Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

kertas ujian

83 views

Published on

kertas ujian

Published in: Art & Photos
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

kertas ujian

 1. 1. SULIT [Lihat halaman sebelah 012 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT NO. KAD PENGENALAN/ NO. SIJIL KELAHIRAN ANGKA GILIRAN LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 20XX BAHASA MELAYU – PENULISAN 012 September 4 1 1 jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak. Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Bahagian No. Soalan Markah A B C Jumlah 50 1. Tulis nombor kad pengenalan atau nombor sijil kelahiran dan angka giliran kamu pada petak yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. 3. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. 4. Bagi Bahagian C, kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1 atau Soalan 2. 5. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan di dalam kertas soalan ini. Sekiranya ruang yang disediakan tidak cukup, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama kertas soalan.
 2. 2. SULIT 012 012 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT 2 Bahagian A [10 markah] [Masa dicadangkan :15 minit] Gambar di bawah menunjukkan cara-cara penjagaan kesihatan. Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara menjaga kesihatan berdasarkan gambar.
 3. 3. SULIT 012 [Lihat halaman sebelah 012 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT 3 Bahagian A 10
 4. 4. SULIT 012 012 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT 4 Bahagian B [15 markah] [Masa dicadangkan :25 minit] Gambar di bawah menunjukkan poster piramid makanan. Tulis ulasan tentang piramid makanan tersebut dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.
 5. 5. SULIT 012 [Lihat halaman sebelah 012 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT 5 Bahagian B No. Soalan
 6. 6. SULIT 012 012 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT 6 15
 7. 7. SULIT 012 [Lihat halaman sebelah 012 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT 7 Bahagian C [25 markah] [Masa dicadangkan :35 minit] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja. Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Soalan 1 Kamu telah dipilih untuk menyampaikan ucapan sempena sambutan Hari Guru di sekolah kamu. Tajuk ucapan kamu ialah ‘Cara-cara Menghormati Guru’. Tulis ucapan kamu itu selengkapnya. ATAU Soalan 2 Takkan kubiarkan walau ribut menyentakmu yang tidur Datang petir menyambar Jengking dan ular Bonda takkan berundur Nyamanlah Arjuna Beta Mimpikan yang indah saja Nanti bila kaubuka mata Semua tak serupa Dua rangkap di atas merupakan sebahagian daripada lirik lagu Arjuna Beta. Lirik tersebut menggambarkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ibu sanggup berkorban dan melakukan apa saja demi keselamatan dan kesejahteraan anak tersayang. Berdasarkan maksud lirik lagu tersebut, tulis cerita tentang kasih sayang seorang ibu. Tulis karangan kamu itu selengkapnya.
 8. 8. SULIT 012 012 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT 8 Bahagian C
 9. 9. SULIT 012 [Lihat halaman sebelah 012 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT 9
 10. 10. SULIT 012 012 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT 10 KERTAS SOALAN TAMAT 25

×