Historie prvního milionu

495 views

Published on

Prezentace na konferenci IT12 dne 24.11.2012, u příležitosti registrace jubilejní miliónté domény 2. úrovně pod TLD .cz. Popisuje historii správy domény .cz i předchozí .cs. Navazuje na článek na adrese http://www.earchiv.cz/b12/b1120001.php3

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Historie prvního milionu

 1. 1. Historie prvního milionu Jiří Peterka KSI MFF UK 24.11.2012
 2. 2. možná to už víte, možná ještě ne …19.11.2012 byla zaregistrována milióntá doména (druhé úrovně pod TLD .cz)
 3. 3. když se (kolem Internetu) hovoří o historii, obvykle se začíná slovy:• na počátku byl ARPANET …. • takže i zde bychom měli začít tím, že: – byla zřízena ccTLD .cz• jenže velké historické události • zřízení TLD .cz předcházela obvykle mají i své „předehry“ – sovětský Sputnik (1957) – existence ccTLD domény .cs – karibská (kubánská) krize (1962) • a její zánik – …….. – připojení ČSFR k Internetu • 13.2.1992 – letos 20. výročí
 4. 4. jen překlep, ještě žádné IDN :-)
 5. 5. vzpomínka na doménu .cs• říjen-listopad 1990: • prosinec 1992: – doména .cs se objevuje v tabulkách – 40 domén 2. úrovně pod TLD .cs IANA • např. cvut.cs, vse.cs, cuni.cs (a pak i mff.cuni.cs), fesnet.cs, ……• 4.6.1991 • používala se i po roce 1992 – TLD .cs poprvé v seznamu RIPE, – dokonce ještě více než předtím zatím „prázdná“ 120 • DNS pro .cs na mcsun v CWI, 100 80 Amsterodam (Piet Beertema, Daniel 60 40 Karenberg) 20• 23.10.1991 0 2.92 4.92 6.92 8.92 2.93 4.93 6.93 8.93 2.94 4.94 6.94 8.94 10.91 12.91 10.92 12.92 10.93 12.93 10.94 12.94 – první doména 2. úrovně pod TLD .cs • listopad 1993, únor 1994: • iac.cs (Institute of Applied Cybernetics, Bratislava) – 114 domén pod .cs• únor 1992 • maximum za celou dobu existence – první uzel (host) v TLD .cs • říjen 1994: • dle hostcount RIPE – doména .cs se přestala používat
 6. 6. 2000 4000 6000 8000 0 10000 12000 2.92 3.92 4.92 5.92 6.92 .CS 7.92 8.92 9.92 .CZ10.9211.92 .SK12.92 1.93 2.93 3.93 4.93 5.93 6.93 7.93 8.93 9.9310.9311.93 (zdroj: hostcount RIPE)12.93 1.94 2.94 3.94 4.94 5.94 6.94 7.94 Počty uzlů v národních doménách 1992 - 1994 8.94 9.9410.9411.9412.94
 7. 7. kde si nejvíce oddechli, když byla zrušena TLD .cs?• ve Velké Británii  – kde počátkem 90. let používali vlastní obdobu DNS • JANET NRS (Name Registration Scheme) – a posloupnost labelů zapisovali obráceně než v DNS • symbolická doménová jména často končila na .CS – např. UK.AC.universityname.CS » kde CS bylo oddělení/katedra Computer Science – problém byl hlavně s emaily • kam posílat mail na user@UK.AC.universityname.CS? – do Československa/ČSFR, dle .CS na konci? – do UK, dle UK na začátku?
 8. 8. doména .cz• vzniká 13.1.1993 – zanesena do DNS, první subdoména v dubnu 1993• „kontinuita správy“ – správu zajišťuje privátní subjekt (po VC VŠCHT): • CONet, Internet CZ, EUNet Czechia … (současně ISP) – stále více to vadí ostatním ISP• za domény 2. úrovně se (ještě) neplatí• přísná pravidla pro zřizování domén 2. úrovně – právnické osoby: • mohou si zaregistrovat doménu dle svého jména – ostatní: • (téměř) žádná možnost registrace
 9. 9. listopad 1997: zásadní změna• pravidla registrace se • záměr předat TLD .cz uvolňují nezávislému subjektu – dříve: velmi přísné – který by stál „nade“ všemi – nově: velmi liberální komerčními subjekty • prakticky: kdokoli si může • takovýto subjekt ale ještě zaregistrovat cokoli neexistoval – musí mít funkční NS, – předpoklad: nesmí kolidovat s gTLD • tento subjekt nebude doménu • „first come, first serve“ sám spravovat, ale najme si na – předpoklad: za domény se to servisní organizaci bude platit – předpoklad: • ale ještě není komu a jak • nový subjekt se bude jmenovat • neoficiálně: CZ-NIC – 1600,- Kč za zřízení – 800 Kč/rok
 10. 10. 45 000 40 000 Počet domén v zóně TLD .cz CZ.NIC začíná (zdroj: údaje RIPE, muzeuminternetu.cz) spravovat TLD .cz 35 000 30 000 25 000 20 000 uvolnění pravidel 15 000 registrace liberalizace 10 000 Internetu v ČR vzniká 5 000 CZ.NIC 0 4/93 6/93 8/93 2/94 4/94 6/94 8/94 2/95 4/95 6/95 8/95 2/96 4/96 6/96 8/96 2/97 4/97 6/97 8/97 2/98 4/98 6/98 8/98 2/99 4/99 6/99 8/99 10/93 12/93 10/94 12/94 10/95 12/95 10/96 12/96 10/97 12/97 10/98 12/98 4/93 7/93 1/94 7/94 12/94 7/95 12/95 7/96 10/96 4/97 10/97 12/97 2/98 7/98 10/98 3/99 9/99Počet domén 10 84 119 142 205 264 403 929 1 370 2 617 5 508 7 584 9 265 13 549 17 015 25 240 41 351
 11. 11. květen 1998: vzniká CZ.NIC• subjekt, který přebírá TLD doménu .cz, – založilo jej 16 ISP, působících v ČR • aktivita NIX-u, potřeba „řešit TLD doménu“ – forma: zájmové sdružení právnických osob (z.s.p.o.) • předmět podnikání: – zajišťovat registraci domén druhé úrovně pod doménou nejvyšší úrovně CZ, provoz jmenných serverů pro doménu CZ, a to především formou subdodávek od oprávněných subjektů, vybraných formou výběrových řízení. – 21.5.1998 podepsána zakladatelská smlouva – 27.5.1998 proběhla registrace • 7.7.1998 první valná hromada, volba části představenstva • 25.9.1998 druhá valná hromada, volba zbývající části
 12. 12. volba servisní organizace• připomenutí: – CZ.NIC vznikl s představou, že bude „naplňovat vlastnická práva“ k TLD .cz, ale nikoli fakticky vykonávat související agendy • to bude vykonávat servisní organizace• 13.8.1999 podepsána smlouva s EUnet Czechia coby servisní organizací – po předchozím výběrovém řízení • ve kterém zvítězil nástupce předchozího provozovatel domény – servisní organizace inkasuje 85% z ceny registrace
 13. 13. 1.9.1999: CZ.NIC začíná fungovat• přebírá správu TLD .cz – „začínají“ oficiální statistiky CZ.NICu• začíná se také skutečně platit za domény Od Zřizovací poplatek Ročně 1.9.1999 800 Kč 800 Kč
 14. 14. Registrované domény a domény v zóně 1997-2004 (zdroj: statistiky CZ.NIC)250 000 původně: „doména je registrována, 78 dnů na zaplacení“ od 15.9.2003: „zaplať, teprve pak je doména registrována“200 000150 000100 000 zpoplatnění domén začínají tzv. speciální žádosti 50 000 (opatření proti spekulantům) 0 Domény v zóně Registrované domény
 15. 15. přechod na decentralizovaný systém• původně: – CZ.NIC byl správcem registru i registrátorem • zajišťoval správu registru + obsluhoval zákazníky• nově (decentralizace): – snaha oddělit správu registru od registrací • a zavedení konkurence mezi registrátory – červenec 2002: výběrové řízení na provozovatele decentralizovaného systému registrací • vítězem je T-Systems (Pragonet) – nový systém začíná fungovat od září 2003• držitelé domén převádí své domény k registrátorům dle svého výběru
 16. 16. novýprovozovatel
 17. 17. vývoj cen za registrace domén• do roku 2003: „koncová cena“ pro držitele Od Zřizovací poplatek Ročně 1.9.1999 800 Kč 800 Kč• od roku 2003: velkoobchodní cena pro registrátory Od Zřizovací poplatek Ročně 28.7.2003 400 Kč 600 Kč 1.5.2005 300 Kč 500 Kč 1.1.2006 0 Kč 500 Kč 1.1.2007 0 Kč 400 Kč – maloobchodní cenu si určují jednotliví registrátoři
 18. 18. cesta „vlastními prostředky“• 8.12.2004: – obměna představenstva CZ.NIC na valné hromadě • zvoleni zastánci reforem• prosinec 2005 (valná hromada): – rozhodnutí zajišťovat systém registrace a správy domény vlastními silami • místo využívání servisní organizace (T-Systems Pragonet)• zahájen vlastní vývoj systému – systém FRED: Free Registry of ENUM and Domains – později uvolněn jako open source• září 2006: – trial: první verze nového systému nasazena na ENUM • pro správu domény 0.2.4.e164.arpa• leden 2007: – ostrý start nového systému na ENUM• 1.10.2007: – ostrý start na doméně .cz
 19. 19. důsledky pro doménu• díky přechodu na vlastní řešení mohla výrazně klesnout (velkoobchodní) cena domény od zřizovací poplatek ročně 28.7.2003 400 Kč 600 Kč 1.5.2005 300 Kč 500 Kč se servisní 1.1.2006 0 Kč 500 Kč organizací 1.1.2007 0 Kč 400 Kč 1.10.2007 0 Kč 190 Kč 1.1.2010 0 Kč 155 Kč s vlastním 1.2.2011 0 Kč 140 Kč řešením 1.2.2012 0 Kč 125 Kč• a zavedeny nové funkce a služby: – skrývání údajů, zamykání domén, podpora IPv6, ….
 20. 20. Registrované domény 01/2004 až 10/2012 (zdroj: statistiky CZ.NIC)1000000900000800000700000600000 pokles ceny500000 domény ze 400 na 190 Kč400000300000200000100000 0 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 4.04 7.04 1.05 4.05 7.05 1.06 4.06 7.06 1.07 4.07 7.07 1.08 4.08 7.08 1.09 4.09 7.09 1.10 4.10 7.10 1.11 4.11 7.11 1.12 4.12 7.12
 21. 21. milníky v počtu registrovaných domén Datum Počet registrovaných domén 1.10.2007 338 000 13.3.2008 22:20 400 000 22.12.2008 20:33 500 000 30.9.2009 22:47 600 000 4.8.2010 10:22 700 000 6.1.2011 3:20 750 000 13.5.2011 8:20:48 800 000 13.2.2012 16:12:14 900 000 19.11.2012 17:24 1 000 000
 22. 22. zajímavosti kolem TLD .cz• jaké jsou nejdelší domény 2. úrovně? – maximum je 63 znaků na label: • stanislav-motl-nova-motolska-nemocnice-kauza-mrtva-voda-kojence.cz • 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101.cz • prvni-nejdelsi-domena-v-ceske-republice-ktera-ma-prave-63-znaku.cz • callido-rizikove-zivotni-pojisteni-investicni-zivotni-pojisteni.cz • hryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhry.cz • nahradnidilyautovrakovisteaekologickalikvidacevozideliautovraku.cz • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.cz – 62 znaků mají: • rehabilitacni-centrum-masaze-praha-zdrava-vyziva-delena-strava.cz • kocarky-tako-panenky-fusak-sanky-autosedacky-dvojcata-houpacky.cz • pomozte-zastavit-cenovou-diskriminaci-malych-a-strednich-firem.cz• zdroj: Domain Report 2011, CZ.NIC, stav k 31.12.2011
 23. 23. Počet domén 2. úrovně podle počtu znaků (zdroj: Domain Report 2011)90 00080 00070 00060 00050 00040 00030 00020 00010 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Počet znaků 36 1 296 15 816 25 309 44 515 63 123 73 571 83 609 81 191 80 411 75 154 60 715 41 341 24 896 12 929 68 405 51 199 32 385 18 100 8 900
 24. 24. Obsah webových stránek na 1 200 náhodně vybraných doménách .CZ (zdroj: Domain Report 2011) Firemní stránka 41,00% Parkováno 19,00% Nefunkční 8,00% E-shop 8,00%Soukromá stránka 7,00% Chyba 6,00% Stránka instituce 3,00% Na prodej 3,00% Blogy 2,00% Rozcestník 2,00% Jiné 1,00% Zpravodajství 1,00%
 25. 25. děkuji za pozornost Jiří Peterka http://jiri.peterka.cz http://www.earchiv.cz http://www.bajecnysvet.czhttp://www.muzeuminternetu.cz

×