Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maturitní zkouška-aj-systém-prezentace

557 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maturitní zkouška-aj-systém-prezentace

 1. 1. Maturitní zkouška AJ
 2. 2. MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA  1. část Didaktický test 95 min.  2. část Písemná práce 60 min.  3. část Ústní zkouška 15 min.
 3. 3. 1. DIDAKTICKÝ TEST  1. část Poslech 35 min.  2. část Čtení a jazyková kompetence 60 min.  Jazyková kompetence = gramatika  Slovník není povolen  Maximální počet 63 bodů  Hranice úspěšnosti 44%
 4. 4. 2. PÍSEMNÁ PRÁCE  Písemná práce z anglického jazyka se skládá ze dvou částí.  Každá část obsahuje jednu úlohu, která je specifikována zadáním.  V průběhu testování mohou žáci používat vlastní slovníky.
 5. 5. 2. PÍSEMNÁ PRÁCE  1. část PP 120 – 150 slov max. 24 bodů  2. část PP 60 – 70 slov max. 12 bodů  Maximální počet bodů 36 bodů  Hranice úspěšnosti 44% 16 bodů
 6. 6. Písemná práce  Předložky  Spojky  Zájmena  Citoslovce (např. bow-wow, Ouch!)  Členy Jako jedno slovo se počítají:
 7. 7. Písemná práce  Zkratky (např. ASAP = as soon as possible)  Řadové číslovky (např. 1st , 5th)  Rozepsané datum (např. 21st October 2009)  Adresy (např. pepa@seznam.cz; 10 Downing Street, London, SW1A 2AA) Jako jedno slovo se počítají:
 8. 8. Písemná práce  Víceslovná vlastní jména a názvy (např. Jack Smith, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) včetně českých názvů, které nemají anglický ekvivalent (např. Žďár nad Sázavou)  Složeniny spojené spojovníkem (např. check-in, dry-cleaning, mother-in-law) Jako jedno slovo se počítají:
 9. 9. Písemná práce Jako jednotlivá slova se počítají:  Stažené tvary (např. It’s = 2 slova , haven’t = 2 slova); výjimku tvoří can’t a cannot, které se počítají vždy jako jedno slovo (can’t = 1 slovo, cannot = 1 slovo)  Frázová slovesa (např. get up = 2 slova, look for = 2 slova)  Složeniny, pokud jsou psané jako dvě slova (např. office manager = 2 slova, distance learning = 2 slova)
 10. 10. Písemná práce Jako slova se nepočítají: Číslovky psané číslicemi (např. 1982; 29) Opakovaná vlastní jména (např. Jack Smith is my friend. Jack Smith comes from London. = celkem 7 slov)
 11. 11. 1. část písemné práce  120 – 150 slov max. 24 bodů  Dopis (formální/neformální)  Motivační dopis  E-mail (formální/neformální)  Charakteristika  Vypravování  Článek  Popis Typy textu:
 12. 12. 2. část písemné práce  60 - 70 slov max. 12 bodů Typy textu:  Dopis (formální/neformální)  Žádost  E-mail (formální/neformální)  Instrukce, návod  Popis  Vzkaz  Zpráva  Oznámení  Pozvánka
 13. 13. ÚSTNÍ ZKOUŠKA  Příprava na zkoušku (potítko) 20 minut  Zkoušení 15 minut  Maximální počet bodů 39 bodů  Hranice úspěšnosti 44% 18 bodů
 14. 14. Části ústní zkoušky Představení (introduction) 0,5 min. 1. část – všeobecné téma 2,5 min. 2. část – popis obrázků 4 min. 1. úkol – popsat jeden z obrázků 1,5 min. 2. úkol – porovnat oba obrázky (inside/outside) 1 min. 3. úkol – otázky na téma z popisovaných obrázků 1,5 min. 3. část – odborné téma 5 min. 4. část – interakce 3 min.
 15. 15. Témata 1. a 2. části ústní maturitní zkoušky  Osobní charakteristika  Rodina  Domov a bydlení  Každodenní život  Vzdělávání  Volný čas a zábava  Mezilidské vztahy  Zeměpis a příroda (životní prostředí)  Cestování a doprava  Zdraví a hygiena  Stravování  Nakupování  Práce a povolání  Služby  Společnost
 16. 16. Témata 3. části ústní maturitní zkoušky  Česká republika: poloha, řeky, pohoří, regiony, sousedé, města  Česká republika: politické uspořádaní, atraktivní místa, lázně, počasí  Praha  Život ve městě a na venkově  UK: poloha, rozdělení, pohoří, řeky  UK: zajímavá místa – města  UK: Londýn
 17. 17. Témata 3. části maturitní zkoušky  USA: poloha, rozdělení, pohoří, řeky…  USA: zajímavá místa  USA: New York, Washington a další americká města  Sport, Olympijské hry  Státní svátky: Česká republika, Velká Británie, USA  Media: Internet  Media: Tisk, reklama  Media: Rádio + televize  Jídlo a pití, specifika české a anglické kuchyně
 18. 18. Témata 3. části ústní maturitní zkoušky  Dopravní prostředky  Veřejná doprava, profesionální řidič  Popis vozidla - vnitřní a vnější části vozidla, přístrojová deska, povinná výbava  Řízení vozidla, já jako řidič  Pravidla silničního provozu, zásady bezpečnosti silničního provozu, značky
 19. 19. Témata 3. části ústní maturitní zkoušky  Nakupování, služby  Cestování, prázdniny, dovolená  Vzdělávání  Naše škola, práce a povolání v automobilním průmyslu
 20. 20. 4.část – interakce - rozhovor na všeobecné téma Příklad: Your class wants to spend a few days together this summer and has invited your teacher to come along. You were asked by the class to discuss the trip with your teacher (the examiner). First you should agree on a place to go to and then talk about the details of the trip. The examiner will start the conversation. The following ideas may help you:
 21. 21. 4.část – interakce - rozhovor na všeobecné téma  When to go?  For how long?  How to get there?  How much will it cost?  What to take?
 22. 22. HODNOCENÍ  Úspěšné složení komplexní zkoušky je podmíněno úspěšným složením všech tří dílčích zkoušek.  Pokud žák neuspěje u některé z dílčích zkoušek, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.
 23. 23. HODNOCENÍ

×