Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20091202 Aplikované nástroje SW inženýra

402 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20091202 Aplikované nástroje SW inženýra

 1. 1. Vývoj clearingového systému CARDS EXCHANGE a aplikované nástroje softwarového inženýra <ul>Jiří Mareš ČSAD SVT Praha s.r.o. </ul>2.12.2009
 2. 2. Něco o mě <ul><li>Vystudoval jsem FEL ČVUT
 3. 3. 14 let vyvíjím software
 4. 4. Posledních 7 let v SVT
 5. 5. V SVT jsem se hodně zaměřil na kvalitu kódu </li></ul>Něco o SVT <ul><li>Existuje 30 let, od 1991 s.r.o.
 6. 6. Více než 25 let zkušeností s AMS
 7. 7. Od roku 2006 držitelem ISO 9001:2000 </li></ul>
 8. 8. Clearingový systém CARDS EXCHANGE <ul><li>Motivace: umožnění křížového používání čipových karet mezi dopravci ve Středočeském kraji s vypočtením objemu plateb mezi dopravci
 9. 9. Nyní </li><ul><li>6 systémů
 10. 10. 53 subjektů </li></ul></ul>
 11. 11. Clearing CARDS – princip <ul><li>Cestující má kartu vydanou subjektem A
 12. 12. Používá ji u různých subjektů (včetně A)
 13. 13. Jedná se o platby (el. peněženka) i o kupóny
 14. 14. Za měsíc vytvoříme závěrku
 15. 15. Započteme toky peněz
 16. 16. Zajistíme převod peněz </li></ul>
 17. 17. Clearing CARDS - architektura <ul><li>SaaS – Software as a Service
 18. 18. Webová aplikace
 19. 19. Žádné EJB
 20. 20. OS SUSE Linux Enterprise Server
 21. 21. Aplikační server Apache Tomcat
 22. 22. Databázový server IBM DB2
 23. 23. Failover </li></ul>
 24. 24. Clearing CARDS jaký je to SW projekt <ul><li>Dlouhodobý – trvá již 6 let
 25. 25. Velký – 1614 java, 988 xml, 180 jsp, 134 groovy souborů – cca. 8000 testů
 26. 26. Multi-technologický
 27. 27. Počítáme peníze – spolehlivost má vysokou prioritu </li></ul>
 28. 28. Nástroje SI – metodika vývoje <ul><li>Agile (Scrum) - jenom ne vodopád </li><ul><li>Kritické věci se řeší nejdřív
 29. 29. Zákazník stále vidí kam se vývoj ubírá
 30. 30. Častá integrace
 31. 31. Agile & Iterative Developmen / Larman </li></ul><li>U nás </li><ul><li>Hlavní release každý měsíc
 32. 32. Až 2 další opravné </li></ul></ul>
 33. 33. Nástroje SI – evidence požadavků <ul><li>Systém JIRA ( www.atlassian.com ) </li><ul><li>Každý požadavek má číslo
 34. 34. Evidují se podpožadavky a jiné závislosti
 35. 35. Plánujeme – kdo, v jakém releasu, s jakou prioritou
 36. 36. Víme v jakém stavu každý požadavek je
 37. 37. Tento přehled má kdokoliv z firmy
 38. 38. Máme k dispozici různé reporty </li></ul></ul>
 39. 39. Nástroje SI – continuous integration <ul><li>CI server – u nás Hudson ( hudson.dev.java.net )
 40. 40. Automatizovaný build
 41. 41. Gradle ( gradle.org ), Ant ( ant.apache.org )
 42. 42. Nutný version control repository – u nás Subversion ( subversion.tigris.org )
 43. 43. Často commitovat
 44. 44. Okamžitě máme binárky na deploy
 45. 45. Automatizovaný deployment
 46. 46. Testování </li></ul>
 47. 47. Nástroje SI version control system <ul><li>Přístup ke kódu pro všechny
 48. 48. Historie změn
 49. 49. Větvení zdrojového kódu
 50. 50. Tagování - release
 51. 51. Lepší než CVS (transakční, verzuje i adresáře) </li></ul>
 52. 52. Nástroje SI – unit testy <ul><li>Automatizované testování, refactoring
 53. 53. Návrh kódu s ohledem na otestovatelnost </li><ul><li>Rozumné rozložení kódu
 54. 54. Dependency Injection </li><ul><li>Guice ( code.google.com/p/google-guice/ )
 55. 55. Spring ( www.springsource.org ) </li></ul></ul><li>Používáme TestNG ( testng.org ) </li><ul><li>ne jUnit ( www.junit.org ) </li></ul><li>Mock objekty – easymock ( www.easymock.org ) </li></ul>
 56. 56. Nástroje SI – integrační testy <ul><li>Webová aplikace – Selenium ( seleniumhq.org )
 57. 57. Testy se dají de facto naklikat (SeleniumIDE) – problém se selektory
 58. 58. Testy se dají spustit na různých OS i v různých prohlížečích (díky VMWare pouštíme v noci oproti Firefoxu i IE) </li></ul>
 59. 59. Nástroje SI – code coverage <ul><li>Použitelné pro kontrolu testů
 60. 60. Představa, jak moc je otestováno
 61. 61. 100% coverage není záruka </li></ul>
 62. 62. Nástroje SI – code review <ul><li>Proč? </li><ul><li>Víc očí víc vidí
 63. 63. Víc mozků tomu rozumí
 64. 64. Předávání zkušeností
 65. 65. Neopakovat se </li></ul><li>Záruka kvality
 66. 66. Děláme review každého nového kódu podle požadavků v systému JIRA </li></ul>
 67. 67. Nástroje SI – kvalita kódu <ul><li>Design by Contract – Contract4j ( www.contract4j.org )
 68. 68. FindBugs ( findbugs.sourceforge.net )
 69. 69. PMD ( pmd.sourceforge.net )
 70. 70. Checkstyle ( checkstyle.sourceforge.net )
 71. 71. Vrstvení aplikace vs. kód je tam kde jsou data </li></ul>
 72. 72. Nástroje SI - dokumentace <ul><li>Dokumentace neodpovídá skutečnosti
 73. 73. Kód je dokumentace - generování dokumentace z kódu </li><ul><li>Javadoc
 74. 74. GraphUML
 75. 75. SchemaSPY
 76. 76. Unit testy </li></ul></ul>
 77. 77. Nástroje SI to celé nejenom v Javě <ul><li>Používáme HTML, CSS
 78. 78. XML + XSLT + XSL-FO </li><ul><li>Fop ( xmlgraphics.apache.org/fop/ )
 79. 79. iText ( www.lowagie.com/iText/ ) </li></ul><li>Groovy
 80. 80. JavaScript </li></ul>
 81. 81. Nástroje SI – proč opensource <ul><li>Mám zdrojáky </li><ul><li>Mohu zjistit jak funguje
 82. 82. Mohu fungování změnit (opravit) </li></ul><li>Neplatím, ale občas problém s licencí </li></ul>
 83. 83. Děkuji za pozornost <ul><li>The Pragmatic Programmer / Hunt, Thomas
 84. 84. Design Patterns </li></ul>Jiří Mareš ( [email_address] , jirablog.blogspot.com ) ČSAD SVT Praha s.r.o. ( www.svt.cz )

×