Geografické informační systémy<br />přednáška #1<br />
Geomarketing<br /><ul><li>hledám optimální rozmístění obchodů
hledám optimální obsluhu obchodů
rozhodnutí ovlivní stav vybavenosti, rozmístění obyvatelstva</li></li></ul><li>Rizika<br />havárie nebezpečných látek<br />
Cenzus<br /><ul><li>SLDB
zaznamenání dat získaných cenzem
vypovídá o prostorovém rozmístění obyvatelstva</li></li></ul><li>Inženýrské sítě<br /><ul><li>správa inženýrských sítí
zaznamenání havarijních stavu a hledání řešení</li></li></ul><li>Veřejná doprava<br /><ul><li>analýzy podle potřebného času,
nalezení trasy od bodu k bodu,
vytvoření cestovního itineráře,
nalezení nejkratší cesty,
nalezení optimální trasy,
vymezení oblastí pro obsluhu,
výpočet matice vzdáleností</li></li></ul><li>Hygiena obyvatelstva<br /><ul><li>hlukové mapy
emisní mapy
zdravotní mapy
interpolace bodových měření</li></li></ul><li>Územní plánování<br />správa dat (UAP)<br />identifikace územních střetů<br ...
Atlasy a mapy<br /><ul><li>tvorba map pro komerční využití
tvorba atlasů
webová kartografie</li></li></ul><li>Informační systém a prostorová data<br />Informační systém = soubor informačních údaj...
Informační systém a prostorová data<br />INFORMAČNÍ SYSTÉMfunkční dělení<br />transakční zpracovatelské systémyzaznamenání...
Informační systém a prostorová data<br />INFORMAČNÍ SYSTÉMaplikační dělení (dle typu uložených dat)<br />12<br />prostorov...
Informační systém a prostorová data<br />funkční dělení IS<br />transakční zpracovatelské systémyzaznamenání a vyhodnocení...
Pojem geoinformatika<br />vědní obor zabývající se informacemi o prostorových objektech, procesech a vazbách mezi nimi<br ...
Historický vývoj GIS<br />ETAPY VÝVOJE GIS<br />1.etapa: pionýrské období<br />- počátek 60. let až rok 1973<br />2. etapa...
Historický vývoj GIS<br />60. – 70. léta (pionýrské období)<br />Severní Amerika<br />University of Washington, Department...
9. 11. 2007<br />17<br />
Historický vývoj GIS<br />60. – 70. léta (pionýrské období)<br />Environmental Science Research Institute (ESRI) – Jack Da...
Historický vývoj GIS<br />1973 – 1982<br />vývoj směrem k analytickým funkcím<br />vývoj uživatelského prostředí (GUI – Gr...
Historický vývoj GIS<br />80. léta<br />vývoj dalších komerčních systémů<br />jejich posouvání směrem k osobním počítačům<...
Historický vývoj GIS<br />90. léta<br />hledání a nacházení dalších aplikací GIS<br />1993: PARC – první webová interaktiv...
Historický vývoj GIS<br />vývoj internetových aplikací<br />1997: MapServer 1.0 (University of Minesota)<br />1997: ESRI I...
23<br />Historický vývoj GIS<br />
Historický vývoj GIS<br />začátek nového tisíciletí<br />mobilní aplikace<br />distribuovaný GIS<br />od sběru dat a vizua...
Uživatelé GIS<br />
Definice GIS<br />Arnoff (1989) definuje GIS jako počítačový systém, který dovoluje práci s daty k zajištění:<br />vstupu ...
Struktura GIS<br />
Rapant, 2006<br />
29<br />Obecně o GIS software<br />systém pro sběr, ukládání, správu, dotazování, analyzování a prezentaci geografických i...
30<br />Producenti SW GIS<br />na trhu s GIS software stovka produktů<br />největší světoví distributoři GIS sw:<br />Auto...
31<br />Jak se v tom vyznat?<br />Na základě funkcionality lze rozlišit následující skupiny software GIS:<br />profesionál...
32<br />Skupiny software GIS 1/5<br />Profesionální GIS<br />plně funkční systém sloužící pro pořizování dat, jejich edita...
33<br />Skupiny software GIS 2/5<br />Desktop GIS<br />nejvíce se rozšiřující GIS systémy v několika posledních letech<br ...
34<br />Skupiny software GIS 3/5<br />Příruční GIS<br />GIS SW uzpůsobený pro miniaturizovaný hardware<br />ÚČEL = mobilní...
13. 4. 2007<br />35<br />http://www.esri.com/software/arcgis/about/mobile.html<br />
36<br />Skupiny software GIS 4/5<br />GIS prohlížečky<br />GIS Viewers<br />s vývojem přišli někteří výrobci GIS software ...
37<br />Skupiny software GIS 5/5<br />Internet GIS<br />GIS produkty s potenciálně nevyšším počtem uživatelů<br />trend = ...
geografické informační systémy<br />terminologie – principy – zdroje informací pro samostudium<br />38<br />
Obsah<br />9. 11. 2007<br />Popis světa = model<br />Digitální model<br />Vrstvy – základ datového modelu GIS<br />Zdroje ...
Popis světa = model<br />okolní svět popisujeme pomocí vlastností (atributů) vybraných krajinných prvků a vztahů mezi nimi...
Popis světa = model<br />prostorová data<br />geometrická (symbol, polohová data)<br />negeometrická (popisná a vztahová, ...
Digitální model<br />mapa = analogový model prostorových dat<br />nevýhoda? časově, finančně, materiálově nákladné reedice...
Digitální model<br />geometrická data (polohová)<br />údaje o poloze určitého krajinného prvku (jevu)<br />body – linie – ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KGE/GIS: přednáška 1 - úvod do problematiky

4,669 views

Published on

definice GIS
historie GIS
software GIS

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KGE/GIS: přednáška 1 - úvod do problematiky

 1. 1. Geografické informační systémy<br />přednáška #1<br />
 2. 2. Geomarketing<br /><ul><li>hledám optimální rozmístění obchodů
 3. 3. hledám optimální obsluhu obchodů
 4. 4. rozhodnutí ovlivní stav vybavenosti, rozmístění obyvatelstva</li></li></ul><li>Rizika<br />havárie nebezpečných látek<br />
 5. 5. Cenzus<br /><ul><li>SLDB
 6. 6. zaznamenání dat získaných cenzem
 7. 7. vypovídá o prostorovém rozmístění obyvatelstva</li></li></ul><li>Inženýrské sítě<br /><ul><li>správa inženýrských sítí
 8. 8. zaznamenání havarijních stavu a hledání řešení</li></li></ul><li>Veřejná doprava<br /><ul><li>analýzy podle potřebného času,
 9. 9. nalezení trasy od bodu k bodu,
 10. 10. vytvoření cestovního itineráře,
 11. 11. nalezení nejkratší cesty,
 12. 12. nalezení optimální trasy,
 13. 13. vymezení oblastí pro obsluhu,
 14. 14. výpočet matice vzdáleností</li></li></ul><li>Hygiena obyvatelstva<br /><ul><li>hlukové mapy
 15. 15. emisní mapy
 16. 16. zdravotní mapy
 17. 17. interpolace bodových měření</li></li></ul><li>Územní plánování<br />správa dat (UAP)<br />identifikace územních střetů<br />kvantifikace<br />
 18. 18. Atlasy a mapy<br /><ul><li>tvorba map pro komerční využití
 19. 19. tvorba atlasů
 20. 20. webová kartografie</li></li></ul><li>Informační systém a prostorová data<br />Informační systém = soubor informačních údajů spojený s nástroji a pravidly, které tyto údaje umožní zpracovávat podle zadané metody<br />v užším významu – softwarový produkt<br />10<br />
 21. 21. Informační systém a prostorová data<br />INFORMAČNÍ SYSTÉMfunkční dělení<br />transakční zpracovatelské systémyzaznamenání a vyhodnocení operací<br />systémy pro podporu rozhodováníanalýza – modelování <br />11<br />
 22. 22. Informační systém a prostorová data<br />INFORMAČNÍ SYSTÉMaplikační dělení (dle typu uložených dat)<br />12<br />prostorová data<br />prostorové informace<br />geografická data<br />geografické informace<br />geografický informační systém<br />
 23. 23. Informační systém a prostorová data<br />funkční dělení IS<br />transakční zpracovatelské systémyzaznamenání a vyhodnocení operací<br />systémy pro podporu rozhodováníanalýza – modelování <br />13<br />
 24. 24. Pojem geoinformatika<br />vědní obor zabývající se informacemi o prostorových objektech, procesech a vazbách mezi nimi<br />14<br />
 25. 25. Historický vývoj GIS<br />ETAPY VÝVOJE GIS<br />1.etapa: pionýrské období<br />- počátek 60. let až rok 1973<br />2. etapa: první GISy<br />- od roku 1973 do počátku 80. let<br />3. etapa: komercionalizace GISů<br />- od roku 1982 do konce 80. let<br />4. etapa: široká implementace GISů<br />- 90. léta<br />15<br />
 26. 26. Historický vývoj GIS<br />60. – 70. léta (pionýrské období)<br />Severní Amerika<br />University of Washington, Department ofGeography: výzkum pokročilých statistických metod, základního počítačového programování a počítačové kartografie<br />CanadaGeographicInformationSystem (CGIS), HarwardLaboratoryforComputerGraphicsandSpatialAnalysis<br />SYMAP (SynagraphicMappingSystem)<br />16<br />
 27. 27. 9. 11. 2007<br />17<br />
 28. 28. Historický vývoj GIS<br />60. – 70. léta (pionýrské období)<br />Environmental Science Research Institute (ESRI) – Jack Dangermond, soukromá iniciativa<br />Integraph Corporation (M&S Computing Inc.) – Jim Meadlock<br />ERDAS<br />1974: AUTOCARTO – první mezinárodní konferenci počítačové kartografie<br />18<br />
 29. 29. Historický vývoj GIS<br />1973 – 1982<br />vývoj směrem k analytickým funkcím<br />vývoj uživatelského prostředí (GUI – Grafical User Interface)<br />uživatel může data třídit, vybírat, reklasifikovat, zobrazovat na základě topologických a statistických kritérií<br />rozvoj aplikací  ekologie a hydrologie<br />1982: ARC/INFO 1.0<br />vývoj GIS GRASS (GeographicResourcesAnalysis Support System)<br />19<br />
 30. 30. Historický vývoj GIS<br />80. léta<br />vývoj dalších komerčních systémů<br />jejich posouvání směrem k osobním počítačům<br />vývoj uživatelského prostředí (příkazový řádek)<br />20<br />
 31. 31. Historický vývoj GIS<br />90. léta<br />hledání a nacházení dalších aplikací GIS<br />1993: PARC – první webová interaktivní mapa<br />1994: Open GIS Consortium<br />NSDI<br />21<br />
 32. 32. Historický vývoj GIS<br />vývoj internetových aplikací<br />1997: MapServer 1.0 (University of Minesota)<br />1997: ESRI Internet Map Server (IMS) – komerční nástroj pro publikování dat cestou Internetu<br />vývoj mapových aplikací a sdílených webových GIS služeb<br />22<br />
 33. 33. 23<br />Historický vývoj GIS<br />
 34. 34. Historický vývoj GIS<br />začátek nového tisíciletí<br />mobilní aplikace<br />distribuovaný GIS<br />od sběru dat a vizualizace k analýzám<br />rozšiřování aplikačních oblastí<br />(národní) datové prostorové infrastruktury<br />INSPIRE: INfrastructureforSPatialInfoRmation in Europe<br />24<br />
 35. 35. Uživatelé GIS<br />
 36. 36. Definice GIS<br />Arnoff (1989) definuje GIS jako počítačový systém, který dovoluje práci s daty k zajištění:<br />vstupu dat<br />správy dat<br />analýzy dat<br />výstupu dat<br />GIS je organizovaný, počítačově založený systém vyvinutý pro vstup, správu, analýzu a prezentaci prostorových dat. <br />26<br />
 37. 37. Struktura GIS<br />
 38. 38. Rapant, 2006<br />
 39. 39. 29<br />Obecně o GIS software<br />systém pro sběr, ukládání, správu, dotazování, analyzování a prezentaci geografických informací<br />vývoj GIS - směr ke vzniku komplexních systémů s příjemným uživatelským prostředím <br />moderní GIS používají pro uživatelské přizpůsobení programové jazyky jako jsou Microsoft Visual Basic nebo Javasoft Java<br />
 40. 40. 30<br />Producenti SW GIS<br />na trhu s GIS software stovka produktů<br />největší světoví distributoři GIS sw:<br />Autodesk<br />ESRI<br />Intergraph<br />MapInfo <br />GE Smallworld ad. <br />ČR: Berit, DIGIS, Foresta SG, GEPRO, T-Mapy, Xanadu... <br />
 41. 41. 31<br />Jak se v tom vyznat?<br />Na základě funkcionality lze rozlišit následující skupiny software GIS:<br />profesionální GIS<br />desktop GIS<br />příruční GIS<br />GIS prohlížečky<br />Internet GIS<br />
 42. 42. 32<br />Skupiny software GIS 1/5<br />Profesionální GIS<br />plně funkční systém sloužící pro pořizování dat, jejich editaci, administraci databází<br />vybavenširokou paletou nástrojů prostorových analýz a dalšími speciálními nástroje (kartografická pravidla, topologická pravidla)<br />příklad:ESRI ArcInfo nebo Smallworld GIS<br />cena (odpovídá jeho funkcionalitě): v řádu 10 – 20 tis. $<br />
 43. 43. 33<br />Skupiny software GIS 2/5<br />Desktop GIS<br />nejvíce se rozšiřující GIS systémy v několika posledních letech<br />téžoznačení desktop mapovací systémy<br />hlavní podíl uživatelů GIS<br />funkcesměřovány více na používání dat než na jejich pořizování<br />dobré funkce pro tvorbu map, grafů a dalších výstupů<br />příklady:Autodesk World, ESRI ArcView, Intergraph GeoMedia ad.<br />ceny: v řádu 1 – 2 tis. $<br />
 44. 44. 34<br />Skupiny software GIS 3/5<br />Příruční GIS<br />GIS SW uzpůsobený pro miniaturizovaný hardware<br />ÚČEL = mobilní a terénní použití<br />tzv. mobilní GIS<br />technické prostředky: PDA - možnosti napojení multimédií, mobil, internet, digitální fotoaparát, kamera, přijímače GPS<br />příklady: ArcPad, PocketGIS, FieldWorker, TerraSync, Pocket FastMAP<br />
 45. 45. 13. 4. 2007<br />35<br />http://www.esri.com/software/arcgis/about/mobile.html<br />
 46. 46. 36<br />Skupiny software GIS 4/5<br />GIS prohlížečky<br />GIS Viewers<br />s vývojem přišli někteří výrobci GIS software v 90. letech<br />funkce umožňující prohlížení dat a dotazování (pokládání otázek typu kde to je, jaké to je)<br />freeware licence – výhoda, kterou se řadí mezi široce používaný software<br />příklady: ArcExplorer (ESRI), GeoMedia Viewer (Intergraph), ProViewer (MapInfo)<br />
 47. 47. 37<br />Skupiny software GIS 5/5<br />Internet GIS<br />GIS produkty s potenciálně nevyšším počtem uživatelů<br />trend = stoupající využívání <br />stimulováno širokým rozšířením internetu a poptávkou po geografických informacích<br />příkladem software je ArcIMS (ESRI) nebo GeoMedia Web Map (Intergraph)<br />OpenSource a freeware příkladem produktu je MapServer vyvíjený na University of Minnesota<br />http://mapserver.gis.umn.edu/<br />
 48. 48. geografické informační systémy<br />terminologie – principy – zdroje informací pro samostudium<br />38<br />
 49. 49. Obsah<br />9. 11. 2007<br />Popis světa = model<br />Digitální model<br />Vrstvy – základ datového modelu GIS<br />Zdroje informací pro samostudium<br />39<br />
 50. 50. Popis světa = model<br />okolní svět popisujeme pomocí vlastností (atributů) vybraných krajinných prvků a vztahů mezi nimi<br />vzniká model krajiny<br />zjednodušený – obsahově daný zájmy jeho tvůrce nebo účelem<br />univerzální modely<br />účelové modely (méně náročné na provoz)<br />9. 11. 2007<br />40<br />
 51. 51. Popis světa = model<br />prostorová data<br />geometrická (symbol, polohová data)<br />negeometrická (popisná a vztahová, atributy)<br />pravidla pro vytváření prostorových dat = model prostorových dat<br />mapa = nejpoužívanější model prostorových dat<br />využitím počítačové techniky  digitální model<br />9. 11. 2007<br />41<br />
 52. 52. Digitální model<br />mapa = analogový model prostorových dat<br />nevýhoda? časově, finančně, materiálově nákladné reedice<br />GIS = digitální model prostorových dat<br />výhoda? zachovány původní data – mapa se tvoří až podle potřeby – pružně, rychle, za nízkých nákladů<br />9. 11. 2007<br />42<br />
 53. 53. Digitální model<br />geometrická data (polohová)<br />údaje o poloze určitého krajinného prvku (jevu)<br />body – linie – polygony<br />negeometrická data (popisná a vztahová)<br />hodnoty atributů<br />9. 11. 2007<br />43<br />
 54. 54. Prostorová data/geodata<br />= polohově lokalizovaná data<br /><ul><li>vztahují se k určitým místům v prostoru
 55. 55. obsahují polohovou/prostorovou referenci (georeferenci) </li></ul>= údaj, který zajišťuje vazbu dat na konkrétní místo v prostoru<br />9. 11. 2007<br />44<br />
 56. 56. Digitální model<br />dva základní přístupy pro převod prostorových dat do digitální podoby:<br />VEKTOROVÝ MODEL<br />RASTROVÝ MODEL<br />9. 11. 2007<br />45<br />
 57. 57. 46<br />GRID<br />model je tvořen maticí (mřížkou) pravidelně rozmístěných výškových bodů<br />použití pro modelování reliéfu s malou relativní výškovou členitostí (roviny)<br />
 58. 58. 47<br />TIN<br />Triangular Irregular Network – nepravidelná trojúhelníková síť<br />model je tvořen množinou trojúhelníků, které spojují body reliéfu do spojité plochy tvořené nepravidelnými trojúhelníkovými plochami<br />kvalitnější, menší nároky na paměť PCrychlejší tvorba<br />
 59. 59. 9. 11. 2007<br />48<br />
 60. 60. Vrstvy – základ datového modelu GIS<br />9. 11. 2007<br />49<br />
 61. 61. Vrstvy – základ datového modelu GIS<br />Dvě zásady pro vytváření vrstev<br />Vrstva se VŽDY skládá z jednoho typu tvarů<br />9. 11. 2007<br />50<br />
 62. 62. Vrstvy – základ datového modelu GIS<br />51<br />
 63. 63. Vrstvy – základ datového modelu GIS<br />Dvě zásady pro vytváření vrstev<br />Vrstva se VŽDY skládá z jednoho typu tvarů<br />Vrstva obsahuje VŽDY jediné téma<br />9. 11. 2007<br />52<br />
 64. 64. Další téma<br />databáze a geodata<br />zdroje geodat<br />analýzy GIS<br />výstupy GIS<br />

×