadefinování velikosti podle jejich sportovníhovýznamu, tj. liga, kterou hrají v případě kolektivních sportů a úroveň soutěží, na kterých se účastníjedinci ohledně individuálních sportovišť. Ke všem bodům byly také přídány popisky na základě polenázev, tj. název daného klubu. Kvůli velké koncentraci klubů v okolí Tipsport arény bylazdigitalizováním letecké ortofotomapy vytvořena vektorová vrstva této oblasti a v posteru to bylozaneseno jako mapa č. 2 a ve větším měřítku než mapa hlavní. Poté již zbývaly pouze designové prácena posteru prováděné ve freeware programu Gimp 2.Volná místa na mapových posterech jsme vyplnili našimi poznatky a různými informacemi, které jsmenashromáždili v průběhu práce. Například stručnou historii zajímavých klubů, informace a fotkyvybraných areálů. Postery jsou doplněny také grafy. Například jaký je procentuální podíl mezivyužíváním venkovních a vnitřních sportovišť, kolik průměrně zaplatíme, pokud budeme chtít nějakésportoviště navštívit a sami si aktivně zasportovat. Dále jsme chtěli poukázat na další informace, kteráse týkají klubů a sportovišť, statistiky návštěvnosti na neoblíbenějších sportech a jiné informace apoznatky.Výsledky a doporučení Liberec si nedávno získané ocenění Evropské sportovní město roku 2012 určitě zaslouží.Na území Liberce se nachází 46 sportovních oddílů, které se zabývají různými sportovními odvětvími.Mezi jednotlivými sportovišti převládají vnitřní před vnějšími, jsou na vysoké úrovni a poskytujísportovcům v čele s oddíly dostačující služby a komfort pro provozování sportů. Nejvýznamnějšísportovním areálem je Tipsport Park, kde se nachází největší koncentrace sportovišť a sportovníchklubů na celém námi zkoumaném území.Téměř polovinu sportů provozují jednotlivci. Cenově nejdostupnější pro aktivní sport je veřejnébruslení, tanec a minigolf. Na druhé straně jsou extrémní sporty a golf. Mezi divácky nejoblíbenějšíkluby patří FC Slovan Liberec a HC Bílí Tygři, průměrná návštěvnost na jejich utkání se pohybujeokolo 5000 diváků. Venkovní stadion FC Slovanu má větší diváckou kapacitu než Tipsport aréna, vekteré hrají svá utkání HC Bílí Tygři. Z ekonomického hlediska je určitě pro diváka příznivější si zajítDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 19humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 20. 20. Liberec sportovní / Liberec, a sport-friendly cityna fotbal, jelikož nejlevnější lístek vyjde na polovinu (80 Kč) částky za lístek na hokej (160 Kč). Tatodvě mužstva a i některá další se starají o reprezentaci města a regionu nejen v rámci České republiky,ale i v zahraničí (působením v různých evropských pohárech apod.). Největší, co se počtu pododdílů ačlenů týká je TJ Lokomotiva Liberec. Hmatatelným výsledkem naší práce jsou dva postery, kterézachycují všechny námi zjištěné informace a poznatky.Všeobecně se doporučuje, aby lidé sportovali. Liberec je pro to více než ideální. Velké množstvíoddílů, sportovišť, turistických a cyklistických tras se k tomu více než nabízejí. Důležité ale také je,aby kluby byly otevřeny nově příchozím. Komu by se však nechtělo sportovat aktivně, tak se můžezapojit alespoň jako divák. Možností je v Liberci víc než dost. Pro zachování tohoto kvalitníhosportovního zázemí je také potřeba pomoci města klubům a sportovištím. Město by mělo být aktérema přispívat oddílům a sportovištím a pomoct jim i třeba v získávání evropských dotací.Obr. 1 - Výřez okolí Tipsport areny (zdroj: HRUBÝ, 2011)Závěr Vytvořili jsme mapové výstupy, které mapují sportovní možnosti v katastrálním území Liberec.Během projektu jsme prováděli rešeršní práce. Zjistili jsme, že je zde spousta sportovišť a aktivníchsportovních klubů.Svoji významnou roli v celé záležitosti hraje také samotné město Liberec. Bez jeho pomoci by některékluby a sportoviště ani neexistovaly. Byli bychom rádi, kdyby naše práce vnesla mezi občany (nejenLiberce) lepší vnímání sportů, sportovišť a sportovních oddílů a že se v rámci jejich možností zapojí iaktivně.Myslíme si, že město Liberec si své nově získané ocenění Evropské město sportu pro rok 2012zaslouží.V následujících letech uvidíme, jestli bylo dostatečně využito pro propagaci sportu a samotnéhoměsta.Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 20humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 21. 21. Liberec sportovní / Liberec, a sport-friendly cityZdrojePoužitá literaturaCOMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. White paper on sport [online]. Brussels2007 [cit. 2011-11-19]. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/wp_on_sport_en.pdf>.ČTK - Česká tisková kancelář. Liberec se stal Evropským městem sportu 2012. Aktuálně.cz [online].6.10.2011, [cit. 2011-11-20]. Dostupné z WWW:<http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/liberecky/clanek.phtml?id=716701>.DELANEY, T.; MADIGAN, T. Sports: why people love them!. Lanham, Maryland : University pressof america, 2009. 248 s. ISBN 978-0761844891.CHOUTKA, M.; DOVALIL, J. Sportovní trénink. 2.vyd. Praha : Olympia,1991. 331 s. ISBN 80-7033-099-6KADEŘÁBEK, L. Český a československý fotbal - lexikon osobností a klubů. 1. vydání. Praha : GradaPublishing, 2007. 264 s. ISBN 978-80-247-1656-5.KARPAŠ, R. a kol. Kniha o Liberci. 2., dopl. a rozš. vyd. Liberec : Dialog, 2004. 704 s. ISBN 80-86761-13-4.MINSTROVÁ, Z. Liberec bude prvním městem sportu z Čech. Liberecký deník [online]. 7.10.2011,[cit. 2011-11-20]. Dostupný z WWW: <http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/liberec-bude-prvnim-mestem-sportu-z-cech-20111007.html>.NICHOLSON, M.; HOYE, R. Sport and social capital. first edition. Oxford : Elsevier, 2008. 363 s.ISBN 978-0-7506-8586-3.Seveřan.eu [online]. Historie Liberce. [cit. 2011-11-20]. 2011 Dostupné z WWW:<http://www.severan.eu/vse/historie/historie_straz.html>.Použitá data1) Rastrové ekvivalenty topografických map - WMS služba. Dostupné z<http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/ CENIA/cenia_rt_RETM/mapserver/WMSServer>.Národní geoportál INSPIRE. [online]. 2010 [cit. 2011-11-08].2) Základní topografický podklad CENIA (ARcČR 500): 1:500000, vektor,DMÚ 25: 1:25 000, vektor. Dostupné z <http://geoportal.gov.cz>. Národní geoportál INSPIRE.[online]. 2007-10-05 [cit. 2011-11-9].3) Mapa sportovního parku Liberec: 1:5000, vektor. HRUBÝ, Lukáš. 2011. - na základě: OrtofotoČeské republiky: rozliseni 25 cm, raster. Dostupné z <http://geoportal.gov.cz>. Národní geoportálINSPIRE. [online]. 2011-09-13. [cit. 2011-11-9].Aeroklub Liberec [online]. 2008 [cit. 2011-11-10]. Dostupné z WWW: <http://www.aeroklub-liberec.cz/>.Atletický klub AC Slovan Liberec [online]. 2011 [cit. 2011-11-09]. Dostupné z WWW:<http://www.atletikaliberec.cz/aktuality.htm>.BK Kondoři [online]. 2011 [cit. 2011-11-10]. Dostupné z WWW: <http://www.bk-kondori.cz/>.Centrum Babylon [online]. 2011 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW:<http://www.centrumbabylon.cz>.FC Slovan Liberec [online]. 2011 [cit. 2011-11-09]. Dostupné z WWW:<http://www.fcslovanliberec.cz/cz/aktualne/>.Firmy Liberec [online]. 2011 [cit. 2011-11-09]. Dostupné z WWW: <http://www.firmy-liberec.cz>.Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 21humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 22. 22. Liberec sportovní / Liberec, a sport-friendly cityFloorball club Liberec [online]. 2011 [cit. 2011-11-10]. Dostupné z WWW:<http://www.fbcliberec.cz/>.Golf Club Liberec [online]. 2011 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW: <http://www.gc-liberec.cz>.Gymlib [online]. 2011 [cit. 2011-11-10]. Dostupné z WWW: <http://www.gymlib.cz/>.HC Bílí Tygři. [online]. 2011 [cit. 2011-11-09]. Dostupné z WWW: <http://www.hcbilitygri.cz/>.Liberec je Evropským městem sportu roku 2012. Dostupné z WWW: <http://www.liberec.cz>. UploadWikimedia [online]. [cit. 2011-11-10].Liberecký sport [online]. 2006 [cit. 2011-11-09]. Rozcestník Libereckých sportovních oddílů.Dostupné z WWW: <http://www.liberecky-sport.wz.cz/>.Liberecký tenisový klub [online]. 2011 [cit. 2011-11-09]. Dostupné z WWW:<http://www.ltkliberec.cz/cz>.Mapy.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-08]. Turistická. Dostupné z WWW: <http://www.mapy.cz>Město sportu: Liberec si titul zaslouží. Sedmička [online]. 2011-10-19, [cit. 2011-11-10]. Dostupný zWWW: <http://www.sedmicka.cz/liberec-jablonec-nad-nisou/clanek/mesto-sportu-liberec-si-titul-zaslouzi-255967>.Městské informační centrum Liberec [online]. 2011 [cit. 2011-11-09]. Sport. Dostupné z WWW:<http://www.infolbc.cz/cz/liberec/sport1.html>.Severní Čechy.info [online]. 2008 [cit. 2011-11-13]. Hory a ubytování.Dostupné z WWW:<http://www.severnicechy.info>.SK Ještěd [online]. 2011 [cit. 2011-11-09]. Dostupné z WWW:<http://www.skjested.cz/lyzarskaskola/>.SKI Ještěd [online]. 2011 [cit. 2011-11-09]. Dostupné z WWW: <http://www.skijested.cz/leto/cz>.SpinFit [online]. 2010 - 2011 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW: <http://www.spinfit.cz/>.Sport park Liberec [online]. 2011 [cit. 2011-11-09]. Sportovní kluby. Dostupné z WWW:<http://www.sportparkliberec.cz/cs/sportoviste/article/sportovni-kluby>.Sportovně střelecký klub Liberec. [online]. 2011 [cit. 2011-11-09]. Dostupné z WWW:<http://strelba.vrchlickeho.cz/klub.aspx>.Squash arena Liberec [online]. 2011 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW:<http://www.squasharena.li/>.Statutární město Liberec [online]. 2011 [cit. 2011-11-10]. Dostupný z WWW: <http://www.liberec.cz>.Tenis Slovan Liberec. [online]. 2011 [cit. 2011-11-09]. Dostupné z WWW: <http://www.tenis-slovan.com/index.php>.Tipsport aréna. Dostupné z WWW:<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Tipsport_Arena,_Liberec.JPG>.Titans Liberec [online]. 2011 [cit. 2011-11-09]. Dostupné z WWW:<http://titansliberec.cz/sekce/Team-Clanky>.TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou [online]. 2011 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW:<http://www.jiskravratislavice.cz/>.TJ Lokomotiva Liberec [online]. 2006 [cit. 2011-11-10]. Dostupné z WWW: <http://www.tj-loko-liberec.cz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1>.VSK Slavia TU Liberec [online]. 2011 [cit. 2011-11-10]. Dostupné z WWW:<http://www.vskslavialib.cz/>.VSK Slavia TU Liberec [online]. 2011 [cit. 2011-11-09]. Dostupné z WWW:<http://www.slaviatuliberec-badminton.cz/index.php>.Použitý softwareESRI, 2010. ArcGIS [software]. Version 10.1. Redlands: ESRI [přístup 29. 8. 2011].The GIMP Development Team, 2011. GIMP [software]. Version 2.Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 22humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 23. 23. Liberec industriální / Industrial LiberecLiberec industriálníIndustrial LiberecAlice Kolářová, Nikola Kučerová, Kateřina Prokopová, Mariana Slámová, Ivan VávraTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografiee-mail: kolarovaalice@seznam.cz, nikola.kucerova@tul.cz, kate.prokopova@seznam.cz ,mariana.slamova@gmail.com, ivan.vavra1@gmail.comAbstrakt V projektu Liberec industriální jsme lokalizovali průmyslové objekty 19. a 1. poloviny 20.století a určili jejich tendenci výstavby. Snažili jsme se ověřit hypotézu, že většina průmyslovýchobjektů byla soustředěna do centra města a zásadní význam pro jejich výstavbu měla přítomnostvodního toku. Hlavním cílem našeho projektu je zmapování industriálních staveb 19. a 1. poloviny 20.století v jednotlivých katastrálních územích Liberce a pomocí geostatistických metod určit jejichintenzitu. Výsledkem projektu jsou tři mapové výstupy.Abstract In our project-Industril Liberec, we located the industrial buildings of the 19th and the first halfof the 20th century and we determined their tendency of building – up. We tried to verify thehypothesis that the majority of industrial buildings has been concentrated in the city center nad that thecardinal importent was the presence of water flow for their construction. Princpal aim of project is tomap the industrial buildings of the 19th and the first half of the 20th century in various areas of Liberecs cadastral community. For it we used geostatistical methods to detemined their intensity. The resultsof the project are three map output.Klíčová slova industriální stavba, technická a kulturní památka, katastrální území, Liberec, intenzitaprůmyslové zástavbyKeywords industrial buildings, technical and cultural monuments, cadastral community, Liberec,intensity of industrial estatesDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 23humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 24. 24. Liberec industriální / Industrial LiberecCíle projektu a předpoklady Hlavním cílem projektu je zmapování industriálních staveb 19. a poloviny 20. století vLiberci. Předpokládáme, že většina průmyslových objektů byla soustředěna do centra města. Zajímánás trend výstavby manufaktur, který velmi souvisí s průmyslovou revolucí (18. - 19. století).Domníváme se, že zásadní význam pro výstavbu měly říční toky a železnice. Pomocí geostatistických metod se budeme snažit určit hustotu průmyslové zástavby 19. apoloviny 20. století v jednotlivých katastrálních územích Liberce. Nasbíraná a analyzovaná data budou v sofwaru ArcGIS10 vyhodnocena do mapovýchvýstupů.Teoretická východiska Pro správnou práci na projektu, bylo vhodné nastudovat mnoho tištěných i internetovýchzdrojů. Studované materiály spojovalo společné téma a to industriální historie Liberce, průmyslovárevoluce, průmyslová odvětví, … Důležité bylo rozlišit kulturní a technickou památku. Vstupní data jsme získaly z Magistrátu města Liberec (katastrálně členěný plán města) a zWMS služby (vodní toky). Z obou vrstev vznikl topografický podklad budoucích mapových výstupů.Ostatní data byla vytvořena přesnou digitalizací průmyslových objektů. Samotnou mapovou část jsme vytvořili v softwaru ArcGIS10. Na finální podobu posteru,který zahrnuje texty, obrázky a designové prvky bylo využito programu Photoshop. Na dílčí úkony vrámci celého projektu jsme použili sadu Microsoft (Word, Excel). Postup zpracování a použité metody Po nastudování teoretických východisek projektu jsme v programu ArcMap10 zpracovalizískaná data. Výsledky jsme vyhodnotili ve třech mapových výstupech (viz Výsledky a doporučení).Topografický podklad je pro všechny výstupy shodný, tvoří ho katastrálně členěný územní plán městaLiberec, který je doplněný o síť hlavních říčních toků. První etapa práce v programu spočívala v digitalizaci jednotlivých průmyslových budov z 19.a poloviny 20. století. K této činnosti nám výrazně pomohla odborná literatura (Industriál Libereckéhokraje. Technické stavby a průmyslová architektura, 2007) a následný terénní průzkum. Výsledkem jebodová vrstva industriálních objektů. Topografický podklad spolu s novou vrstvou tvoří základní vstupní data pro následné analýzy.Pro správné vyhodnocení našich výsledků jsou vhodné analýzy spojené s intenzitou. Vyhodnotili jsmeproto hustotu průmyslové zástavby v jednotlivých katastrálních územích Liberce ( Spatial AnalystTools/Point Density). Panel nástrojů malování (Drawing) nám pomohl při vyhodnocení výsledků do třetíhomapového výstupu. Tři velikosti kruhů jsme využili k obecnějšímu znázornění rozmístění a intenzityindustriálních ploch.Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 24humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 25. 25. Liberec industriální / Industrial LiberecVýsledky a doporučení Výsledkem celé práce, tedy sběru a analýzy dat, jsou tři mapové výstupy. Z terénního mapováníhlavních průmyslových staveb jsme pořídili mnoho fotografií. Tato fotodokumentace tematický doplnímapový poster. Hlavní mapový výstup tvoří digitalizovaná vrstva industriálních staveb 19. a poloviny 20. století(viz Obrázek 1: Typy industriálních staveb). Jednotlivé manufaktury jsou barevně rozlišeny podletehdejšího průmyslového odvětví. Červené bodové znaky, které výrazně převládají, znázorňují textilníprůmysl, který byl pro Liberci nejdůležitější. Významnou textilní továrnou byla Textilana JohannaLiebiga. Průmyslové objekty se soustředily do centra města kolem Lužické Nisy a jejích přítoků.Druhou rozsáhlou průmyslovou oblast tvořilo Kateřinské údolí (Černá Nisa).Obrázek 1: Typy industriálních stavebDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 25humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 26. 26. Liberec industriální / Industrial Liberec Ve druhém mapovém výstupu jsme se zabývali intenzitou industriální zástavby na územíLiberce (Obrázek 2: Intenzita industriální zástavby). Nejvíce průmyslových objektů se nacházelov centru města. Hustota průmyslové zástavby ve středu Liberce nesouvisela pouze s přítomnostívodních toků, ale také se železniční tratí. Doprava po železnici měla v 19. a 20. století velký význam.Obrázek 2: Intenzita industriální zástavby Třetí a zároveň poslední mapový výstup se věnuje počtu a rozmístění průmyslových objektů naúzemí města Liberce (Obrázek 3: Počet a rozmístění industriálních staveb). Množství industriálníchstaveb je vyhodnoceno metodou tří odlišně velkých kruhů. Velikost kruhu závisí na počtuDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 26humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 27. 27. Liberec industriální / Industrial Liberecprůmyslových staveb v jednotlivých částech, jeho umístění je dáno lokalizací těchto objektů. Opětvidíme, že největší kruh, tedy nejvíce průmyslových staveb, se nachází poblíž středu města.Kateřinské údolí bylo druhou nejvýznamnější industriální oblatí.Obrázek 3: Počet a rozmístění industriálních stavebDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 27humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 28. 28. Liberec industriální / Industrial LiberecZávěr Zpětné zhodnocení vstupní hypotézy, předpokládaných výsledků s výsledky získanými, jsmedošli k závěru, že naše hypotéza se z velké části potvrdila. Hlavní průmyslová oblast Liberce v 19. apolovině 20. století opravdu existovala ve středu města. Druhou významnou průmyslovou oblasttvořilo Kateřinské údolí. Výskyt říčních toků a přítomnost železnice v těchto hlavních industriálníchoblastech potvrdili i naši druhou domněnku.ZdrojePoužitá literaturaBERAN, Lukáš; VALCHAŘOVÁ, Vladislava, 2007. Industriál Libereckého kraje: Technické stavbya průmyslová architektura. České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-03798-0.BERGMANOVÁ, Vlasta. Textilana v obrazech a datech. Liberec: Technická univerzita v Liberci,2008.ČTVERÁČEK, Karel; MOHR, Jan, 2001. Liberec mezi vzpomínkou a přítomností: Ve stínu továrníchkomínů. ISBN 8023876678.KABÍČEK, Jan, 1977. Liberec. Severočeské nakladatelství.KARPAŠ, Roman, 2008. Liberec: staré pohlednice: Liberec na začátku rozvoje.KARPAŠ, Roman, 1996. Kniha o Liberci: Liberec.PIVODA, Martin, 2007. Tovární čtvrť „Liebiegovo město“ v Liberci 1853 – 1923. Diplomová práce.Technická univerzita v Liberci.TECHNIK, Svatopluk; RUDA, Vladimír, 1980. Liberec minulosti a současnosti. Severočeskénakladatelství.ZELENKA, Josef; PÁSKOVÁ, Martina, 2002. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha:Ministerstvo pro místní rozvoj. ISBN (Váz.).InternetovéDenik.cz [online]. 2005. 100 let dělí dnešek a RAF. Dostupné z WWW:<http://www.denik.cz/z_domova/20071215100_let_raf.html>.I-magazine.cz [online]. 2007. Historie automobilky RAF. Dostupné z WWW: <http://www.i-magazin.cz/view.php?cisloclanku=2007020005>.Národní památkový ústav [online]. 2003-11. Aktualizováno 20.2. 2011.Památkový zákon. Dostupné zWWW: <http://www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-mezinarodni-dokumenty/zakon-o-statni-pamatkove-peci/>.Použitá dataNárodní geoportál INSPIRE, 2011. ortofoto cenia_rt_ortofotomapa_aktualni.[WMS]. [1:60 000]. [cit.2011-11-10]. Dostupné z WWW: <http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_ortofotomapa_aktualni/mapserver/WMSServer>.Národní geoportál INSPIRE, 2011. cenia_arccr. [WMS]. [1:60 000]. [cit. 11. 11. 2011]. Dostupné zWWW: < http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_arccr/mapserver/WMSServer>.ČÚZK, 2011. META_WFS-SPRAVHRAN_SERVICE. [WFS]. [cit. 11. 11. 2011]. Dostupná z WWW:http://geoportal.cuzk.cz/wfs_au/wfservice.aspx?service=WFS&request=getCapabilitiesPoužitý softwareESRI, 2010. ArcGIS [software]. Version 10.1. Redlands: ESRI [přístup 11. 11. 2011].Microsoft, 2010. Microsoft Word [software]. Version: 14.0. Redmond: Microsoft [přístup 11. 11.2011].Microsoft, 2010. Microsoft Excel [software]. Version: 14.0. Redmond: Microsoft [přístup 11. 11.2011].Adobe Systems, 2011. Adobe Photoshop CS6 [software]. Version 13.0. San Jose: Adobe [přístup 11.11. 2011].Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 28humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 29. 29. USE – IT LiberecUSE – IT LiberecTomáš Pecháček, Václav Matoušek, Radomír Vlk, Petr Eimann, Pavel Šťovíček, PetrKoťátkoTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografiee-mail: tomas.pechacek@tul.cz, vaclav.matousek@tul.cz, radomir.vlk@tul.cz, petr.eimann@tul.cz,pavel.stovicek@tul.cz, petr.kotatko@tul.czAbstrakt Cílem tohoto projektu je dát novým návštěvníkům Liberce do ruky nástroj, který jim usnadníorientaci ve městě a především v jeho centru. Takovým nástrojem je speciální mapa se zaměřením namísta, která by měl cizinec navštívit. Projekt je tedy zaměřen na mladé návštěvníky přijíždějící zezahraničí. USE – IT Liberec je volně inspirován nekomerčním projektem USE – IT Prague.Výsledkem je tedy tematická mapa vytvořená kompletně v anglickém jazyce a je distribuovánazadarmo ať už v tištěné nebo elektronické verzi. Za účelem vytvoření takové mapy jsme muselinejdříve získat nějaký seznam míst, která by cizinci neměla uniknout a pak získat podkladová data prosamotné vytváření mapy. Získávání míst probíhalo formou volně šiřitelného dotazníku, kam námanonymně lidé psali místa vhodná navštívit. Podkladová data jsme získali od magistrátu městaLiberce. Po zredukování a výběru těch nejvhodnějších míst ze seznamu byla v programu ArcGisvytvořena finální mapa.Abstract The main aim of this project is to give by a new visitors of Liberec city some instrument to theirhand, Which should make an orientation in the city, and mainly in the centre of the city, much moreeasier. Some kind of instrument can be a special map, Which is focused on the places in Liberec, thatshould have not been missed. So we can say the project is focused on young foreign visitors. USE – ITLiberec is taking free inspiration from non-commercial project USE – IT Prague. The thematic map,like result our efforts, is thus created completely in an English language and distribution is for free inelectronics or prints form. In order to creation of such kind of map was must been done first step.Somehow to get to our hand a list of places, which the foreign visitor cannot missed. Secondly to get abase data for creation of the map. The acquisition of places was in progress thanks by a question-form,Where the people in anonymity were writing the places of interest. The base data was given us fromthe municipal authority of Liberec. We made a reducing and choosing of the most acceptable placesfrom the question-form. After that was created the final map with help of ArcGis program.Klíčová slova Mapa, Liberec, návštěvníci, mladí, USE - ITKeywords Map, Liberec, visitors, young, USE - ITDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 29humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 30. 30. USE – IT LiberecCíle projektu a předpoklady Vytvoření tematické mapy, nástroje k lepší orientaci v městě Liberec, bylo hlavním cílemtohoto projektu. Díky této jedinečné mapě může zahraniční návštěvník ušetřit spoustu času, který bynapříklad promrhal v zácpách. Nebo může ušetřit třeba peníze, které by zbytečně utratil, byl-li by šeldo předražené nebo nekvalitní restaurace s nedostatečnými službami apod.. Chceme tedy, aby secizinec vyhnul takovým místům, ale zároveň si užil a viděl Liberec v celé jeho kráse. Neopomíjímetak ani klasická turistická lákadla. Nabízíme netradiční pohled na město Liberec tak, jak jej známe my,Liberečané, potažmo studenti zde přebývající na kolejích. V projektu se zaměřujeme jak na klasickámísta, která jsou tak důležitá, že by je cizinec neměl minout, tak na místa netradiční. Pro mladéhocestovatele cenově dostupné bary, restaurace, kavárny, diskotéky. Zapadlé parky a netradiční místa.Muzea, divadla, kina, sportoviště. Druhým cílem bylo vytvořit ke stávající mapě ještě další poster. Hlavní myšlenkou bylovytvořit speciální tematicky zaměřenou mapu na kulturní místa. Tedy divadla, kina, přednáškovékluby, muzea a architektonické skvosty.Teoretická východiska Jak již bylo nastíněno v části Abstrakt, tento projekt není přímonavázán na projekt USE – IT Prague. V podstatě se jedná o projekt,jehož cílem je získat unikátní a jinou představu o městě Liberec nežmůžeme získat z běžných zdrojů. Smyslem našeho snažení byloukázat město Liberec v „netradičním kabátě“ a přiblížit toto centrumLibereckého kraje mladým zahraničním návštěvníkům. To ovšemneznamená, že výsledné mapy nemůže užívat například místníLiberečan středního věku. Mapy jsou dostupné pro všechny, co majízájem o netradiční pohled na Liberec a mají mladého ducha.Výsledkem by měli být dvě mapy. První mapa obecná zahrnujícívšechny zájmová místa i třeba sportoviště jako místa pro bruslení,míčové hry, kurzy sebeobrany, gymnastické tělocvičny atd.. Tam sezřejmě projeví nejvíce mladý duch návštěvníka. Druhá mapa kulturníse zaměřením například na netradiční divadelní tvorbu,architektonické skvosty nebo málo známá kulturní centra městaLiberce. Obr. 6 Logo projektu (Zdroj: autoři) Projekt oficiálně nelze porovnávat s projekty běžícími v zahraničí. Sice je mu nejbližší projektUSE – IT Prague, ale z něho si my bereme pouze inspiraci. Odlišností našeho projektu je, že vevýsledku může sloužit jako podklad pro práce studentů na katedře geografie formou WMS služby.Další odlišností je grafika, která má jinou podobu a také rozsah, kdy vytváříme ještě navíc jeden dalšíspeciální poster. Východiskem pro tvorbu map byli dva zdroje dat. Prvním byl seznam míst, který vzešelz dotazníkového šetření a následné korekce a výběru těchto míst námi, autory projektu. Po těchtokrocích už to byla jenom otázka umění správně pracovat s programem ArcGis a vytvořit si správněDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 30humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 31. 31. USE – IT Liberecdatovou vrstvu těchto míst na podkladových datech. Jak už bylo naznačeno, tím druhým zdrojem jsoupodkladová data, která byla poskytnuta z magistrátu města Liberec.Postup zpracování a použité metody Tvorba tohoto projektu měla více dílčích částí. Tyto části byly rovnoměrně rozděleny mezičleny autorského týmu a každý se nějakým způsobem podílel na tvorbě projektu USE – IT Liberec(viz. Obr. 6). Pro získání seznamu zájmových míst bylo použito dotazníkové šetření. Jeho tvorbu adistribuci měl na starosti Václav Matoušek. Se sběrem podkladových dat nám pomohl Mgr. JiříŠmída, Ph.D.. Díky němu nám byla tato data poskytnuta z magistrátu města Liberce panem JanemJakchsem. Vlastní tvorbu mapy měli na starosti Petr Koťátko a Petr Eimann. Petr Koťátko se staral otvorbu grafiky, zatímco Petr Eimann o vhodnou mapovou kompozici. Vhodné bodové znaky prozájmová místa vybral a vytvořil Václav Matoušek. Textovou část mapy měli na starosti TomášPecháček, Pavel Šťovíček a Radomír Vlk. Radomír sesbíral informace o místech a vytvořil ucelenýstručný popis místa v češtině. Tomáš Pecháček, Pavel Šťovíček a Petr Eimann se postarali o překladtěchto textů do angličtiny. Textový příspěvěk do sborníku projektů připravil Tomáš Pecháček. Prvním úkolem bylo sestavit body zájmu. Byl tedy vytvořen jednoduchý dotazník v programuMicrosoft Excel. Ten se nasdílel do Google Docs a na stránku našeho projektu na Facebooku. Díkytomu mohli lidé vepisovat do dotazníku anonymně místa, která doporučují pro návštěvu. Z taktovzniklého seznamu míst byla vybrána ta nejdůležitější, která by na mapě neměla chybět. Tato místabyla pak zanesena do mapy ve formě bodové vrstvy. Obr. 1 Dotazník (Zdroj: https://docs.google.com)Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 31humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 32. 32. USE – IT Liberec Podobně, jak uvádějí autoři projektu USE – IT Prague (Danielová, 2011), byly vytvořeny bodyzájmu v mapě. Zájmová místa byla rozdělena do několika kategorií a těm byla přiřazena různá barva(viz. Obr. 2). Ke každému místu byl pak ještě přidán specifický symbol (číslo). Díky tomu se uživatelmapy může orientovat v textové části, kde ke každému místu byl vytvořen jeho stručný popis. Promísta s větší důležitostí byl vytvořen speciální znakový klíč. Například pro nemocnici znak klasickéhopísmene H (Obr. 4 ). Místa byla rozdělena do šesti kategorií podobně, jako to udělali autoři projektuUSE – IT Prague (USE – IT Prague, 2011). Z důvodu úspory místa v textové části okolo mapovéhopole, se některá místa neoznačovala bodem ve formě kapky. Místo toho se použilo textové poles odkazující šipkou na polohu místa. Druhým důvodem pro tuto metodu bylo zaplnění nepotřebného(nedůležitého) prostoru v mapovém poli. Obr. 2 Barevné kapky (Zdroj: autoři) Obr. 3 The Pub (Zdroj: http://www.thepub.cz/ templates/images/thePUB-logo.png) Tvorba samotného mapového okna probíhala ve dvou vlnách. Prvně byla vložena do programuArcGis vstupní data ve formě „shapefile“. Ulice a tramvajové linky. Po úpravě těchto dat přišla nařadu vektorizace leteckých snímků Liberce. Takto byla vytvořena vektorová data vodstva, která námnebyla poskytnuta z magistrátu. Finálním krokem byla vizualizace vektorových dat. Ta probíhalajednoduše tak, aby se dosáhlo co největší přehlednosti v mapě. Ulice byli například vizualizoványv odstínech šedi, vodstvo modrou barvou, lesy a parky potom v odstínech zelené. Do mapy by se dalyumístit všechny městské linky hromadné dopravy, ale pro přehlednost byly do mapy zaneseny pouzetramvajové linky. Tramvaj je tak charakteristickým prvkem města Liberce, že jej nelze opomenout.Vytvoření přehledné legendy a měřítka mapy bylo samozřejmostí. Měřítko je vyobrazeno jakv grafické podobě, tak v podobě číselné pro co největší srozumitelnost. Předposledním krokem na cestě ke konečné mapě bylo vytvořit textové popisky k místůmoznačených v mapě. Cílem bylo stručně a pokud možno výstižně charakterizovat dané místo. Metodoubyla textová pole, která se vhodně umístila okolo mapového pole. Každé je označeno specifickýmsymbolem (číslem), které se shoduje s čísly v kapkách z mapového pole. Některé texty jsou ještědoplněny o symboly (viz Obr. 3 ), díky kterým návštěvník snadněji najde místo, kam se chce podívat(člověk si lépe zapamatuje obraz než text). V této fázi byla kompletně hotová obecná mapa. Cílem našeho projektu bylo však vytvořit ještědalší d mapový poster, který by se věnoval hlavně kulturním místům. Byl by tedy už tematickyzaměřený. Postup a metody tvorby tohoto dalšího posteru byl téměř shodný s obecnou mapou Liberce.Úprava dat, vizualizace i tvorba textových polí a popisků probíhala stejně. Rozdíl byl v kompozici,kde jsme potřebovali využít opravdu každý prostor mapového pole. Přitom jsme se chtěli vyhnouttomu, aby v mapě byly nějaké mrtvé prostory (nezajímavé plochy atd.). Proto jsme užili metoduČočkové analýzy, kde vpravo dole se nachází největší kružnice. Tam je vyznačeno nejvíce zájmovýchDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 32humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 33. 33. USE – IT Liberecmíst. Tato kružnice částečně překrývá obdelníkové mapové pole a zároveň je jeho součástí. Má takémenší měřítkonež má mapové pole. V něm jsou pak zaneseny menší kružnice, kde je menší početmíst. Tím že tyto kružnice byly vytvořeny přímo v mapovém poli, návštěvník vidí, jak se dostanek určitému kulturnímu místu. Obr. 4 Speciální znakový klíč (Zdroj: autoři)Výsledky a doporučení Dva mapové postery. To je výsledek naší práce, našeho projektu. Prvním výstupem je tedyobecná mapa města Liberce. V ní jsou promítnuta zájmová místa získaná z dotazníkového šetření(Matoušek, 2011). Některá místa se v této mapě nezobrazují anebo jsou tam zanesena pouze okrajově.Týká se to hlavně kulturních míst, kterým je věnován druhý mapový poster. Unikátní kompozicepropojuje textovou a grafickou část mapy a vcelku působí velmi kompaktním dojmem. Dílčím cílembylo také zajistit přehlednost a snadnou orientaci v mapě. Což se snad povedlo. Cestovatel se hnedzorientuje v tom, na který bod v mapě právě kouká. To je zajištěno kombinací barvy jednotlivýchkapek (míst) s číslováním každého místa. Číslo se nachází jak uvnitř pole kapky, tak i v textové části,kde je k němu přiřazen popisující text. Tak například návštěvník kouká na červenou kapku s číslempět. Ihned se zorientuje, protože podle legendy vidí, že červená barva může představovat restauraci, čihospodu. Navíc je tam číslo pět, takže se může podívat na popisek v okolí mapového pole. Hledánítohoto popisku s číslem pět se řídí opět podle barvy a také podle řazení popisků (viz. Obr 2 a Obr. 5).Ty jsou řazeny odshora dolů vzestupně. Orientace je tedy snadná. Výsledkem je dobře přehlednámapa, kde lze jasně rozeznat hlavní orientační body, Tím je tramvajová trasa, vodní nádrž Harcov acentrální stanice Fügnerova. Obr. 5 Vzhled textových příspěvků (Zdroj: autoři) Dalším dílčím cílem bylo vytvořit tematickou mapu kulturních míst. Výsledkem je tedy dalšíunikátní mapa. Je unikátní v tom, že zachovává přehlednost danou první mapou a jasné označenízájmových míst. Přitom se ale snaží uspořit co nejvíce místa. To vše díky metodě Čočkovitéhomodelu. Vpravo dole největší mapový výřez ve tvaru kružnice (v něm se nachází nejvíce míst), okoloněj (nad ním) menší výřezy taktéž ve tvaru kružnic (jenom jedno nebo dvě místa). Kružnice jsou jasněnavzájem vymezeny, protože jsou součástí mapového pole.Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 33humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 34. 34. USE – IT LiberecZávěr Dalo by se říci, že při tvorbě projektu USE – IT Liberec jsme uplatnili všechny dosud nabitéznalosti z našeho studia na TUL. Připomněli si také zásady práce s programem ArcGIS 10. Zjistilijsme, jak lehké nebo naopak těžké může být pracovat v týmu a tak jsme nabyli další neocenitelnouzkušenost. Věříme, že mladí návštěvníci Liberce si užijí město daleko lépe, než kdyby neměli v rucenaší mapu. Celý tým přeje všem návštěvníkům města Liberce příjemné zážitky a co nejméně bloudění.ZdrojePoužitá literaturaSborník SGP [online]. 2011, roč. 7, Mariana Danielová, USE – IT Prague [cit. 6. 11. 2011]. ISBN978–80–904450–5–5. Dostupné z WWW: ˂http://download.arcdata.cz/doc/2011/Student_GIS_Projekt/Sbornik_SGP_2011.pdf˃USE – IT Prague [online]. Červen 2011, 1. vydání, USE – IT Prague city map [cit. 10. 11. 2011].Dostupné z WWW: ˂http://www.use-it.cz/download/Use-It_Prague_mapa2011_v2.pdf˃Použitá dataCENIA, 2011. cenia_rt_ortofotomapa_aktualni [webová mapová služba WMS]. [1:10 000]. [cit. 10.11. 2011]. Dostupné z WWW:˂http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_ortofotomapa_aktualni/mapserver/WMSServer?˃Data předaná přes email panem Janem Jakschem z magistrátu města Liberce: ČÚZK, 2011.Zabaged_Liberec [datová sada ZABAGED]. [1:10 000]. [cit. 31. 10. 2011].MATOUŠEK, Václav. Http://docs.google.com [online]. 2011 [cit.14. 10. 2011]. USE IT LIBEREC.Dostupné z WWW: <https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoOEO-2yQElVdDMzdlhUN0ZhcGZxMm5JQXE1R1FDbEE&hl=en_US#gid=0>.Použitý softwareESRI, 2010. ArcGIS [software]. Version 10.1.Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 34humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 35. 35. Liberec pivní / Liberec beeryLiberec pivníLiberec beeryJan Horák, Adam Chrumko, Petr Klápště, Pavel Kohoutek, Radek OstrčilTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografiee-mail: jan.horak1@tul.cz, adam.chrumko@tul.cz, petr.klapste@gmail.com, pavel.kohoutek@tul.cz,radek.ostrcil@tul.czAbstrakt Rádi bychom podali určitý pohled studentů, kteří nemají trvalé bydliště v Liberci, narozmístění hospodských zařízení, barů a restaurací po statutárním městě. Lokalizace všech objektů poměstě byla velmi obtížná. Díky časovému rozpětí projektu nešlo zařadit všechny objekty do mapy.Jednak proto, že neexistuje ucelený rejstřík hospodských a restauračních zařízení, ale i proto, žezkoumaná plocha je až příliš rozlehlá. Naším informačním zdrojem pro sběr dat byly webové stránky avlastní zkušenosti (orientace v prostoru města). Po získání základních informací a mapové vrstvy,jsme spolupracovali s ArcMap 10. Pomocí bodů jsme vytvořili vrstvu zobrazující rozmístěnírestauračních zařízení po Liberci. Dále jsme použili kartogramy a kartodiagramy, které obsahujíinformace o počtu obyvatel a počtu restauračních zařízení v jednotlivých ZSJ města Liberce.Abstract We would like to show a view of a few students who don´t have permanent adress in Liberecto the placement of pubs, restaurants and bars in the city. The localization of these places was too hard.We can´t map all the objects because of the time limitation. The first reason was that the integratedlist of restaurants and pubs doesn´t exist. The second one is that the placement is very extensive. Ourinformation source of collecting data were websites and self experiences. After getting the basicinformation and map´s structure we cooperate with the programme ArcMap 10. We created thestructure which shows the placement of the restaurants in Liberec. We used cartogram andcartodiagram which included information of the number of inhabitants and restaurants in particularbasic settlement unit of the city Liberec.Klíčová slova Pivo, restaurační zařízení, pivovarKeywords Beer, restaurants, breweryDny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 35humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 36. 36. Liberec pivní / Liberec beeryCíle projektu a předpoklady Hlavním cílem projektu bylo zjistit prostorové rozmístění restauračních zařízení ve Statutárnímměstě Liberec a to za využití prostorových analýz softwarového prostředí geografických informačníchsystémů. Druhým cílem bylo zjištění hustoty restaurací a porovnání počtu obyvatel v základníchstavebních jednotkách s počtem restaurací ve stejných stavebních jednotkách. Třetím cílem bylo vytvoření schématu zobrazujícího vzdálenosti daných zařízení od centraměsta. Čtvrtým cílem bylo vytvoření přehledu pivovarů a tzv. minipivovarů na území města Liberec. Pátým cílem bylo zjištění převládajících značek piva v závislosti na jejich poloze.Teoretická východiska Podíl lidí, kteří v České republice konzumují pivo, dosahuje 90 % u mužů. U žen je toto číslo otrochu menší, pohybuje se mezi 50 a 60 % obyvatelek. První hypotézou naší práce byl předpoklad, že v centru města je více restauračních zařízeníoproti ostatním částem města. Tento předpoklad by ale byl příliš jednoduchý a proto byl rozšířen nanejhustěji obydlené lokality (např. sídliště, oblasti s vysokou hustotou zástavby bytovými domy,jejichž obyvatelé po práci jdou do společnosti). Vycházíme z předpokladu, že v centru města je vícekanceláří a prodejních ploch než bytů a restaurace v centru slouží spíše turistům, obchodním jednáním,a rychlému stravování. Další naší hypotézou byla domněnka, že restaurace pro lokální zákazníky (dobře dostupnév hustě obydlených částech města) preferují lokální značky piva (z Liberce, respektive Libereckéhokraje). Oproti tomu restaurace v centru preferují známější značky jak z České republiky, tak často i zesvěta. Samostatnou kategorii restauračních zařízení tvoří subjekty primárně určené k zábavě studentů,kteří jsou ubytovaní na kolejích. Těchto studentů je velký počet a tomu odpovídá i počet podniků.Provozování těchto podniků má velice významný podnikatelský potenciál a svým prostorovýmrozmístěním je více než zajímavým jevem.Postup zpracování a použité metody Počátečním krokem bylo získání dat. Použili jsme vektorovou vrstvu jednotlivých základníchsídelních jednotek (dále jen ZSJ) Liberce, dále data o počtu hospod a v neposlední řadě o počtuobyvatel dle jednotlivých ZSJ v Liberci. V prvním kroku jsme vytvořili bodovou vrstvu, kteráobsahovala lokaci všech hospod, barů a restaurací. Jelikož sme každý vytvářel svoji část, tak jsmeposléze museli všechny vrstvy spojit pomocí funkce Merge, kterou najdeme v horním panelu nástrojův záložce Geoprocessing. Výslednou vrstvu jsme nazvaly hospody. Tento krok nám pomohl k lepšímanipulaci s daty a při pozdějším vytváření tematické mapy. Následně jsme vyhledali informace opočtu obyvatel dle jednotlivých ZSJ. Tyto údaje jsme zadali do atributové tabulky vrstvy ZSJ Liberce.Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 36humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 37. 37. Liberec pivní / Liberec beery V dalším kroku jsme vytvořili kartogram podle počtu obyvatel v jednotlivých ZSJ a na stejnévrstvě i kartodiagram podle počtu hospod dle jednotlivých ZSJ. Tato vrstva tvoří základní mapuposteru. Dalším krokem bylo vytvoření vzdálenostní analýzy. Pro tento krok budeme muset vytvořitvýchozí bod, od kterého se nám bude analýza vypočítávat. Jako počáteční bod jsme zvolili centrumměsta Liberec – nám. Dr. E. Beneše. Tento bod jsme nazvaly stred_LB. Následně vytvoříme čtyři kruhy v určitých vzdálenostech od města Liberec, abychom dleEuklidovské vzdálenosti mohli vyhodnotit, jak daleko od centra se nacházejí jednotlivé hospody. Tytotzv. kruhy vytvoříme pomocí funkce Buffer, kterou najdeme v horním panelu nástrojů v záložceGeoprocessing nebo v panelu ArcToolbox→Analysis tools→Proximity→Buffer. Do prvního řádkuvyplníme vstupní bodovou vrstvu, ze které budeme vycházet, v tomto případě stred_LB. Do druhéhořádku zadáme cestu, kam se nám má výsledná vrstva uložit. Do pole Distance – Linear unit zadámevzdálenost v m. Tento proces jsme opakovali 4x, pro 2000m, 4000m, 6000m a 7500m. Následněvytvoříme mapovou kompozici posteru dle zásad vytváření tematických map.Výsledky a doporučení Pro zobrazení výsledků naší práce byly vytvořeny mapy v programu ArcMap. Naším cílemnebylo vytvořit plnohodnotné mapy, ale pouze ukázkové mapy, na kterých by bylo znázorněnoprostorové uspořádání restauračních zařízení a pivovarů na území města Liberec. Mapa by mělasloužit pro získání přehledu o umístění jednotlivých provozoven. Na první mapě můžeme vidět, že náš výzkum potvrdil námi výše vyslovenou hypotézu (v centruměsta je více restauračních zařízení než v nejhustěji obydlených částech města). Z mapy je jasně vidět,že množství restauračních zařízení je zdaleka největší v centru města (sloupcové grafy). Ale je taképotřeba říct, že ZSJ, která byla námi označována jako centrum města Liberec, patří k nejhustějiobydleným částem města (hustota obyvatel je vyjádřena rozdílnou intenzitou barev). Ostatní části(ZSJ) se však centrální oblasti nemohou počtem podniků rovnat. Na druhé mapě můžeme podrobně vidět prostorové rozmístění restauračních zařízení na územíměsta Liberce. Dále můžeme na mapě vidět, že největší počet restaurací se nachází v oblasti do 2000metrů vzdálené od námi zvoleného středu města. Druhý největší počet podniků leží ve vzdálenosti do4000 metrů od středu. Ve třetí oblasti (vzdálenost do 6000 metrů) je pouze několik restaurací, lzepočítat na jednotky. Ve vzdálenosti od 6001 do 7500 metrů jsme zjistili pouze jednu restauraci.Všechny výše v tomto odstavci uvedené vzdálenosti jsou vzdušnou čarou. Podařilo se nám zjistit, že na území města Liberec se nachází jeden pivovar, konkrétně PivovarKonrad Vratislavice. Na území města se dále nachází několik minipivovarů. Do výsledků naší prácenebyl zahrnut tzv. homebrewing, což znamená domácí vaření piva pro svoji vlastní potřebu. Tatovýroba je omezena na 200 litrů piva ročně. Minipivovarů zabývajících se dalším prodejem piva jsmev Liberci zjistili tyto podniky: Minipivovar u Vozků, Pivovar Studánka a Rodinný minipivovarVendelín Krkoška.Dny GIS Liberec 2011 | Liberec pod Lupou – projekty studentů Fakulty přírodovědně- 37humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

×