1.Argumentace – téma školní pedagogiky jsem si vybrala, protože je to velmi přínosné pro studiummého oboru Učitelství pro ...
4.  Systémové pojetí výchovy a vzdělávání.5.  Nová role učitele a vzdělávacích institucí.6.  Svoboda výběru.7.  Vz...
cílové odezvě, chce se podobat ostatním, být s nimi solidární. Má i egotické potřeby, tj. uplatnitse a prosadit se ve skup...
Zdroje: odborná monografie - HORKÁ, Hana a Alena HRDLIČKOVÁ. Výchova pro 21. století: koncepceglobální výchovy v podmínkác...
Vizualizace tématu:
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečný úkol KPI

212 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
212
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

 1. 1. 1.Argumentace – téma školní pedagogiky jsem si vybrala, protože je to velmi přínosné pro studiummého oboru Učitelství pro 1. stupeň. Studium této oblasti mi pomáhá při práci s žáky a rámcovýmvzdělávacím programem. Práci jsem nazvala Globální výchova a hodnoty, protože zde rozebírámknihu o globální výchově a déle pak výtažek z článku o hodnotách, které jsou pro každého jiné.2.Název práce-nadpis Globální výchova a lidské hodnoty 1.Globální výchova Situace je taková, že lidé se k sobě navzájem nechovají zrovna dobře,nechovají se dobře ani k přírodě a ke světu vůbec. Pokud nezmění svůj přístup, je možné, že lidstvo sesamo zahubí. Situace ve školství je taková, že žáci jsou přehlceni učivem, neví ale,proč se co učí a k čemu ty znalosti využijí. Lidé jsou momentálně nastavení příliš egocentricky, většina lidí myslíjen sama na sebe, uvažují materialisticky, na přírodu a na dobré mezilidské vztahy příliš nemyslí, Jeale nadějné, že my jako učitelé, rodiče máme příležitost ovlivnit myšlení našich dětí, naší budoucígenerace. Globální výchova vede k překonávání rozporů mezi člověkem apřírodou, k harmonizaci vztahů, života a výchovy. Prolíná se prakticky do všech oborů, vše jepropojené. „Svět je jako pavučina, která svými nitkami propojuje celý svět.“V globálním chápání světa je třeba si uvědomit, že všechno souvisí se vším.Obecná teorie systémů zkoumá složité procesy, které ohrožují přežití civilizace, a překládá vše dotakového jazyka, aby všichni pochopili.Lepší je špatnému předcházet, než se z něho později poučit.Představa lepší budoucnosti motivuje konání dnes.Autorky také zdůrazňují, že by bylo také dobré přejít od nadvlády nad přírodou ke shodě s ní, odsnahy vyniknout k vzájemné spolupráci, od autoritářství k účasti, od práce jako nutnosti k práci jakosebenaplnění. Výchova i vzdělání by měly být celoživotním procesem a středempozornosti by měli být dítě – žák – student. Autorky také zmiňují několik základním principů globální výchov: 1. Vzdělání a rozvoj člověka s důrazem na všelidské hodnoty demokracie a humanity. 2. Respektování žáka, studenta jako člověka a jeho individuality, úcta k němu, princip vzájemného učení a ovlivňování. 3. Centrální úloha zkušenosti.
 2. 2. 4. Systémové pojetí výchovy a vzdělávání.5. Nová role učitele a vzdělávacích institucí.6. Svoboda výběru.7. Vzdělání jako participace na demokracii.8. Vzdělání pro globální občanství.9. Vzdělání pro uvědomělou péči o Zemi.10. Duchovní rozměr ve výchově a vzdělávání.11. Dále jsou zde náměty, jaká by měla být role učitele v globální výchově. Ekologický rozměr globální výchovy znamená, že prostupuje všemi prvky globální výchovy a je přítomna ve všech předmětech. U globalizačních tendencí se jedná o přizpůsobování školníhovyučování psychice dítěte, o spojování teoretické přípravy s aplikací, praktickou činností a prací.Ukazuje se, že není vhodné myslet v extrémních protikladech. Globální výchova představujesyntézu různých přístupů k výchově, uznává jejich různorodost a rovnost, neodmításystematickou výuku, neabsolutizuje zájem, samočinnost, nesnaží se vytlačovat didakticképostupy učení, je integrací minulého se současným, dynamickým propojením jevů a událostí vesvětě a ve výchově. 2.Hodnoty Slovo hodnota nemá jen ekonomický význam. Jsou hodnoty, beznichž není života – příroda a přírodní živly, vzduch, sluneční světlo a teplo, déšť atd. Termínemhodnota označujeme mnoho jevů, pro každého má je hodnota něco jiného. Jako jednotlivci majísvé hodnoty, tak i společenské skupiny se svým výběrem hodnot liší. Na principu vzájemné tolerance se zakládá interkulturní výchova,která respektuje zvláštnosti hodnot různých etnických a společenských skupin. Lidské hodnoty ahodnocení můžeme vyložit na základě evoluce. Člověk objevuje hodnoty kladné i záporné. Druhy hodnot Z psychologického hlediska stojí na počátku a v základě hodnotícíhoprocesu potřeba k uvědomělému záměru dosáhnout uspokojení potřeby určitým způsobem.Kladná hodnota uspokojuje potřebu organismu, vyvolává pocit libosti. Ztráta kladné hodnotynebo záporná hodnota vyvolává nelibost. Hodnoty mají svůj základ v biologické existenci člověka.Lidé jednají ve smyslu vrozených, přijatých i samostatně vytvořených hodnot, opatřují sipředměty a situace, aby kladné hodnoty získali, chrání je, aby je neztratili, zápasís antihodnotami.Hodnoty vitální - odpovídají potřebám lidské přírodní podmíněnosti a existence (potřeba sytosti,tepla, pohybu, odpočinku, spánku, bezpečí a stálosti, rozruchu a změny, potřeba pátrat,objevovat, manipulovat, potřeba činnosti svalové a duševní, potřeba sdružit se s bytostí druhéhopohlaví, potřeba něhy, ochrany a péče) jsou pociťovány nejintenzivněji.Sociální hodnoty - řadíme spolu s vitálními k lidské dimenzi přírodní. Vyplývají ze vztahu člověkak druhým lidem a k sobě samému mezi nimi. Člověk má potřebu asociace, touží po družnosti,
 3. 3. cílové odezvě, chce se podobat ostatním, být s nimi solidární. Má i egotické potřeby, tj. uplatnitse a prosadit se ve skupině, soutěžit a mít úspěch, být uznáván, oceňován, milován, mít prestiž.Základní prostředky vyvolávají v život celou složitou hierarchii potřeb vyšších.Civilizační hodnoty – jsou podmínkou i výsledkem společenské organizace, komunikace, výroby asměny, a poznání.Duchovní hodnoty – utváří potřebu hledat podstatu a smysl, zdůvodněný řád autentickéholidského života, dobro, krásu, svobodnou a uvědomělou lidskost. V duchovních hodnotách patřísebereflexe (světový a životní názor, filozofie, náboženství), sebeřízení (morálka a mravnost) asebevýraz (formování podle zákonů estetické krásy, hledání „třpytu ducha“ na povrchu věcí,umění). Je potřeba, aby lidé žili jinak, aby je k činnosti podněcovaly jinéhodnoty než dosud: ochrana přírody a láskyplná péče o ni místo hrabivého drancování adevastování, hospodárnost místo plýtvání, ochrana lidských práv, demokracie, humanity,solidarity a pluralismu místo bezostyšného sobectví, bratrovražedných bojů, intolerance,znesvěcování legality a hrozivé recidivy bezohledného práva silničního.Humanistická axiologie vychází z předpokladu, že první a nejvyšší hodnotou je život člověka.Nejvyšší hodnoty člověka jsou ideály, nejvyšší normy, poslední cíle našich snah a tužeb. Ideál jechtěn sám pro sebe, je spontánně přijat nebo svobodně vytvořen, je dílem našeho citu, naší vůle inašeho rozumu.Anotace – Článek se v první části nazvané Globální výchova zabývá životním prostředím,výchovou k ohleduplnosti k přírodě, k sobě navzájem. Je to článek k zamyšlení především propedagogy, kteří mají ve svých rukách velkou možnost, a to ovlivnit svoje žáky, učit je podleprincipů globální výchovy a tím možnost, že se svět v budoucnu promění k lepšímu.Ve druhé části jsou rozebírány lidské hodnoty, jejich druhy, různost hodnot. Každý má hodnotynastavené někde jinde, co je pro jednoho cenná věc, může být pro jiného naprosto bezcenné.Druhá část je tedy takové rozebrání hodnot a jejich nastavení.Klíčová slova – příroda harmonizace život globální výchova principy hodnota antihodnota
 4. 4. Zdroje: odborná monografie - HORKÁ, Hana a Alena HRDLIČKOVÁ. Výchova pro 21. století: koncepceglobální výchovy v podmínkách české školy. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998, 101 s.ISBN 80-859-3154-0. odborný článek - KUČEROVÁ, Stanislava. s. 15-27. webová stránka - KOHOUTOVÁ, Vlasta. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Vyučující. MŠMT [online]. [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/pedagogHodnocení zdrojů : Odbornou monografii hodnotím – 1.jako kvalitní zdroj, protože autorky jsou velmikvalifikované osoby. 2. kniha byla vydána známým vydavatelem. 3. problematika je široce rozebraná. 4. informace jsou objektivní, nemají snahuovlivnit čtenáře. 5. informace jsou pořád aktuální Odborný článek - 1. autorka je velmi kvalifikovaná osoba 2. informace jsou objektivní. 3. informace jsou aktuální 4. článek je přesný, spolehlivý a bezchybný v oblastijazyka 5. problematika je popsána do hloubky- Webová stránka – 1. vydavatel stránky je důvěryhodný. 2. Autor je uveden. 3. web je pravidelně aktualizován. 4. odkazy jsou funkční 5. autor je erudovaný ve svém oboru.
 5. 5. Vizualizace tématu:

×