Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maatschappij der meningen

328 views

Published on

Lezing voor directeuren Marketing & Communicatie van hogescholen en universiteiten

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maatschappij der meningen

 1. 1. MAATSCHAPPIJ DER MENINGEN Monique JippingMaatschappelijke positionering HO 27 januari 2012
 2. 2. “Maatschappelijke positionering? Waar gaat dit ins hemelsnaam over?! Gewoon top-onderzoek doen,internationale studenten aantrekken, allianties metuniversiteiten abroad aangaan, publiceren, seminarsorganiseren, en natuurlijk.... heeeeeeeeeeel goedonderwijs!!”
 3. 3. WAAR GAAT DIT OVER?• Even voorstellen als “in-outsider”• Wat ziet “de” burger?• Stromingen• Meningen van outsiders• Communicatie• Discussie
 4. 4. DE BURGER ZIET DIT540.000 keer bekeken; 3228 likes, 64 not likes. Een reactie:“Science needs people like him. It needs meticulous careeracademics but it also needs David Attenboroughs, Stephen J.Goulds and Brian Coxes who convince the masses - and byextension, the legislators - that this shit is actually interesting andimportant.”
 5. 5. EN DIT Google geeft geld voor bètastudies INTERNET & MEDIA Google doneert een bedrag van 750.000 dollar (554.473 euro) aan het Platform Bèta Techniek. Vandaag wordt de cheque in aanwezigheid van ... Zuidelijke hogescholen scoren het best ONDERWIJS Hogeschool Avans in Noord-Brabant is de beste grote hbo-instelling van Nederland. Dat staat in de vandaag uitgekomen Keuzegids Hbo Voltijd 2012. ...Nederland derde op lijstuniversiteiten ONDERWIJS TwaalfNederlandse universiteiten staan in detop-200 van de internationale ranglijstvan het Britse magazine Times HigherEducation. Dat brengt ...
 6. 6. EN ZE ZIEN BN’ers ar aa n YO ra o gl e AA U P astho N VAN ag t TU m alse Utrec h DE T H H ke teit L F EK T GAFem ersi A Uni v T LE SG EV EN Wim de Bie gaat lesgeven in satire
 7. 7. EN MAARTEN32.691 keer bekeken; 49 likes, 0 not likes. Een reactie:“Hahaha, een typisch publiek wel. Allemaal van die zogenaamdeintellectuelen die kritisch met een vinger of hand onder de kin zittente luisteren.”
 8. 8. EN DIT … ij erz oek doen b Inspectie gaat ond l Amsterdam H O O Hogeschoo ke r s B GLE R r ERIS A de we o p VLE PT O AR RO me rsiteit ESE M O O NDE S VONK en TER iss Unive l a r ud S RZO EKSa bo UNIVERSITEITEN DOEN AANGIFTE NAR ad t aa VERBIJSTERENDE FRAUDE STAPEL str andse b u i t e n lK A van p rofite ert niet BINET VREES Ne derland DUITS E STU T TOES TROOM DENTE stude nten N VAN ezic n to ht stapt op bij Voorzitter raad va odarts kunstopleiding C n o e r e e Hn gesch g e l t s i t e i t e Un in ool s bun iver ivers : geen ve de rwij op un iteit r Wage trouwenOn je bij ning meer ee t en b
 9. 9. EN TENSLOTTE DIT …
 10. 10. STROMINGEN (1) Verschuiving aard/omvang doelgroepen Meer bereiken met minder geld Nieuwe communicatiemiddelen, andere communicatiestromen • Daling geboortecijfer NL • Toename (im)migratie/internationalisering • Economische crisis • Bezuinigings- en effciencymaatregelen • Kwaliteit boven kwantiteit • Technologische ontwikkelingen 10
 11. 11. STROMINGEN (2)GEEN FEITEN MAAR MENINGENGevoel boven ratioFacts free politics 11
 12. 12. STROMINGEN (3)BEELDCULTUURFiguurlijk: imagoLetterlijk: beeld verdrijft tekst Tekst = ratio, beeld = emotie 12
 13. 13. STROMINGEN (4)ZELF-REFERENTIËLEBENADERING*What’s in it for me?Lossere/andere socialeverbanden 13
 14. 14. STROMINGEN (5)WEERSTAND TEGEN GEZAGOversystematisering, control Upstairs, downstairsHufters 14
 15. 15. STROMINGEN (56)POPULISMEUnderdog tegen elite Charismatisch leiderschapCommunicatiestijl 15
 16. 16. MENINGEN VAN OUTSIDERS (1) INVENTARISEREND ONDERZOEK, 3VRAGEN:•Op welke manier kom jij in het dagelijks leven inaanraking met universiteiten en hogescholen?•Welk beeld heb jij van het hoger onderwijs enonderzoek in Nederland?•Heb je suggesties voor de maatschappelijkepositionering van hogescholen en universiteiten? 16
 17. 17. MENINGEN VAN OUTSIDERS (2)RUIM 50 RELATIES BENADERD, RUIM 30REACTIES• 50% mannen, 50% vrouwen• leeftijdscategorie 30 tot 65 jaar• allen hoger opgeleid (en dus jullie alumni!)• niet rechtstreeks (via dienstverband) verbonden aan het hoger onderwijs• werkzaam in zeer verschillende profit en non-profit organisaties en branches• 11 respondenten hebben een communicatie en/of marketing functie 17
 18. 18. OP WELKE MANIER KOM JIJ IN HET DAGELIJKS LEVEN IN AANRAKING MET UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN?Het slechte nieuws ....“Amper. Goddank. Hooguit stagiaire verzoeken. En input van kennissen met 18+ kinderen.”Het goede nieuws ....“Via eigen netwerk/ interesse (alumni) en werktechnisch.”“Ik ben altijd op zoek naar goede stagiaires via hogeschool en universiteit.” 18
 19. 19. OP WELKE MANIER KOM JIJ IN HET DAGELIJKS LEVEN IN AANRAKING MET UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN?• MEDIA• PASSIEVE/ACTIEVE ALUMNICONTACTEN• STAGIAIRES• STUDERENDE KINDEREN• FAMILIE/VRIENDEN BIJ HET HO• ZAKELIJKE CONTACTEN• GASTDOCENTSCHAP• BESTUURS-/COMMISSIELIDMAATSCHAP• CURSUS 19
 20. 20. WELK BEELD HEB JIJ VAN HET HOGER ONDERWIJS EN ONDERZOEK IN NEDERLAND?Het slechte nieuws ....“Diederik Stapel. Los van wat super bè taspul veel verloren geld, zekernu NWO ook nog tafels bij een benefiet voor een museum blijkt te kopen.Het hoger onderwijs is deels aardig, op niveau. Maar voor een belangrijkdeel leveren ze kritiekloze grijze muizen af, die weliswaar een stelhersens hebben, maar niet kunnen noch durven te gebruiken. Eenenkele uitzondering die kritisch en creatief is, neem ik dan gauw aan ;-).Bovendien vind ik de aansluiting van veel (beroeps)opleidingen op depraktijk van het werk ver te zoeken.”Het goede nieuws ....“Ik heb een positief beeld van onderzoekers en studenten. Heb wel hetgevoel dat veel medewerkers en docenten van universiteiten beetjestoffig zijn.” 20
 21. 21. WELK BEELD HEB JIJ VAN HET HOGER ONDERWIJS EN ONDERZOEK IN NEDERLAND?• ONDERZOEK SCOORT BETER DAN ONDERWIJS• AFSTAND TOT MAATSCHAPPIJ EN PRAKTIJK GROOT• KWALITEIT REDELIJK MAAR GLIJDT AF• INCIDENTEN (FRAUDE) GEVEN TE DENKEN• GELDVERSPILLING (OVERHEAD, BUREAUCRATIE)• TEVEEL ONDERLINGE CONCURRENTIE• FINANCIERING/BEZUINIGINGEN ZORGWEKKEND 21
 22. 22. HEB JE SUGGESTIES VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING VAN HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN?“MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING? WAAR GAAT DIT IN S HEMELSNAAM OVER?! GEWOON TOP-ONDERZOEK DOEN, INTERNATIONALE STUDENTEN AANTREKKEN, ALLIANTIES MET UNIVERSITEITEN ABROAD AANGAAN, PUBLICEREN, SEMINARS ORGANISEREN, EN NATUURLIJK.... HEEEEEEEEEEEL GOED ONDERWIJS!!” 22
 23. 23. HEB JE SUGGESTIES VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING VAN HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN?• DE KWALITEIT IN ONDERWIJS EN ONDERZOEKVOOROP• KIES VOOR EXCELLEREN• DURF TE FOCUSSEN EN TE SELECTEREN• SNIJD DOOD HOUT WEG (KANSLOZE OPLEIDINGEN,HOBBY- ONDERZOEK, BRANCHEVREEMDE ACTIVITEITEN)• GA WEG VAN DE KWANTITEIT EN GROOTSCHALIGHEID• ZOEK AANSLUITING MET BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES• MAAK MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE OPBRENGSTEN / BIJDRAGEN ZICHTBAAR• EN HOU OP MET ONDERLINGE CONCURRENTIE 23
 24. 24. MENINGEN VAN OUTSIDERS1. VEEL DAGELIJKS CONTACT MET HO, GROTE PERSOONLIJKE BETROKKENHEID2. ER IS –NOG- GELOOF IN KWALITEIT HO, MAAR BEELD WORDT BEZOEDELD DOOR (CHRONISCHE) INCIDENTEN3. KWALITEIT MOET BOVENAAN PRIORITEITENLIJST, GAT TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK MOET GEDICHT DOOR SAMENWERKING MET DE BUITENWERELD 24
 25. 25. COMMUNICATIE IDENTITEITSCRISIS?! 25
 26. 26. COMMUNICATIE1. WELKE POSITIE KIEST COMMUNICATIE/KIES JIJ HIERIN?2. HEB JIJ DE POSITIE EN DE POWER OM FUNDAMENTELE DISCUSSIES OVER DE KOERS VAN DE INSTELLING TE INITIËREN CQ DAARAAN BIJ TE DRAGEN?3. DURF JE TEGEN DE (CVB-)STROMING IN ANDERE COMMUNICATIESTRATEGIEËN TE KIEZEN?4. HEB JE DE JUISTE COMMUNICATIEPROFESSIONALS EN ORGANISATIE IN HUIS? 26
 27. 27. www.hilst.nlwww.nl.linkedin.com/in/moniquejippingwww.vanderhilst.wordpress.com (blogs)Tel. 06- 233 98 666 27

×