Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Co je kybernetická bezpečnost?
Jiří Peterka
nezávislý konzultant a publicista
pedagog na MFF UK
2
co bychom si měli ujasnit?
• základní pojmy
• kybernetický (adjektivum)
• kyberprostor (substantivum)
• aktivum
• důvěrn...
3
co je „kyberprostor“
• co znamená „kybernetický“ (jako adjektivum) ?
• a potom: co je kybernetický prostor, alias kyberp...
4
co všechno „kyberprostor“ zahrnuje?
• intuitivně:
• je to „to, co vytváří klasické počítače“
• například: počítače v dat...
5
kyberprostor není jen Internet !!
• pozor:
• kyberprostor není (ani zdaleka) to samé, jako Internet !!
• i když: významn...
6
jaké zákony platí v kyberprostoru?
• zákony matematiky, logiky …
• platí stále
• fyzikální zákony:
• některé platí
• bez...
7
co jsou aktiva?
• aktivum (sing.), aktiva (plurál):
• neformálně: cokoli, čeho si nějak ceníme a nechceme o to přijít
• ...
8
co (a jak) lze narušit (u dat)
• co je možné narušit:
• důvěrnost (privacy)
• … aby se někdo nedozvěděl to, co
se dozvěd...
9
jak se lze bránit
• dříve (se ještě dalo):
• postavit na hranici hlídače
• který kontroloval každého, kdo chtěl projít „...
10
co je nutné – pro ochranu a obranu
• musíte se chránit i bránit – ale sami se neubráníte
• je nezbytné spolupracovat s ...
11
událost, incident, opatření, ….
• terminologie zákona o kybernetické bezpečnosti:
• (kybernetická bezpečnostní) událost...
12
CERT, CSIRT, CIRC, …..
• jak označovat týmy (skupiny lidí), které se starají
o (kybernetickou) bezpečnost?
• CERT: Comp...
13
nástroje
• lidé, kteří se starají o kybernetickou bezpečnost, nemohou
pracovat „holýma rukama“
• již jen proto, že musí...
14
filosofie zákona Úřad (NBÚ)
Národní centrum kybernetické
bezpečnosti (NCKB)
vládní CERT
(GovCERT.CZ)
národní CERT
(CSIR...
15
děkuji za pozornost
Jiří Peterka
http://jiri.peterka.cz
http://www.earchiv.cz
http://www.bajecnysvet.cz
http://www.muze...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Co je kybernetická bezpečnost?

1,820 views

Published on

Moje přednáška na odborném vzdělávacím semináři s názvem "Základy kybernetické bezpečnosti pro vedoucí pracovníky", který pořádala česká pobočka AFCEA při příležitosti veletrhu IDET 2015. Jejím cílem bylo seznámit (co nejsrozumitelnější formou) posluchače se základy kybernetické bezpečnosti, včetně její terminologie.

Originál této prezentace, stejně jako další mé příspěvky z různých konferencí, najdete v mém archivu, na adrese http://www.earchiv.cz/i_paper.php3

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Co je kybernetická bezpečnost?

 1. 1. 1 Co je kybernetická bezpečnost? Jiří Peterka nezávislý konzultant a publicista pedagog na MFF UK
 2. 2. 2 co bychom si měli ujasnit? • základní pojmy • kybernetický (adjektivum) • kyberprostor (substantivum) • aktivum • důvěrnost, integrita, dostupnost, … • prvek, systém, infrastruktura • rizika • zranitelnost • hrozba, dopad • událost, incident • malware, hacking, DOS, DDOS, botnet, … • obrana/techniky: • firewall • DPI (Deep Packet Inspection) • IDS/IPS, DLP • monitoring, behaviorální analýza • nástroje • log management • SIEM/ISMS, systémy řízení bezpečnosti informací • dohledová centra • orgány • CIRC • CERT, CSIRT • zákon • ZoKB, vyhlášky, gesce NBÚ • kritická (komunikační a informační) infrastruktura • významný informační systém • vládní/národní CERT/CSIRT • NCKB ….
 3. 3. 3 co je „kyberprostor“ • co znamená „kybernetický“ (jako adjektivum) ? • a potom: co je kybernetický prostor, alias kyberprostor? • raději: neztrácejme čas s exaktními definicemi • je jich mnoho a stejně se vzájemně liší  • zjednodušme si to: • kybernetický = počítačový • kybernetický prostor (kyberprostor) = prostor, vytvářený počítači • spíše se zajímejme o to: • co všechno „kyberprostor“ zahrnuje, jaké má vlastnosti, …. • co „kyberprostor“ ohrožuje, jak zajistit jeho bezpečnost „to“, co vzniká díky počítačům je to „samostatný svět“
 4. 4. 4 co všechno „kyberprostor“ zahrnuje? • intuitivně: • je to „to, co vytváří klasické počítače“ • například: počítače v datových centrech, počítače v domácnostech, firmách a institucích, ….. • ve skutečnosti může jít (a jde) také o: • zařízení obdobná počítačům • jako jsou tablety, mobily, hrací konzole, periferie (tiskárny, modemy, ….. ) • „chytrá“ (domácí/osobní) zařízení, sloužící primárně jiným účelům • TV, různé přehrávače, … ledničky, pračky, myčky, …. hračky • ale třeba také kardiostimulátory, lékařská zařízení, …. • řídící systémy • v průmyslu, v dopravě, v telekomunikacích, utilitách …. • stroje, průmyslová zařízení, přístroje • ve výrobě, v distribuci, …… obecně: všechno, co je řízeno (počítačovým) programem protože změnou programu zle změnit chování/fungování
 5. 5. 5 kyberprostor není jen Internet !! • pozor: • kyberprostor není (ani zdaleka) to samé, jako Internet !! • i když: významná část hrozeb přichází právě „z Internetu“ • není to: • „něco souvislého“ (například jedna hodně velká síť – Internet) • ale může to být: • více samostatných (vzájemně oddělených) oblastí/prostorů • pozor: je (velkou) chybou myslet si, že když nejste připojeni k Internetu, že vám nic nehrozí !!! • hrozby a „nákazy“ se nemusí šířit jen po Internetu • ale prakticky jakkoli, například přes fyzické nosiče (USB klíčenky, SD karty) • v Íránu by mohli vyprávět (viz virus Stuxnet, šířený přes tiskárny)
 6. 6. 6 jaké zákony platí v kyberprostoru? • zákony matematiky, logiky … • platí stále • fyzikální zákony: • některé platí • bez konektivity/možnosti přenosu se neobejdete • bez napájení (přísunu energie) dlouho nevydržíte • …. • jiné nikoli: • fyzické (geografické) vzdálenosti přestávají existovat • zůstává jen přenosové zpoždění (latence) • právo, zákony, morálka …. • pro vás platí nadále !!! • pro druhou stranu barikády neplatí !!! • „ekonomické“ zákony • „poměrové“ zákony neplatí • zdatným soupeřem giganta může být i trpaslík • příklad: USA vs. Severní Korea • zdatným soupeřem celých týmů může být i jednotlivec či malá skupinka
 7. 7. 7 co jsou aktiva? • aktivum (sing.), aktiva (plurál): • neformálně: cokoli, čeho si nějak ceníme a nechceme o to přijít • může to mít fyzickou podobu / být hmotné: • počítače, periferie, zařízení, stroje, …. • suroviny, energie, zboží, ….. • přenosové cesty, sítě, prostředky komunikace • nemusí to mít fyzickou podobu / může to být nehmotné • informace, znalosti (know-how) ….. • data (databáze), programy ….. • schopnost, dostupnost, funkčnost …. • schopnost řádně fungovat • schopnost poskytovat služby • reputace, prestiž, obraz (image) protistrana se snaží je od nás získat protistrana se snaží omezit protistrana se snaží je pozměnit protistrana se snaží pokazit protistrana se snaží ukrást, poškodit …. nesmíme
 8. 8. 8 co (a jak) lze narušit (u dat) • co je možné narušit: • důvěrnost (privacy) • … aby se někdo nedozvěděl to, co se dozvědět nemá ….. • data lze chránit např. pomocí šifrování …… • celistvost (integrity) • … aby někdo nezměnil něco, co by se měnit nemělo ….. • nebo alespoň: aby se spolehlivě poznalo, že došlo k nějaké změně • lze využít např. elektronický podpis • dostupnost (availability) • …. aby to, co má být dostupné, skutečně dostupné bylo …. • aby to fungovalo tak, jak má • …….. • možné způsoby narušování: • průnik/prolomení/hacking • překonání bariér • použití malware • obecně: škodlivý kód • např. virus, trojský kůň, ….. • „přetěžování“ • vznáším velké množství jinak legitimních požadavků, s cílem zahltit/přetížit zvolený cíl • útoky DOS, DDOS (pomocí botnet-ů) • sociální inženýrství • snažím se přimět někoho jiného k něčemu, co by normálně neudělal • cílenou manipulací, podvodem, uvedením v omyl, pomocí $$ … • phishing, whaling, …. „old“ „new“
 9. 9. 9 jak se lze bránit • dříve (se ještě dalo): • postavit na hranici hlídače • který kontroloval každého, kdo chtěl projít „dovnitř“ • v počítačové terminologii: • mezi veřejnou a privátní síť postavit tzv. firewall • který analyzuje procházející data (datové pakety) • vyhledává v nich „charakteristické vzorky“ (otisky) • dnes už to (moc) nepomáhá: • hlídač není schopen (spolehlivě) poznat útok/útočníka/hrozbu • protože jejich charakteristiky („otisky“) se mění příliš rychle • hlídač nemá šanci se o nich včas (či: vůbec) dozvědět • dnes je účinnější tzv. behaviorální analýza • monitorování a analýza chování přímo v chráněné síti • zda „nedělají neplechu“ (něco podezřelého, nestandardního, …..)
 10. 10. 10 co je nutné – pro ochranu a obranu • musíte se chránit i bránit – ale sami se neubráníte • je nezbytné spolupracovat s dalšími stranami !!! • sdílet informace, postupovat koordinovaně, poskytovat si součinnost, pomáhat si, ….. • důsledek: • k ochraně a obraně potřebujete určité nástroje • nelze to dělat „holýma rukama“ • vzájemná spolupráce musí být určitým způsobem organizovaná • neformálně (na bázi dobrovolnosti), ale i formálně (na bázi povinnosti) • institucionálně: formou zákona CERT, CSIRT, CIRC, …. zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti událost, incident, varování, opatření, …... prvek, systém, infrastruktura, …. log management, SIEM/ISMS, systémy řízení bezpečnosti informací, dohledová centra, ….
 11. 11. 11 událost, incident, opatření, …. • terminologie zákona o kybernetické bezpečnosti: • (kybernetická bezpečnostní) událost: „něco, co hrozí ….“ • co „může narušit bezpečnost“ informací, služeb nebo sítí • princip: události se detekují • (povinné) subjekty jsou povinny detekovat kyb. bezpečnostní události • (kybernetický bezpečnostní) incident: „něco, co se už stalo ….“ • co „je narušením bezpečnosti“ informací, služeb nebo sítí • princip: incidenty se hlásí • (povinné) subjekty jsou povinny hlásit kyb. bezpečnostní incidenty • podle své působnosti buď vládnímu CERTu nebo národnímu CERTu (CSIRTu) • vymezení incidentů a způsob hlášení stanovuje vyhláška • opatření (v oblasti kyb. bezpečnosti): „něco, co by se mělo udělat“ • princip: opatření se ukládají • ukládá je Úřad (NBÚ) • (povinné) subjekty jsou povinny je provádět Opatření • varování • reaktivní opatření • ochranné opatření lepší termín by asi byl „hrozba“
 12. 12. 12 CERT, CSIRT, CIRC, ….. • jak označovat týmy (skupiny lidí), které se starají o (kybernetickou) bezpečnost? • CERT: Computer Emergency Response Team • doslova: tým, reagující na výjimečné počítačové situace • jde o registrovanou ochrannou známku Carnegie Mellon University v USA • !!! název CERT nelze používat bez jejího svolení !!!! • v ČR mají toto svolení 3 týmy: • „národní“ tým (CSIRT.CZ), DHL CERT, „vládní“ tým (GovCERT.CZ) • CSIRT: Computer Security Incident Response Team • doslova: tým, reagující na incidenty v oblasti počítačové bezpečnosti • CIRC: Computer Incident Response Capability • další možné označení pro tým + vybavení (instituci, útvar, orgán, ….) • například Armáda ČR má Centrum CIRC (http://circ.army.cz/) např. ve vojenství
 13. 13. 13 nástroje • lidé, kteří se starají o kybernetickou bezpečnost, nemohou pracovat „holýma rukama“ • již jen proto, že musí pracovat s obrovským množstvím informací • ale také proto, že by nestíhali tyto informace vyhodnocovat • a také včas a řádně hlásit incidenty, provádět opatření atd. • proto potřebují nástroje, které: • zvládají obrovská kvanta informací • mají určitou „vlastní inteligenci“ • nutnou pro (rutinnější) vyhodnocování bezpečnostních informací • terminologie: jde o systémy řízení bezpečnosti informací • SIEM: Security Information and Event Management • ISMS: Information Security Management System • ……. na to by ještě mohly stačit nástroje pro „log management“
 14. 14. 14 filosofie zákona Úřad (NBÚ) Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) vládní CERT (GovCERT.CZ) národní CERT (CSIRT.CZ) subjekt dle § 3 odst. 1 písm. a subjekt dle § 3 odst. 1 písm. b subjekt dle § 3 odst. 1 písm. c subjekt dle § 3 odst. 1 písm. d subjekt dle § 3 odst. 1 písm. e • poskytovatel služby el. komunikací • subjekt zajišťující síť el. komunikací • orgán nebo osoba zajišťující významnou síť • správce informačního systému kritické informační infrastruktury • správce komunikačního systému kritické informační infrastruktury • správce významného informačního systému povinnosti povinnosti privátní subjekty privátní i veřejnoprávní subjekty veřejnoprávní subjekty „míra povinností“
 15. 15. 15 děkuji za pozornost Jiří Peterka http://jiri.peterka.cz http://www.earchiv.cz http://www.bajecnysvet.cz http://www.muzeuminternetu.cz

×