Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anne Sütü ile Beslenme - www.jinekolojivegebelik.com

Anne Sütü ile Beslenme - www.jinekolojivegebelik.com

 • Login to see the comments

Anne Sütü ile Beslenme - www.jinekolojivegebelik.com

 1. 1. Anne Sütü ile Beslenme Yrd. Doç. Dr. Gökhan BAYSOY AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Ocak 2007
 2. 2. Sunumun kapsamı <ul><li>Anne sütü ve emzirmenin yararları </li></ul><ul><li>Emzirmenin kontraendikasyonları </li></ul><ul><li>Emzirmenin sürdürülmesi ve desteklenmesi </li></ul><ul><li>Emzirme sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözümleri </li></ul><ul><li>Emzirme tekniği </li></ul>
 3. 3. Anne sütü <ul><li>“ Dünya Sağlık Örgütü </li></ul><ul><li>ve sağlıkla ilgili diğer kuruluşlar bebeklerin 6 ay (180 gün) boyunca </li></ul><ul><li>YALNIZCA anne sütü ile </li></ul><ul><li>beslenmelerini önermektedir” </li></ul>
 4. 4. Anne sütü ve emzirmenin yararları
 5. 5. Anne sütü ve emzirmenin yararları <ul><li>Anne sütü </li></ul><ul><li>Mükemmel besin içeriği </li></ul><ul><li>Kolay hazmedilir, etkin olarak kullanılır </li></ul><ul><li>Enfeksiyonlara karşı koruyucudur </li></ul><ul><li>Emzirme </li></ul><ul><li>Bağlanmayı ve bebek gelişimini destekler </li></ul><ul><li>Yeni bir gebeliği engeller </li></ul><ul><li>Anne sağlığını korur </li></ul><ul><li>Yapay beslenmeden daha ucuzdur </li></ul>
 6. 6. Sütler arasında karşılaştırma Ekstra almak gerekebilir Ekstra almak gerekli Yeterli Su Vitaminler eklenmiş A ve C vitamini yetersiz Yeterli Vitaminler Dışarıdan eklenmiş, iyi emilmez Az miktarda iyi emilmez Az miktarda iyi emilir Demir Esansiyel yağ asitleri yok, lipaz yok Esansiyel yağ asitleri yok, lipaz yok Esansiyel yağ asitleri açısından yeterli, lipaz içerir Yağ Kısmen düzeltilmiş Çok fazla, sindirimi güç Doğru miktarda, kolay sindirilir Protein Yok Yok Var Büyüme faktörleri Yok Yok Var Anti-enfektif faktörler Olası Olası Yok Bakteriyel kontaminasyon MAMA HAYVAN SÜTÜ İNSAN SÜTÜ
 7. 7. Anne sütünün yararları <ul><li>Bebek için yararları </li></ul><ul><li>Anne için yararları </li></ul><ul><li>Toplum açısından yararları </li></ul>
 8. 8. Bebek için yararları <ul><li>Daha az enfeksiyon </li></ul><ul><li>Daha iyi beyin gelişimi </li></ul><ul><li>Beslenme durumuna etkisi (malnütrisyon, obezite ) </li></ul><ul><li>Kronik hastalıklar (İBH, çölyak vb) </li></ul><ul><li>Anne ile bebek arasında daha kolay bağlanma </li></ul>
 9. 9. Daha güçlü bağışıklık için Anne Sütü <ul><li>Anne sütü ile beslenen bebekler; </li></ul><ul><ul><li>Kontamine, </li></ul></ul><ul><ul><li>Besin (mama ya da ek gıda) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sıvı (su) ve </li></ul></ul><ul><ul><li>Beslenme araçlarına </li></ul></ul><ul><ul><li>daha az maruz kalırlar. </li></ul></ul>
 10. 10. Daha güçlü bir bağışıklık için Anne Sütü <ul><li>Anne sütünde; </li></ul><ul><ul><li>Lokal (mukozal yüzeylerde) ve sistemik etkili biyoaktif maddeler bulunur. </li></ul></ul>
 11. 11. Daha güçlü bir bağışıklık için Anne Sütü Anne sütü ile beslenme Dehidratasyon Malnütrisyon Gastrointestinal enfeksiyon Diyare
 12. 12. Daha güçlü bir bağışıklık için Anne Sütü <ul><li>Anne sütü ile beslenmenin </li></ul><ul><ul><li>Rotavirüs </li></ul></ul><ul><ul><li>Giardia lamblia </li></ul></ul><ul><ul><li>Shigella sp. </li></ul></ul><ul><ul><li>Campylobacter sp. </li></ul></ul><ul><ul><li>E. coli’ ye </li></ul></ul><ul><ul><li>karşı koruyucu olduğu saptanmıştır . </li></ul></ul><ul><ul><li>Heinig MJ. Ped Clin N America 2001 </li></ul></ul>
 13. 13. Daha güçlü bir bağışıklık için Anne Sütü <ul><li>Anne sütü gelişmiş ülkelerde de yararlı mı? </li></ul><ul><ul><li>ABD; 1743 bebek, 7. aya kadar izlenmiş </li></ul></ul><ul><ul><li>Anne sütü ve mama alma oranlarına göre gruplanmış </li></ul></ul><ul><ul><li>Yalnızca anne sütü alanlarda diyare riski daha düşük bulunmuştur </li></ul></ul><ul><ul><li>Scariati PD. Pediatrics 1997 </li></ul></ul>
 14. 14. Daha güçlü bir bağışıklık için Anne Sütü <ul><ul><li>Anne sütü ile beslenenlerde </li></ul></ul><ul><ul><li>2-5 ay arasında H. influenzae ’ya bağlı alt solunum yolu enfeksiyonları azalır </li></ul></ul><ul><ul><li>(Cochi SL. J Pediatr 1986) </li></ul></ul><ul><ul><li>akut otitis media sıklığı azalır </li></ul></ul><ul><ul><li>(Duncan B. Pediatrics 1993) </li></ul></ul><ul><ul><li>idrar yolu enfeksiyonu ve piyelonefrit daha az görülür </li></ul></ul><ul><li>(Marild S. Lancet 1990, Pisacane A. J Pediatr 1992) </li></ul>
 15. 15. Anne sütünün yararları <ul><li>Bebek için yararları </li></ul><ul><li>Anne için yararları </li></ul><ul><li>Toplum açısından yararları </li></ul>
 16. 16. Daha rahat ve sağlıklı annelik dönemi için Anne Sütü <ul><li>Emzirme ile; </li></ul><ul><ul><li>Uterus daha çabuk normal boyutuna döner </li></ul></ul><ul><ul><li>Doğum sonrası kanama daha az olur; </li></ul></ul><ul><ul><li>anemi riski azalır </li></ul></ul><ul><ul><li>Meme, over ve uterus kanseri riski azalır </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebelik engellenmiş olur </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruh sağlığını destekler </li></ul></ul>
 17. 17. Oksitosin ACTH Kortizol Epinefrin Maternal davranışı etkiler Stres yanıtında azalma Uterus kasılması Fertilite baskılanır Oksitosin
 18. 18. Anne sütünün yararları <ul><li>Bebek için yararları </li></ul><ul><li>Anne için yararları </li></ul><ul><li>Toplum açısından yararları </li></ul>
 19. 19. Sağlıklı nesiller ve Ekonomik kalkınma için Anne sütü <ul><li>Anne sütü ---- Alternatifleri </li></ul><ul><li>mama </li></ul><ul><li>inek sütü </li></ul><ul><li>ek gıdalar </li></ul><ul><li>Bebek beslenmesinin Maliyeti </li></ul><ul><ul><li>Anne sütünün maliyeti: annenin günde 500 kalori fazla besin tüketmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Mamanın maliyeti: yılda 885 $ (1989 tahmini) –-1.327.500.000TL= 1.327 YTL </li></ul></ul>Doğrudan ve dolaylı maliyetler
 20. 20. Türkiye’de anne sütü ile beslenme oranları ve ekonomik yük <ul><li>Türkiye’de yılda yaklaşık 1.5 milyon bebek doğuyor </li></ul><ul><li>Yalnızca anne sütü ile beslenme oranı </li></ul><ul><li>2. ay %43.5 </li></ul><ul><li>2-3. ay %15.7 </li></ul><ul><li>4-5. ay %10.6 </li></ul><ul><li>Hazır mama verilme oranı 4-5. aylarda emzirilen bebeklerde %30.7’ye, </li></ul><ul><li>emziril me yen bebelerde ise %58.3’e kadar yükselmektedir. </li></ul><ul><li>Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 </li></ul>
 21. 21. Emzirme me nin ekonomik yükü <ul><li>Mamayla beslendiği (yalnızca anne sütü almadığı) için ishal olan bebek örneği: </li></ul>Çocuk ve ailenin ıstırabı ve acı çekmesi İş gücü kaybı Zaman kaybı İlaç masrafları Reçete ücreti Hastanede yatış masrafları Muayene için hekime gitme, muayene ücreti İş verimliliğinde azalma Gayta tetkiki, elektrolit ölçüm vb ücretleri ORS ve antipiretik İş gücü kaybı Muayene ücreti Bebek bezi İşveren Sigorta kuruluşu Anne / Aile
 22. 22. Emzirmenin kontrendikasyonları Picasso
 23. 23. Emzirmenin kontrendikasyonları <ul><li>HIV enfeksiyonu--- “Göreceli” kontraendikasyon </li></ul><ul><li>Hepatit B enfeksiyonu– kontraendikasyon yok </li></ul><ul><li>Hepatit C enfeksiyonu-- kontraendikasyon yok </li></ul><ul><li>Tüberküloz– aktif bulaştırıcılık evresinde kontraendike (tedaviye başladıktan sonraki ilk 15-30 gün) </li></ul>
 24. 24. Emzirmenin kontrendikasyonları <ul><li>Bebekte metabolik hastalık varlığı </li></ul><ul><ul><li>Galaktozemi (süt ve standart mamalar verilmez) </li></ul></ul>
 25. 25. Emzirmenin sürdürülmesi ve desteklenmesi
 26. 26. Emzirmenin sürdürülmesi ve desteklenmesi <ul><li>Başarılı emzirme için 10 adım </li></ul><ul><ul><li>Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, 1989 ( Emzirmenin Korunması, Teşvik Edilmesi ve Desteklenmesi) </li></ul></ul><ul><li>Bebek dostu hastaneler (BDH) girişimi 1992 (Baby friendly hospital initiative) </li></ul>
 27. 27. BAŞARILI EMZİRME İÇİN ON ADIM İnnocenti Deklerasyonu, 1990
 28. 28. Neden 10 adım? <ul><li>Burada sözünü edeceğimiz </li></ul><ul><li>10 uygulamanın </li></ul><ul><ul><li>emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesini, </li></ul></ul><ul><ul><li>anne-bebek bağlanmasını artırdığı gösterilmiştir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dolayısıyla bu öneriler </li></ul></ul><ul><ul><li>kanıta-dayalı önerilerdir. </li></ul></ul>
 29. 29. 1. ADIM <ul><li>Sağlık kurumunda emzirmeye ilişkin yazılı bir politika hazırlanmalı ve düzenli aralıklarla tüm sağlık personelinin bilgisine sunulmalıdır. </li></ul><ul><li>Yazılı politika farklı, kişisel uygulamaları engelleyecektir. </li></ul>
 30. 30. 2. ADIM <ul><li>Sağlık çalışanları bu politikaya uygun olarak eğitilmelidir. </li></ul><ul><li>Çünkü... </li></ul>
 31. 31. 2. ADIM-devamı <ul><li>Sağlık personelinin emzirmenin sürdürülmesi ve üstünlükleri konusunda bilgi ve eğitim eksiklikleri olabilir. </li></ul><ul><li>Klinisyenin davranışı, ailenin kararlarını etkileyecektir. </li></ul>
 32. 32. 3. ADIM <ul><li>Her gebe kadına anne sütünün avantajları ve anne sütü ile besleme yöntemi anlatılmalıdır. </li></ul><ul><li>Çünkü... </li></ul>
 33. 33. 3. ADIM-devamı <ul><li>Kadınların çoğu bebeklerini nasıl besleyeceklerine gebelik sırasında karar vermektedir. </li></ul><ul><li>1229 gebenin katıldığı bir çalışmada; </li></ul><ul><li>hekim ve hemşire tarafından </li></ul><ul><li>emzirmeye yönlendirilen gebelerin %75’i , yönlendiril me yenlerin %43’ü emzirmeyi başlatmıştır. </li></ul><ul><li>Bu dönemde mama firmalarının ürünlerine maruz kalmak, başarı oranını azaltır. </li></ul><ul><li>Lu MC, Obstet Gynecol 2001 </li></ul>
 34. 34. 4. ADIM <ul><li>Doğumdan sonraki ilk yarım saatte emzirmeye başlanması için anneye yardım edilmelidir. </li></ul><ul><li>Bebeklerin anne memesine erken verilmesi emzirme başarısını artıracaktır </li></ul>
 35. 35. 5. ADIM <ul><li>Anneler, bebeklerinden ayrı kaldıklarında onları kendi sütleri ile beslemeye nasıl devam edecekleri ve laktasyonun devamlılığını nasıl sağlayacakları konusunda bilgilendirilmelidir. </li></ul><ul><li>(Günde en az 5 kez (yaklaşık 100 dk) elle/pompayla süt sağma) </li></ul>
 36. 36. 6. ADIM <ul><li>Tıbbi gereksinim olmadıkça </li></ul><ul><li>yenidoğan bebeklere </li></ul><ul><li>anne sütü dışında </li></ul><ul><li>yiyecek ve içecek </li></ul><ul><li>verilme me lidir. </li></ul><ul><li>Özellikle, </li></ul>
 37. 37. 6. ADIM-devamı <ul><li>Su, dekstroz, mama vb gibi maddeler bebeklere verilmemelidir. </li></ul><ul><li>Mama firmalarının bebek ürünlerini içeren promosyonlar dağıtması emzirme başarısını azaltır </li></ul>
 38. 38. 7. ADIM <ul><li>Anne ve çocuğun 24 saat boyunca aynı odada kalması sağlanmalıdır. </li></ul><ul><li>Çünkü... </li></ul>
 39. 39. 7. ADIM-devamı <ul><li>Bebekler açlık belirtilerini göstermeye başladıklarında emzirilmelidir. </li></ul><ul><li>Annenin bu belirtileri görmesi, tanıması ve emzirmeyi başlatması için bebekle aynı odada kalması gereklidir. </li></ul>
 40. 40. 8. ADIM <ul><li>Bebek her ağladığında ve </li></ul><ul><li>her istediğinde emzirilmelidir. </li></ul><ul><li>Sık emme, </li></ul><ul><li>prolaktin ve oksitosin salgılanmasını artırır </li></ul>
 41. 41. 9. ADIM <ul><li>Anne sütü almakta olan bebeklere emzik ve sakinleştirici araçlar verilme me lidir. </li></ul><ul><li>Çünkü... </li></ul>
 42. 42. 9. ADIM-devamı <ul><li>Hastanede emzik kullanımı ile emzirme başarısı arasında olumsuz bir ilişki gösterilmiştir </li></ul><ul><li>Yenidoğanın emzik emerek geçirdiği zaman= Anne memesini emmediği zaman </li></ul><ul><li>Howard CR Pediatrics 2003 </li></ul>
 43. 43. 10. ADIM <ul><li>Anneler , taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri, karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri, bebeklerinin ve kendilerinin kontrollerini yaptırabilmeleri açısından başvurabilecekleri sağlık kuruluşları hakkında bilgilendirilmelidirler . </li></ul>
 44. 44. 10. ADIM-devamı <ul><li>Anneleri hastane dışında da destekleyecek grupların emzirme başarısı üzerindeki olumlu etkileri saptanmıştır </li></ul><ul><li>Yüz-yüze görüşme, telefon görüşmesinden daha iyidir </li></ul>
 45. 45. Bebek dostu hastaneler: Dünya ve Türkiye’deki durum <ul><li>Haziran 2004: Dünyada >18.000 hastane BDH </li></ul><ul><li>( Çin 6312, Hindistan 1250, Nijerya 1036, Filipinler 1047) </li></ul><ul><li>İsveç, Komor Adaları, Eritre, Maldivler, Namibya, Irak ve Oman– %100 BDH </li></ul><ul><li>ABD 42 hastane </li></ul><ul><li>Ekim 2004 : Türkiye’de 323 hastane “Bebek Dostu Hastane“ olarak plaketle ödüllendirilmiştir </li></ul>
 46. 46. Bebek dostu hastane programları: Ne kadar etkili? <ul><li>Boston Tıp Merkezi Örneği: </li></ul><ul><li>Yılda 1800 doğum (fakirler, göçmenler) </li></ul><ul><li>1997 yılında girişimler başlıyor </li></ul>%29 %78 1998 %34 %87 1999 %6 %58 1995 6 ay boyunca yalnızca anne sütü Emzirmeye başlama oranları Yıl
 47. 47. Bebek dostu hastane programları: Ne kaybettiriyor? <ul><li>Boston Tıp Merkezi Örneği: </li></ul><ul><ul><li>Mama firmalarının maddi desteğini !! </li></ul></ul><ul><ul><li>Sağlık çalışanları daha çok çalışmalı (zaman?) </li></ul></ul>
 48. 48. TNSA 2003
 49. 49. TNSA 2003
 50. 50. TNSA 2003
 51. 51. Emzirme sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
 52. 52. Emzirme sırasında sık karşılaşılan sorunlar <ul><li>Anne ile ilgili sorunlar; </li></ul><ul><li>Süt miktarının az/fazla olması </li></ul><ul><li>Meme problemleri </li></ul><ul><li>Doğum sonrası duygudurum bozuklukları </li></ul><ul><li>Bebek ile ilgili sorunlar; </li></ul><ul><li>Davranış farklılıkları </li></ul><ul><li>İştah artışı dönemleri </li></ul><ul><li>Memeyi reddetme “emme grevi” </li></ul><ul><li>İkiz bebekler </li></ul><ul><li>Ankiloglossi (Dil bağı) </li></ul>
 53. 53. Anne ile ilgili sorunlar: Süt miktarının az olması <ul><li>Sütün yetersiz olarak algılanması sıktır </li></ul><ul><li>Gerçek fizyolojik süt yetersizliği nadirdir </li></ul><ul><li>Süt miktarının yetersiz olmasının en sık nedenleri; </li></ul><ul><ul><li>Emzirme zamanlamasının ve süresinin yetersiz olması </li></ul></ul><ul><ul><li>Gereksiz yere suplementasyon kullanılması </li></ul></ul><ul><ul><li>Memelerdeki gerginliğin azaltılamaması </li></ul></ul><ul><ul><li>Anne ve bebeğin gereksiz yere birbirinden ayrılması </li></ul></ul><ul><ul><li>Emzirme ve memeye yerleşmenin yanlış olması </li></ul></ul>
 54. 54. Süt miktarının az olması <ul><li>Emzirme sıklığının artırılması </li></ul><ul><li>Ağrı ve meme başı sorunlarının tedavisi </li></ul><ul><ul><li>Meme cerrahisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Prenatal dönemde memelerde büyüme olmaması </li></ul></ul><ul><ul><li>Daha önceden başarısız emzirme girişimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Eş desteğinin olmaması </li></ul></ul><ul><ul><li>Başarısız emzirme için bazı risk faktörleridir </li></ul></ul><ul><li>Bebeğin memeye doğru yerleştirilmesi , meme başı sorunlarını önlemede en önemli adımdır. </li></ul>
 55. 55. Anne ile ilgili sorunlar: Süt miktarının fazla olması <ul><li>Memelerde aşırı gerginlik </li></ul><ul><li>Hipergalaktia– özellikle bir memeyi boşaltmadan diğerini veren anne bebeklerinde sıktır </li></ul><ul><ul><ul><li>Bebek yeterli kilo alamaz, kolik vardır. </li></ul></ul></ul><ul><li>Hiperaktif “let-down” </li></ul><ul><li>( Emmenin başlangıcında aşırı miktarda süt gelmesi; Meme biraz boşaltıldıktan sonra emzirilmelidir .) </li></ul>
 56. 56. Meme sorunları <ul><li>Emzirme sırasında memede ağrı/meme başında çatlak olması </li></ul><ul><li>Tıkanmış süt kanalları </li></ul><ul><li>Mastit ve meme absesi </li></ul>
 57. 57. Doğum sonrasında görülen duygudurum bozuklukları <ul><li>Doğum sonrası melankoli </li></ul><ul><ul><li>Doğumdan sonraki ilk 3-7 günde, annelerin %85’inde görülür </li></ul></ul><ul><ul><li>Ağlama, anksiyete, iritabilite </li></ul></ul><ul><ul><li>10 günde ortadan kaybolur </li></ul></ul>
 58. 58. Doğum sonrasında görülen duygudurum bozuklukları <ul><li>Doğum sonrası depresyon </li></ul><ul><ul><li>Doğum sonrası tedavi gerektiren en sık duygudurum bozukluğudur </li></ul></ul><ul><ul><li>Doğumdan sonraki 2 hafta ile 12 ay arasında ortaya çıkabilir </li></ul></ul><ul><ul><li>Belirti ve bulgular; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uyku bozuklukları </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İlgi kaybı </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İritabilite, ağlama, iştah azalması </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kilo kaybı, enerji kaybı </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Değersizlik ve suçluluk duygusu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ölüm ve intihar düşünceleri </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kesin tanıdan önce tiroid disfonksiyonu ve anemi dışlanmalıdır. </li></ul></ul>
 59. 59. Doğum sonrasında görülen duygudurum bozuklukları <ul><li>Doğum sonrası psikoz </li></ul><ul><ul><li>Doğum sonrası görülen en ciddi duygudurum bozukluğudur </li></ul></ul><ul><ul><li>Görülme sıklığı 2/1000. </li></ul></ul><ul><ul><li>Doğum sonrası ilk 2 hafta içinde ortaya çıkar </li></ul></ul><ul><ul><li>Psikiyatrik acildir </li></ul></ul><ul><ul><li>Akut psikotik semptomlarla başlar </li></ul></ul><ul><ul><li>%5 intihar, %4 bebeğini öldürme, </li></ul></ul><ul><ul><li>Diğer gebeliklerde 2/3 oranında relaps </li></ul></ul>
 60. 60. Bebek ile ilgili sorunlar <ul><li>Uykulu bebekler </li></ul><ul><li>Huzursuz bebekler </li></ul><ul><li>Emme stilleri farklı bebekler </li></ul><ul><ul><li>Baraküdalar (canavarlar!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bal üretmeyen arılar </li></ul></ul><ul><ul><li>Ehli-keyifler </li></ul></ul><ul><ul><li>Gurmeler </li></ul></ul>
 61. 61. Bebek ile ilgili sorunlar <ul><li>İştah artışları </li></ul><ul><ul><li>Bebek emdiği halde doymamış görünür </li></ul></ul><ul><ul><li>Genelde ilk 3 ay içerisinde görülür </li></ul></ul><ul><ul><li>Geçicidir </li></ul></ul><ul><ul><li>Bebek daha sık emzirilmelidir </li></ul></ul><ul><ul><li>Bebeğe başka gıdaların verilmesi anne sütünün azalmasına yol açacaktır </li></ul></ul>
 62. 62. Bebek ile ilgili sorunlar: Memeyi reddetme <ul><li>Memeyi reddetme (emzirme grevi) </li></ul><ul><ul><li>Annede menstürasyonun başlaması </li></ul></ul><ul><ul><li>Annenin beslenmesindeki aşırılıklar </li></ul></ul><ul><ul><li>Annenin sabun, deterjan ya da deodorantındaki değişiklikler </li></ul></ul><ul><ul><li>Annedeki stres </li></ul></ul><ul><ul><li>Bebekte burun tıkanıklığı, diş çıkarma </li></ul></ul><ul><ul><li>Memeyi ısırma sonrası annenin irkilme reaksiyonu göstermesi </li></ul></ul>
 63. 63. Memeyi reddetme <ul><li>Bebekler uykuluyken ya da uykudan yeni uyanırken emzirilebilir </li></ul><ul><li>Bebek sakin bir ortamda emzirilmeli </li></ul><ul><li>Biberondan kaçınılmalıdır </li></ul>
 64. 64. Bebek ile ilgili sorunlar <ul><li>İkiz bebekler </li></ul><ul><ul><li>Emzirme bir arz talep dengesidir; bebekler ne kadar emerse süt O KADAR salgılanacaktır </li></ul></ul><ul><ul><li>İkiz bebek anneleri günde 840-2160 ml süt üretebilir </li></ul></ul><ul><ul><li>Bebekler aynı anda emzirilebilir </li></ul></ul><ul><ul><li>Wight NE Ped Clin North America 2001 </li></ul></ul>
 65. 65. Ankiloglossi: Dil bağı <ul><li>Bebekte emme sorunu yaratabilir </li></ul><ul><li>Emme sorunu varsa yenidoğan döneminde müdahale edilebilir </li></ul><ul><li>Barros FC, Pediatrics 1995, Howard CR Pediatrics 1999, Righard L Birth 1998, Victoria CG Lancet 1990 </li></ul>
 66. 66. Emzirme Tekniği
 67. 67. Emzirme teknikleri: İlk emzirme zamanı ne olmalı? <ul><li>İlk emzirme doğumdan sonraki ilk 30-60 dakika içinde olmalıdır </li></ul><ul><li>Doğum sonrası bebeğin en uyanık </li></ul><ul><li> olduğu zaman dilimi </li></ul><ul><li>Oksitosin düzeyi çok artmıştır </li></ul><ul><li>Annenin bebeğine bağlanması ve </li></ul><ul><li>oksitosin arasındaki ilişki </li></ul><ul><li>Annenin kendine güveni artar </li></ul>
 68. 68. Emzirme teknikleri: Doğru pozisyonu anlamak <ul><li>Baş ve vücudu düz bir hat üzerindedir </li></ul><ul><li>Yüzü memeye doğru, burnu meme ucunun karşısındadır </li></ul><ul><li>Bebeğin vücudu anneye yakındır </li></ul>
 69. 69. Emzirme teknikleri: Emzirme ortamı nasıl olmalı? <ul><li>Rahat bir ortam olmalı </li></ul><ul><li>Ziyaretçiler ya da tıbbi müdahaleler (tansiyon ölçme vb) bu ortamı bozabilir </li></ul><ul><li>Babanın yardımı çok önemli </li></ul><ul><li>Sağlık personeli destekleyici ve yardımcı olmalıdır </li></ul>Copyright- WHO P. VIROT
 70. 70. Emzirme teknikleri: Emzirme pozisyonları <ul><li>Emzirmede en önemli noktalardan birisidir </li></ul>Beşik Yatarak emzirme Çapraz Beşik
 71. 71. Emzirme teknikleri: Emzirme pozisyonları-2 İkiz bebek Memeye yerleştirmede zorluk Çok küçük bebek Hasta bebekler Koltuk altı (çanta) pozisyonu
 72. 72. Emzirme teknikleri: Bebeği memeye yerleştirmek Open wide Latching-on Cradlehold Football Lying down Toddler
 73. 73. Emzirme teknikleri: Nelere dikkat edelim? <ul><li>Lawrance & Lawrance gözlem listesi (1999) </li></ul><ul><ul><li>Annenin pozisyonunu, vücut dilini ve gerginlik derecesini gözlemleyiniz. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anneye yardım gerekip gerekmediğini anlamaya yarar </li></ul></ul><ul><ul><li>Annenin kolunu ya da bebeği desteklemek için yastık önerilebilir </li></ul></ul><ul><ul><li>Anneye yeniden pozisyon vermek gerekebilir </li></ul></ul>
 74. 74. Emzirme teknikleri: Annenin pozisyonu Annenin pozisyonu ve bebeği tutuşu
 75. 75. Emzirme teknikleri: Annenin memeyi tutuşu Annenin memeyi tutuşu
 76. 76. Emzirme teknikleri: Nelere dikkat edelim? <ul><li>Lawrance & Lawrance gözlem listesi (1999) </li></ul><ul><ul><li>Bebeğin pozisyonunu gözlemleyiniz. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anneyle bebek yüz yüze gelmelidir (bebeğin karnı annenin karnında) </li></ul></ul>
 77. 77. Emzirme teknikleri: Nelere dikkat edelim? <ul><li>Lawrance & Lawrance gözlem listesi (1999) </li></ul><ul><ul><li>Annenin eliyle memeyi tutuşunu gözlemleyiniz (bebeğin memeye tutunmasını engellememeli) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bebeğin dudaklarına </li></ul></ul><ul><ul><li>paralel olmalı </li></ul></ul>Copyright- WHO P. VIROT
 78. 78. Emzirme teknikleri: Nelere dikkat edelim? <ul><li>Lawrance & Lawrance gözlem listesi (1999) </li></ul><ul><li>Bebeğin dudaklarının areoladaki pozisyonunun gözlemleyiniz (alt dudak dışa dönük olmalıdır, ağız üzerinde daha fazla areola kalmalıdır) </li></ul><ul><li>- Boyun hafif </li></ul><ul><li>ekstansiyonda olmalıdır </li></ul>Copyright- WHO P. VIROT
 79. 79. Emzirme teknikleri: Nelere dikkat edelim? <ul><li>Lawrance & Lawrance gözlem listesi (1999) </li></ul><ul><li>Bebeğin emmesini gözlemleyiniz, yutma sesinin duyulması gereklidir </li></ul><ul><li>Annenin rahatlığını ve meme ağrısının olup olmadığını kontrol ediniz </li></ul>
 80. 80. Memeye yerleşme DOĞRU YANLIŞ
 81. 81. Memeye yerleşme
 82. 82. Alternatif beslenme yöntemleri
 83. 83. Alternatif beslenme yöntemleri: Biberon <ul><li>Anne memesi-biberon konfüzyonu </li></ul><ul><ul><li>Memeden ve biberondan emme birbirinden farklı dil ve çene hareketleri gerektirir </li></ul></ul><ul><ul><li>Biberon ailelere (bu yöntemin kalıcı olduğu şeklinde) yanlış mesaj verecektir </li></ul></ul><ul><ul><li>Bebek biberondan mama/süt akışını kontrol edemez </li></ul></ul>
 84. 84. Alternatif beslenme yöntemleri: Fincan-bardak-kaşık <ul><li>Prematüre bebeklerde dahi başarıyla kullanılan bir yöntemdir </li></ul><ul><li>Biberonla beslenmeye kıyasla daha kısa sürebilir </li></ul>
 85. 85. Alternatif beslenme yöntemleri: Parmakla besleme <ul><li>Disorganize emme davranışını düzeltmekte kullanılabilir </li></ul><ul><li>Fincan-bardak beslenmesinden daha zor öğrenilir </li></ul>
 86. 86. Beslenme destek sistemi <ul><li>Memeyi tam boşaltmayan, iyi kilo alamayan </li></ul><ul><li>bebeklerde yararlıdır </li></ul>
 87. 87. Alternatif beslenme yöntemleri: Hangi yöntemi seçelim? <ul><li>Kullanım süresi: Uzun mu kısa mı? </li></ul><ul><li>Maliyet ve ulaşılabilirlik </li></ul><ul><li>Kullanım ve temizleme kolaylığı </li></ul><ul><li>20-30 dakikalık sürede yeterli miktarda süt verilebilir mi? </li></ul><ul><li>Kullanılan yöntem bebeğin emme becerisini geliştirecek mi? </li></ul>
 88. 88. Alternatif beslenme yöntemleri: Hangi yöntemi seçelim? <ul><li>Tek bir yöntem her bebeğe uygun değildir </li></ul><ul><li>Parmakla beslenme nörolojik hasarı olan hastalarda daha uygun olabilir </li></ul><ul><li>Fincan-bardak prematüreler için uygun olabilir </li></ul><ul><li>Her yöntemin potansiyel riski ve yararı vardır </li></ul>
 89. 89. Emzik <ul><li>Emzik kullanmayla emzirme süresinde kısalma, hışıltı (wheezing), kulak ağrısı, ishal, kolik arasında ilişki olduğunu gösteren birçok çalışma vardır </li></ul><ul><li>Barros FC, Pediatrics 1995, Howard CR Pediatrics 1999, Righard L Birth 1998, Victoria CG Lancet 1990 </li></ul>
 90. 90. Ağız sağlığı <ul><li>Bebekler 6. aydan sonra gece beslenmemelidir </li></ul><ul><ul><li>Flor kullanımı </li></ul></ul><ul><ul><li>Dişlerin çıktıktan sonra fırçalanması </li></ul></ul><ul><ul><li>Dişçi kontrolü (1 yaşından sonra) </li></ul></ul><ul><ul><li>Biberon kullanımının kısıtlanması </li></ul></ul>Kendisini bekleyen tehlikelerin farkında mı?
 91. 91. Biberona bağlı diş çürüğü Türkiye’de biberon kullanma oranı 8-9 aylık bebeklerde %62’ye kadar yükseliyor Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003
 92. 92. Sonsöz <ul><li>Emzirmek bir yaşam tarzı seçeneği olmaktan çok, bir halk sağlığı konusudur </li></ul><ul><li>Emzirme sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözümleri konusunda yeterince bilgi sahibi olunmalıdır </li></ul><ul><li>Emzirme aktif olarak desteklenmelidir </li></ul>

×