Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Základy geoinformatiky|Jiří ŠmídaZáklady geoinformatikyTéma 5: Globální navigační a polohové systémy (GNSS)        ...
Obsah přednášky1.  Určování polohy, navigace2.  Určování polohy a navigace pomocí   družic3.  GPS4.  Pojmy GNSS5.  ...
Přednáška na Slideshare.net/jirsm/3       Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
1. Určování polohy, navigace            GNSS
Navigační systémy jako disciplínageoinformatiky  technologie družicových navigačních a  polohových systémů  umožňují...
Určování polohy a navigace  potřeba člověka určovat svou polohu  potřeba dostat se efektivně z místa na místo po  př...
Určování polohy  určování polohy = procesy a technologie  používané pro stanovení polohy bodů v prostoru  polohu lze...
Určování polohy nepřímým měřením  polohu určujeme na základě vyhodnocení  měření jiných veličin než jsou souřadnice  ...
2. Určování polohy a navigace pomocí družic9
Navigace  vedení dopravního prostředku po předem vytyčené trase  do 20. stol. výhradně námořní doprava  navis (loď) ...
Navigace  podle duhu dopravy lze vymezit    námořní navigaci    navigaci pod vodní hladinou    pozemní navig...
Určování polohy a navigace pomocí družic   využití fyzikálních principů, rádiových vln   radiové navigační systémy (ra...
Zájem…  jaké jsou důvody vysokého počtu uživatelů GNSS:    relativně vysoká polohová přesnost    schopnost určov...
Principy rádiového určení polohy  metoda úhloměrná  metoda dopplerovská  metoda dálkoměrná  metoda založená na měř...
Obecná struktura GNSS  systém GPS tvořen třemi segmenty    kosmickým    řídícím    uživatelským  pro správ...
3. GPS16
Počátky systému  70. léta 20. stol.: vývoj družicových navigačních systému  v USA a SSSR  družicové pasivní dálkoměr...
Počátky systému  12/1993: počáteční operační stav (Initial Operational  Capability – IOC), obsazeno všech 24 pozic, dr...
Základní znaky systému GPS  vojenský systém s rozsáhlým civilním využitím  (spravován ministerstvem obrany USA)  des...
Struktura systému GPS  systém GPS tvořen třemi segmenty    kosmickým    řídícím    uživatelským  pro správ...
Kosmický segment GPS    GNSS se liší počtem družic a    parametry oběžných drah    soustava 24 družic    syste...
Kosmický segment GPS   v rámci projektu GPS doposud vyvinuto 6   generací družic     Navigation Technology Satteli...
GPS IIA                            GPS IIR                       GPS IIR ...
Kosmický segment GPS   družice mají plánovanou životnost 3   roky, skutečnost je jiná   družice Bloku IIR prům. živo...
Řídící segment GPS  úkol: aktualizovat údaje obsažené v navigačních  zprávách vysílaných družicemi kosmického segmentu...
Řídící segment GPS           26
Uživatelský segment GPS  tři funkční bloky:    anténa    navigační přijímač    navigační počítač  antény o...
Uživatelský segment GPS   navigační přijímač – zpracovává signály přijaté z   družic   zpracovává navigační zpráv...
Uživatelský segment GPS  navigační počítač – zpracovává data získaná měřícími  přijímači  vyhodnocuje aktuální poloh...
30
Signály vysílané družicemi GPS   každý signál vysílaný družicí GPS kombinací     nosné vlny     dálkoměrného ...
Selektivní dostupnost  SA (Selective Availability)  náhodně vnášená chyba do C/A kódu  snižuje přesnost na 100 m  ...
Určování absolutní polohy přímo v terénu   přímo v terénu lze určit polohu pomocí zdánlivých   vzdáleností získaných z...
Určování absolutní polohy přímo v terénu   ve vstupním signálu, přicházejícím z antény identifikuje   dálkoměrný kód...
Určování absolutní polohy přímo v terénu   hodiny přijímače nejsou zcela synchronní se systémovým   časem družicového ...
Určování polohy a času přístroji GPS    předpokládejme nepřítomnost chyb (časové, náhodný    šum, další)    jedno...
Určování polohy a času přístroji GPS   provedením dalších dvou měření zpřesňujeme  bod   musí ležet současně na víc...
Určování polohy a času přístroji GPS  prakticky problémy v synchronizaci hodin                     ...
Určování polohy a času přístroji GPS  posun hodin oproti systémovému času je známý  je  možné jej dodatečně korigovat...
Určování polohy a času přístroji GPS               40
určování relativní polohy  diferenční měření  lze přímo v terénu nebo postprocesing  založeno na kódových měření ref...
Faktory ovlivňující přesnost GPS  úroveň přesnosti dosažitelná při použití vhodného technického  a programového vybave...
Další faktory ovlivňující přesnost GPS  dostupnost – rozsah, ve kterém je systém dostupný uživatelům  integrita – scho...
Zdravá/nezdravá družice  družice pracují téměř nepřetržitě od svého umístění na  oběžnou dráhu s výjimkou periodické ú...
GLONASS45   Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
GLONASS   ГЛОНАСС - ГЛОбальная НАвигационная   Спутниковая Система   Global Navigation Satellite System   pasivní ...
GLONASS – aplikace   řízení a zvýšení bezpečnosti letecké a   námořní dopravy   geodézie a kartografie   monitorov...
GLONASS – historie   vývoj původně pro účely sovětské armády (navigace   a zaměřování balistických střel)   vývoj...
GLONASS – vývoj         49
Kosmický segment   GNSS se liší počtem družic a   parametry oběžných drah   soustava 24 družic   systematické ...
Kosmický segment, 2006             51
Kosmický segment, 2008 http://www.glonass-ianc.rsa.ru/pls/htmldb/f?p=202:20:18285471414431764960::NO:::         ...
Kosmický segment http://img477.imageshack.us/img477/6742/glonass7qd.jpg                         ...
Řídící segment   pozemní řídící komplex   kompletně situován na území bývalého SSSR   Moskva – hlavní řídící cent...
Pokrytí - dostupnosthttp://www.glonass-ianc.rsa.ru/pls/htmldb/f?p=201:25:12748933938642558644               ...
GPS/GLONASS       56
Galileo  leden 1999: Evropská komise  doporučila, aby EU vybudovala  vlastní globální navigační systém  Galileo ...
Galileo   Jeho služby budou poskytovány na třech úrovních:     služba s otevřeným přístupem     (angl. Open A...
Compass Beidou  COMPASS system – též Beidou-2  Čína, vývoj nezávislého satelitního navigačního systému  Beidou-1: 4 ...
Pojmy60
pojmy  Almanach – informace o přibližné  pozici, charakteristikách drah, technickém stavu a číslech  všech družic GP...
pojmy  POI (Points of Interest) – body zájmu – bodová  databáze nahrazující mapu u nemapových přístrojů GPS  (obr. 4...
pojmy  Tracklog – záznam prošlé trasy, cesty  WAAS (Wide Area Augmentation System) – systém  zpřesnění určení polohy...
Aplikace 64
Aplikace  geomorfologický průzkum/výzkum  doprava  krizový management  geodézie, mapování, GIS  rekerační a spor...
K samostudiu  Rapant, P. 2005. Geoinformační technologie.   Vysokoškolská skripta. VŠB - TU, Ostrava.  66     ...
děkuji za pozornost     jiri.smida@tul.cz67    Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4 gnss 2011

1,441 views

Published on

 • Be the first to comment

4 gnss 2011

 1. 1. Základy geoinformatiky|Jiří ŠmídaZáklady geoinformatikyTéma 5: Globální navigační a polohové systémy (GNSS) Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
 2. 2. Obsah přednášky1. Určování polohy, navigace2. Určování polohy a navigace pomocí družic3. GPS4. Pojmy GNSS5. Aplikace2 Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
 3. 3. Přednáška na Slideshare.net/jirsm/3 Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
 4. 4. 1. Určování polohy, navigace GNSS
 5. 5. Navigační systémy jako disciplínageoinformatiky technologie družicových navigačních a polohových systémů umožňují určovat polohu a navigovat za jakéhokoliv počasí, celý den a „kdekoliv“ vývoj od 50. let 20. století GPS – GLONASS – GALILEO 1 mil. přijímačů/rok 10 mld. USD/rok 5
 6. 6. Určování polohy a navigace potřeba člověka určovat svou polohu potřeba dostat se efektivně z místa na místo po předem určené trase = navigace prostředků primitivní navigace využíváme každodenně efektivní prostředky navigace prodělávaly vývoj úhlová měření – radiové navigační systémy pozemní vysílače – družicové systémy 6
 7. 7. Určování polohy určování polohy = procesy a technologie používané pro stanovení polohy bodů v prostoru polohu lze určit základními způsoby:  přímým měřením  nepřímým měřením 7
 8. 8. Určování polohy nepřímým měřením polohu určujeme na základě vyhodnocení měření jiných veličin než jsou souřadnice  úhloměrná měření  dálkoměrná měření  kombinace 8
 9. 9. 2. Určování polohy a navigace pomocí družic9
 10. 10. Navigace vedení dopravního prostředku po předem vytyčené trase do 20. stol. výhradně námořní doprava navis (loď) + agere (přemísťovat, směřovat) základní metody jsou založeny na matematických a fyzikálních principech:  navigace podle orientačních bodů  navigace podle hvězd  navigace výpočtem  radiová navigace  inerciální navigace 10
 11. 11. Navigace podle duhu dopravy lze vymezit  námořní navigaci  navigaci pod vodní hladinou  pozemní navigaci  leteckou navigaci  kosmickou navigaci oblast aplikace má svá specifika:  prostředí  rychlost pohybu  rozměrnost  volnost pohybu 11
 12. 12. Určování polohy a navigace pomocí družic  využití fyzikálních principů, rádiových vln  radiové navigační systémy (radiomajáky a uživatelská zařízení)  radiomajáky ve vesmíru  globální družicové navigační systémy (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) 12
 13. 13. Zájem… jaké jsou důvody vysokého počtu uživatelů GNSS:  relativně vysoká polohová přesnost  schopnost určovat i rychlost  dostupnost signálu  standardní služby zdarma  dostupnost ve špatném počasí  24 hodin denně  3D 13
 14. 14. Principy rádiového určení polohy metoda úhloměrná metoda dopplerovská metoda dálkoměrná metoda založená na měření fáze nosné vlny základní podmínky: znalost přesné polohy radiomajáku 14
 15. 15. Obecná struktura GNSS systém GPS tvořen třemi segmenty  kosmickým  řídícím  uživatelským pro správnou funkčnost systému jsou potřeba všechny přesný čas je základním předpokladem 15
 16. 16. 3. GPS16
 17. 17. Počátky systému 70. léta 20. stol.: vývoj družicových navigačních systému v USA a SSSR družicové pasivní dálkoměrné systémy 70. léta: SSSR, GLONASS (Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Systema) 17/12 1973: USA, rozhodnutí o budování systému GPS (NAVSTAR), sjednocení vývoje 1974: vypuštěny 1. družice (Timotion  NTS-1, NTS-2) 17
 18. 18. Počátky systému 12/1993: počáteční operační stav (Initial Operational Capability – IOC), obsazeno všech 24 pozic, družice fungují bezchybně, poskytují standardní polohovou službu, změny oznamovány 48 hod. předem 17. 7. 1995 – dosaženo plného operačního stavu  období rutinního provozu budování rozšiřujících systémů pro šíření diferenčních korekcí 18
 19. 19. Základní znaky systému GPS vojenský systém s rozsáhlým civilním využitím (spravován ministerstvem obrany USA) desítky miliónů uživatelů příčiny masivního rozšíření:  relativně vysoká přesnost  určování rychlosti a času  dostupnost signálu kdekoliv (na povrchu, na moři, ve vzduchu, v blízkém kosmickém prostoru)  standardní služba civilním uživatelům přístupná zdarma  pracuje za každého počasí 24 hod./denně  polohu je možné určovat v 3D prostoru  přijímač je cenově dostupný 19
 20. 20. Struktura systému GPS systém GPS tvořen třemi segmenty  kosmickým  řídícím  uživatelským pro správnou funkčnost systému jsou potřeba všechny přesný čas je základním předpokladem 20
 21. 21. Kosmický segment GPS  GNSS se liší počtem družic a parametry oběžných drah  soustava 24 družic  systematické rozmístění  6 oběžných drah  na každé 4 družice  stálá poloha vůči Zemi  sklon 55 stupňů k rovníku  20 200 km  oběžná dráha polovina siderického dne (11 hodin 58 minut)  cíl – dostupnost signálu ze 4 družic kdykoliv, kdekoliv  v ideálním případě až 12 21
 22. 22. Kosmický segment GPS  v rámci projektu GPS doposud vyvinuto 6 generací družic  Navigation Technology Sattelites (NTS)  Navigation Development Sattelites, Blok I  Blok II  Blok IIA  Blok IIR  Blok IIF  plánuje se Blok III 22
 23. 23. GPS IIA GPS IIR GPS IIR GPS III23 GPS IIRzdroj: http://www.lockheedmartin.com/products/GPS/
 24. 24. Kosmický segment GPS  družice mají plánovanou životnost 3 roky, skutečnost je jiná  družice Bloku IIR prům. životnost 7,8 let  atomové hodiny (césiové, rubidiové)  GPS počítač  generátor dálkoměrného kódu (PRN)  přijímač/vysílač  solární panely  raketové motory 24
 25. 25. Řídící segment GPS úkol: aktualizovat údaje obsažené v navigačních zprávách vysílaných družicemi kosmického segmentu efemeridy – přesné údaje oběžných drah soustava 5 pozemních monitorovacích stanic (Monitoring Stations – Havaj, Kwajalein, Diego García, Ascension, Colorado Springs) 25
 26. 26. Řídící segment GPS 26
 27. 27. Uživatelský segment GPS tři funkční bloky:  anténa  navigační přijímač  navigační počítač antény od nejlevnějších používaných pro příruční přijímače pro běžné použití po vysoce přesné vhodně pro geodetická měření anténa vykazuje míru: citlivosti, odolnosti vůči rušivých signálům 27
 28. 28. Uživatelský segment GPS  navigační přijímač – zpracovává signály přijaté z družic  zpracovává navigační zprávy  vypočítává vzdálenost k družicím  přijímač tvoří: vstupní jednotka, časová základna (krystalem řízené hodiny), měřící přijímač  podle počtu měřících přijímačů rozlišujeme přístroje jedno- a vícekanálové  čím více přijímačů, tím je přístroj schopen sledovat více družic současně  výhody: přijímač rychleji vyhledává družice a je tak rychleji připraven určovat svou relativní polohu  polohu určuje přesněji  polohu určuje i v husté vegetaci 28
 29. 29. Uživatelský segment GPS navigační počítač – zpracovává data získaná měřícími přijímači vyhodnocuje aktuální polohu, aktuální čas GPS stanovuje rychlost, příp. další zpracování transformace souřadného systému zavádění diferenčních korekcí 29
 30. 30. 30
 31. 31. Signály vysílané družicemi GPS  každý signál vysílaný družicí GPS kombinací  nosné vlny  dálkoměrného kódu  navigační zprávy  vysílání na dvou nosných frekvencích:  1575,42 MHz, 19 cm = L1  1227,60 MHz, 24 cm = L2  L1: Standard Positioning Service (SPS)  dálkoměrné kódy přesný (P-code, Precision) a hrubý/dostupný (C/A code, Coarse/Acquisition)  P-kód může být šifrován (Y-kód)  L2: Precise Positioning Service (PPS)  pouze P-kód (resp. Y-kód), umožňuje měřit zpoždění signálu při průchodu ionosférou 31
 32. 32. Selektivní dostupnost SA (Selective Availability) náhodně vnášená chyba do C/A kódu snižuje přesnost na 100 m lze ji odstranit (zmírnit) pomocí diferenčních korekcí (na 1 m) 32
 33. 33. Určování absolutní polohy přímo v terénu  přímo v terénu lze určit polohu pomocí zdánlivých vzdáleností získaných z kódových měření  kódová měření: základní principem určování vzdáleností mezi přijímačem a družicemi pomocí dálkoměrných kódů  dálkoměrné kódy = přesné časové značky ve vysílaném kódu  umožňují zjistit čas, kdy byla kterákoliv část kódu odvysílána z družice 33
 34. 34. Určování absolutní polohy přímo v terénu  ve vstupním signálu, přicházejícím z antény identifikuje dálkoměrný kód příslušné družice  zjistí čas odeslání a přijetí jedné sekvence kódu  ze zjištěného časového rozdílu Δti určí vzdálenost mezi přijímačem a družicí di  dle jednoduchého vztahu di = Δti . c c je rychlost šíření radiových vln 34
 35. 35. Určování absolutní polohy přímo v terénu  hodiny přijímače nejsou zcela synchronní se systémovým časem družicového navigačního systému (GPS), časový rozdíl Δti je zatížen určitou chybou hodin přijímače  zjišťujeme zdánlivou vzdálenost (pseudorange) 35
 36. 36. Určování polohy a času přístroji GPS  předpokládejme nepřítomnost chyb (časové, náhodný šum, další)  jedno měření  přijímač se nachází někde na kulové ploše se středem v družici a s poloměrem r1 rovným vypočtené vzdálenosti 36
 37. 37. Určování polohy a času přístroji GPS  provedením dalších dvou měření zpřesňujeme  bod musí ležet současně na více kulových plochách 37
 38. 38. Určování polohy a času přístroji GPS prakticky problémy v synchronizaci hodin 38
 39. 39. Určování polohy a času přístroji GPS posun hodin oproti systémovému času je známý  je možné jej dodatečně korigovat není známý časový posun hodin přijímače ΔT vůči systémovému času vypočtené hodnoty upravíme o hodnotu c. ΔT 39
 40. 40. Určování polohy a času přístroji GPS 40
 41. 41. určování relativní polohy diferenční měření lze přímo v terénu nebo postprocesing založeno na kódových měření referenčního přijímače umístěn na bod o známých souřadnicích lze dosáhnout zpřesnění 1 m WAAS, EGNOS 41
 42. 42. Faktory ovlivňující přesnost GPS úroveň přesnosti dosažitelná při použití vhodného technického a programového vybavení a pracovních postupů zatížení náhodnými a systematickými chybami stovky metrů až milimetry (dle použitého vybavení, metodě měření, vlastnostech prostředí, způsobu vyhodnocování měření) chyby lze z výsledku měření odstranit:  A: přímým odečtením chyb z měření (složité matematické modely vzniku a chování chyb (korekce hodin družic, korekce efemerid, korekce vlivu ionosféry)  B: použití vhodné metodiky měření (např. diferenční měření) 42
 43. 43. Další faktory ovlivňující přesnost GPS dostupnost – rozsah, ve kterém je systém dostupný uživatelům integrita – schopnost monitorovat výkon spolehlivost cena 43
 44. 44. Zdravá/nezdravá družice družice pracují téměř nepřetržitě od svého umístění na oběžnou dráhu s výjimkou periodické údržby údržba césiových hodin (každého 1/2 roku): dopumpování plynové trubice (asi 18 hod.)  družice je v tomto čase označena jako nezdravá korekce oběžné dráhy – manévr, kterým se družice umisťuje zpět na určené místo oběžné dráhy (k vychýlení dochází vlivem změn gravitačního pole Země), nezdravá asi 12 hod. 44
 45. 45. GLONASS45 Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
 46. 46. GLONASS  ГЛОНАСС - ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система  Global Navigation Satellite System  pasivní dálkoměrný družicový navigační systém  Ruské kosmické síly  Koordinační vědecké informační centrum Kosmických sil Ruské federace 46
 47. 47. GLONASS – aplikace  řízení a zvýšení bezpečnosti letecké a námořní dopravy  geodézie a kartografie  monitorování pozemní dopravy  synchronizace času mezi odlehlými místy  ekologický monitoring  vyhledávací a záchranné služby 47
 48. 48. GLONASS – historie  vývoj původně pro účely sovětské armády (navigace a zaměřování balistických střel)  vývoj na základě poznatků ze systému Cikáda  1976: vývoj  1982: vyneseny první družice (více než 70 družic)  9/1993: oficiální uvedení do provozu  1995–96: kompletní konstelace  2001: 7 zdravých družic  spolupráce s Indií 48
 49. 49. GLONASS – vývoj 49
 50. 50. Kosmický segment  GNSS se liší počtem družic a parametry oběžných drah  soustava 24 družic  systematické rozmístění  3 oběžných drah  na každé 6 družic  kruhové dráhy  sklon 64,8 stupňů k rovníku  19 100 km  oběžná dráha 11 hodin 15 minut 50
 51. 51. Kosmický segment, 2006 51
 52. 52. Kosmický segment, 2008 http://www.glonass-ianc.rsa.ru/pls/htmldb/f?p=202:20:18285471414431764960::NO::: 52
 53. 53. Kosmický segment http://img477.imageshack.us/img477/6742/glonass7qd.jpg 53
 54. 54. Řídící segment  pozemní řídící komplex  kompletně situován na území bývalého SSSR  Moskva – hlavní řídící centrum  Ternopol, St. Peterburg, Jenisejsk, Komsomolsk, Balkaš  laserové měření vzdáleností  nevýhoda – 16 hod mimo dosah 54
 55. 55. Pokrytí - dostupnosthttp://www.glonass-ianc.rsa.ru/pls/htmldb/f?p=201:25:12748933938642558644 55
 56. 56. GPS/GLONASS 56
 57. 57. Galileo leden 1999: Evropská komise doporučila, aby EU vybudovala vlastní globální navigační systém Galileo do jeho charakteristik patří, že má být plně kompatibilní se systémy GLONASS a GPS, zároveň však i na obou nezávislý Obr. 39. Družice GIOVE-A. (zdroj: http://www.esa.int/) 57
 58. 58. Galileo  Jeho služby budou poskytovány na třech úrovních:  služba s otevřeným přístupem (angl. Open Access Service, OAS) bude umožňovat určení polohy, rychlosti pohybu a času a bude poskytována uživatelům zdarma. Přesnost určení horizontální polohy bude 6 metrů.  služba s kontrolovaným přístupem číslo jedna (angl. Controlled Access Service number 1, CAS 1) bude určena pro komerční a profesionální aplikace, pro které bude poskytovat vylepšení některých služeb ve srovnání s OAS. Služba CAS 1 bude poskytována za úplatu.  služba s kontrolovaným přístupem číslo dvě (angl. Controlled Access Service number 2, CAS 2) bude zahrnovat strategické aplikace (angl. Governmental Access Service, GAS) a aplikace pro bezpečnost lidí (angl. Safety of Life Access Service, SAS). 58
 59. 59. Compass Beidou COMPASS system – též Beidou-2 Čína, vývoj nezávislého satelitního navigačního systému Beidou-1: 4 satelity, experiment cíl: 35 satelitů 2 úrovně použití: civilní (zdarma) služba, armádní čínská služba free service will have a 10 meter location-tracking accuracy, will synchronize clocks with an accuracy of 50 ns, and measure speeds within 0.2 m/s. 2007: 2 satelity 59
 60. 60. Pojmy60
 61. 61. pojmy Almanach – informace o přibližné pozici, charakteristikách drah, technickém stavu a číslech všech družic GPS. Je obsažen v signálu každé družice, přístroje GPS jej stahují ihned po jejich spuštění, ukládají do své paměti a používají k rychlejšímu nalezení spojení s dalšími družicemi GPS a přesnému výpočtu polohy přístroje. Efemeridy – konkrétní a přesné informace o technickém stavu, charakteru oběžné dráhy a poloze vysílané každou z družic a přijímané přístrojem GPS. 61
 62. 62. pojmy POI (Points of Interest) – body zájmu – bodová databáze nahrazující mapu u nemapových přístrojů GPS (obr. 43). Routing – česky též trasování – funkce pro nalezení optimální trasy mezi startem a cílem dle dalších zadaných kritérií (zákaz použití placených silnic, polních cest, stanovení povinných zastávek na cestě apod.); obvykle se rozeznává trasa nejrychlejší a nejkratší. 62
 63. 63. pojmy Tracklog – záznam prošlé trasy, cesty WAAS (Wide Area Augmentation System) – systém zpřesnění určení polohy a nadmořské výšky pomocí opravného signálu šířeného nad vybranými částmi povrchu Země geostacionárními družicemi a sítí pozemních stanic Waypoint (trasový bod) – bod o přesných souřadnicích, příp. s dalšími údaji (název, typ, nadmořská výška, poznámka 63
 64. 64. Aplikace 64
 65. 65. Aplikace geomorfologický průzkum/výzkum doprava krizový management geodézie, mapování, GIS rekerační a sportovní aktivity 65
 66. 66. K samostudiu Rapant, P. 2005. Geoinformační technologie. Vysokoškolská skripta. VŠB - TU, Ostrava. 66 Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
 67. 67. děkuji za pozornost jiri.smida@tul.cz67 Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

×